TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH TRIỀU DÃ
QUYỀN KHUYNH TRIỀU DÃ
Chuyển ngữ: Minh Tiểu Lan
Designer: JianFei
Tổng số chương: 152
Lịch đăng: Chương 152
Chương Gold: Chương 1 - Chương 35
Tiêu hao: 600
Tình trạng: Truyện Full
Chương đang đọc:
5
129
10
0
1
0
56.584 views
801
2429
0
Đốc công Đông Xưởng quyền khuynh triều dã, ở trong cung như cá gặp nước. Tính tình tàn nhẫn độc ác, người người nghe thấy đều khiếp sợ.

Thế nhưng chỉ trong một thời gian ngắn hắn đã bị thiên hạ cười chê.

Chỉ vì đốc công bị hạ chỉ ban hôn.

(Ngược vợ nhất thời, đuổi theo năn nỉ mới hiểu cái gì là khổ ải nhân gian.)
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 2.557 4.607 19/09/2022
Chương 2 XEM 2.326 3.211 19/09/2022
Chương 3 XEM 1.939 2.860 19/09/2022
Chương 4 XEM 2.779 2.639 19/09/2022
Chương 5 XEM 1.681 2.478 19/09/2022
Chương 6 XEM 1.497 2.344 19/09/2022
Chương 7 XEM 2.765 2.315 19/09/2022
Chương 8 XEM 1.543 2.218 19/09/2022
Chương 9 XEM 2.039 2.173 19/09/2022
Chương 10 XEM 2.414 2.502 19/09/2022
Chương 11 XEM 2.051 2.283 20/09/2022
Chương 12 XEM 1.867 2.249 21/09/2022
Chương 13 XEM 1.539 2.050 22/09/2022
Chương 14 XEM 2.094 1.970 23/09/2022
Chương 15 XEM 2.204 1.931 24/09/2022
Chương 16 XEM 2.612 1.876 25/09/2022
Chương 17 XEM 2.264 1.798 26/09/2022
Chương 18 XEM 2.086 1.729 27/09/2022
Chương 19 XEM 1.986 1.619 28/09/2022
Chương 20 XEM 2.950 1.667 29/09/2022
Chương 21 XEM 2.819 1.574 30/09/2022
Chương 22 XEM 2.112 1.543 01/10/2022
Chương 23 XEM 1.986 1.503 02/10/2022
Chương 24 XEM 1.969 1.400 03/10/2022
Chương 25 XEM 1.831 1.464 04/10/2022
Chương 26 XEM 2.735 1.494 05/10/2022
Chương 27 XEM 1.923 1.476 06/10/2022
Chương 28 XEM 1.674 1.591 07/10/2022
Chương 29 XEM 1.708 1.560 08/10/2022
Chương 30 XEM 1.976 1.480 09/10/2022
Chương 31 XEM 2.313 1.377 10/10/2022
Chương 32 XEM 2.260 1.312 11/10/2022
Chương 33 XEM 2.026 1.263 12/10/2022
Chương 34 XEM 2.373 1.271 13/10/2022
Chương 35 XEM 2.955 1.292 14/10/2022
Chương 36 XEM 2.751 1.202 15/10/2022
Chương 37 XEM 1.563 1.186 16/10/2022
Chương 38 XEM 1.846 1.155 17/10/2022
Chương 38 XEM 1.972 1.113 18/10/2022
Chương 40 XEM 2.700 1.275 19/10/2022
Chương 41 XEM 1.842 1.110 20/10/2022
Chương 42 XEM 2.603 1.086 21/10/2022
Chương 43 XEM 2.152 1.056 22/10/2022
Chương 44 XEM 1.567 1.065 23/10/2022
Chương 45 XEM 1.798 1.078 24/10/2022
Chương 46 XEM 1.781 1.093 25/10/2022
Chương 47 XEM 2.028 1.228 26/10/2022
Chương 48 3.270 817 27/10/2022
Chương 49 XEM 2.168 1.234 28/10/2022
Chương 50 2.355 920 29/10/2022
Chương 51 2.324 1.002 30/10/2022
Chương 52 XEM 2.527 1.328 31/10/2022
Chương 53 XEM 1.849 1.112 01/11/2022
Chương 54 XEM 1.960 1.059 02/11/2022
Chương 55 XEM 1.778 1.119 03/11/2022
Chương 56 2.504 749 04/11/2022
Chương 57 XEM 2.267 989 05/11/2022
Chương 58 2.294 722 06/11/2022
Chương 59 XEM 2.420 1.050 07/11/2022
Chương 60 XEM 2.404 1.089 08/11/2022
Chương 61 2.174 779 09/11/2022
Chương 62 XEM 2.193 1.140 10/11/2022
Chương 63 XEM 2.396 1.026 11/11/2022
Chương 64 XEM 1.553 965 12/11/2022
Chương 65 XEM 2.445 986 13/11/2022
Chương 66 2.704 675 14/11/2022
Chương 67 XEM 1.961 944 15/11/2022
Chương 68 XEM 2.391 808 16/11/2022
Chương 69 XEM 1.841 717 17/11/2022
Chương 70 XEM 2.298 795 18/11/2022
Chương 71 3.264 560 19/11/2022
Chương 72 XEM 2.760 793 20/11/2022
Chương 73 XEM 1.231 734 21/11/2022
Chương 74 XEM 2.332 709 22/11/2022
Chương 75 XEM 2.018 706 23/11/2022
Chương 76 XEM 1.940 710 24/11/2022
Chương 77 XEM 1.659 732 25/11/2022
Chương 78 XEM 1.338 700 26/11/2022
Chương 79 XEM 1.270 673 27/11/2022
Chương 80 XEM 1.695 678 28/11/2022
Chương 81 XEM 1.613 633 29/11/2022
Chương 82 XEM 2.012 598 30/11/2022
Chương 83 XEM 1.475 580 01/12/2022
Chương 84 XEM 2.242 658 02/12/2022
Chương 85 1.689 400 03/12/2022
Chương 86 XEM 2.056 583 04/12/2022
Chương 87 XEM 1.684 578 05/12/2022
Chương 88 2.501 418 06/12/2022
Chương 89 1.505 424 07/12/2022
Chương 90 XEM 1.545 601 08/12/2022
Chương 91 XEM 1.587 506 09/12/2022
Chương 92 XEM 1.548 505 10/12/2022
Chương 93 XEM 2.014 476 11/12/2022
Chương 94 XEM 1.662 447 12/12/2022
Chương 95 XEM 1.514 457 13/12/2022
Chương 96 XEM 1.468 432 14/12/2022
Chương 97 XEM 1.863 418 15/12/2022
Chương 98 XEM 1.828 455 16/12/2022
Chương 99 XEM 1.830 447 17/12/2022
Chương 100 XEM 1.307 496 18/12/2022
Chương 101 XEM 2.017 480 19/12/2022
Chương 102 2.799 367 20/12/2022
Chương 103 2.021 336 21/12/2022
Chương 104 XEM 1.243 451 22/12/2022
Chương 105 XEM 2.087 467 23/12/2022
Chương 106 XEM 1.353 446 24/12/2022
Chương 107 XEM 1.285 416 25/12/2022
Chương 108 XEM 1.314 401 26/12/2022
Chương 109 XEM 1.399 422 27/12/2022
Chương 110 XEM 1.457 423 28/12/2022
Chương 111 XEM 1.424 404 29/12/2022
Chương 112 XEM 1.591 376 30/12/2022
Chương 113 XEM 1.308 377 31/12/2022
Chương 114 XEM 1.667 403 01/01/2023
Chương 115 XEM 1.802 428 02/01/2023
Chương 116 2.931 308 03/01/2023
Chương 117 XEM 2.399 460 04/01/2023
Chương 118 1.818 284 05/01/2023
Chương 119 XEM 1.556 412 06/01/2023
Chương 120 2.661 314 07/01/2023
Chương 121 XEM 2.229 409 08/01/2023
Chương 122 XEM 2.018 420 09/01/2023
Chương 123 XEM 1.979 432 10/01/2023
Chương 124 XEM 2.348 405 11/01/2023
Chương 125 1.836 282 12/01/2023
Chương 126 2.409 280 13/01/2023
Chương 127 XEM 2.248 362 14/01/2023
Chương 128 XEM 1.637 369 15/01/2023
Chương 129 1.986 288 16/01/2023
Chương 130 XEM 2.282 378 17/01/2023
Chương 131 XEM 1.443 389 18/01/2023
Chương 132 1.949 249 19/01/2023
Chương 133 1.683 241 20/01/2023
Chương 134 1.744 235 21/01/2023
Chương 135 1.689 254 22/01/2023
Chương 136 1.762 249 23/01/2023
Chương 137 1.535 233 24/01/2023
Chương 138 2.714 235 25/01/2023
Chương 139 2.677 240 26/01/2023
Chương 140 2.364 243 27/01/2023
Chương 141 2.120 238 28/01/2023
Chương 142 2.663 240 29/01/2023
Chương 143 2.183 239 30/01/2023
Chương 144 2.085 234 31/01/2023
Chương 145 2.201 222 01/02/2023
Chương 146 1.561 203 02/02/2023
Chương 147 2.473 222 02/02/2023
Chương 148 2.327 222 02/02/2023
Chương 149 1.456 215 02/02/2023
Chương 150 1.715 210 02/02/2023
Chương 151 1.822 226 02/02/2023
Chương 152 2.674 291 02/02/2023
Bình Luận (162 Bình Luận)