TÌM NHANH
SAU KHI KIẾM TÔN VỨT BỎ VÔ TÌNH ĐẠO
SAU KHI KIẾM TÔN VỨT BỎ VÔ TÌNH ĐẠO
Tác giả: Phù Tang Tri Ngã
Chuyển ngữ: Windy
Designer: Amouage
Tổng số chương: 173
Lịch đăng: C.50
Chương Gold: Chương 1 - Chương 35
Tiêu hao: 1590
Tình trạng: Truyện Full
Chương đang đọc:
0
69
2
0
0
0
14.128 views
367
1117
0
Ô Tố là yêu quái do hỗn độn biến thành, vì pháp lực quá thấp nên thường xuyên bị nhận nhầm là người phàm.

Nàng cũng rất vui vẻ khi được làm một người bình thường, ẩn nấp trong đô thành phồn thịnh nhất thế gian, một ngày làm ba công việc để nuôi sống bản thân.

Sau này do một lần ngoài ý muốn, vào một đêm hoang đường, trời xui đất khiến thế nào nàng lại "nhặt" được một phu quân người phàm.

Mặc dù hắn là người phàm nhưng địa vị của hai người lại cách biệt một trời một vực, tuy vậy hắn vẫn quấn lấy Ô Tố.

Ố Tố vốn không hiểu tình yêu nên chỉ nghĩ cứ đi theo vị phu quân này đến khi hắn chán ngán thì nàng sẽ lập tức rời đi.

Nhưng một ngày nọ, một vị tiên giả từ Tiên Châu tới nói phu quân của nàng có tài tu luyện phi thường,

Ô Tố nghĩ, hiện tại hắn phải rời đi, đi đến bên ngoài Tiên Châu để tu Vô Tình đạo của hắn.

Không ngờ phu quân của nàng lại đuổi vị tiên giả kia đi.

Ô Tố choáng váng suốt ba ngày.

*

Vào một đêm nọ, hắn hôn lên môi Ô Tố, cánh môi lạnh lẽo, trong mắt là ngọn lửa mãnh liệt cố chấp.

Ô Tố nghiêng đầu ôm hắn, nàng dựa theo lời tiên giả đã dặn dò, chặt đứt sợi tơ tình của phu quân để hắn quên nàng.

Ô Tố bỏ đi, tiếp tục làm một tiểu yêu quái bình thường, một ngày làm ba việc kiếm sống.

Về sau nữa, Ô Tố bị cuốn vào trong một lần tai họa nào đó do một con đại yêu quái gây ra, nàng trở thành đầu sỏ gây tội, bị tu sĩ Tiên Châu bắt giữ.

Ô Tố bị đưa đến Tiên Châu thẩm vấn và xét xử với một sợi dây trói yêu nặng nề quấn quanh cổ chân.

Nàng bị đẩy lên chỗ chủ nhân của Tiên Châu, đến trước mặt thiên hạ đệ nhất kiếm tôn.

Ô Tố cúi đầu, nàng thấy có người từ từ đi về phía nàng, bên hông hắn đeo một chiếc túi hương đơn giản, cũ kỹ.

Hoa văn trên túi là hình uyên ương đang quấn quýt lấy nhau, đây là lễ vật mà thật lâu trước kia chính tay nàng đã thêu cho phu quân của mình.

Một câu tóm tắt: Hắn lại mò tới cửa nữa rồi?!
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1: Đốm sáng thứ nhất XEM 3.630 1.218 23/04/2024
Chương 2: Đốm sáng thứ hai XEM 3.364 839 23/04/2024
Chương 3: Đốm sáng thứ ba XEM 3.371 738 23/04/2024
Chương 4: Đốm sáng thứ tư XEM 2.465 709 23/04/2024
Chương 5: Đốm sáng thứ năm XEM 2.739 686 23/04/2024
Chương 6: Đốm sáng thứ sáu XEM 2.838 645 23/04/2024
Chương 7: Đốm sáng thứ bảy XEM 2.684 656 23/04/2024
Chương 8: Đốm sáng thứ tám XEM 5.243 725 23/04/2024
Chương 9: Đốm sáng thứ chín XEM 2.995 647 23/04/2024
Chương 10: Đốm sáng thứ mười XEM 2.897 644 23/04/2024
Chương 11: Đốm sáng thứ mười một XEM 2.750 594 24/04/2024
Chương 12: Đốm sáng thứ mười hai XEM 2.911 559 25/04/2024
Chương 13: Đốm sáng thứ mười ba XEM 2.679 510 26/04/2024
Chương 14: Đốm sáng thứ mười bốn XEM 3.123 483 27/04/2024
Chương 15: Đốm sáng thứ mười lăm XEM 2.028 445 28/04/2024
Chương 16: Đốm sáng thứ mười sáu XEM 2.507 425 29/04/2024
Chương 17: Đốm sáng thứ mười bảy XEM 3.430 384 30/04/2024
Chương 18: Đốm sáng thứ mười tám XEM 2.292 362 01/05/2024
Chương 19: Đốm sáng thứ mười chín XEM 2.303 341 02/05/2024
Chương 20: Đốm sáng thứ hai mươi XEM 2.660 329 03/05/2024
Chương 21: Đốm sáng thứ hai mươi mốt XEM 2.384 332 04/05/2024
Chương 22: Đốm sáng thứ hai mươi hai XEM 2.495 371 05/05/2024
Chương 23: Đốm sáng thứ hai mươi ba 2.516 241 06/05/2024
Chương 24: Đốm sáng thứ hai mươi bốn 2.986 222 07/05/2024
Chương 25: Đốm sáng thứ hai mươi lăm XEM 2.214 244 08/05/2024
Chương 26: Đốm sáng thứ hai mươi sáu XEM 2.207 218 09/05/2024
Chương 27: Đốm sáng thứ hai mươi bảy XEM 2.131 237 10/05/2024
Chương 28: Đốm sáng thứ hai mươi tám XEM 2.313 245 11/05/2024
Chương 29: Đốm sáng thứ hai mươi chín 2.565 178 12/05/2024
Chương 30: Đốm sáng thứ ba mươi 2.680 172 13/05/2024
Chương 31: Đốm sáng thứ ba mươi mốt XEM 2.980 212 14/05/2024
Chương 32: Đốm sáng thứ ba mươi hai 3.814 174 15/05/2024
Chương 33: Đốm sáng thứ ba mươi ba XEM 2.099 174 16/05/2024
Chương 34: Đốm sáng thứ ba mươi tư XEM 2.367 172 17/05/2024
Chương 35: Đốm sáng thứ ba mươi lăm XEM 3.439 179 18/05/2024
Chương 36: Đốm sáng thứ ba mươi sáu 3.545 151 19/05/2024
Chương 37: Đốm sáng thứ ba mươi bảy XEM 2.812 138 20/05/2024
Chương 38: Đốm sáng thứ ba mươi tám XEM 2.255 134 21/05/2024
Chương 39: Đốm sáng thứ ba mươi chín XEM 2.366 112 22/05/2024
Chương 40: Đốm sáng thứ bốn mươi 2.833 96 23/05/2024
Chương 41: Đốm sáng thứ bốn mươi mốt
2.230 90 24/05/2024
Chương 42: Đốm sáng thứ bốn mươi hai
2.511 89 25/05/2024
Chương 43: Đốm sáng thứ bốn mươi ba
2.837 97 26/05/2024
Chương 44: Đốm sáng thứ bốn mươi bốn
2.509 91 27/05/2024
Chương 45: Đốm sáng thứ bốn mươi bốn 2.390 97 28/05/2024
Chương 46: Đốm sáng thứ bốn mươi sáu 2.974 97 29/05/2024
Chương 47: Đốm sáng thứ bốn mươi bảy
2.116 97 30/05/2024
Chương 48: Đốm sáng thứ bốn mươi tám
2.153 94 31/05/2024
Chương 49: Đốm sáng thứ bốn mươi chín 3.318 99 01/06/2024
Chương 50: Đốm sáng thứ năm mươi XEM 2.065 339 23/04/2024
Chương 51: Đốm sáng thứ năm mươi mốt
2.290 91 02/06/2024
Chương 52: Đốm sáng thứ năm mươi hai
2.789 96 04/06/2024
Chương 53: Đốm sáng thứ năm mươi ba
2.860 90 05/06/2024
Chương 54: Đốm sáng thứ năm mươi bốn
2.878 95 06/06/2024
Chương 55: Đốm sáng thứ năm mươi lăm
2.583 95 07/06/2024
Chương 56: Đốm sáng thứ năm mươi sáu
3.027 96 08/06/2024
Chương 57: Đốm sáng thứ năm mươi bảy 3.053 92 09/06/2024
Chương 58: Đốm sáng thứ năm mươi tám
2.393 81 10/06/2024
Chương 59: Đốm sáng thứ năm mươi chín
2.512 88 11/06/2024
Chương 60: Đốm sáng thứ sáu mươi 2.807 93 12/06/2024
Chương 61: Đốm sáng thứ sáu mươi mốt 4.054 91 13/06/2024
Chương 62: Đốm sáng thứ sáu mươi hai
2.328 89 14/06/2024
Chương 63: Đốm sáng thứ sáu mươi ba
2.210 88 15/06/2024
Chương 64: Đốm sáng thứ sáu mươi bốn
2.312 95 16/06/2024
Chương 65: Đốm sáng thứ sáu mươi lăm
2.684 84 17/06/2024
Chương 66: Đốm sáng thứ sáu mươi sáu
2.063 86 18/06/2024
Chương 67: Đốm sáng thứ sáu mươi bảy
2.353 84 19/06/2024
Chương 68: Đốm sáng thứ sáu mươi tám
2.044 82 20/06/2024
Chương 69: Đốm sáng thứ sáu mươi chín
2.131 86 21/06/2024
Chương 70: Đốm sáng thứ bảy mươi 2.204 93 22/06/2024
Chương 71: Đốm sáng thứ bảy mươi mốt
1.836 87 23/06/2024
Chương 72: Đóm sáng thứ bảy mươi hai 3.163 85 24/06/2024
Chương 73: Đốm sáng thứ bảy mươi ba 3.444 87 25/06/2024
Chương 74: Đốm sáng thứ bảy mươi bốn
2.007 87 26/06/2024
Chương 75: Đốm sáng thứ bảy mươi lắm
2.374 94 27/06/2024
Chương 76: Đốm sáng thứ bảy mươi sáu
2.583 86 28/06/2024
Chương 77: Đốm sáng thứ bảy mươi bảy 3.584 86 29/06/2024
Chương 78: Đốm sáng thứ bảy mươi tám 3.365 80 30/06/2024
Chương 79: Đốm sáng thứ bảy mươi chín
1.802 81 01/07/2024
Chương 80: Đốm sáng thứ tám mươi
1.946 89 02/07/2024
Chương 81: Đốm sáng thứ tám mươi mốt 2.679 80 03/07/2024
Chương 82: Đốm sáng thứ tám mươi hai
1.974 86 04/07/2024
Chương 83: Đốm sáng thứ tám mươi ba
2.713 80 05/07/2024
Chương 84: Đốm sáng thứ tám mươi bốn
2.723 74 06/07/2024
Chương 85: Đốm sáng thứ tám mươi lăm
2.094 82 07/07/2024
Chương 86: Đốm sáng thứ tám mươi sáu
2.158 72 08/07/2024
Chương 87: Đốm sáng thứ tám mươi bảy 2.343 76 09/07/2024
Chương 88: Đốm sáng thứ tám mươi tám 2.080 79 10/07/2024
Chương 89: Đốm sáng thứ tám mươi chín 3.296 81 11/07/2024
Chương 90: Đốm sáng thứ chín mươi 2.078 89 12/07/2024
Chương 91: Điểm sáng thứ chín mươi mốt 3.477 74 13/07/2024
Chương 92: Đốm sáng thứ chín mươi hai 3.197 72 14/07/2024
Chương 93: Đốm sáng thứ chín mươi ba 3.661 86 15/07/2024
Chương 94: Đốm sáng thứ chín mươi bốn 2.716 78 16/07/2024
Chương 95: Đốm sáng thứ chín mươi lăm 2.553 80 17/07/2024
Chương 96: Đốm sáng thứ chín mươi sáu 2.897 84 18/07/2024
Chương 97: Đốm sáng thứ chín mươi bảy 2.636 77 19/07/2024
Chương 98: Đốm sáng thứ chín mươi tám 2.628 81 20/07/2024
Chương 99: Đốm sáng thứ chín mươi chín 2.798 82 21/07/2024
Chương 100: Đốm sáng thứ một trăm 2.126 80 22/07/2024
Chương 101: Đốm sáng thứ một trăm lẻ một 2.054 80 23/07/2024
Chương 102: Đốm sáng thứ một trăm lẻ hai 2.667 80 24/07/2024
Chương 103: Đốm sáng thứ một trăm lẻ ba 3.008 88 25/07/2024
Chương 104: Đốm sáng thứ một trăm lẻ bốn 2.717 86 26/07/2024
Chương 105: Đốm sáng thứ một trăm lẻ năm 3.328 88 27/07/2024
Chương 106: Đốm sáng thứ một trăm lẻ sáu 2.158 84 28/07/2024
Chương 107: Đốm sáng thứ một trăm lẻ bảy 2.371 83 29/07/2024
Chương 108: Đốm sáng thứ một trăm lẻ tám 2.326 77 30/07/2024
Chương 109: Đốm sáng thứ một trăm lẻ chín 3.846 89 31/07/2024
Chương 110: Đốm sáng thứ một trăm mười 2.062 83 01/08/2024
Chương 111: Đốm sáng thứ một trăm mười một 2.636 98 02/08/2024
Chương 112: Đốm sáng thứ một trăm mười hai 2.221 79 03/08/2024
Chương 113: Đốm sáng thứ một trăm mười ba 2.314 76 04/08/2024
Chương 114: Đốm sáng thứ một trăm mười bốn 2.630 77 05/08/2024
Chương 115: Đốm sáng thứ một trăm mười lăm 2.579 74 06/08/2024
Chương 116: Đốm sáng thứ một trăm mười sáu 2.512 77 07/08/2024
Chương 117: Đốm sáng thứ một trăm mười bảy 2.752 78 08/08/2024
Chương 118: Đốm sáng thứ một trăm mười tám 2.624 79 09/08/2024
Chương 119: Đốm sáng thứ một trăm mười chín 2.742 85 10/08/2024
Chương 120: Đốm sáng thứ một trăm hai mươi 2.513 99 11/08/2024
Chương 121: Đốm sáng thứ một trăm hai mươi mốt 2.238 92 12/08/2024
Chương 122: Đốm sáng thứ một trăm hai mươi hai 2.433 88 13/08/2024
Chương 123: Đốm sáng thứ một trăm hai mươi ba 2.628 85 14/08/2024
Chương 124: Đốm sáng thứ một trăm hai mươi bốn 3.575 92 15/08/2024
Chương 125: Đốm sáng thứ một trăm hai mươi lăm 2.517 87 16/08/2024
Chương 126: Đốm sáng thứ một trăm hai mươi sáu 2.666 79 17/08/2024
Chương 127: Đốm sáng thứ một trăm hai mươi bảy 2.677 85 18/08/2024
Chương 128: Đốm sáng thứ một trăm hai mươi tám 2.623 85 19/08/2024
Chương 129: Đốm sáng thứ một trăm hai mươi chín 2.510 83 20/08/2024
Chương 130: Đốm sáng thứ một trăm ba mươi 3.053 103 21/08/2024
Chương 131: Đốm sáng thứ một trăm ba mươi mốt 2.567 91 22/08/2024
Chương 132: Đốm sáng thứ một trăm ba mươi hai 3.279 89 23/08/2024
Chương 133: Đốm sáng thứ một trăm ba mươi ba 2.800 84 24/08/2024
Chương 134: Đốm sáng thứ một trăm ba mươi bốn 2.674 86 25/08/2024
Chương 135: Đốm sáng thứ một trăm ba mươi lăm 2.783 82 26/08/2024
Chương 136: Đốm sáng thứ một trăm ba mươi sáu 3.141 84 27/08/2024
Chương 137: Đốm sáng thứ một trăm ba mươi bảy 3.788 87 28/08/2024
Chương 138: Đốm sáng thứ một trăm ba mươi tám 2.751 85 29/08/2024
Chương 139: Đốm sáng thứ một trăm ba mươi chín 2.883 75 30/08/2024
Chương 140: Đốm sáng thứ một trăm bốn mươi 3.052 86 31/08/2024
Chương 141: Đốm sáng thứ một trăm bốn mươi mốt 3.000 88 01/09/2024
Chương 142: Đốm sáng thứ một trăm bốn mươi hai 3.483 79 02/09/2024
Chương 143: Đốm sáng thứ một trăm bốn mươi ba 3.196 82 03/09/2024
Chương 144: Đốm sáng thứ một trăm bốn mươi bốn 3.080 74 04/09/2024
Chương 145: Đốm sáng thứ một trăm bốn mươi lăm 3.596 83 05/09/2024
Chương 146: Đốm sáng thứ một trăm bốn mươi sáu 2.689 81 06/09/2024
Chương 147: Đốm sáng thứ một trăm bốn mươi bảy 2.886 77 07/09/2024
Chương 148: Đốm sáng thứ một trăm bốn mươi tám 2.473 71 08/09/2024
Chương 149: Đốm sáng thứ một trăm bốn mươi chín 2.841 76 09/09/2024
Chương 150: Đốm sáng thứ một trăm năm mươi 3.871 71 10/09/2024
Chương 151: Đốm sáng thứ một trăm năm mươi mốt 2.845 73 11/09/2024
Chương 152: Đốm sáng thứ một trăm năm mươi hai 2.711 68 12/09/2024
Chương 153: Đốm sáng thứ một trăm năm mươi ba 3.474 63 13/09/2024
Chương 154: Đốm sáng thứ một trăm năm mươi bốn 2.683 71 14/09/2024
Chương 155: Đốm sáng thứ một trăm năm mươi lăm 2.771 75 15/09/2024
Chương 156: Đốm sáng thứ một trăm năm mươi sáu 2.714 80 16/09/2024
Chương 157: Đốm sáng thứ một trăm năm mươi bảy 2.772 87 17/09/2024
Chương 158: Đốm sáng thứ một trăm năm mươi tám 2.819 87 18/09/2024
Chương 159: Đốm sáng thứ một trăm năm mươi chín 2.564 95 19/09/2024
Chương 160: Đốm sáng thứ một trăm sáu mươi 2.696 94 20/09/2024
Chương 161: Đốm sáng thứ một trăm sáu mươi mốt 2.519 100 21/09/2024
Chương 162: Quân cờ đồ chơi 2.658 86 22/09/2024
Chương 163: Không nhục sứ mệnh 2.572 68 23/09/2024
Chương 164: Không từ thủ đoạn 2.676 58 24/09/2024
Chương 165: Huyết tế non sông 2.604 69 25/09/2024
Chương 166: Ngọt ngào ngày đầu gặp gỡ 3.458 83 26/09/2024
Chương 167: Chăm chỉ học tập 2.184 68 27/09/2024
Chương 168: Muốn giúp người 2.422 58 28/09/2024
Chương 169: Lý do đỏ mặt 1.981 53 29/09/2024
Chương 170: Điều làm nàng vui 2.190 58 30/09/2024
Chương 171: Bái đường 2.349 59 01/10/2024
Chương 172: Rượu giao bôi 2.086 54 02/10/2024
Chương 173: Mộng cảnh ngọt ngào 3.146 72 03/10/2024
Bình Luận (52 Bình Luận)