TÌM NHANH
NHÌN BÊN TRÁI, RẼ BÊN PHẢI
NHÌN BÊN TRÁI, RẼ BÊN PHẢI
Tác giả: Minh Nguyệt Đang
Chuyển ngữ: Iris
Designer: JianFei
Tổng số chương: 74
Lịch đăng: C.74
Chương Gold: Chương 1 - Chương 20
Tiêu hao: 750
Tình trạng: Truyện Full
Chương đang đọc:
0
59
3
1
0
0
2.715 views
117
461
0
Du Hựu Noãn ký đơn ly hôn hai lần nhưng cứ tới cửa Cục Dân chính là gặp trục trặc.

Tả Vấn tặng một lá cờ thi đua cho Cục Dân chính: “Công chức tận tụy của nhân dân.”

Nội dung: Chính kịch, tình yêu chốn đô thị giữa nhà giàu, yêu nhau lắm cắn nhau đau, 1v1

Nhân vật chính: Du Hựu Noãn, Tả Vấn

Một câu giới thiệu vắn tắt: Một xô máu chó, còn phần tiếp theo
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 2.800 384 13/07/2024
Chương 2 XEM 2.050 209 13/07/2024
Chương 3 XEM 2.666 168 13/07/2024
Chương 4 XEM 2.054 148 13/07/2024
Chương 5 XEM 1.960 142 13/07/2024
Chương 6 XEM 2.726 125 13/07/2024
Chương 7 XEM 2.039 123 13/07/2024
Chương 8 XEM 2.413 122 13/07/2024
Chương 9 XEM 2.492 142 13/07/2024
Chương 10 XEM 2.496 158 13/07/2024
Chương 11 XEM 2.356 99 14/07/2024
Chương 12
2.691 21 15/07/2024
Chương 13
2.811 19 17/07/2024
Chương 14
2.054 16 19/07/2024
Chương 15
2.457 18 21/07/2024
Chương 16
2.030 18 22/07/2024
Chương 17
2.714 18 24/07/2024
Chương 18
2.469 16 26/07/2024
Chương 19
2.124 16 28/07/2024
Chương 20
2.233 16 29/07/2024
Chương 21
2.356 13 31/07/2024
Chương 22
2.530 13 02/08/2024
Chương 23
2.448 13 04/08/2024
Chương 24
2.284 13 05/08/2024
Chương 25 2.277 12 07/08/2024
Chương 26 2.465 14 09/08/2024
Chương 27 2.360 11 11/08/2024
Chương 28 2.459 11 12/08/2024
Chương 29 2.625 11 14/08/2024
Chương 30 2.470 12 16/08/2024
Chương 31 2.524 12 18/08/2024
Chương 32 2.603 11 19/08/2024
Chương 33 2.589 11 21/08/2024
Chương 34 2.607 10 23/08/2024
Chương 35 2.649 12 25/08/2024
Chương 36 2.604 11 26/08/2024
Chương 37 2.608 11 28/08/2024
Chương 38 2.667 10 30/08/2024
Chương 39 2.491 9 01/09/2024
Chương 40 3.159 10 02/09/2024
Chương 41 2.574 9 04/09/2024
Chương 42 3.211 10 06/09/2024
Chương 43 2.693 8 08/09/2024
Chương 44 2.670 9 09/09/2024
Chương 45 3.400 10 11/09/2024
Chương 46 2.746 9 13/09/2024
Chương 47 2.488 8 15/09/2024
Chương 48 2.676 10 16/09/2024
Chương 49 2.405 6 18/09/2024
Chương 50 2.987 6 20/09/2024
Chương 51 2.544 5 22/09/2024
Chương 52 2.379 6 23/09/2024
Chương 53 2.239 6 25/09/2024
Chương 54 5.972 6 27/09/2024
Chương 55 2.847 7 29/09/2024
Chương 56 3.807 8 30/09/2024
Chương 57 3.102 6 02/10/2024
Chương 58 3.116 6 04/10/2024
Chương 59 2.884 6 06/10/2024
Chương 60 2.764 6 07/10/2024
Chương 61 2.300 7 09/10/2024
Chương 62 2.068 7 11/10/2024
Chương 63 3.967 6 13/10/2024
Chương 64 3.116 5 14/10/2024
Chương 65 2.925 6 16/10/2024
Chương 66 2.613 6 18/10/2024
Chương 67 2.493 7 20/10/2024
Chương 68 3.149 8 21/10/2024
Chương 69 2.230 11 23/10/2024
Chương 70 2.333 6 25/10/2024
Chương 71 2.368 6 27/10/2024
Chương 72 3.352 7 28/10/2024
Chương 73 3.164 12 30/10/2024
Chương 74 3.129 12 01/11/2024
Bình Luận (4 Bình Luận)