TÌM NHANH
danh sách truyện
CÔNG TỬ BỘT SỦNG THÊ
119.743 views
HOÀNG ĐẾ HẮC HÓA
127.624 views
LÃO CÔNG LÀ ZOMBIE VƯƠNG 49.067 views
SAU KHI XUYÊN SÁCH, TA VÀ VAI ÁC BẠO QUÂN RẢI CẨU LƯƠNG 50.359 views
QUÝ CÔ BẤT KHẢ XÂM PHẠM 27.128 views
GAMBLE
29.176 views
QUÂN CỜ BÁO THÙ- THE PAWN’S REVENGE-
193.815 views
ÁNH MẮT HAI ĐỨA CON NUÔI NHÌN TÔI KHÔNG ĐÚNG LẮM 24.793 views
LOST THINGS
65.475 views
PURPLE HYACINTH (SS1)
24.516 views
PURPLE HYACINTH (SS2)
11.759 views
PAY BACK (BL)
33.209 views