TÌM NHANH
danh sách truyện
CÔNG TỬ BỘT SỦNG THÊ
125.820 views
HOÀNG ĐẾ HẮC HÓA
132.281 views
LÃO CÔNG LÀ ZOMBIE VƯƠNG 51.496 views
SAU KHI XUYÊN SÁCH, TA VÀ VAI ÁC BẠO QUÂN RẢI CẨU LƯƠNG 55.184 views
QUÝ CÔ BẤT KHẢ XÂM PHẠM 27.664 views
GAMBLE
30.330 views
QUÂN CỜ BÁO THÙ- THE PAWN’S REVENGE-
202.741 views
ÁNH MẮT HAI ĐỨA CON NUÔI NHÌN TÔI KHÔNG ĐÚNG LẮM 25.703 views
LOST THINGS
70.896 views
PAY BACK (BL)
40.404 views
[VTĐD]_SAU TRÙNG SINH THANH MAI ĐẾN ĐẢO THIẾP
38.741 views
PHƯƠNG PHÁP BẢO VỆ ANH TRAI CỦA NỮ CHÍNH 37.774 views