TÌM NHANH
danh sách truyện
CÔNG TỬ BỘT SỦNG THÊ
122.594 views
HOÀNG ĐẾ HẮC HÓA
129.759 views
LÃO CÔNG LÀ ZOMBIE VƯƠNG 50.378 views
SAU KHI XUYÊN SÁCH, TA VÀ VAI ÁC BẠO QUÂN RẢI CẨU LƯƠNG 52.662 views
QUÝ CÔ BẤT KHẢ XÂM PHẠM 27.433 views
GAMBLE
29.797 views
QUÂN CỜ BÁO THÙ- THE PAWN’S REVENGE-
199.730 views
ÁNH MẮT HAI ĐỨA CON NUÔI NHÌN TÔI KHÔNG ĐÚNG LẮM 25.317 views
LOST THINGS
68.576 views
PAY BACK (BL)
38.992 views
[VTĐD]_SAU TRÙNG SINH THANH MAI ĐẾN ĐẢO THIẾP
35.828 views
PHƯƠNG PHÁP BẢO VỆ ANH TRAI CỦA NỮ CHÍNH 37.495 views