TÌM NHANH
BỆNH KIỀU LUÔN TÌM CÁCH GIẾT TÔI MỖI NGÀY
BỆNH KIỀU LUÔN TÌM CÁCH GIẾT TÔI MỖI NGÀY
Chuyển ngữ: Tiểu Y Y
Designer: Narciso
Tổng số chương: 150
Lịch đăng: Chương 128
Chương Gold: Chương 1 - Chương 25
Tiêu hao: 1120
Tình trạng: Truyện Full
Chương đang đọc:
0
116
7
2
0
0
43.194 views
461
1198
0
Từ nhỏ Hạnh Mính đã bị quỷ quấn thân, vào Đạo giáo trở thành một đạo sĩ thu hồn.

Một ngày nọ, cô suýt bị một “Thu yêu sư” đưa vào chỗ chết, nhưng cô phát hiện tên “Thu yêu sư” chính nghĩa này nhìn khá quen mắt. Người này không phải bạn ngồi cùng bàn với cô đó sao? Chính là bạn học Nguyên từng đồng sinh cộng tử vượt qua rất nhiều khó khăn với cô mà?!

Càng nghĩ càng thấy ớn lạnh, hồi tưởng lại tình cảnh mấy ngày nay, thì ra lần nào cũng là do anh giở thủ đoạn, làm cô suýt diện kiến Tử Thần, người này có ý định mưu sát cô!

Phương pháp giết người mà anh yêu thích nhất là lột da tróc thịt, sau đó bộ da xinh đẹp của kẻ xấu số đó sẽ được mặc lên người anh.

Thật không khéo, lần này người xấu số bị tên đao phủ này nhìn trúng chính là làn da non mịn, thân hình nở nang của cô.

Tránh lôi: bệnh kiều dưới ngòi bút của Ngụy Thừa Trạch thích bị ngược, vườn trường, song xử, cầm tù play, nam chính không phải người (theo đúng nghĩa đen)

Nữ chủ là chỉ có tế bào vận động phát triển, trong não thiếu một dây thần kinh, sau này sẽ bị ngược thành em gái nhỏ mềm mại đáng yêu, khóc lóc như hoa lê dính hạt mưa.

Cảnh báo đọc truyện:

1V1
Vườn trường
H văn
Linh dị thần quái

Note trước khi đọc:

Chuyện này nữ chính sẽ bị ngược khá nhiều, còn không thể phản kháng

Chuyện không đại điện cho tam quan của editor
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 1.373 2.732 05/08/2023
Chương 2 XEM 1.532 1.841 05/08/2023
Chương 3 XEM 1.652 1.587 05/08/2023
Chương 4 XEM 1.693 1.493 05/08/2023
Chương 5 XEM 1.430 1.389 05/08/2023
Chương 6 XEM 1.412 1.294 05/08/2023
Chương 7 XEM 1.709 1.237 05/08/2023
Chương 8 XEM 1.436 1.147 05/08/2023
Chương 9 XEM 1.760 1.098 05/08/2023
Chương 10 XEM 1.580 1.252 05/08/2023
Chương 11 XEM 1.569 1.237 05/08/2023
Chương 12 XEM 1.413 1.124 06/08/2023
Chương 13 XEM 1.362 1.041 07/08/2023
Chương 14 XEM 1.161 1.060 08/08/2023
Chương 15 XEM 1.078 1.140 09/08/2023
Chương 16 XEM 1.229 1.024 10/08/2023
Chương 17 XEM 1.472 1.111 11/08/2023
Chương 18 XEM 881 1.411 12/08/2023
Chương 19 2.052 443 13/08/2023
Chương 20 XEM 1.252 1.128 14/08/2023
Chương 21 XEM 1.473 1.039 15/08/2023
Chương 22 2.185 366 16/08/2023
Chương 23 1.994 345 17/08/2023
Chương 24 XEM 1.434 846 18/08/2023
Chương 25 XEM 1.650 743 19/08/2023
Chương 26 XEM 1.434 746 20/08/2023
Chương 27 XEM 1.105 744 21/08/2023
Chương 28 2.169 286 22/08/2023
Chương 29 XEM 1.348 693 23/08/2023
Chương 30 XEM 1.325 633 24/08/2023
Chương 31 XEM 1.155 608 25/08/2023
Chương 32 XEM 1.184 621 26/08/2023
Chương 33 2.183 232 27/08/2023
Chương 34 XEM 1.299 606 28/08/2023
Chương 35 1.367 247 29/08/2023
Chương 36 XEM 2.354 639 30/08/2023
Chương 37 2.653 313 31/08/2023
Chương 38
2.426 32 01/09/2023
Chương 39 XEM 1.254 503 02/09/2023
Chương 40 XEM 1.277 491 03/09/2023
Chương 41 XEM 1.443 487 04/09/2023
Chương 42 XEM 1.551 459 05/09/2023
Chương 43 XEM 1.183 420 06/09/2023
Chương 44 XEM 1.261 458 07/09/2023
Chương 45 2.296 215 08/09/2023
Chương 46 XEM 2.201 459 09/09/2023
Chương 47 XEM 1.291 376 10/09/2023
Chương 48 XEM 1.385 363 11/09/2023
Chương 49 XEM 1.349 361 12/09/2023
Chương 50 XEM 1.675 391 13/09/2023
Chương 51 2.407 191 14/09/2023
Chương 52 2.421 169 15/09/2023
Chương 53 XEM 1.340 403 16/09/2023
Chương 54 XEM 1.328 363 17/09/2023
Chương 55 XEM 2.314 419 18/09/2023
Chương 56 2.419 198 19/09/2023
Chương 57 1.278 172 20/09/2023
Chương 58 1.595 172 21/09/2023
Chương 59 XEM 1.334 359 22/09/2023
Chương 60 XEM 1.246 334 23/09/2023
Chương 61 XEM 2.067 425 24/09/2023
Chương 62 2.076 187 25/09/2023
Chương 63 1.161 187 26/09/2023
Chương 64 1.240 185 27/09/2023
Chương 65 2.300 249 28/09/2023
Chương 66 2.147 277 29/09/2023
Chương 67 XEM 2.055 462 30/09/2023
Chương 68 XEM 2.298 405 01/10/2023
Chương 69 XEM 2.088 359 02/10/2023
Chương 70 XEM 2.099 383 03/10/2023
Chương 71 2.217 173 04/10/2023
Chương 72 2.062 163 05/10/2023
Chương 73 XEM 2.033 321 06/10/2023
Chương 74 XEM 2.029 317 07/10/2023
Chương 75 2.056 165 08/10/2023
Chương 76 XEM 2.211 303 09/10/2023
Chương 77 XEM 1.382 268 10/10/2023
Chương 78 XEM 1.220 260 11/10/2023
Chương 79 XEM 2.213 238 12/10/2023
Chương 80 XEM 1.159 276 13/10/2023
Chương 81 XEM 1.248 246 14/10/2023
Chương 82 XEM 1.273 236 15/10/2023
Chương 83 XEM 1.308 295 16/10/2023
Chương 84 1.234 181 17/10/2023
Chương 85 1.432 126 18/10/2023
Chương 86 XEM 1.526 228 19/10/2023
Chương 87 XEM 1.491 209 20/10/2023
Chương 88 XEM 1.302 180 21/10/2023
Chương 89 XEM 1.319 180 22/10/2023
Chương 90 XEM 1.461 191 23/10/2023
Chương 91 XEM 1.567 196 24/10/2023
Chương 92 XEM 1.943 220 25/10/2023
Chương 93 1.997 108 26/10/2023
Chương 94 2.114 98 27/10/2023
Chương 95 2.386 94 28/10/2023
Chương 96 XEM 1.858 191 29/10/2023
Chương 97 XEM 2.158 169 30/10/2023
Chương 98 XEM 1.298 161 31/10/2023
Chương 99 XEM 1.275 188 01/11/2023
Chương 100 2.163 64 02/11/2023
Chương 101 2.061 76 03/11/2023
Chương 102
2.078 18 04/11/2023
Chương 103 2.010 70 05/11/2023
Chương 104 2.061 79 06/11/2023
Chương 105 2.141 62 07/11/2023
Chương 106 1.327 58 08/11/2023
Chương 107 1.292 52 09/11/2023
Chương 108 1.327 45 10/11/2023
Chương 109 1.509 50 11/11/2023
Chương 110 2.149 47 12/11/2023
Chương 111 2.144 51 13/11/2023
Chương 112 1.246 52 14/11/2023
Chương 113 1.406 38 15/11/2023
Chương 114 1.290 42 16/11/2023
Chương 115 1.188 44 17/11/2023
Chương 116 2.124 33 18/11/2023
Chương 117 2.271 35 19/11/2023
Chương 118 1.432 30 20/11/2023
Chương 119 1.159 40 21/11/2023
Chương 120 2.204 34 22/11/2023
Chương 121 2.085 34 23/11/2023
Chương 122 2.156 36 24/11/2023
Chương 123 2.065 38 25/11/2023
Chương 124 2.138 38 26/11/2023
Chương 125 2.036 33 27/11/2023
Chương 126 1.941 26 28/11/2023
Chương 127 2.224 27 29/11/2023
Chương 128 1.202 18 30/11/2023
Chương 129 1.564 14 01/12/2023
Chương 130 2.076 16 02/12/2023
Chương 131 1.224 15 03/12/2023
Chương 132 1.407 15 04/12/2023
Chương 133 2.152 14 05/12/2023
Chương 134 2.202 15 06/12/2023
Chương 135 2.029 15 07/12/2023
Chương 136 1.459 11 08/12/2023
Chương 137 1.225 10 09/12/2023
Chương 138 1.933 12 10/12/2023
Chương 139 1.890 10 11/12/2023
Chương 140 1.891 16 12/12/2023
Chương 141 1.357 14 13/12/2023
Chương 142 1.364 14 14/12/2023
Chương 143 1.863 14 15/12/2023
Chương 144 2.026 14 16/12/2023
Chương 145 2.097 16 17/12/2023
Chương 146 1.055 16 18/12/2023
Chương 147 1.290 17 19/12/2023
Chương 148 2.169 17 20/12/2023
Chương 149 1.351 20 21/12/2023
Chương 150 1.255 30 22/12/2023
Bình Luận (39 Bình Luận)