TÌM NHANH
BỆNH KIỀU LUÔN TÌM CÁCH GIẾT TÔI MỖI NGÀY
BỆNH KIỀU LUÔN TÌM CÁCH GIẾT TÔI MỖI NGÀY
Chuyển ngữ: Tiểu Y Y
Designer: Narciso
Tổng số chương: 150
Lịch đăng: Chương 65
Chương Gold: Chương 1 - Chương 25
Tiêu hao: 1120
Tình trạng: Truyện Full
Chương đang đọc:
0
108
6
2
0
0
30.525 views
343
928
0
Từ nhỏ Hạnh Mính đã bị quỷ quấn thân, vào Đạo giáo trở thành một đạo sĩ thu hồn.

Một ngày nọ, cô suýt bị một “Thu yêu sư” đưa vào chỗ chết, nhưng cô phát hiện tên “Thu yêu sư” chính nghĩa này nhìn khá quen mắt. Người này không phải bạn ngồi cùng bàn với cô đó sao? Chính là bạn học Nguyên từng đồng sinh cộng tử vượt qua rất nhiều khó khăn với cô mà?!

Càng nghĩ càng thấy ớn lạnh, hồi tưởng lại tình cảnh mấy ngày nay, thì ra lần nào cũng là do anh giở thủ đoạn, làm cô suýt diện kiến Tử Thần, người này có ý định mưu sát cô!

Phương pháp giết người mà anh yêu thích nhất là lột da tróc thịt, sau đó bộ da xinh đẹp của kẻ xấu số đó sẽ được mặc lên người anh.

Thật không khéo, lần này người xấu số bị tên đao phủ này nhìn trúng chính là làn da non mịn, thân hình nở nang của cô.

Tránh lôi: bệnh kiều dưới ngòi bút của Ngụy Thừa Trạch thích bị ngược, vườn trường, song xử, cầm tù play, nam chính không phải người (theo đúng nghĩa đen)

Nữ chủ là chỉ có tế bào vận động phát triển, trong não thiếu một dây thần kinh, sau này sẽ bị ngược thành em gái nhỏ mềm mại đáng yêu, khóc lóc như hoa lê dính hạt mưa.

Cảnh báo đọc truyện:

1V1
Vườn trường
H văn
Linh dị thần quái

Note trước khi đọc:

Chuyện này nữ chính sẽ bị ngược khá nhiều, còn không thể phản kháng

Chuyện không đại điện cho tam quan của editor
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 1.373 2.150 05/08/2023
Chương 2 XEM 1.532 1.448 05/08/2023
Chương 3 XEM 1.652 1.252 05/08/2023
Chương 4 XEM 1.693 1.197 05/08/2023
Chương 5 XEM 1.430 1.090 05/08/2023
Chương 6 XEM 1.412 1.025 05/08/2023
Chương 7 XEM 1.709 932 05/08/2023
Chương 8 XEM 1.436 884 05/08/2023
Chương 9 XEM 1.760 838 05/08/2023
Chương 10 XEM 1.580 959 05/08/2023
Chương 11 XEM 1.569 981 05/08/2023
Chương 12 XEM 1.413 859 06/08/2023
Chương 13 XEM 1.362 799 07/08/2023
Chương 14 XEM 1.161 825 08/08/2023
Chương 15 XEM 1.078 854 09/08/2023
Chương 16 XEM 1.229 777 10/08/2023
Chương 17 XEM 1.472 841 11/08/2023
Chương 18 XEM 881 1.051 12/08/2023
Chương 19 2.052 331 13/08/2023
Chương 20 XEM 1.252 809 14/08/2023
Chương 21 XEM 1.473 758 15/08/2023
Chương 22 2.185 266 16/08/2023
Chương 23 1.994 256 17/08/2023
Chương 24 XEM 1.434 615 18/08/2023
Chương 25 XEM 1.650 522 19/08/2023
Chương 26 XEM 1.434 554 20/08/2023
Chương 27 XEM 1.105 531 21/08/2023
Chương 28 2.169 216 22/08/2023
Chương 29 XEM 1.348 498 23/08/2023
Chương 30 XEM 1.325 456 24/08/2023
Chương 31 XEM 1.155 423 25/08/2023
Chương 32 XEM 1.184 429 26/08/2023
Chương 33 2.183 176 27/08/2023
Chương 34 XEM 1.299 420 28/08/2023
Chương 35 1.367 186 29/08/2023
Chương 36 XEM 2.354 456 30/08/2023
Chương 37 2.653 218 31/08/2023
Chương 38
2.426 28 01/09/2023
Chương 39 XEM 1.254 294 02/09/2023
Chương 40 XEM 1.277 301 03/09/2023
Chương 41 XEM 1.443 290 04/09/2023
Chương 42 XEM 1.551 287 05/09/2023
Chương 43 XEM 1.183 241 06/09/2023
Chương 44 XEM 1.261 265 07/09/2023
Chương 45 2.296 134 08/09/2023
Chương 46 XEM 2.201 250 09/09/2023
Chương 47 XEM 1.291 209 10/09/2023
Chương 48 XEM 1.385 206 11/09/2023
Chương 49 XEM 1.349 199 12/09/2023
Chương 50 XEM 1.675 209 13/09/2023
Chương 51 2.407 113 14/09/2023
Chương 52 2.421 100 15/09/2023
Chương 53 XEM 1.340 212 16/09/2023
Chương 54 XEM 1.328 192 17/09/2023
Chương 55 XEM 2.314 221 18/09/2023
Chương 56 2.419 120 19/09/2023
Chương 57 1.278 92 20/09/2023
Chương 58 1.595 93 21/09/2023
Chương 59 XEM 1.334 168 22/09/2023
Chương 60 XEM 1.246 149 23/09/2023
Chương 61 XEM 2.067 170 24/09/2023
Chương 62 2.076 81 25/09/2023
Chương 63 1.161 83 26/09/2023
Chương 64 1.240 68 27/09/2023
Chương 65 2.300 46 28/09/2023
Chương 66 2.147 32 29/09/2023
Chương 67
2.055 30 30/09/2023
Chương 68
2.298 27 01/10/2023
Chương 69
2.088 25 02/10/2023
Chương 70
2.099 27 03/10/2023
Chương 71 2.217 24 04/10/2023
Chương 72 2.062 22 05/10/2023
Chương 73
2.033 27 06/10/2023
Chương 74
2.029 19 07/10/2023
Chương 75 2.056 21 08/10/2023
Chương 76
2.211 19 09/10/2023
Chương 77
1.382 20 10/10/2023
Chương 78
1.220 19 11/10/2023
Chương 79
2.213 21 12/10/2023
Chương 80
1.159 23 13/10/2023
Chương 81
1.248 22 14/10/2023
Chương 82
1.273 20 15/10/2023
Chương 83
1.308 20 16/10/2023
Chương 84 1.234 44 17/10/2023
Chương 85 1.432 20 18/10/2023
Chương 86
1.526 17 19/10/2023
Chương 87
1.491 18 20/10/2023
Chương 88
1.302 15 21/10/2023
Chương 89
1.319 15 22/10/2023
Chương 90
1.461 17 23/10/2023
Chương 91
1.567 17 24/10/2023
Chương 92
1.943 25 25/10/2023
Chương 93 1.997 17 26/10/2023
Chương 94 2.114 18 27/10/2023
Chương 95 2.386 16 28/10/2023
Chương 96
1.858 16 29/10/2023
Chương 97
2.158 17 30/10/2023
Chương 98
1.298 16 31/10/2023
Chương 99
1.275 15 01/11/2023
Chương 100 2.163 15 02/11/2023
Chương 101 2.061 16 03/11/2023
Chương 102
2.078 15 04/11/2023
Chương 103 2.010 15 05/11/2023
Chương 104 2.061 15 06/11/2023
Chương 105 2.141 14 07/11/2023
Chương 106 1.327 12 08/11/2023
Chương 107 1.292 11 09/11/2023
Chương 108 1.327 12 10/11/2023
Chương 109 1.509 12 11/11/2023
Chương 110 2.149 13 12/11/2023
Chương 111 2.144 12 13/11/2023
Chương 112 1.246 14 14/11/2023
Chương 113 1.406 12 15/11/2023
Chương 114 1.290 11 16/11/2023
Chương 115 1.188 13 17/11/2023
Chương 116 2.124 11 18/11/2023
Chương 117 2.271 12 19/11/2023
Chương 118 1.432 11 20/11/2023
Chương 119 1.159 12 21/11/2023
Chương 120 2.204 12 22/11/2023
Chương 121 2.085 13 23/11/2023
Chương 122 2.156 13 24/11/2023
Chương 123 2.065 13 25/11/2023
Chương 124 2.138 16 26/11/2023
Chương 125 2.036 12 27/11/2023
Chương 126 1.941 10 28/11/2023
Chương 127 2.224 10 29/11/2023
Chương 128 1.202 10 30/11/2023
Chương 129 1.564 10 01/12/2023
Chương 130 2.076 13 02/12/2023
Chương 131 1.224 12 03/12/2023
Chương 132 1.407 12 04/12/2023
Chương 133 2.152 11 05/12/2023
Chương 134 2.202 11 06/12/2023
Chương 135 2.029 11 07/12/2023
Chương 136 1.459 9 08/12/2023
Chương 137 1.225 8 09/12/2023
Chương 138 1.933 10 10/12/2023
Chương 139 1.890 8 11/12/2023
Chương 140 1.891 13 12/12/2023
Chương 141 1.357 11 13/12/2023
Chương 142 1.364 10 14/12/2023
Chương 143 1.863 11 15/12/2023
Chương 144 2.026 11 16/12/2023
Chương 145 2.097 12 17/12/2023
Chương 146 1.055 13 18/12/2023
Chương 147 1.290 13 19/12/2023
Chương 148 2.169 14 20/12/2023
Chương 149 1.351 17 21/12/2023
Chương 150 1.255 25 22/12/2023
Bình Luận (31 Bình Luận)