TÌM NHANH
BỆNH KIỀU LUÔN TÌM CÁCH GIẾT TÔI MỖI NGÀY
BỆNH KIỀU LUÔN TÌM CÁCH GIẾT TÔI MỖI NGÀY
Chuyển ngữ: Tiểu Y Y
Designer: Narciso
Tổng số chương: 150
Lịch đăng: Chương 134
Chương Gold: Chương 1 - Chương 25
Tiêu hao: 1120
Tình trạng: Truyện Full
Chương đang đọc:
0
119
6
2
0
0
44.487 views
486
1257
0
Từ nhỏ Hạnh Mính đã bị quỷ quấn thân, vào Đạo giáo trở thành một đạo sĩ thu hồn.

Một ngày nọ, cô suýt bị một “Thu yêu sư” đưa vào chỗ chết, nhưng cô phát hiện tên “Thu yêu sư” chính nghĩa này nhìn khá quen mắt. Người này không phải bạn ngồi cùng bàn với cô đó sao? Chính là bạn học Nguyên từng đồng sinh cộng tử vượt qua rất nhiều khó khăn với cô mà?!

Càng nghĩ càng thấy ớn lạnh, hồi tưởng lại tình cảnh mấy ngày nay, thì ra lần nào cũng là do anh giở thủ đoạn, làm cô suýt diện kiến Tử Thần, người này có ý định mưu sát cô!

Phương pháp giết người mà anh yêu thích nhất là lột da tróc thịt, sau đó bộ da xinh đẹp của kẻ xấu số đó sẽ được mặc lên người anh.

Thật không khéo, lần này người xấu số bị tên đao phủ này nhìn trúng chính là làn da non mịn, thân hình nở nang của cô.

Tránh lôi: bệnh kiều dưới ngòi bút của Ngụy Thừa Trạch thích bị ngược, vườn trường, song xử, cầm tù play, nam chính không phải người (theo đúng nghĩa đen)

Nữ chủ là chỉ có tế bào vận động phát triển, trong não thiếu một dây thần kinh, sau này sẽ bị ngược thành em gái nhỏ mềm mại đáng yêu, khóc lóc như hoa lê dính hạt mưa.

Cảnh báo đọc truyện:

1V1
Vườn trường
H văn
Linh dị thần quái

Note trước khi đọc:

Chuyện này nữ chính sẽ bị ngược khá nhiều, còn không thể phản kháng

Chuyện không đại điện cho tam quan của editor
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 1.373 2.814 05/08/2023
Chương 2 XEM 1.532 1.898 05/08/2023
Chương 3 XEM 1.652 1.634 05/08/2023
Chương 4 XEM 1.693 1.550 05/08/2023
Chương 5 XEM 1.430 1.439 05/08/2023
Chương 6 XEM 1.412 1.342 05/08/2023
Chương 7 XEM 1.709 1.281 05/08/2023
Chương 8 XEM 1.436 1.187 05/08/2023
Chương 9 XEM 1.760 1.139 05/08/2023
Chương 10 XEM 1.580 1.312 05/08/2023
Chương 11 XEM 1.569 1.283 05/08/2023
Chương 12 XEM 1.413 1.158 06/08/2023
Chương 13 XEM 1.362 1.081 07/08/2023
Chương 14 XEM 1.161 1.099 08/08/2023
Chương 15 XEM 1.078 1.182 09/08/2023
Chương 16 XEM 1.229 1.063 10/08/2023
Chương 17 XEM 1.472 1.146 11/08/2023
Chương 18 XEM 881 1.461 12/08/2023
Chương 19 2.052 468 13/08/2023
Chương 20 XEM 1.252 1.167 14/08/2023
Chương 21 XEM 1.473 1.082 15/08/2023
Chương 22 2.185 384 16/08/2023
Chương 23 1.994 362 17/08/2023
Chương 24 XEM 1.434 881 18/08/2023
Chương 25 XEM 1.650 779 19/08/2023
Chương 26 XEM 1.434 779 20/08/2023
Chương 27 XEM 1.105 767 21/08/2023
Chương 28 2.169 303 22/08/2023
Chương 29 XEM 1.348 723 23/08/2023
Chương 30 XEM 1.325 662 24/08/2023
Chương 31 XEM 1.155 632 25/08/2023
Chương 32 XEM 1.184 652 26/08/2023
Chương 33 2.183 244 27/08/2023
Chương 34 XEM 1.299 638 28/08/2023
Chương 35 1.367 259 29/08/2023
Chương 36 XEM 2.354 672 30/08/2023
Chương 37 2.653 329 31/08/2023
Chương 38
2.426 32 01/09/2023
Chương 39 XEM 1.254 532 02/09/2023
Chương 40 XEM 1.277 526 03/09/2023
Chương 41 XEM 1.443 515 04/09/2023
Chương 42 XEM 1.551 490 05/09/2023
Chương 43 XEM 1.183 455 06/09/2023
Chương 44 XEM 1.261 487 07/09/2023
Chương 45 2.296 232 08/09/2023
Chương 46 XEM 2.201 486 09/09/2023
Chương 47 XEM 1.291 397 10/09/2023
Chương 48 XEM 1.385 386 11/09/2023
Chương 49 XEM 1.349 381 12/09/2023
Chương 50 XEM 1.675 415 13/09/2023
Chương 51 2.407 198 14/09/2023
Chương 52 2.421 178 15/09/2023
Chương 53 XEM 1.340 426 16/09/2023
Chương 54 XEM 1.328 387 17/09/2023
Chương 55 XEM 2.314 443 18/09/2023
Chương 56 2.419 208 19/09/2023
Chương 57 1.278 180 20/09/2023
Chương 58 1.595 180 21/09/2023
Chương 59 XEM 1.334 379 22/09/2023
Chương 60 XEM 1.246 354 23/09/2023
Chương 61 XEM 2.067 450 24/09/2023
Chương 62 2.076 202 25/09/2023
Chương 63 1.161 200 26/09/2023
Chương 64 1.240 202 27/09/2023
Chương 65 2.300 268 28/09/2023
Chương 66 2.147 295 29/09/2023
Chương 67 XEM 2.055 496 30/09/2023
Chương 68 XEM 2.298 423 01/10/2023
Chương 69 XEM 2.088 383 02/10/2023
Chương 70 XEM 2.099 411 03/10/2023
Chương 71 2.217 184 04/10/2023
Chương 72 2.062 177 05/10/2023
Chương 73 XEM 2.033 342 06/10/2023
Chương 74 XEM 2.029 339 07/10/2023
Chương 75 2.056 174 08/10/2023
Chương 76 XEM 2.211 322 09/10/2023
Chương 77 XEM 1.382 290 10/10/2023
Chương 78 XEM 1.220 281 11/10/2023
Chương 79 XEM 2.213 256 12/10/2023
Chương 80 XEM 1.159 295 13/10/2023
Chương 81 XEM 1.248 262 14/10/2023
Chương 82 XEM 1.273 248 15/10/2023
Chương 83 XEM 1.308 310 16/10/2023
Chương 84 1.234 188 17/10/2023
Chương 85 1.432 134 18/10/2023
Chương 86 XEM 1.526 245 19/10/2023
Chương 87 XEM 1.491 219 20/10/2023
Chương 88 XEM 1.302 193 21/10/2023
Chương 89 XEM 1.319 196 22/10/2023
Chương 90 XEM 1.461 205 23/10/2023
Chương 91 XEM 1.567 210 24/10/2023
Chương 92 XEM 1.943 238 25/10/2023
Chương 93 1.997 115 26/10/2023
Chương 94 2.114 107 27/10/2023
Chương 95 2.386 102 28/10/2023
Chương 96 XEM 1.858 208 29/10/2023
Chương 97 XEM 2.158 187 30/10/2023
Chương 98 XEM 1.298 176 31/10/2023
Chương 99 XEM 1.275 213 01/11/2023
Chương 100 2.163 77 02/11/2023
Chương 101 2.061 87 03/11/2023
Chương 102
2.078 19 04/11/2023
Chương 103 2.010 80 05/11/2023
Chương 104 2.061 86 06/11/2023
Chương 105 2.141 69 07/11/2023
Chương 106 1.327 70 08/11/2023
Chương 107 1.292 61 09/11/2023
Chương 108 1.327 54 10/11/2023
Chương 109 1.509 61 11/11/2023
Chương 110 2.149 58 12/11/2023
Chương 111 2.144 62 13/11/2023
Chương 112 1.246 61 14/11/2023
Chương 113 1.406 47 15/11/2023
Chương 114 1.290 55 16/11/2023
Chương 115 1.188 55 17/11/2023
Chương 116 2.124 45 18/11/2023
Chương 117 2.271 43 19/11/2023
Chương 118 1.432 37 20/11/2023
Chương 119 1.159 47 21/11/2023
Chương 120 2.204 42 22/11/2023
Chương 121 2.085 44 23/11/2023
Chương 122 2.156 43 24/11/2023
Chương 123 2.065 46 25/11/2023
Chương 124 2.138 49 26/11/2023
Chương 125 2.036 40 27/11/2023
Chương 126 1.941 36 28/11/2023
Chương 127 2.224 39 29/11/2023
Chương 128 1.202 42 30/11/2023
Chương 129 1.564 43 01/12/2023
Chương 130 2.076 43 02/12/2023
Chương 131 1.224 36 03/12/2023
Chương 132 1.407 29 04/12/2023
Chương 133 2.152 31 05/12/2023
Chương 134 2.202 27 06/12/2023
Chương 135 2.029 16 07/12/2023
Chương 136 1.459 12 08/12/2023
Chương 137 1.225 11 09/12/2023
Chương 138 1.933 13 10/12/2023
Chương 139 1.890 11 11/12/2023
Chương 140 1.891 17 12/12/2023
Chương 141 1.357 15 13/12/2023
Chương 142 1.364 15 14/12/2023
Chương 143 1.863 15 15/12/2023
Chương 144 2.026 15 16/12/2023
Chương 145 2.097 17 17/12/2023
Chương 146 1.055 17 18/12/2023
Chương 147 1.290 18 19/12/2023
Chương 148 2.169 18 20/12/2023
Chương 149 1.351 21 21/12/2023
Chương 150 1.255 32 22/12/2023
Bình Luận (41 Bình Luận)