TÌM NHANH
[FULL_FREE]_KIM NHẬT BẤT NGHI
[FULL_FREE]_KIM NHẬT BẤT NGHI
Tác giả: Tê Nhai
Chuyển ngữ: Hei Lian
Designer: Bastille
Tổng số chương: 88
Lịch đăng: C.24
Chương Gold: Chương 1 - Chương 88
Tình trạng: Truyện Full
Chương đang đọc:
0
89
3
2
0
0
23.122 views
394
1281
0
Trưởng công chúa mềm mại xinh đẹp VS Tể Tướng chó điên/ có bệnh, cưỡng chế yêu, H văn.

Phụ hoàng ban cho nàng phong hào Gia Nghi, ngụ ý nói lời hay, cử chỉ đẹp, mong nàng nên cửa nên nhà, lớn lên trong hạnh phúc.

Cao Trĩ nằm trên đầu vai phụ hoàng làm nũng: “Chỉ cần Trĩ nhi không gả, Đại Minh Cung vĩnh viễn là nhà của Trĩ nhi.”

Đáng tiếc sau này hoàng thất gặp nguy, công chúa đã từng nhận trăm ngàn sủng ái cũng biến thành Hoàng Yến bị nhốt trong lòng son, ở trong cung để một người tuỳ ý chơi đùa.

Trên triều, hắn không cho bất kỳ kẻ nào có thể khi dễ nàng, hạ triều, hắn điên cuồng xâm chiếm vào nơi tận cùng làm nàng chật vật.

Đêm khuya, Tạ tể tướng nhiệt huyết bừng bừng bước vào tẩm điện của trưởng công chúa.

Cao Trĩ nhu nhược đáng thương nhìn hắn: “Hôm nay không tiện.”

Tạ Phi si mê nhìn mái tóc đen dài, không e dè gọi khuê danh của nàng: “Không sao, ta càng muốn cùng Trĩ nhi ngày ngày thâu hoan.”

Một câu: Người tưởng yếu mềm lại là người định đoạt cuộc tình này.
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 874 3.520 27/04/2024
Chương 2 XEM 758 3.253 27/04/2024
Chương 3 XEM 945 3.065 27/04/2024
Chương 4 XEM 870 2.775 27/04/2024
Chương 5 XEM 982 2.558 27/04/2024
Chương 6 XEM 707 2.413 27/04/2024
Chương 7 XEM 680 2.305 27/04/2024
Chương 8 XEM 887 2.224 27/04/2024
Chương 9 XEM 927 2.027 27/04/2024
Chương 10 XEM 975 2.190 27/04/2024
Chương 11 XEM 822 1.748 28/04/2024
Chương 12 XEM 682 1.839 29/04/2024
Chương 13 XEM 778 1.463 01/05/2024
Chương 14 XEM 687 1.240 03/05/2024
Chương 15 XEM 709 996 05/05/2024
Chương 16 XEM 606 1.009 06/05/2024
Chương 17 XEM 837 892 08/05/2024
Chương 18 XEM 850 892 10/05/2024
Chương 19 XEM 977 652 12/05/2024
Chương 20 XEM 976 636 13/05/2024
Chương 21 XEM 842 502 15/05/2024
Chương 22 XEM 722 386 17/05/2024
Chương 23 XEM 701 258 19/05/2024
Chương 24 XEM 669 211 20/05/2024
Chương 25
927 67 22/05/2024
Chương 26
869 62 24/05/2024
Chương 27
920 61 26/05/2024
Chương 28
988 56 27/05/2024
Chương 29
946 54 29/05/2024
Chương 30
984 56 31/05/2024
Chương 31
875 53 02/06/2024
Chương 32
916 53 03/06/2024
Chương 33
905 53 05/06/2024
Chương 34
877 53 07/06/2024
Chương 35
906 53 09/06/2024
Chương 36
991 52 10/06/2024
Chương 37
948 55 12/06/2024
Chương 38
911 60 14/06/2024
Chương 39
946 61 16/06/2024
Chương 40
924 59 17/06/2024
Chương 41
883 47 19/06/2024
Chương 42
926 48 21/06/2024
Chương 43
968 51 23/06/2024
Chương 44
991 46 24/06/2024
Chương 45
701 55 26/06/2024
Chương 46
985 56 28/06/2024
Chương 47
919 47 30/06/2024
Chương 48
989 49 01/07/2024
Chương 49
976 51 03/07/2024
Chương 50
638 59 05/07/2024
Chương 51
658 55 07/07/2024
Chương 52
962 56 08/07/2024
Chương 53
956 54 10/07/2024
Chương 54
822 55 12/07/2024
Chương 55
917 57 14/07/2024
Chương 56
753 61 15/07/2024
Chương 57
763 60 17/07/2024
Chương 58
838 50 19/07/2024
Chương 59
810 63 21/07/2024
Chương 60
840 61 22/07/2024
Chương 61
915 57 24/07/2024
Chương 62
804 63 26/07/2024
Chương 63
949 54 28/07/2024
Chương 64
704 49 29/07/2024
Chương 65
969 52 31/07/2024
Chương 66
751 52 02/08/2024
Chương 67
999 52 04/08/2024
Chương 68
964 50 05/08/2024
Chương 69
806 58 07/08/2024
Chương 70
982 56 09/08/2024
Chương 71
875 52 11/08/2024
Chương 72
925 57 12/08/2024
Chương 73
863 56 14/08/2024
Chương 74
872 53 16/08/2024
Chương 75
908 54 18/08/2024
Chương 76
924 53 19/08/2024
Chương 77
945 56 21/08/2024
Chương 78
866 52 23/08/2024
Chương 79
958 53 25/08/2024
Chương 80
889 54 26/08/2024
Chương 81
821 53 28/08/2024
Chương 82
981 51 30/08/2024
Chương 83
640 53 01/09/2024
Chương 84
562 59 02/09/2024
Chương 85
829 63 04/09/2024
Chương 86
652 64 06/09/2024
Chương 87
953 73 08/09/2024
Chương 88
848 91 09/09/2024
Bình Luận (10 Bình Luận)