TÌM NHANH
MÂY ĐẾN TỪ NƠI NÀO
MÂY ĐẾN TỪ NƠI NÀO
Tác giả: Thức Vi
Chuyển ngữ: Tây Quan
Designer: Penhaligon's
Tổng số chương: 143
Lịch đăng: C.143
Chương Gold: Chương 1 - Chương 15
Tiêu hao: 30
Tình trạng: Truyện Full
Chương đang đọc:
0
99
4
0
0
0
64.348 views
862
2684
0
Hắn là cô nhi của bằng hữu mà phụ thân nàng đã cứu từ chiến trường về, được nuôi trong phủ với nàng.

Nàng đau lòng vì hắn, chiếu cố hắn, đối xử tử tế với hắn.

Nàng là điều tốt đẹp nhất mà hắn có trong cuộc đời tăm tối này.

Hắn toàn tâm toàn ý phục tùng nàng, tham lam nhớ nhung nàng, hy vọng xa vời với nàng.

Sóng mắt có thể thấy hay giữa hai hàng lông mày, tất cả đều là nàng.

Đọc chỉ nam:

Tiểu chó săn có vận mệnh đau khổ, như hổ rình mồi, một kẻ ngủ đông đã lâu sẽ sớm thức tỉnh.

Nam chính không từ thủ đoạn để nữ chính yêu mình.
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 1.643 8.552 13/02/2023
Chương 2 XEM 1.492 5.471 13/02/2023
Chương 3 XEM 1.625 5.663 13/02/2023
Chương 4 XEM 1.158 4.485 13/02/2023
Chương 5 XEM 1.606 4.239 13/02/2023
Chương 6 XEM 1.480 3.942 13/02/2023
Chương 7 XEM 1.546 3.836 13/02/2023
Chương 8 XEM 2.818 3.735 13/02/2023
Chương 9 XEM 1.422 3.708 13/02/2023
Chương 10 XEM 1.579 4.132 13/02/2023
Chương 11 XEM 1.715 3.848 14/02/2023
Chương 12 XEM 1.822 3.550 15/02/2023
Chương 13 XEM 2.876 3.397 16/02/2023
Chương 14 XEM 1.682 3.455 17/02/2023
Chương 15 XEM 1.434 3.678 18/02/2023
Chương 16 XEM 1.783 3.301 19/02/2023
Chương 17 XEM 1.662 3.093 20/02/2023
Chương 18 XEM 1.652 2.915 21/02/2023
Chương 19 XEM 2.734 3.005 22/02/2023
Chương 20 XEM 1.419 3.308 23/02/2023
Chương 21 XEM 1.467 2.846 24/02/2023
Chương 22 XEM 1.451 2.703 25/02/2023
Chương 23 XEM 1.520 2.609 26/02/2023
Chương 24 XEM 1.597 2.559 27/02/2023
Chương 25 XEM 1.423 2.668 28/02/2023
Chương 26 XEM 1.526 2.516 01/03/2023
Chương 27 XEM 1.473 2.455 02/03/2023
Chương 28 XEM 1.625 2.447 03/03/2023
Chương 29 XEM 1.454 2.284 04/03/2023
Chương 30 XEM 1.440 2.670 05/03/2023
Chương 31 XEM 1.449 2.542 06/03/2023
Chương 32 XEM 1.360 2.523 07/03/2023
Chương 33 XEM 1.688 2.373 08/03/2023
chương 34 XEM 1.703 2.257 09/03/2023
Chương 35 XEM 1.911 2.868 10/03/2023
Chương 36 XEM 1.511 2.614 11/03/2023
Chương 37 XEM 1.676 2.571 12/03/2023
Chương 38 XEM 1.625 2.277 13/03/2023
Chương 39 XEM 1.494 2.096 14/03/2023
Chương 40 XEM 1.435 2.465 15/03/2023
Chương 41 XEM 1.509 2.281 16/03/2023
Chương 42 XEM 1.601 2.195 17/03/2023
Chương 43 XEM 1.571 2.069 18/03/2023
Chương 44 XEM 1.650 1.869 19/03/2023
Chương 45 XEM 1.439 1.860 20/03/2023
Chương 46 XEM 1.465 1.823 21/03/2023
Chương 47 XEM 1.641 1.717 22/03/2023
Chương 48 XEM 1.461 1.798 23/03/2023
Chương 49 XEM 1.506 1.931 24/03/2023
Chương 50 XEM 1.539 2.113 25/03/2023
Chương 51 XEM 1.479 1.897 26/03/2023
Chương 52 XEM 1.475 1.747 27/03/2023
Chương 53 XEM 1.662 1.595 28/03/2023
Chương 54 XEM 1.727 1.435 29/03/2023
Chương 55 XEM 1.605 1.424 30/03/2023
Chương 56 XEM 1.602 1.385 31/03/2023
Chương 57 XEM 1.605 1.410 01/04/2023
Chương 58 XEM 1.649 1.398 02/04/2023
Chương 59 XEM 1.557 1.411 03/04/2023
Chương 60 XEM 1.637 1.668 04/04/2023
Chương 61 XEM 1.493 1.593 05/04/2023
Chương 62 XEM 1.391 1.532 06/04/2023
Chương 63 XEM 1.472 1.830 07/04/2023
Chương 64 2.748 579 08/04/2023
Chương 65 1.755 484 09/04/2023
Chương 66 XEM 1.496 1.419 10/04/2023
Chương 67 XEM 1.514 1.281 11/04/2023
Chương 68 XEM 1.512 1.285 12/04/2023
Chương 69 XEM 1.532 1.174 13/04/2023
Chương 70 XEM 1.593 1.279 14/04/2023
Chương 71 XEM 1.462 1.160 15/04/2023
Chương 72 XEM 1.501 1.154 16/04/2023
Chương 73 XEM 1.632 1.202 17/04/2023
Chương 74 XEM 1.573 1.202 18/04/2023
Chương 75 XEM 1.490 1.164 19/04/2023
Chương 76 XEM 1.973 1.170 20/04/2023
Chương 77 XEM 1.724 1.133 21/04/2023
Chương 78 XEM 1.524 996 22/04/2023
Chương 79 XEM 1.568 961 23/04/2023
Chương 80 XEM 1.581 1.057 24/04/2023
Chương 81 XEM 1.479 980 25/04/2023
Chương 82 XEM 1.410 925 26/04/2023
Chương 83 XEM 1.487 996 27/04/2023
Chương 84 XEM 1.513 1.031 28/04/2023
Chương 85 XEM 1.550 1.016 29/04/2023
Chương 86 XEM 1.630 981 30/04/2023
Chương 87 XEM 1.556 947 01/05/2023
Chương 88 XEM 1.629 931 02/05/2023
Chương 89 XEM 1.758 900 03/05/2023
Chương 90 XEM 1.584 952 04/05/2023
Chương 91 XEM 1.399 932 05/05/2023
Chương 92 XEM 1.217 974 06/05/2023
Chương 93 XEM 1.206 1.018 07/05/2023
Chương 94 XEM 1.199 955 08/05/2023
Chương 95 XEM 1.377 1.048 09/05/2023
Chương 96 XEM 1.224 1.006 10/05/2023
Chương 97 XEM 1.317 966 11/05/2023
Chương 98 XEM 1.526 882 12/05/2023
Chương 99 XEM 1.299 813 13/05/2023
Chương 100 XEM 1.137 951 14/05/2023
Chương 101 XEM 1.411 881 15/05/2023
Chương 102 XEM 1.374 863 16/05/2023
Chương 103 XEM 1.322 1.221 17/05/2023
Chương 104 XEM 1.340 885 18/05/2023
Chương 105 XEM 1.372 885 19/05/2023
Chương 106 XEM 1.372 857 20/05/2023
Chương 107 XEM 1.644 760 21/05/2023
Chương 108 XEM 1.336 718 22/05/2023
Chương 109 XEM 1.417 746 23/05/2023
Chương 110 XEM 1.311 813 24/05/2023
Chương 111 XEM 1.428 688 25/05/2023
Chương 112 XEM 1.469 680 26/05/2023
Chương 113 XEM 1.357 662 27/05/2023
Chương 114 XEM 1.411 668 28/05/2023
Chương 115 XEM 1.293 784 29/05/2023
Chương 116 XEM 1.181 843 30/05/2023
Chương 117 XEM 1.361 857 31/05/2023
Chương 118 XEM 1.211 849 01/06/2023
Chương 119 XEM 1.214 860 02/06/2023
Chương 120 XEM 1.444 916 03/06/2023
Chương 121 XEM 1.230 840 04/06/2023
Chương 122 XEM 1.402 810 05/06/2023
Chương 123 XEM 1.295 796 06/06/2023
Chương 124 XEM 1.407 701 07/06/2023
Chương 125 XEM 1.369 781 08/06/2023
Chương 126 XEM 1.312 735 09/06/2023
Chương 127 XEM 1.227 714 10/06/2023
Chương 128 XEM 1.284 727 11/06/2023
Chương 129 XEM 1.317 770 12/06/2023
Chương 130 XEM 1.264 934 13/06/2023
Chương 131 XEM 1.295 787 14/06/2023
Chương 132 XEM 1.377 740 15/06/2023
Chương 133 XEM 1.286 699 16/06/2023
Chương 134 XEM 1.427 681 17/06/2023
Chương 135 XEM 1.359 655 18/06/2023
Chương 136 XEM 1.332 672 19/06/2023
Chương 137 XEM 1.343 700 20/06/2023
Chương 138 XEM 1.567 744 21/06/2023
Chương 139 XEM 1.562 756 22/06/2023
Chương 140 XEM 1.363 1.003 23/06/2023
Chương 141 XEM 1.506 854 24/06/2023
Chương 142 XEM 1.735 962 25/06/2023
Chương 143 XEM 2.531 1.634 26/06/2023
Bình Luận (95 Bình Luận)