TÌM NHANH
MÂY ĐẾN TỪ NƠI NÀO
MÂY ĐẾN TỪ NƠI NÀO
Tác giả: Thức Vi
Chuyển ngữ: Tây Quan
Designer: Penhaligon's
Tổng số chương: 143
Lịch đăng: Chương 127
Chương Gold: Chương 1 - Chương 15
Tiêu hao: 30
Tình trạng: Truyện Full
Chương đang đọc:
0
124
6
0
0
0
40.423 views
696
2167
0
Hắn là cô nhi của bằng hữu mà phụ thân nàng đã cứu từ chiến trường về, được nuôi trong phủ với nàng.

Nàng đau lòng vì hắn, chiếu cố hắn, đối xử tử tế với hắn.

Nàng là điều tốt đẹp nhất mà hắn có trong cuộc đời tăm tối này.

Hắn toàn tâm toàn ý phục tùng nàng, tham lam nhớ nhung nàng, hy vọng xa vời với nàng.

Sóng mắt có thể thấy hay giữa hai hàng lông mày, tất cả đều là nàng.

Đọc chỉ nam:

Tiểu chó săn có vận mệnh đau khổ, như hổ rình mồi, một kẻ ngủ đông đã lâu sẽ sớm thức tỉnh.

Nam chính không từ thủ đoạn để nữ chính yêu mình.
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 1.643 4.239 13/02/2023
Chương 2 XEM 1.492 2.938 13/02/2023
Chương 3 XEM 1.625 3.291 13/02/2023
Chương 4 XEM 1.158 2.350 13/02/2023
Chương 5 XEM 1.606 2.261 13/02/2023
Chương 6 XEM 1.480 2.031 13/02/2023
Chương 7 XEM 1.546 2.023 13/02/2023
Chương 8 XEM 2.818 1.957 13/02/2023
Chương 9 XEM 1.422 2.039 13/02/2023
Chương 10 XEM 1.579 2.154 13/02/2023
Chương 11 XEM 1.715 2.043 14/02/2023
Chương 12 XEM 1.822 1.863 15/02/2023
Chương 13 XEM 2.876 1.728 16/02/2023
Chương 14 XEM 1.682 1.786 17/02/2023
Chương 15 XEM 1.434 1.869 18/02/2023
Chương 16 XEM 1.783 1.652 19/02/2023
Chương 17 XEM 1.662 1.523 20/02/2023
Chương 18 XEM 1.652 1.423 21/02/2023
Chương 19 XEM 2.734 1.442 22/02/2023
Chương 20 XEM 1.419 1.482 23/02/2023
Chương 21 XEM 1.467 1.308 24/02/2023
Chương 22 XEM 1.451 1.227 25/02/2023
Chương 23 XEM 1.520 1.162 26/02/2023
Chương 24 XEM 1.597 1.113 27/02/2023
Chương 25 XEM 1.423 1.097 28/02/2023
Chương 26 XEM 1.526 1.036 01/03/2023
Chương 27 XEM 1.473 974 02/03/2023
Chương 28 XEM 1.625 958 03/03/2023
Chương 29 XEM 1.454 905 04/03/2023
Chương 30 XEM 1.440 958 05/03/2023
Chương 31 XEM 1.449 959 06/03/2023
Chương 32 XEM 1.360 933 07/03/2023
Chương 33 XEM 1.688 852 08/03/2023
chương 34 XEM 1.703 821 09/03/2023
Chương 35 XEM 1.911 963 10/03/2023
Chương 36 XEM 1.511 1.009 11/03/2023
Chương 37 XEM 1.676 954 12/03/2023
Chương 38 XEM 1.625 838 13/03/2023
Chương 39 XEM 1.494 770 14/03/2023
Chương 40 XEM 1.435 856 15/03/2023
Chương 41 XEM 1.509 822 16/03/2023
Chương 42 XEM 1.601 740 17/03/2023
Chương 43 XEM 1.571 730 18/03/2023
Chương 44 XEM 1.650 671 19/03/2023
Chương 45 XEM 1.439 655 20/03/2023
Chương 46 XEM 1.465 619 21/03/2023
Chương 47 XEM 1.641 587 22/03/2023
Chương 48 XEM 1.461 606 23/03/2023
Chương 49 XEM 1.506 652 24/03/2023
Chương 50 XEM 1.539 717 25/03/2023
Chương 51 XEM 1.479 669 26/03/2023
Chương 52 XEM 1.475 621 27/03/2023
Chương 53 XEM 1.662 562 28/03/2023
Chương 54 XEM 1.727 472 29/03/2023
Chương 55 XEM 1.605 477 30/03/2023
Chương 56 XEM 1.602 466 31/03/2023
Chương 57 XEM 1.605 457 01/04/2023
Chương 58 XEM 1.649 475 02/04/2023
Chương 59 XEM 1.557 501 03/04/2023
Chương 60 XEM 1.637 549 04/04/2023
Chương 61 XEM 1.493 541 05/04/2023
Chương 62 XEM 1.391 512 06/04/2023
Chương 63 XEM 1.472 590 07/04/2023
Chương 64 2.748 259 08/04/2023
Chương 65 1.755 217 09/04/2023
Chương 66 XEM 1.496 458 10/04/2023
Chương 67 XEM 1.514 444 11/04/2023
Chương 68 XEM 1.512 439 12/04/2023
Chương 69 XEM 1.532 404 13/04/2023
Chương 70 XEM 1.593 416 14/04/2023
Chương 71 XEM 1.462 381 15/04/2023
Chương 72 XEM 1.501 368 16/04/2023
Chương 73 XEM 1.632 387 17/04/2023
Chương 74 XEM 1.573 398 18/04/2023
Chương 75 XEM 1.490 367 19/04/2023
Chương 76 XEM 1.973 375 20/04/2023
Chương 77 XEM 1.724 352 21/04/2023
Chương 78 XEM 1.524 309 22/04/2023
Chương 79 XEM 1.568 302 23/04/2023
Chương 80 XEM 1.581 318 24/04/2023
Chương 81 XEM 1.479 282 25/04/2023
Chương 82 XEM 1.410 279 26/04/2023
Chương 83 XEM 1.487 293 27/04/2023
Chương 84 XEM 1.513 301 28/04/2023
Chương 85 XEM 1.550 309 29/04/2023
Chương 86 XEM 1.630 279 30/04/2023
Chương 87 XEM 1.556 249 01/05/2023
Chương 88 XEM 1.629 256 02/05/2023
Chương 89 XEM 1.758 237 03/05/2023
Chương 90 XEM 1.584 242 04/05/2023
Chương 91 XEM 1.399 231 05/05/2023
Chương 92 XEM 1.217 249 06/05/2023
Chương 93 XEM 1.206 259 07/05/2023
Chương 94 XEM 1.199 245 08/05/2023
Chương 95 XEM 1.377 268 09/05/2023
Chương 96 XEM 1.224 268 10/05/2023
Chương 97 XEM 1.317 254 11/05/2023
Chương 98 XEM 1.526 236 12/05/2023
Chương 99 XEM 1.299 209 13/05/2023
Chương 100 XEM 1.137 248 14/05/2023
Chương 101 XEM 1.411 215 15/05/2023
Chương 102 XEM 1.374 215 16/05/2023
Chương 103 XEM 1.322 230 17/05/2023
Chương 104 XEM 1.340 207 18/05/2023
Chương 105 XEM 1.372 197 19/05/2023
Chương 106 XEM 1.372 203 20/05/2023
Chương 107 XEM 1.644 173 21/05/2023
Chương 108 XEM 1.336 139 22/05/2023
Chương 109 XEM 1.417 159 23/05/2023
Chương 110 XEM 1.311 138 24/05/2023
Chương 111 XEM 1.428 126 25/05/2023
Chương 112 XEM 1.469 128 26/05/2023
Chương 113 XEM 1.357 122 27/05/2023
Chương 114 XEM 1.411 125 28/05/2023
Chương 115 XEM 1.293 146 29/05/2023
Chương 116 XEM 1.181 163 30/05/2023
Chương 117 XEM 1.361 153 31/05/2023
Chương 118 XEM 1.211 147 01/06/2023
Chương 119 XEM 1.214 161 02/06/2023
Chương 120 XEM 1.444 145 03/06/2023
Chương 121 XEM 1.230 175 04/06/2023
Chương 122 XEM 1.402 159 05/06/2023
Chương 123 XEM 1.295 121 06/06/2023
Chương 124 XEM 1.407 92 07/06/2023
Chương 125 XEM 1.369 102 08/06/2023
Chương 126 XEM 1.312 86 09/06/2023
Chương 127 XEM 1.227 67 10/06/2023
Chương 128
1.284 37 11/06/2023
Chương 129
1.317 37 12/06/2023
Chương 130
1.264 37 13/06/2023
Chương 131
1.295 33 14/06/2023
Chương 132
1.377 32 15/06/2023
Chương 133
1.286 35 16/06/2023
Chương 134
1.427 33 17/06/2023
Chương 135
1.359 35 18/06/2023
Chương 136
1.332 36 19/06/2023
Chương 137
1.343 39 20/06/2023
Chương 138
1.567 44 21/06/2023
Chương 139
1.562 35 22/06/2023
Chương 140
1.363 38 23/06/2023
Chương 141
1.506 37 24/06/2023
Chương 142
1.735 39 25/06/2023
Chương 143
2.531 55 26/06/2023
Bình Luận (91 Bình Luận)