TÌM NHANH
CỬU THÚC VẠN PHÚC
CỬU THÚC VẠN PHÚC
Chuyển ngữ: Fire
Designer: JianFei
Tổng số chương: 208
Lịch đăng: Chương 37
Chương Gold: Chương 1 - Chương 45
Tiêu hao: 2115
Tình trạng: Truyện Full
Chương đang đọc:
0
101
7
0
0
0
9.482 views
235
473
0
Trình Du Cẩn là tỷ tỷ trong một cặp tỷ muội sinh đôi, vốn đã có một mối hôn sự tốt đẹp được định sẵn, thế nhưng sau này nàng mới biết, vị hôn phu Tĩnh Dũng Hầu đã nhìn nhầm nàng thành muội muội cho nên mới tới cửa cầu hôn. Tĩnh Dũng Hầu và muội muội của nàng có một mối tình yêu hận sâu đậm, tan tan hợp hợp, cuối cùng mới phá tan được mọi trở ngại mà ở bên nhau. Còn Trình Du Cẩn lại chính là tỷ tỷ kiêm hôn thê trước ác độc mạo danh cướp mất mối nhân duyên tuyệt vời của muội muội, không ngừng hãm hại muội muội, là một chướng ngại vật ngăn đôi uyên ương không thể đến với nhau.

Kiếp này muội muội sống lại, vạch trần “âm mưu” của Trình Du Cẩn ngay từ đầu. Trình Du Cẩn bị mọi người chỉ trỏ, vị hôn phu cũng lạnh nhạt với nàng. Trình Du Cẩn cười lạnh một tiếng, ngay trước mặt vị hôn phu, nàng xé vụn tờ hôn thư.

Mọi người đều thấy vui sướng khi người khác gặp họa, đều chờ xem nàng hối hận biết vậy không làm. Nhưng Tĩnh Dũng Hầu chờ mãi cũng chẳng thấy vị hôn thê của mình hối hận, ngược lại còn thấy hôn thê trước quay đầu gả cho Cửu thúc của nàng.

Vị Cửu thúc kia của Trình gia là một con thần long thấy đầu không thấy đuôi, quyền lực cao đến đáng sợ.

*

Trình Nguyên Cảnh chọc chọc mi tâm của thê tử yêu kiều, lơ đãng nói: “Một Tĩnh Dũng Hầu tầm thường thôi mà cũng đáng để hai người tranh tới tranh lui à? Gài bẫy hắn ta, không bằng gài bẫy ta đi?”

Suýt nữa quên không nói, hắn không mang họ Trình. Tên thật của hắn là Thái tử Lý Thừa Cảnh.
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 2.305 973 26/11/2023
Chương 2 XEM 2.665 672 26/11/2023
Chương 3 XEM 2.668 631 26/11/2023
Chương 4 XEM 2.481 580 26/11/2023
Chương 5 XEM 2.423 545 26/11/2023
Chương 6 XEM 3.374 593 26/11/2023
Chương 7 XEM 3.191 539 26/11/2023
Chương 8 XEM 2.742 526 26/11/2023
Chương 9 XEM 3.206 479 26/11/2023
Chương 10 XEM 3.208 473 26/11/2023
Chương 11 XEM 3.007 429 26/11/2023
Chương 12 XEM 3.104 422 26/11/2023
Chương 13 XEM 2.862 406 26/11/2023
Chương 14 XEM 2.948 378 26/11/2023
Chương 15 XEM 3.047 400 26/11/2023
Chương 16 XEM 3.228 391 26/11/2023
Chương 17 XEM 2.953 349 26/11/2023
Chương 18 XEM 3.179 362 26/11/2023
Chương 19 XEM 3.683 343 26/11/2023
Chương 20 XEM 3.190 353 26/11/2023
Chương 21 XEM 3.250 338 26/11/2023
Chương 22 XEM 3.376 318 26/11/2023
Chương 23 XEM 2.971 307 26/11/2023
Chương 24 XEM 2.336 301 26/11/2023
Chương 25 XEM 2.726 283 26/11/2023
Chương 26 XEM 2.400 292 26/11/2023
Chương 27 XEM 3.186 292 26/11/2023
Chương 28 XEM 2.125 288 26/11/2023
Chương 29 XEM 2.330 289 26/11/2023
Chương 30 XEM 3.276 317 26/11/2023
Chương 31 XEM 2.209 311 26/11/2023
Chương 32 XEM 2.334 294 26/11/2023
Chương 33 XEM 2.178 293 26/11/2023
Chương 34 XEM 1.900 308 26/11/2023
Chương 35 XEM 3.529 379 26/11/2023
Chương 36 3.902 189 26/11/2023
Chương 37 XEM 2.556 389 27/11/2023
Chương 38 XEM 2.220 276 28/11/2023
Chương 39 XEM 2.491 201 29/11/2023
Chương 40 XEM 2.433 85 30/11/2023
Chương 41
3.508 27 01/12/2023
Chương 42
2.510 26 02/12/2023
Chương 43
2.093 23 03/12/2023
Chương 44
3.421 23 04/12/2023
Chương 45
3.344 22 05/12/2023
Chương 46
2.906 19 06/12/2023
Chương 47
2.321 19 07/12/2023
Chương 48
2.050 22 08/12/2023
Chương 49
3.585 22 09/12/2023
Chương 50
3.569 22 10/12/2023
Chương 51
3.332 18 11/12/2023
Chương 52
3.446 18 12/12/2023
Chương 53
2.925 15 13/12/2023
Chương 54
3.124 15 14/12/2023
Chương 55
2.226 15 15/12/2023
Chương 56
2.421 14 16/12/2023
Chương 57
3.944 13 17/12/2023
Chương 58
3.486 12 18/12/2023
Chương 59
2.488 11 19/12/2023
Chương 60
2.329 13 20/12/2023
Chương 61
3.892 14 21/12/2023
Chương 62
2.089 19 22/12/2023
Chương 63
2.096 13 23/12/2023
Chương 64
1.992 13 24/12/2023
Chương 65
2.182 13 25/12/2023
Chương 66
2.328 13 26/12/2023
Chương 67
1.867 13 27/12/2023
Chương 68 2.170 14 28/12/2023
Chương 69 3.934 14 29/12/2023
Chương 70 2.051 15 30/12/2023
Chương 71 2.129 13 31/12/2023
Chương 72 3.190 16 01/01/2024
Chương 73 3.455 13 02/01/2024
Chương 74 3.513 15 03/01/2024
Chương 75 3.490 13 04/01/2024
Chương 76 3.493 13 05/01/2024
Chương 77 3.462 17 06/01/2024
Chương 78 2.161 13 07/01/2024
Chương 79 2.095 15 08/01/2024
Chương 80 2.926 15 09/01/2024
Chương 81 2.316 16 10/01/2024
Chương 82 2.257 15 11/01/2024
Chương 83 2.222 13 12/01/2024
Chương 84 2.162 13 13/01/2024
Chương 85 2.308 13 14/01/2024
Chương 86 2.307 15 15/01/2024
Chương 87 2.325 14 16/01/2024
Chương 88 3.904 12 17/01/2024
Chương 89 2.491 13 18/01/2024
Chương 90 2.478 13 19/01/2024
Chương 91 2.270 13 20/01/2024
Chương 92 2.256 13 21/01/2024
Chương 93 2.193 13 22/01/2024
Chương 94 1.976 11 23/01/2024
Chương 95 3.399 11 24/01/2024
Chương 96 3.702 12 25/01/2024
Chương 97 3.440 12 26/01/2024
Chương 98 3.520 11 27/01/2024
Chương 99 3.647 12 28/01/2024
Chương 100 3.086 17 29/01/2024
Chương 101 2.279 13 30/01/2024
Chương 102 2.257 14 31/01/2024
Chương 103 2.559 14 01/02/2024
Chương 104 2.785 15 02/02/2024
Chương 105 2.958 13 03/02/2024
Chương 106 2.791 15 04/02/2024
Chương 107 3.787 13 05/02/2024
Chương 108 3.022 13 06/02/2024
Chương 109 2.263 15 07/02/2024
Chương 110 2.118 16 08/02/2024
Chương 111 3.920 14 09/02/2024
Chương 112 3.895 16 10/02/2024
Chương 113 3.622 16 11/02/2024
Chương 114 2.438 15 12/02/2024
Chương 115 2.396 13 13/02/2024
Chương 116 3.494 13 14/02/2024
Chương 117 3.419 14 15/02/2024
Chương 118 2.196 14 16/02/2024
Chương 119 1.932 14 17/02/2024
Chương 120 3.613 15 18/02/2024
Chương 121
3.257 12 19/02/2024
Chương 122 2.144 12 20/02/2024
Chương 123 2.441 12 21/02/2024
Chương 124 2.605 13 22/02/2024
Chương 125 2.429 10 23/02/2024
Chương 126 2.273 11 24/02/2024
Chương 127 2.404 10 25/02/2024
Chương 128 3.307 10 26/02/2024
Chương 129 3.894 14 27/02/2024
Chương 130 3.529 13 28/02/2024
Chương 131 3.606 9 29/02/2024
Chương 132 3.207 9 01/03/2024
Chương 133 3.084 8 02/03/2024
Chương 134 3.051 9 03/03/2024
Chương 135 3.212 8 04/03/2024
Chương 136 2.319 8 05/03/2024
Chương 137 3.620 7 06/03/2024
Chương 138 2.449 7 07/03/2024
Chương 139 2.462 6 08/03/2024
Chương 140 3.117 8 09/03/2024
Chương 141 3.840 6 10/03/2024
Chương 142 2.561 5 11/03/2024
Chương 143 1.954 5 12/03/2024
Chương 144 4.010 5 13/03/2024
Chương 145 2.233 6 14/03/2024
Chương 146 2.230 9 15/03/2024
Chương 147 2.089 6 16/03/2024
Chương 148 2.066 6 17/03/2024
Chương 149 2.273 6 18/03/2024
Chương 150 2.345 8 19/03/2024
Chương 151 2.254 6 20/03/2024
Chương 152 1.977 6 21/03/2024
Chương 153 2.806 8 22/03/2024
Chương 154 2.904 7 23/03/2024
Chương 155 3.769 7 24/03/2024
Chương 156 3.397 6 25/03/2024
Chương 157 3.768 5 26/03/2024
Chương 158 2.372 5 27/03/2024
Chương 159 1.983 5 28/03/2024
Chương 160 3.405 6 29/03/2024
Chương 161 2.628 5 30/03/2024
Chương 162 2.406 5 31/03/2024
Chương 163 2.773 5 01/04/2024
Chương 164 2.440 5 02/04/2024
Chương 165 2.760 6 03/04/2024
Chương 166 3.062 5 04/04/2024
Chương 167 2.424 4 05/04/2024
Chương 168 2.096 5 06/04/2024
Chương 169 3.514 6 07/04/2024
Chương 170 3.826 6 08/04/2024
Chương 171 3.694 5 09/04/2024
Chương 172 2.014 5 10/04/2024
Chương 173 2.310 5 11/04/2024
Chương 174 2.183 5 12/04/2024
Chương 175 2.100 5 13/04/2024
Chương 176 3.707 5 14/04/2024
Chương 177 2.331 5 15/04/2024
Chương 178 2.372 5 16/04/2024
Chương 179 2.266 6 17/04/2024
Chương 180 2.478 6 18/04/2024
Chương 181 3.430 6 19/04/2024
Chương 182 3.548 5 20/04/2024
Chương 183 3.557 5 21/04/2024
Chương 184 3.733 5 22/04/2024
Chương 185 3.129 5 23/04/2024
Chương 186 3.036 6 24/04/2024
Chương 187 3.513 7 25/04/2024
Chương 188 2.235 6 26/04/2024
Chương 189 2.186 6 27/04/2024
Chương 190 2.441 6 28/04/2024
Chương 191 2.406 6 29/04/2024
Chương 192 2.844 4 30/04/2024
Chương 193 3.482 4 01/05/2024
Chương 194 2.550 4 02/05/2024
Chương 195 2.797 4 03/05/2024
Chương 196 4.096 4 04/05/2024
Chương 197 2.283 5 05/05/2024
Chương 198 2.198 5 06/05/2024
Chương 199 2.505 4 07/05/2024
Chương 200 2.680 7 08/05/2024
Chương 201 2.690 5 09/05/2024
Chương 202 2.562 5 10/05/2024
Chương 203 2.733 5 11/05/2024
Chương 204 2.980 5 12/05/2024
Chương 205 3.101 10 13/05/2024
Chương 206 2.823 9 14/05/2024
Chương 207 3.074 14 15/05/2024
Chương 208 2.636 17 16/05/2024
Bình Luận (13 Bình Luận)