TÌM NHANH
CỬU THÚC VẠN PHÚC
CỬU THÚC VẠN PHÚC
Chuyển ngữ: Fire
Designer: JianFei
Tổng số chương: 208
Lịch đăng: C.130
Chương Gold: Chương 1 - Chương 45
Tiêu hao: 2130
Tình trạng: Truyện Full
Chương đang đọc:
0
104
8
1
0
0
42.486 views
650
1627
0
Trình Du Cẩn là tỷ tỷ trong một cặp tỷ muội sinh đôi, vốn đã có một mối hôn sự tốt đẹp được định sẵn, thế nhưng sau này nàng mới biết, vị hôn phu Tĩnh Dũng Hầu đã nhìn nhầm nàng thành muội muội cho nên mới tới cửa cầu hôn. Tĩnh Dũng Hầu và muội muội của nàng có một mối tình yêu hận sâu đậm, tan tan hợp hợp, cuối cùng mới phá tan được mọi trở ngại mà ở bên nhau. Còn Trình Du Cẩn lại chính là tỷ tỷ kiêm hôn thê trước ác độc mạo danh cướp mất mối nhân duyên tuyệt vời của muội muội, không ngừng hãm hại muội muội, là một chướng ngại vật ngăn đôi uyên ương không thể đến với nhau.

Kiếp này muội muội sống lại, vạch trần “âm mưu” của Trình Du Cẩn ngay từ đầu. Trình Du Cẩn bị mọi người chỉ trỏ, vị hôn phu cũng lạnh nhạt với nàng. Trình Du Cẩn cười lạnh một tiếng, ngay trước mặt vị hôn phu, nàng xé vụn tờ hôn thư.

Mọi người đều thấy vui sướng khi người khác gặp họa, đều chờ xem nàng hối hận biết vậy không làm. Nhưng Tĩnh Dũng Hầu chờ mãi cũng chẳng thấy vị hôn thê của mình hối hận, ngược lại còn thấy hôn thê trước quay đầu gả cho Cửu thúc của nàng.

Vị Cửu thúc kia của Trình gia là một con thần long thấy đầu không thấy đuôi, quyền lực cao đến đáng sợ.

*

Trình Nguyên Cảnh chọc chọc mi tâm của thê tử yêu kiều, lơ đãng nói: “Một Tĩnh Dũng Hầu tầm thường thôi mà cũng đáng để hai người tranh tới tranh lui à? Gài bẫy hắn ta, không bằng gài bẫy ta đi?”

Suýt nữa quên không nói, hắn không mang họ Trình. Tên thật của hắn là Thái tử Lý Thừa Cảnh.
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 2.305 3.487 26/11/2023
Chương 2 XEM 2.665 2.345 26/11/2023
Chương 3 XEM 2.668 2.146 26/11/2023
Chương 4 XEM 2.481 2.067 26/11/2023
Chương 5 XEM 2.423 1.937 26/11/2023
Chương 6 XEM 3.374 2.057 26/11/2023
Chương 7 XEM 3.191 1.917 26/11/2023
Chương 8 XEM 2.742 1.869 26/11/2023
Chương 9 XEM 3.206 1.720 26/11/2023
Chương 10 XEM 3.208 1.773 26/11/2023
Chương 11 XEM 3.007 1.611 26/11/2023
Chương 12 XEM 3.104 1.611 26/11/2023
Chương 13 XEM 2.862 1.508 26/11/2023
Chương 14 XEM 2.948 1.435 26/11/2023
Chương 15 XEM 3.047 1.487 26/11/2023
Chương 16 XEM 3.228 1.477 26/11/2023
Chương 17 XEM 2.953 1.398 26/11/2023
Chương 18 XEM 3.179 1.373 26/11/2023
Chương 19 XEM 3.683 1.359 26/11/2023
Chương 20 XEM 3.190 1.433 26/11/2023
Chương 21 XEM 3.250 1.372 26/11/2023
Chương 22 XEM 3.376 1.290 26/11/2023
Chương 23 XEM 2.971 1.389 26/11/2023
Chương 24 XEM 2.336 1.312 26/11/2023
Chương 25 XEM 2.726 1.274 26/11/2023
Chương 26 XEM 2.400 1.255 26/11/2023
Chương 27 XEM 3.186 1.598 26/11/2023
Chương 28 XEM 2.125 1.231 26/11/2023
Chương 29 XEM 2.330 1.250 26/11/2023
Chương 30 XEM 3.276 1.333 26/11/2023
Chương 31 XEM 2.209 1.287 26/11/2023
Chương 32 XEM 2.334 1.275 26/11/2023
Chương 33 XEM 2.178 1.275 26/11/2023
Chương 34 XEM 1.900 1.293 26/11/2023
Chương 35 XEM 3.529 1.638 26/11/2023
Chương 36 3.902 744 26/11/2023
Chương 37 XEM 2.556 1.370 27/11/2023
Chương 38 XEM 2.220 1.202 28/11/2023
Chương 39 XEM 2.491 1.184 29/11/2023
Chương 40 XEM 2.433 1.231 30/11/2023
Chương 41 XEM 3.508 1.113 01/12/2023
Chương 42 XEM 2.510 1.123 02/12/2023
Chương 43 XEM 2.093 1.014 03/12/2023
Chương 44 XEM 3.421 1.048 04/12/2023
Chương 45 XEM 3.344 1.027 05/12/2023
Chương 46 XEM 2.906 999 06/12/2023
Chương 47 XEM 2.321 957 07/12/2023
Chương 48 XEM 2.050 937 08/12/2023
Chương 49 XEM 3.585 1.008 09/12/2023
Chương 50 XEM 3.569 1.074 10/12/2023
Chương 51 XEM 3.332 992 11/12/2023
Chương 52 XEM 3.446 910 12/12/2023
Chương 53 XEM 2.925 876 13/12/2023
Chương 54 XEM 3.124 818 14/12/2023
Chương 55 XEM 2.226 867 15/12/2023
Chương 56 XEM 2.421 836 16/12/2023
Chương 57 XEM 3.944 834 17/12/2023
Chương 58 XEM 3.486 771 18/12/2023
Chương 59 XEM 2.488 736 19/12/2023
Chương 60 XEM 2.329 801 20/12/2023
Chương 61 XEM 3.892 742 21/12/2023
Chương 62 XEM 2.089 776 22/12/2023
Chương 63 XEM 2.096 729 23/12/2023
Chương 64 XEM 1.992 669 24/12/2023
Chương 65 XEM 2.182 826 25/12/2023
Chương 66 XEM 2.328 697 26/12/2023
Chương 67 XEM 1.867 962 27/12/2023
Chương 68 2.170 476 28/12/2023
Chương 69 3.934 447 29/12/2023
Chương 70 2.051 441 30/12/2023
Chương 71 2.129 451 31/12/2023
Chương 72 3.190 430 01/01/2024
Chương 73 3.455 422 02/01/2024
Chương 74 3.513 406 03/01/2024
Chương 75 3.490 404 04/01/2024
Chương 76 3.493 422 05/01/2024
Chương 77 3.462 402 06/01/2024
Chương 78 2.161 396 07/01/2024
Chương 79 2.095 388 08/01/2024
Chương 80 2.926 425 09/01/2024
Chương 81 2.316 425 10/01/2024
Chương 82 2.257 390 11/01/2024
Chương 83 2.222 411 12/01/2024
Chương 84 2.162 397 13/01/2024
Chương 85 2.308 381 14/01/2024
Chương 86 2.307 398 15/01/2024
Chương 87 2.325 383 16/01/2024
Chương 88 3.904 378 17/01/2024
Chương 89 2.491 368 18/01/2024
Chương 90 2.478 348 19/01/2024
Chương 91 2.270 331 20/01/2024
Chương 92 2.256 336 21/01/2024
Chương 93 2.193 331 22/01/2024
Chương 94 1.976 325 23/01/2024
Chương 95 3.399 360 24/01/2024
Chương 96 3.702 329 25/01/2024
Chương 97 3.440 351 26/01/2024
Chương 98 3.520 344 27/01/2024
Chương 99 3.647 324 28/01/2024
Chương 100 3.086 361 29/01/2024
Chương 101 2.279 332 30/01/2024
Chương 102 2.257 334 31/01/2024
Chương 103 2.559 323 01/02/2024
Chương 104 2.785 319 02/02/2024
Chương 105 2.958 324 03/02/2024
Chương 106 2.791 328 04/02/2024
Chương 107 3.787 340 05/02/2024
Chương 108 3.022 318 06/02/2024
Chương 109 2.263 323 07/02/2024
Chương 110 2.118 323 08/02/2024
Chương 111 3.920 316 09/02/2024
Chương 112 3.895 328 10/02/2024
Chương 113 3.622 323 11/02/2024
Chương 114 2.438 327 12/02/2024
Chương 115 2.395 343 13/02/2024
Chương 116 3.494 341 14/02/2024
Chương 117 3.419 324 15/02/2024
Chương 118 2.196 313 16/02/2024
Chương 119 1.932 344 17/02/2024
Chương 120 3.613 353 18/02/2024
Chương 121 3.257 330 19/02/2024
Chương 122 2.144 308 20/02/2024
Chương 123 2.441 288 21/02/2024
Chương 124 2.605 296 22/02/2024
Chương 125 2.429 291 23/02/2024
Chương 126 2.273 276 24/02/2024
Chương 127 2.404 265 25/02/2024
Chương 128 3.307 267 26/02/2024
Chương 129 3.894 257 27/02/2024
Chương 130 3.529 281 28/02/2024
Chương 131 3.606 222 29/02/2024
Chương 132 3.207 180 01/03/2024
Chương 133 3.084 185 02/03/2024
Chương 134 3.051 190 03/03/2024
Chương 135 3.212 175 04/03/2024
Chương 136 2.319 168 05/03/2024
Chương 137 3.620 177 06/03/2024
Chương 138 2.449 164 07/03/2024
Chương 139 2.462 171 08/03/2024
Chương 140 3.117 171 09/03/2024
Chương 141 3.840 174 10/03/2024
Chương 142 2.561 164 11/03/2024
Chương 143 1.954 157 12/03/2024
Chương 144 4.010 166 13/03/2024
Chương 145 2.233 159 14/03/2024
Chương 146 2.230 167 15/03/2024
Chương 147 2.089 155 16/03/2024
Chương 148 2.066 141 17/03/2024
Chương 149 2.273 144 18/03/2024
Chương 150 2.345 154 19/03/2024
Chương 151 2.254 148 20/03/2024
Chương 152 1.977 146 21/03/2024
Chương 153 2.806 147 22/03/2024
Chương 154 2.904 151 23/03/2024
Chương 155 3.769 144 24/03/2024
Chương 156 3.397 161 25/03/2024
Chương 157 3.768 155 26/03/2024
Chương 158 2.372 148 27/03/2024
Chương 159 1.983 151 28/03/2024
Chương 160 3.405 168 29/03/2024
Chương 161 2.628 157 30/03/2024
Chương 162 2.406 148 31/03/2024
Chương 163 2.773 152 01/04/2024
Chương 164 2.440 153 02/04/2024
Chương 165 2.760 152 03/04/2024
Chương 166 3.062 158 04/04/2024
Chương 167 2.424 149 05/04/2024
Chương 168 2.096 148 06/04/2024
Chương 169 3.514 152 07/04/2024
Chương 170 3.826 154 08/04/2024
Chương 171 3.694 151 09/04/2024
Chương 172 2.014 146 10/04/2024
Chương 173 2.310 139 11/04/2024
Chương 174 2.183 144 12/04/2024
Chương 175 2.100 163 13/04/2024
Chương 176 3.707 141 14/04/2024
Chương 177 2.331 137 15/04/2024
Chương 178 2.372 136 16/04/2024
Chương 179 2.266 141 17/04/2024
Chương 180 2.478 149 18/04/2024
Chương 181 3.430 145 19/04/2024
Chương 182 3.548 146 20/04/2024
Chương 183 3.557 145 21/04/2024
Chương 184 3.733 144 22/04/2024
Chương 185 3.129 150 23/04/2024
Chương 186 3.036 156 24/04/2024
Chương 187 3.513 162 25/04/2024
Chương 188 2.235 155 26/04/2024
Chương 189 2.186 153 27/04/2024
Chương 190 2.441 154 28/04/2024
Chương 191 2.406 154 29/04/2024
Chương 192 2.844 145 30/04/2024
Chương 193 3.482 150 01/05/2024
Chương 194 2.550 155 02/05/2024
Chương 195 2.797 143 03/05/2024
Chương 196 4.096 149 04/05/2024
Chương 197 2.283 148 05/05/2024
Chương 198 2.198 142 06/05/2024
Chương 199 2.505 141 07/05/2024
Chương 200 2.680 149 08/05/2024
Chương 201 2.690 141 09/05/2024
Chương 202 2.562 144 10/05/2024
Chương 203 2.733 141 11/05/2024
Chương 204 2.980 151 12/05/2024
Chương 205 3.101 167 13/05/2024
Chương 206 2.823 167 14/05/2024
Chương 207 3.074 170 15/05/2024
Chương 208 2.636 178 16/05/2024
Bình Luận (58 Bình Luận)