TÌM NHANH
CHUA NGỌT
CHUA NGỌT
Chuyển ngữ: Tiệm Lẩu Tư Bản
Designer: Jo Malone
Tổng số chương: 181
Lịch đăng: C.181
Chương Gold: Chương 1 - Chương 30
Tiêu hao: 1305
Tình trạng: Truyện Full
Chương đang đọc:
0
154
6
2
1
0
170.178 views
1328
3127
0
Ngay vào giây phút Thù Đồng biết mình thích Trì Tư Việt, cô đã quyết định sẽ chôn sâu đoạn tình cảm này vào trong lòng mình, nhất quyết không nói ra.

Ở trong lòng cô, cuộc đời của hai người bọn họ giống như hai đường thẳng song song, vĩnh viễn sẽ không bao giờ có ngày gặp được nhau.

Chỉ là Thù Đồng không ngờ tới một chuyện, trời xui đất khiến thế nào mà phần tình cảm thầm thương trộm nhớ vốn tưởng rằng đã được giấu rất kỹ này của bản thân lại bị người trong cuộc phát hiện.

Cô cũng không bao giờ nghĩ tới chuyện, có một ngày, cô sẽ bị một người có vẻ ngoài trông vô cùng thanh thoát và cuốn hút như Trì Tư Việt đè ở dưới thân anh, rồi bị anh làm suốt một đêm.

Góc nhìn của nữ chính: Từ thầm thương trộm nhớ rồi bị người ta phát hiện, xong bị ăn sạch sẽ không còn mảnh xương.

Góc nhìn của nam chính: Từ thích cô đến thích cô hơn.

Tôi chỉ muốn viết một bộ truyện H văn về thanh xuân vườn trường, song phương thầm mến nhau; truyện không có tam quan; nam chính bên ngoài thì thanh cao người người ngưỡng mộ nhưng bên trong lại luôn nghĩ đến chuyện đó, nhìn vẻ ngoài trong sáng lạnh lùng nhưng thực ra bên trong lại rất tà dâm; nữ chính là một cô gái nhỏ chân dài eo thon, làn da mịn màng, ngọt nước; song xử.
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 1.131 21.113 25/07/2023
Chương 2 XEM 1.406 14.303 25/07/2023
Chương 3 XEM 1.570 13.587 25/07/2023
Chương 4 XEM 1.794 14.357 25/07/2023
Chương 5 XEM 1.006 13.248 25/07/2023
Chương 6 XEM 1.077 12.294 25/07/2023
Chương 7 XEM 1.036 11.726 25/07/2023
Chương 8 XEM 1.200 11.372 25/07/2023
Chương 9 XEM 1.872 11.344 25/07/2023
Chương 10 XEM 1.494 12.259 25/07/2023
Chương 11 XEM 1.701 12.379 25/07/2023
Chương 12 XEM 855 11.617 26/07/2023
Chương 13 XEM 1.212 11.023 27/07/2023
Chương 14 XEM 1.242 10.484 28/07/2023
Chương 15 XEM 1.499 10.266 29/07/2023
Chương 16 XEM 1.567 13.594 30/07/2023
Chương 17 1.443 3.129 31/07/2023
Chương 18 1.903 2.672 01/08/2023
Chương 19 XEM 1.232 7.546 02/08/2023
Chương 20 XEM 1.847 6.187 03/08/2023
Chương 21 XEM 1.432 5.328 04/08/2023
Chương 22 XEM 1.305 5.348 05/08/2023
Chương 23 XEM 1.309 6.078 06/08/2023
Chương 24 1.231 896 07/08/2023
Chương 25 1.359 1.695 08/08/2023
Chương 26 XEM 1.882 4.129 09/08/2023
Chương 27 XEM 2.055 3.605 10/08/2023
Chương 28 1.988 1.629 11/08/2023
Chương 29 1.337 1.436 12/08/2023
Chương 30 XEM 2.244 4.034 13/08/2023
Chương 31 XEM 1.883 3.224 14/08/2023
Chương 32 XEM 1.761 3.197 15/08/2023
Chương 33 XEM 1.749 3.146 16/08/2023
Chương 34 XEM 2.503 3.224 17/08/2023
Chương 35 XEM 1.295 3.389 18/08/2023
Chương 36 XEM 1.350 3.276 19/08/2023
Chương 37 XEM 1.399 3.242 20/08/2023
Chương 38 XEM 1.577 3.137 21/08/2023
Chương 39 XEM 1.859 2.858 22/08/2023
Chương 40 XEM 1.426 3.076 23/08/2023
Chương 41 XEM 1.518 2.860 24/08/2023
Chương 42 XEM 1.127 2.910 25/08/2023
Chương 43 XEM 1.495 2.810 26/08/2023
Chương 44 XEM 1.729 2.794 27/08/2023
Chương 45 XEM 1.468 2.844 28/08/2023
Chương 46 XEM 1.228 2.867 29/08/2023
Chương 47 XEM 878 3.528 30/08/2023
Chương 48 1.058 1.769 31/08/2023
Chương 49 1.020 1.689 01/09/2023
Chương 50 1.232 1.573 02/09/2023
Chương 51 1.699 1.414 03/09/2023
Chương 52 XEM 1.014 3.134 04/09/2023
Chương 53 XEM 1.181 2.635 05/09/2023
Chương 54 XEM 1.852 2.578 06/09/2023
Chương 55 XEM 1.366 2.450 07/09/2023
Chương 56 XEM 1.140 2.363 08/09/2023
Chương 57 XEM 1.304 2.262 09/09/2023
Chương 58 XEM 1.541 2.487 10/09/2023
Chương 59 1.184 1.163 11/09/2023
Chương 60 1.307 658 12/09/2023
Chương 61 XEM 1.322 2.239 13/09/2023
Chương 62 XEM 1.423 1.951 14/09/2023
Chương 63 XEM 1.940 1.878 15/09/2023
Chương 64 XEM 1.458 2.054 16/09/2023
Chương 65 XEM 1.713 1.751 17/09/2023
Chương 66 XEM 1.350 1.845 18/09/2023
Chương 67 XEM 1.538 1.831 19/09/2023
Chương 68 XEM 1.459 1.752 20/09/2023
Chương 69 XEM 1.389 1.866 21/09/2023
Chương 70 XEM 1.472 1.889 22/09/2023
Chương 71 XEM 1.733 2.211 23/09/2023
Chương 72 1.420 766 24/09/2023
Chương 73 1.206 701 25/09/2023
Chương 74 1.716 692 26/09/2023
Chương 75 1.216 846 27/09/2023
Chương 76 1.307 830 28/09/2023
Chương 77 XEM 1.545 1.804 29/09/2023
Chương 78 XEM 1.608 1.563 30/09/2023
Chương 79 XEM 1.887 1.529 01/10/2023
Chương 80 XEM 1.651 1.886 02/10/2023
Chương 81 1.506 888 03/10/2023
Chương 82 1.349 740 04/10/2023
Chương 83 1.299 664 05/10/2023
Chương 84 XEM 1.489 1.527 06/10/2023
Chương 85 XEM 1.100 1.377 07/10/2023
Chương 86 XEM 1.733 1.626 08/10/2023
Chương 87 1.613 722 09/10/2023
Chương 88 1.855 642 10/10/2023
Chương 89 XEM 1.844 1.413 11/10/2023
Chương 90 XEM 1.651 1.313 12/10/2023
Chương 91 XEM 1.480 1.309 13/10/2023
Chương 92 XEM 1.055 1.298 14/10/2023
Chương 93 XEM 1.172 1.385 15/10/2023
Chương 94 1.887 762 16/10/2023
Chương 95 1.788 655 17/10/2023
Chương 96 1.913 647 18/10/2023
Chương 97 1.708 570 19/10/2023
Chương 98 XEM 1.696 1.199 20/10/2023
Chương 99 XEM 1.018 1.079 21/10/2023
Chương 100 XEM 1.164 1.206 22/10/2023
Chương 101 1.821 500 23/10/2023
Chương 102 XEM 1.898 976 24/10/2023
Chương 103 1.949 510 25/10/2023
Chương 104 XEM 1.430 964 26/10/2023
Chương 105 1.996 454 27/10/2023
Chương 106 XEM 1.469 1.040 28/10/2023
Chương 107 XEM 1.103 962 29/10/2023
Chương 108 XEM 1.150 1.003 30/10/2023
Chương 109 XEM 1.298 1.185 31/10/2023
Chương 110 1.678 623 01/11/2023
Chương 111 1.909 621 02/11/2023
Chương 112 1.645 664 03/11/2023
Chương 113 1.781 633 04/11/2023
Chương 114 XEM 1.150 1.279 05/11/2023
Chương 115 XEM 1.158 1.106 06/11/2023
Chương 116 XEM 1.426 1.085 07/11/2023
Chương 117 XEM 1.363 1.242 08/11/2023
Chương 118 1.815 539 09/11/2023
Chương 119 1.025 486 10/11/2023
Chương 120 1.268 479 11/11/2023
Chương 121 1.022 453 12/11/2023
Chương 122 1.084 483 13/11/2023
Chương 123 1.083 503 14/11/2023
Chương 124 1.049 497 15/11/2023
Chương 125 1.023 470 16/11/2023
Chương 126 1.131 461 17/11/2023
Chương 127 XEM 1.001 1.194 18/11/2023
Chương 128 XEM 1.184 1.069 19/11/2023
Chương 129 XEM 1.116 978 20/11/2023
Chương 130 XEM 1.236 993 21/11/2023
Chương 131 XEM 1.101 917 22/11/2023
Chương 132 XEM 1.294 887 23/11/2023
Chương 133 XEM 1.028 912 24/11/2023
Chương 134 XEM 1.303 925 25/11/2023
Chương 135 XEM 1.382 939 26/11/2023
Chương 136 XEM 1.042 903 27/11/2023
Chương 137 XEM 1.265 885 28/11/2023
Chương 138 XEM 1.668 910 29/11/2023
Chương 139 XEM 1.766 1.064 30/11/2023
Chương 140 XEM 1.405 1.495 01/12/2023
Chương 141 1.212 497 02/12/2023
Chương 142 1.274 395 03/12/2023
Chương 143 1.616 471 04/12/2023
Chương 144 1.316 430 05/12/2023
Chương 145 2.075 444 06/12/2023
Chương 146 1.002 395 07/12/2023
Chương 147 1.226 373 08/12/2023
Chương 148 1.863 367 09/12/2023
Chương 149 1.429 333 10/12/2023
Chương 150 1.567 360 11/12/2023
Chương 151 1.891 337 12/12/2023
Chương 152 2.078 334 13/12/2023
Chương 153 2.180 310 14/12/2023
Chương 154 1.814 308 15/12/2023
Chương 155 1.512 319 16/12/2023
Chương 156 2.122 332 17/12/2023
Chương 157 1.625 313 18/12/2023
Chương 158 1.254 320 19/12/2023
Chương 159 1.336 307 20/12/2023
Chương 160 1.321 357 21/12/2023
Chương 161 2.054 330 22/12/2023
Chương 162 2.043 376 23/12/2023
Chương 163 1.149 365 24/12/2023
Chương 164 1.432 334 25/12/2023
Chương 165 1.562 361 26/12/2023
Chương 166 1.775 327 27/12/2023
Chương 167 2.016 373 28/12/2023
Chương 168 2.239 343 29/12/2023
Chương 169 1.646 364 30/12/2023
Chương 170 2.173 368 31/12/2023
Chương 171 1.806 346 01/01/2024
Chương 172 1.950 346 02/01/2024
Chương 173 2.194 316 03/01/2024
Chương 174 1.261 368 04/01/2024
Chương 175 2.055 373 05/01/2024
Chương 176 1.504 379 06/01/2024
Chương 177 1.453 391 07/01/2024
Chương 178 1.746 372 08/01/2024
Chương 179 1.637 382 09/01/2024
Chương 180 2.023 373 10/01/2024
Chương 181 1.420 545 11/01/2024
Bình Luận (58 Bình Luận)