TÌM NHANH
CHUA NGỌT
CHUA NGỌT
Chuyển ngữ: Tiệm Lẩu Tư Bản
Designer: Jo Malone
Tổng số chương: 181
Lịch đăng: Chương 76
Chương Gold: Chương 1 - Chương 30
Tiêu hao: 1095
Tình trạng: Truyện Full
Chương đang đọc:
0
166
6
1
1
0
108.648 views
893
1914
0
Ngay vào giây phút Thù Đồng biết mình thích Trì Tư Việt, cô đã quyết định sẽ chôn sâu đoạn tình cảm này vào trong lòng mình, nhất quyết không nói ra.

Ở trong lòng cô, cuộc đời của hai người bọn họ giống như hai đường thẳng song song, vĩnh viễn sẽ không bao giờ có ngày gặp được nhau.

Chỉ là Thù Đồng không ngờ tới một chuyện, trời xui đất khiến thế nào mà phần tình cảm thầm thương trộm nhớ vốn tưởng rằng đã được giấu rất kỹ này của bản thân lại bị người trong cuộc phát hiện.

Cô cũng không bao giờ nghĩ tới chuyện, có một ngày, cô sẽ bị một người có vẻ ngoài trông vô cùng thanh thoát và cuốn hút như Trì Tư Việt đè ở dưới thân anh, rồi bị anh làm suốt một đêm.

Góc nhìn của nữ chính: Từ thầm thương trộm nhớ rồi bị người ta phát hiện, xong bị ăn sạch sẽ không còn mảnh xương.

Góc nhìn của nam chính: Từ thích cô đến thích cô hơn.

Tôi chỉ muốn viết một bộ truyện H văn về thanh xuân vườn trường, song phương thầm mến nhau; truyện không có tam quan; nam chính bên ngoài thì thanh cao người người ngưỡng mộ nhưng bên trong lại luôn nghĩ đến chuyện đó, nhìn vẻ ngoài trong sáng lạnh lùng nhưng thực ra bên trong lại rất tà dâm; nữ chính là một cô gái nhỏ chân dài eo thon, làn da mịn màng, ngọt nước; song xử.
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 1.131 15.842 25/07/2023
Chương 2 XEM 1.406 11.073 25/07/2023
Chương 3 XEM 1.570 10.467 25/07/2023
Chương 4 XEM 1.794 11.078 25/07/2023
Chương 5 XEM 1.006 10.237 25/07/2023
Chương 6 XEM 1.077 9.553 25/07/2023
Chương 7 XEM 1.036 9.097 25/07/2023
Chương 8 XEM 1.200 8.832 25/07/2023
Chương 9 XEM 1.872 8.766 25/07/2023
Chương 10 XEM 1.494 9.449 25/07/2023
Chương 11 XEM 1.701 9.575 25/07/2023
Chương 12 XEM 855 8.938 26/07/2023
Chương 13 XEM 1.212 8.565 27/07/2023
Chương 14 XEM 1.242 8.129 28/07/2023
Chương 15 XEM 1.499 7.940 29/07/2023
Chương 16 XEM 1.567 10.890 30/07/2023
Chương 17 1.443 2.180 31/07/2023
Chương 18 1.903 1.835 01/08/2023
Chương 19 XEM 1.232 5.346 02/08/2023
Chương 20 XEM 1.847 4.443 03/08/2023
Chương 21 XEM 1.432 3.749 04/08/2023
Chương 22 XEM 1.305 3.703 05/08/2023
Chương 23 XEM 1.309 4.081 06/08/2023
Chương 24
1.231 194 07/08/2023
Chương 25 1.359 1.072 08/08/2023
Chương 26 XEM 1.882 2.562 09/08/2023
Chương 27 XEM 2.055 2.201 10/08/2023
Chương 28 1.988 1.016 11/08/2023
Chương 29 1.337 908 12/08/2023
Chương 30 XEM 2.244 2.320 13/08/2023
Chương 31 XEM 1.883 1.844 14/08/2023
Chương 32 XEM 1.761 1.730 15/08/2023
Chương 33 XEM 1.749 1.716 16/08/2023
Chương 34 XEM 2.503 1.787 17/08/2023
Chương 35 XEM 1.295 1.864 18/08/2023
Chương 36 XEM 1.350 1.772 19/08/2023
Chương 37 XEM 1.399 1.706 20/08/2023
Chương 38 XEM 1.577 1.616 21/08/2023
Chương 39 XEM 1.859 1.516 22/08/2023
Chương 40 XEM 1.426 1.527 23/08/2023
Chương 41 XEM 1.518 1.477 24/08/2023
Chương 42 XEM 1.127 1.475 25/08/2023
Chương 43 XEM 1.495 1.402 26/08/2023
Chương 44 XEM 1.729 1.395 27/08/2023
Chương 45 XEM 1.468 1.408 28/08/2023
Chương 46 XEM 1.228 1.391 29/08/2023
Chương 47 XEM 878 1.717 30/08/2023
Chương 48 1.058 907 31/08/2023
Chương 49 1.020 866 01/09/2023
Chương 50 1.232 785 02/09/2023
Chương 51 1.699 710 03/09/2023
Chương 52 XEM 1.014 1.392 04/09/2023
Chương 53 XEM 1.181 1.228 05/09/2023
Chương 54 XEM 1.852 1.195 06/09/2023
Chương 55 XEM 1.366 1.088 07/09/2023
Chương 56 XEM 1.140 1.084 08/09/2023
Chương 57 XEM 1.304 994 09/09/2023
Chương 58 XEM 1.541 1.049 10/09/2023
Chương 59 1.184 573 11/09/2023
Chương 60
1.307 154 12/09/2023
Chương 61 XEM 1.322 851 13/09/2023
Chương 62 XEM 1.423 818 14/09/2023
Chương 63 XEM 1.940 789 15/09/2023
Chương 64 XEM 1.458 806 16/09/2023
Chương 65 XEM 1.713 621 17/09/2023
Chương 66 XEM 1.350 679 18/09/2023
Chương 67 XEM 1.538 671 19/09/2023
Chương 68 XEM 1.459 619 20/09/2023
Chương 69 XEM 1.389 636 21/09/2023
Chương 70 XEM 1.472 622 22/09/2023
Chương 71 XEM 1.733 728 23/09/2023
Chương 72
1.420 137 24/09/2023
Chương 73
1.206 128 25/09/2023
Chương 74
1.716 137 26/09/2023
Chương 75 1.216 220 27/09/2023
Chương 76 1.307 158 28/09/2023
Chương 77
1.545 134 29/09/2023
Chương 78
1.608 125 30/09/2023
Chương 79
1.887 120 01/10/2023
Chương 80
1.651 127 02/10/2023
Chương 81 1.506 128 03/10/2023
Chương 82 1.349 125 04/10/2023
Chương 83 1.299 123 05/10/2023
Chương 84
1.489 117 06/10/2023
Chương 85
1.100 113 07/10/2023
Chương 86
1.733 122 08/10/2023
Chương 87 1.613 120 09/10/2023
Chương 88 1.855 119 10/10/2023
Chương 89
1.844 118 11/10/2023
Chương 90
1.651 120 12/10/2023
Chương 91
1.480 127 13/10/2023
Chương 92
1.055 136 14/10/2023
Chương 93
1.172 118 15/10/2023
Chương 94 1.887 123 16/10/2023
Chương 95 1.788 120 17/10/2023
Chương 96 1.913 122 18/10/2023
Chương 97 1.708 124 19/10/2023
Chương 98
1.696 115 20/10/2023
Chương 99
1.018 116 21/10/2023
Chương 100
1.164 121 22/10/2023
Chương 101 1.821 112 23/10/2023
Chương 102
1.898 119 24/10/2023
Chương 103
1.949 113 25/10/2023
Chương 104
1.430 108 26/10/2023
Chương 105
1.996 105 27/10/2023
Chương 106
1.469 100 28/10/2023
Chương 107
1.103 107 29/10/2023
Chương 108
1.150 107 30/10/2023
Chương 109
1.298 104 31/10/2023
Chương 110
1.678 108 01/11/2023
Chương 111 1.909 119 02/11/2023
Chương 112 1.645 124 03/11/2023
Chương 113 1.781 116 04/11/2023
Chương 114
1.150 107 05/11/2023
Chương 115
1.158 106 06/11/2023
Chương 116
1.426 102 07/11/2023
Chương 117
1.363 95 08/11/2023
Chương 118 1.815 102 09/11/2023
Chương 119
1.025 98 10/11/2023
Chương 120
1.268 104 11/11/2023
Chương 121 1.022 103 12/11/2023
Chương 122 1.084 99 13/11/2023
Chương 123 1.083 98 14/11/2023
Chương 124 1.049 100 15/11/2023
Chương 125 1.023 99 16/11/2023
Chương 126 1.131 96 17/11/2023
Chương 127
1.001 101 18/11/2023
Chương 128
1.184 100 19/11/2023
Chương 129
1.116 99 20/11/2023
Chương 130
1.236 100 21/11/2023
Chương 131
1.101 96 22/11/2023
Chương 132
1.294 96 23/11/2023
Chương 133
1.028 93 24/11/2023
Chương 134
1.303 91 25/11/2023
Chương 135
1.382 96 26/11/2023
Chương 136
1.042 86 27/11/2023
Chương 137
1.265 95 28/11/2023
Chương 138
1.668 93 29/11/2023
Chương 139
1.766 94 30/11/2023
Chương 140
1.405 101 01/12/2023
Chương 141
1.212 94 02/12/2023
Chương 142
1.274 92 03/12/2023
Chương 143 1.616 104 04/12/2023
Chương 144 1.316 98 05/12/2023
Chương 145 2.075 105 06/12/2023
Chương 146 1.002 98 07/12/2023
Chương 147 1.226 101 08/12/2023
Chương 148 1.863 97 09/12/2023
Chương 149 1.429 95 10/12/2023
Chương 150 1.567 107 11/12/2023
Chương 151 1.891 93 12/12/2023
Chương 152 2.078 97 13/12/2023
Chương 153 2.180 88 14/12/2023
Chương 154 1.814 95 15/12/2023
Chương 155 1.512 95 16/12/2023
Chương 156 2.122 91 17/12/2023
Chương 157 1.625 93 18/12/2023
Chương 158 1.254 95 19/12/2023
Chương 159 1.336 97 20/12/2023
Chương 160 1.321 107 21/12/2023
Chương 161 2.054 102 22/12/2023
Chương 162 2.043 107 23/12/2023
Chương 163 1.149 99 24/12/2023
Chương 164
1.432 94 25/12/2023
Chương 165 1.562 101 26/12/2023
Chương 166 1.775 95 27/12/2023
Chương 167 2.016 97 28/12/2023
Chương 168 2.239 96 29/12/2023
Chương 169 1.646 96 30/12/2023
Chương 170 2.173 103 31/12/2023
Chương 171 1.806 90 01/01/2024
Chương 172 1.950 91 02/01/2024
Chương 173 2.194 88 03/01/2024
Chương 174 1.261 96 04/01/2024
Chương 175 2.055 94 05/01/2024
Chương 176 1.504 92 06/01/2024
Chương 177 1.453 95 07/01/2024
Chương 178 1.746 97 08/01/2024
Chương 179 1.637 97 09/01/2024
Chương 180 2.023 120 10/01/2024
Chương 181
1.420 160 11/01/2024
Bình Luận (40 Bình Luận)