TÌM NHANH
DƯỠNG THÀNH BẠO QUÂN HÀNG NGÀY
DƯỠNG THÀNH BẠO QUÂN HÀNG NGÀY
Tác giả: Nguyên Thiếu
Chuyển ngữ: Nam Lăng
Designer: Montblanc
Tổng số chương: 184
Lịch đăng: C.184
Chương Gold: Chương 1 - Chương 40
Tiêu hao: 1045
Tình trạng: Truyện Full
Chương đang đọc:
0
116
5
3
0
1
30.540 views
568
1578
0
Ai cũng biết Thế tử Cảnh Vương là một kẻ ngốc.

Kiếp trước, Lâm Diệu Diệu cự tuyệt hôn sự với Thế tử ngốc, gả cho biểu ca thanh mai trúc mã.

Bỗng nhiên có một ngày, Thế tử ngốc không còn là Thế tử ngốc nữa mà còn có mưu đồ soán vị.

Việc đầu tiên mà người nào đó làm sau khi lên ngôi Hoàng đế là bóp chết phu quân của Lâm Diệu Diệu, đánh tỷ tỷ nàng đến tàn phế, kéo đứa con nàng nuôi dưỡng nhiều năm xuống nước, mang nàng về làm của riêng…

Trọng sinh lại một đời, Lâm Diệu Diệu phát hiện ra rất nhiều sự thật khủng khiếp!

Phu quân nói yêu nàng như mạng, rõ ràng chỉ vì ý đồ chiếm đoạt của cải Lâm gia.

Tỷ tỷ toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho nàng, lại mang thai con nối dõi của phu quân nàng.

Đứa nhỏ nàng xem như con ruột, lại suốt ngày tìm cách hại chết nàng!

Vẫn là tiểu bạo quân đối tốt với nàng, tuy rằng đủ kiểu vui mừng bất thường, hung tàn điên cuồng, nhưng bất quá vẫn là một biển sao trời mênh mông.

Nếu không đời này… sao có thể sống bên nhau?
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 2.760 2.602 21/08/2023
Chương 2 XEM 2.867 1.587 21/08/2023
Chương 3 XEM 2.143 1.232 21/08/2023
Chương 4 XEM 2.242 1.093 21/08/2023
Chương 5 XEM 2.087 1.074 21/08/2023
Chương 6 XEM 1.887 1.065 21/08/2023
Chương 7 XEM 1.690 1.010 21/08/2023
Chương 8 XEM 1.843 950 21/08/2023
Chương 9 XEM 1.606 989 21/08/2023
Chương 10 XEM 2.363 962 21/08/2023
Chương 11 XEM 1.968 962 23/08/2023
Chương 12 XEM 2.031 1.044 24/08/2023
Chương 13 XEM 1.657 893 25/08/2023
Chương 14 XEM 1.876 827 26/08/2023
Chương 15 XEM 1.511 820 27/08/2023
Chương 16 XEM 2.850 789 28/08/2023
Chương 17 XEM 2.425 743 29/08/2023
Chương 18 XEM 2.670 706 30/08/2023
Chương 19 XEM 2.445 714 31/08/2023
Chương 20 XEM 2.874 698 01/09/2023
Chương 21 XEM 2.650 643 02/09/2023
Chương 22 XEM 2.109 619 03/09/2023
Chương 23 XEM 2.459 597 04/09/2023
Chương 24 XEM 2.686 612 05/09/2023
Chương 25 XEM 2.600 617 06/09/2023
Chương 26 XEM 3.516 604 07/09/2023
Chương 27 XEM 3.861 599 08/09/2023
Chương 28 XEM 3.106 571 09/09/2023
Chương 29 XEM 3.087 572 10/09/2023
Chương 30 XEM 2.373 622 11/09/2023
Chương 31 XEM 2.342 553 12/09/2023
Chương 32 XEM 2.517 496 13/09/2023
Chương 33 XEM 2.364 516 14/09/2023
Chương 34 XEM 2.662 476 15/09/2023
Chương 35 XEM 2.456 481 16/09/2023
Chương 36 XEM 2.532 487 17/09/2023
Chương 37 XEM 2.503 452 18/09/2023
Chương 38 XEM 2.913 476 19/09/2023
Chương 39 XEM 2.714 449 20/09/2023
Chương 40 XEM 2.467 550 21/09/2023
Chương 41 XEM 3.207 472 22/09/2023
Chương 42 XEM 2.510 597 23/09/2023
Chương 43 5.138 220 24/09/2023
Chương 44 4.906 195 25/09/2023
Chương 45 XEM 2.385 415 26/09/2023
Chương 46 XEM 2.409 405 27/09/2023
Chương 47 XEM 2.690 383 28/09/2023
Chương 48 XEM 2.833 430 29/09/2023
Chương 49 XEM 2.819 348 30/09/2023
Chương 50 XEM 2.832 416 01/10/2023
Chương 51 2.454 204 02/10/2023
Chương 52 XEM 2.624 434 03/10/2023
Chương 53 XEM 3.024 357 04/10/2023
Chương 54 XEM 2.548 352 05/10/2023
Chương 55 XEM 2.844 351 06/10/2023
Chương 56 XEM 2.628 345 07/10/2023
Chương 57 XEM 3.189 337 08/10/2023
Chương 58 XEM 2.583 332 09/10/2023
Chương 59 XEM 2.548 357 10/10/2023
Chương 60 XEM 2.590 371 11/10/2023
Chương 61 XEM 3.377 333 12/10/2023
Chương 62 XEM 2.380 353 13/10/2023
Chương 63 XEM 2.546 373 14/10/2023
Chương 64 XEM 2.573 345 15/10/2023
Chương 65 XEM 2.340 376 16/10/2023
Chương 66 XEM 2.588 357 17/10/2023
Chương 67 XEM 2.398 382 18/10/2023
Chương 68 XEM 2.481 356 19/10/2023
Chương 69 2.918 178 20/10/2023
Chương 70 2.466 171 21/10/2023
Chương 71 XEM 2.823 329 22/10/2023
Chương 72 XEM 2.434 326 23/10/2023
Chương 73 XEM 2.611 334 24/10/2023
Chương 74 2.335 187 25/10/2023
Chương 75 3.367 191 26/10/2023
Chương 76 3.507 192 27/10/2023
Chương 77 XEM 3.760 328 28/10/2023
Chương 78 XEM 3.181 340 29/10/2023
Chương 79 XEM 2.835 339 30/10/2023
Chương 80 XEM 2.925 390 31/10/2023
Chương 81 XEM 2.610 393 01/11/2023
Chương 82 2.778 194 02/11/2023
Chương 83 2.482 179 03/11/2023
Chương 84 2.792 168 04/11/2023
Chương 85 XEM 3.113 431 05/11/2023
Chương 86 2.771 200 06/11/2023
Chương 87 2.595 184 07/11/2023
Chương 88 2.363 184 08/11/2023
Chương 89 XEM 3.034 346 09/11/2023
Chương 90 XEM 2.369 336 10/11/2023
Chương 91 XEM 2.757 314 11/11/2023
Chương 92 XEM 3.220 396 12/11/2023
Chương 93 XEM 3.103 365 13/11/2023
Chương 94 4.846 190 14/11/2023
Chương 95 4.710 158 15/11/2023
Chương 96 XEM 2.713 341 16/11/2023
Chương 97 XEM 3.230 287 17/11/2023
Chương 98 2.519 144 18/11/2023
Chương 99 XEM 3.053 317 19/11/2023
Chương 100 XEM 2.504 303 20/11/2023
Chương 101 XEM 2.372 258 21/11/2023
Chương 102 XEM 2.461 237 22/11/2023
Chương 103 XEM 3.167 262 23/11/2023
Chương 104 1.842 140 24/11/2023
Chương 105 XEM 3.045 226 25/11/2023
Chương 106 2.614 131 26/11/2023
Chương 107 XEM 3.036 211 27/11/2023
Chương 108 XEM 2.634 216 28/11/2023
Chương 109 3.902 134 29/11/2023
Chương 110 2.294 109 30/11/2023
Chương 111 XEM 3.077 239 01/12/2023
Chương 112 XEM 3.889 234 02/12/2023
Chương 113 XEM 3.328 246 03/12/2023
Chương 114 XEM 2.489 213 04/12/2023
Chương 115 XEM 2.880 196 05/12/2023
Chương 116 XEM 3.419 217 06/12/2023
Chương 117 XEM 1.830 222 07/12/2023
Chương 118 XEM 3.297 234 08/12/2023
Chương 119 XEM 2.210 212 09/12/2023
Chương 120 XEM 1.949 226 10/12/2023
Chương 121 XEM 2.370 233 11/12/2023
Chương 122 XEM 2.479 212 12/12/2023
Chương 123 XEM 2.371 208 13/12/2023
Chương 124 XEM 1.842 223 14/12/2023
Chương 125 XEM 2.528 203 15/12/2023
Chương 126 XEM 2.496 204 16/12/2023
Chương 127 4.206 106 17/12/2023
Chương 128 XEM 2.451 206 18/12/2023
Chương 129 XEM 2.439 173 19/12/2023
Chương 130 XEM 3.034 193 20/12/2023
Chương 131 XEM 2.734 186 21/12/2023
Chương 132 XEM 3.069 193 22/12/2023
Chương 133 2.410 101 23/12/2023
Chương 134 XEM 2.708 181 24/12/2023
Chương 135 2.373 114 25/12/2023
Chương 136 2.344 103 26/12/2023
Chương 137 XEM 2.225 196 27/12/2023
Chương 138 XEM 2.387 188 28/12/2023
Chương 139 XEM 2.438 191 29/12/2023
Chương 140 XEM 2.438 189 30/12/2023
Chương 141 XEM 3.183 207 31/12/2023
Chương 142 2.153 107 01/01/2024
Chương 143 2.425 101 02/01/2024
Chương 144 2.895 98 03/01/2024
Chương 145 2.479 90 04/01/2024
Chương 146 3.386 94 05/01/2024
Chương 147 2.493 49 06/01/2024
Chương 148 2.404 78 07/01/2024
Chương 149 2.433 71 08/01/2024
Chương 150 2.585 80 09/01/2024
Chương 151 2.258 66 10/01/2024
Chương 152 3.592 74 11/01/2024
Chương 153 2.981 78 12/01/2024
Chương 154 2.585 76 14/01/2024
Chương 155 2.944 76 15/01/2024
Chương 156 2.425 70 16/01/2024
Chương 157 2.681 68 17/01/2024
Chương 158 3.071 60 18/01/2024
Chương 159 3.241 62 19/01/2024
Chương 160 3.189 60 20/01/2024
Chương 161 3.170 58 21/01/2024
Chương 162 3.187 49 22/01/2024
Chương 163 3.316 51 23/01/2024
Chương 164 3.816 50 24/01/2024
Chương 165 3.183 51 25/01/2024
Chương 166 2.540 56 26/01/2024
Chương 167 2.576 56 27/01/2024
Chương 168 2.599 56 28/01/2024
Chương 169 2.827 54 29/01/2024
Chương 170 2.523 56 30/01/2024
Chương 171 2.539 50 31/01/2024
Chương 172 2.902 52 01/02/2024
Chương 173 2.750 53 02/02/2024
Chương 174 2.809 53 03/02/2024
Chương 175 2.569 52 04/02/2024
Chương 176 2.959 52 05/02/2024
Chương 177 3.292 52 06/02/2024
Chương 178 2.968 56 07/02/2024
Chương 179 2.386 57 08/02/2024
Chương 180 2.289 62 09/02/2024
Chương 181 2.266 63 10/02/2024
Chương 182 2.610 67 11/02/2024
Chương 183 2.479 86 12/02/2024
Chương 184 1.914 65 13/02/2024
Bình Luận (23 Bình Luận)