TÌM NHANH
DƯỚI GIƯỜNG KHÔNG QUEN
DƯỚI GIƯỜNG KHÔNG QUEN
Tác giả: A Phì A
Chuyển ngữ: Minh Tiểu Lan
Designer: Shimang
Tổng số chương: 180
Lịch đăng: C.180
Chương Gold: Chương 1 - Chương 25
Tiêu hao: 1010
Tình trạng: Truyện Full
Chương đang đọc:
0
200
12
2
0
1
171.243 views
1340
3062
0
Sao khi Diệp Khúc Đào được vào biên chế, vì để làm vừa lòng mẹ, cô đã cố hết sức chín trâu hai hổ mới theo đuổi được sếp…

Nhu cầu tình dục của bạn trai rất mạnh, chỉ cần đóng cửa lại là có thể đại chiến mấy ngày mấy đêm liền.

Thế nhưng ở trong mắt người ngoài thì anh không hề thân mật với cô một chút nào cả, cũng không cho cô đụng chạm hay ôm hôn, bảo rằng giữa các đồng nghiệp với nhau thì phải chú ý hình tượng.

(Song xử, nam chính là một lão cán bộ ngoài lạnh trong nóng, dưới giường thì quy củ nghiêm chỉnh, đóng cửa lại thì phóng đãng dâm dục.)
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 2.150 19.986 28/08/2023
Chương 2 XEM 1.814 15.811 28/08/2023
Chương 3 XEM 2.009 13.735 28/08/2023
Chương 4 XEM 2.087 11.328 28/08/2023
Chương 5 XEM 2.012 10.305 28/08/2023
Chương 6 XEM 1.842 10.022 28/08/2023
Chương 7 XEM 1.980 9.593 28/08/2023
Chương 8 XEM 2.104 9.010 28/08/2023
Chương 9 XEM 2.543 8.294 28/08/2023
Chương 10 XEM 2.175 8.682 28/08/2023
Chương 11 XEM 2.283 8.425 01/09/2023
Chương 12 XEM 2.111 9.547 02/09/2023
Chương 13 XEM 2.305 7.356 03/09/2023
Chương 14 XEM 2.537 7.279 04/09/2023
Chương 15 XEM 1.801 8.074 05/09/2023
Chương 16 XEM 2.653 7.579 06/09/2023
Chương 17 XEM 1.798 7.651 07/09/2023
Chương 18 XEM 2.680 5.548 08/09/2023
Chương 19 XEM 2.766 5.494 09/09/2023
Chương 20 XEM 1.885 7.135 10/09/2023
Chương 21 XEM 2.349 6.547 11/09/2023
Chương 22 XEM 2.344 5.847 12/09/2023
Chương 23 XEM 2.646 4.976 13/09/2023
Chương 24 XEM 2.280 5.648 14/09/2023
Chương 25 XEM 2.804 5.396 15/09/2023
Chương 26 XEM 2.199 5.500 16/09/2023
Chương 27 XEM 1.952 5.400 17/09/2023
Chương 28 XEM 2.368 5.229 18/09/2023
Chương 29 XEM 2.239 5.244 19/09/2023
Chương 30 XEM 2.953 5.033 20/09/2023
Chương 31 XEM 2.066 5.291 21/09/2023
Chương 32 XEM 2.399 5.353 22/09/2023
Chương 33 XEM 2.556 5.415 23/09/2023
Chương 34 XEM 2.167 4.927 24/09/2023
Chương 35 XEM 2.990 5.067 25/09/2023
Chương 36 XEM 2.555 4.787 26/09/2023
Chương 37 XEM 2.895 4.771 27/09/2023
Chương 38 XEM 2.496 5.268 28/09/2023
Chương 39 XEM 2.482 6.091 29/09/2023
Chương 40 XEM 2.678 5.410 30/09/2023
Chương 41 XEM 2.418 4.401 01/10/2023
Chương 42 XEM 1.718 4.592 02/10/2023
Chương 43 XEM 2.010 4.461 03/10/2023
Chương 44 XEM 1.861 4.153 04/10/2023
Chương 45 XEM 1.874 4.167 05/10/2023
Chương 46 XEM 3.052 4.190 06/10/2023
Chương 47 XEM 2.433 4.170 07/10/2023
Chương 48 XEM 1.923 4.429 08/10/2023
Chương 49 XEM 2.223 4.873 09/10/2023
Chương 50 XEM 1.966 5.704 10/10/2023
Chương 51 1.779 1.741 11/10/2023
Chương 52 XEM 2.275 4.345 12/10/2023
Chương 53 XEM 2.175 4.044 13/10/2023
Chương 54 2.708 1.682 14/10/2023
Chương 55 XEM 1.980 3.882 15/10/2023
Chương 56 XEM 1.848 3.865 16/10/2023
Chương 57 2.508 1.387 17/10/2023
Chương 58 2.509 1.189 18/10/2023
Chương 59 XEM 2.026 3.480 19/10/2023
Chương 60 XEM 1.664 3.314 20/10/2023
Chương 61 XEM 2.245 3.027 21/10/2023
Chương 62 XEM 2.352 3.407 22/10/2023
Chương 63 2.425 1.224 23/10/2023
Chương 64 2.841 1.178 24/10/2023
Chương 65 XEM 1.809 3.228 25/10/2023
Chương 66 2.615 1.203 26/10/2023
Chương 67 XEM 1.888 2.603 27/10/2023
Chương 68 2.759 922 28/10/2023
Chương 69 XEM 2.160 2.392 29/10/2023
Chương 70 2.582 973 30/10/2023
Chương 71 2.306 946 31/10/2023
Chương 72 XEM 1.510 2.104 01/11/2023
Chương 73 2.030 836 02/11/2023
Chương 74 XEM 1.997 2.487 03/11/2023
Chương 75 XEM 1.913 2.235 04/11/2023
Chương 76 XEM 1.706 2.198 05/11/2023
Chương 77 XEM 1.957 2.424 06/11/2023
Chương 78 XEM 1.921 2.320 07/11/2023
Chương 79 XEM 1.831 2.484 08/11/2023
Chương 80 2.058 789 09/11/2023
Chương 81 XEM 1.800 2.066 10/11/2023
Chương 82 XEM 1.998 2.038 11/11/2023
Chương 83 2.332 753 12/11/2023
Chương 84 XEM 1.985 1.792 13/11/2023
Chương 85 2.238 689 14/11/2023
Chương 86 2.226 658 15/11/2023
Chương 87 2.298 626 16/11/2023
Chương 88 XEM 2.187 1.678 17/11/2023
Chương 89 2.508 678 18/11/2023
Chương 90 2.262 597 19/11/2023
Chương 91 XEM 1.730 1.559 20/11/2023
Chương 92 2.311 638 21/11/2023
Chương 93 2.301 634 22/11/2023
Chương 94 2.292 586 23/11/2023
Chương 95 XEM 1.991 1.448 24/11/2023
Chương 96 2.379 685 25/11/2023
Chương 97 XEM 2.010 1.718 26/11/2023
Chương 98 XEM 1.974 1.673 27/11/2023
Chương 99 XEM 1.765 1.922 28/11/2023
Chương 100 2.071 795 29/11/2023
Chương 101 2.247 665 30/11/2023
Chương 102 XEM 1.784 1.640 01/12/2023
Chương 103 2.273 576 02/12/2023
Chương 104 XEM 2.201 1.551 03/12/2023
Chương 105 XEM 1.909 1.366 04/12/2023
Chương 106 XEM 2.019 1.447 05/12/2023
Chương 107 2.263 563 06/12/2023
Chương 108 2.173 475 07/12/2023
Chương 109 XEM 1.837 1.237 08/12/2023
Chương 110 XEM 1.982 1.182 09/12/2023
Chương 111 XEM 1.825 1.191 10/12/2023
Chương 112 2.234 415 11/12/2023
Chương 113 XEM 2.017 1.242 12/12/2023
Chương 114 XEM 2.062 1.113 13/12/2023
Chương 115 2.125 500 14/12/2023
Chương 116 XEM 1.962 1.024 15/12/2023
Chương 117 XEM 2.101 1.072 16/12/2023
Chương 118 2.349 455 17/12/2023
Chương 119 XEM 1.625 1.131 18/12/2023
Chương 120 XEM 1.983 1.120 19/12/2023
Chương 121 XEM 1.970 1.036 20/12/2023
Chương 122 2.286 413 21/12/2023
Chương 123 XEM 1.736 935 22/12/2023
Chương 124 2.094 398 23/12/2023
Chương 125 XEM 1.781 893 24/12/2023
Chương 126 2.102 341 25/12/2023
Chương 127 XEM 1.885 774 26/12/2023
Chương 128 2.185 331 27/12/2023
Chương 129 XEM 1.956 929 28/12/2023
Chương 130 XEM 1.933 902 29/12/2023
Chương 131 XEM 1.887 855 30/12/2023
Chương 132 XEM 1.749 902 31/12/2023
Chương 133 XEM 1.842 863 01/01/2024
Chương 134 XEM 1.831 853 02/01/2024
Chương 135 XEM 1.818 1.000 03/01/2024
Chương 136 1.770 385 04/01/2024
Chương 137 1.779 322 05/01/2024
Chương 138 1.816 305 06/01/2024
Chương 139 1.781 328 07/01/2024
Chương 140 1.766 286 08/01/2024
Chương 141 XEM 1.801 862 09/01/2024
Chương 142 XEM 1.811 745 10/01/2024
Chương 143 XEM 1.759 719 11/01/2024
Chương 144 XEM 1.784 792 12/01/2024
Chương 145 XEM 1.899 905 13/01/2024
Chương 146 1.716 295 14/01/2024
Chương 147 1.779 247 15/01/2024
Chương 148 1.961 239 16/01/2024
Chương 149 1.663 227 17/01/2024
Chương 150 1.898 246 18/01/2024
Chương 151 XEM 1.642 684 19/01/2024
Chương 152 XEM 1.861 645 20/01/2024
Chương 153 XEM 1.686 661 21/01/2024
Chương 154 XEM 1.861 716 22/01/2024
Chương 155 XEM 1.858 985 23/01/2024
Chương 156 2.077 259 24/01/2024
Chương 157 1.799 251 25/01/2024
Chương 158 1.925 231 26/01/2024
Chương 159 2.047 250 27/01/2024
Chương 160 2.072 263 28/01/2024
Chương 161 1.865 237 29/01/2024
Chương 162 1.766 220 30/01/2024
Chương 163 1.817 243 31/01/2024
Chương 164 1.901 234 01/02/2024
Chương 165 1.827 221 02/02/2024
Chương 166 1.906 244 03/02/2024
Chương 167 1.810 241 04/02/2024
Chương 168 1.717 221 05/02/2024
Chương 169 1.701 228 06/02/2024
Chương 170 1.729 242 07/02/2024
Chương 171 2.012 236 08/02/2024
Chương 172 1.745 226 09/02/2024
Chương 173 1.762 233 10/02/2024
Chương 174 1.873 218 11/02/2024
Chương 175 1.700 208 12/02/2024
Chương 176 1.777 203 13/02/2024
Chương 177 1.708 173 14/02/2024
Chương 178 1.732 211 15/02/2024
Chương 179 1.723 217 16/02/2024
Chương 180 1.454 294 17/02/2024
Bình Luận (70 Bình Luận)