TÌM NHANH
DƯỚI GIƯỜNG KHÔNG QUEN
DƯỚI GIƯỜNG KHÔNG QUEN
Tác giả: A Phì A
Chuyển ngữ: Minh Tiểu Lan
Designer: Shimang
Tổng số chương: 180
Lịch đăng: Chương 38
Chương Gold: Chương 1 - Chương 25
Tiêu hao: 1010
Tình trạng: Truyện Full
Chương đang đọc:
0
134
10
0
0
0
48.542 views
598
1252
0
Sao khi Diệp Khúc Đào được vào biên chế, vì để làm vừa lòng mẹ, cô đã cố hết sức chín trâu hai hổ mới theo đuổi được sếp…

Nhu cầu tình dục của bạn trai rất mạnh, chỉ cần đóng cửa lại là có thể đại chiến mấy ngày mấy đêm liền.

Thế nhưng ở trong mắt người ngoài thì anh không hề thân mật với cô một chút nào cả, cũng không cho cô đụng chạm hay ôm hôn, bảo rằng giữa các đồng nghiệp với nhau thì phải chú ý hình tượng.

(Song xử, nam chính là một lão cán bộ ngoài lạnh trong nóng, dưới giường thì quy củ nghiêm chỉnh, đóng cửa lại thì phóng đãng dâm dục.)
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 2.150 7.777 28/08/2023
Chương 2 XEM 1.814 6.737 28/08/2023
Chương 3 XEM 2.009 5.957 28/08/2023
Chương 4 XEM 2.087 4.834 28/08/2023
Chương 5 XEM 2.012 4.364 28/08/2023
Chương 6 XEM 1.842 4.273 28/08/2023
Chương 7 XEM 1.980 4.118 28/08/2023
Chương 8 XEM 2.104 3.886 28/08/2023
Chương 9 XEM 2.543 3.652 28/08/2023
Chương 10 XEM 2.175 3.843 28/08/2023
Chương 11 XEM 2.283 3.865 01/09/2023
Chương 12 XEM 2.111 3.745 02/09/2023
Chương 13 XEM 2.305 3.040 03/09/2023
Chương 14 XEM 2.537 2.929 04/09/2023
Chương 15 XEM 1.801 3.267 05/09/2023
Chương 16 XEM 2.653 3.085 06/09/2023
Chương 17 XEM 1.798 3.361 07/09/2023
Chương 18 XEM 2.680 1.270 08/09/2023
Chương 19 XEM 2.766 1.189 09/09/2023
Chương 20 XEM 1.885 2.386 10/09/2023
Chương 21 XEM 2.349 2.121 11/09/2023
Chương 22 XEM 2.344 1.886 12/09/2023
Chương 23 XEM 2.646 985 13/09/2023
Chương 24 XEM 2.280 1.653 14/09/2023
Chương 25 XEM 2.804 995 15/09/2023
Chương 26 XEM 2.199 1.464 16/09/2023
Chương 27 XEM 1.952 1.344 17/09/2023
Chương 28 XEM 2.368 1.293 18/09/2023
Chương 29 XEM 2.239 1.353 19/09/2023
Chương 30 XEM 2.953 817 20/09/2023
Chương 31 XEM 2.066 1.112 21/09/2023
Chương 32 XEM 2.399 1.077 22/09/2023
Chương 33 XEM 2.556 1.011 23/09/2023
Chương 34 XEM 2.167 836 24/09/2023
Chương 35 XEM 2.990 694 25/09/2023
Chương 36 XEM 2.555 614 26/09/2023
Chương 37 XEM 2.895 527 27/09/2023
Chương 38 XEM 2.496 363 28/09/2023
Chương 39
2.482 114 29/09/2023
Chương 40
2.678 115 30/09/2023
Chương 41
2.418 106 01/10/2023
Chương 42
1.718 110 02/10/2023
Chương 43
2.010 114 03/10/2023
Chương 44
1.861 115 04/10/2023
Chương 45
1.874 114 05/10/2023
Chương 46
3.052 112 06/10/2023
Chương 47
2.433 106 07/10/2023
Chương 48
1.923 109 08/10/2023
Chương 49
2.223 111 09/10/2023
Chương 50
1.966 123 10/10/2023
Chương 51 1.779 112 11/10/2023
Chương 52
2.275 112 12/10/2023
Chương 53
2.175 118 13/10/2023
Chương 54 2.708 118 14/10/2023
Chương 55
1.980 117 15/10/2023
Chương 56
1.848 119 16/10/2023
Chương 57 2.508 111 17/10/2023
Chương 58 2.509 124 18/10/2023
Chương 59
2.026 111 19/10/2023
Chương 60
1.664 115 20/10/2023
Chương 61
2.245 116 21/10/2023
Chương 62
2.352 111 22/10/2023
Chương 63 2.425 127 23/10/2023
Chương 64 2.841 106 24/10/2023
Chương 65
1.809 107 25/10/2023
Chương 66 2.615 97 26/10/2023
Chương 67
1.888 103 27/10/2023
Chương 68 2.759 108 28/10/2023
Chương 69
2.160 93 29/10/2023
Chương 70 2.582 116 30/10/2023
Chương 71 2.306 112 31/10/2023
Chương 72
1.510 89 01/11/2023
Chương 73 2.030 98 02/11/2023
Chương 74
1.997 87 03/11/2023
Chương 75
1.913 91 04/11/2023
Chương 76
1.706 90 05/11/2023
Chương 77
1.957 89 06/11/2023
Chương 78
1.921 88 07/11/2023
Chương 79
1.831 88 08/11/2023
Chương 80 2.058 95 09/11/2023
Chương 81
1.800 84 10/11/2023
Chương 82
1.998 81 11/11/2023
Chương 83 2.332 86 12/11/2023
Chương 84
1.985 81 13/11/2023
Chương 85 2.238 85 14/11/2023
Chương 86 2.226 82 15/11/2023
Chương 87 2.298 90 16/11/2023
Chương 88
2.187 84 17/11/2023
Chương 89 2.508 82 18/11/2023
Chương 90 2.262 96 19/11/2023
Chương 91
1.730 91 20/11/2023
Chương 92 2.311 95 21/11/2023
Chương 93 2.301 92 22/11/2023
Chương 94 2.292 89 23/11/2023
Chương 95
1.991 95 24/11/2023
Chương 96 2.379 92 25/11/2023
Chương 97
2.010 79 26/11/2023
Chương 98
1.974 91 27/11/2023
Chương 99
1.765 85 28/11/2023
Chương 100 2.071 99 29/11/2023
Chương 101 2.247 89 30/11/2023
Chương 102
1.784 85 01/12/2023
Chương 103 2.273 90 02/12/2023
Chương 104
2.201 76 03/12/2023
Chương 105
1.909 82 04/12/2023
Chương 106
2.019 76 05/12/2023
Chương 107 2.263 82 06/12/2023
Chương 108 2.173 77 07/12/2023
Chương 109
1.837 73 08/12/2023
Chương 110
1.982 65 09/12/2023
Chương 111
1.825 60 10/12/2023
Chương 112 2.234 65 11/12/2023
Chương 113
2.017 66 12/12/2023
Chương 114
2.062 65 13/12/2023
Chương 115 2.125 75 14/12/2023
Chương 116
1.962 65 15/12/2023
Chương 117
2.101 60 16/12/2023
Chương 118 2.349 64 17/12/2023
Chương 119
1.625 64 18/12/2023
Chương 120
1.983 110 19/12/2023
Chương 121
1.970 54 20/12/2023
Chương 122 2.286 59 21/12/2023
Chương 123
1.736 51 22/12/2023
Chương 124 2.094 52 23/12/2023
Chương 125
1.781 44 24/12/2023
Chương 126 2.102 42 25/12/2023
Chương 127
1.885 43 26/12/2023
Chương 128 2.185 41 27/12/2023
Chương 129
1.956 41 28/12/2023
Chương 130
1.933 55 29/12/2023
Chương 131
1.887 47 30/12/2023
Chương 132
1.749 51 31/12/2023
Chương 133
1.842 37 01/01/2024
Chương 134
1.831 40 02/01/2024
Chương 135
1.818 42 03/01/2024
Chương 136 1.770 41 04/01/2024
Chương 137 1.779 41 05/01/2024
Chương 138 1.816 41 06/01/2024
Chương 139 1.781 38 07/01/2024
Chương 140 1.766 50 08/01/2024
Chương 141
1.801 46 09/01/2024
Chương 142
1.811 44 10/01/2024
Chương 143
1.759 40 11/01/2024
Chương 144
1.784 36 12/01/2024
Chương 145
1.899 40 13/01/2024
Chương 146 1.716 43 14/01/2024
Chương 147 1.779 41 15/01/2024
Chương 148 1.961 36 16/01/2024
Chương 149 1.663 38 17/01/2024
Chương 150 1.898 55 18/01/2024
Chương 151
1.642 46 19/01/2024
Chương 152
1.861 47 20/01/2024
Chương 153
1.686 41 21/01/2024
Chương 154
1.861 38 22/01/2024
Chương 155
1.858 39 23/01/2024
Chương 156 2.077 33 24/01/2024
Chương 157 1.799 30 25/01/2024
Chương 158 1.925 33 26/01/2024
Chương 159 2.047 38 27/01/2024
Chương 160 2.072 56 28/01/2024
Chương 161 1.865 38 29/01/2024
Chương 162 1.766 30 30/01/2024
Chương 163 1.817 32 31/01/2024
Chương 164 1.901 34 01/02/2024
Chương 165 1.827 35 02/02/2024
Chương 166 1.906 32 03/02/2024
Chương 167 1.810 36 04/02/2024
Chương 168 1.717 34 05/02/2024
Chương 169 1.701 35 06/02/2024
Chương 170 1.729 40 07/02/2024
Chương 171 2.012 45 08/02/2024
Chương 172 1.745 36 09/02/2024
Chương 173 1.762 38 10/02/2024
Chương 174 1.873 34 11/02/2024
Chương 175 1.700 40 12/02/2024
Chương 176 1.777 34 13/02/2024
Chương 177 1.708 39 14/02/2024
Chương 178 1.732 48 15/02/2024
Chương 179 1.723 59 16/02/2024
Chương 180 1.454 78 17/02/2024
Bình Luận (33 Bình Luận)