TÌM NHANH
Bạn Trai Cặn Bã
Bạn Trai Cặn Bã
Tác giả: Độc Độc
Chuyển ngữ: Tây Quan
Designer: Delina La Rosée
Tổng số chương: 182
Lịch đăng: C.182
Chương Gold: Chương 1 - Chương 40
Tiêu hao: 815
Tình trạng: Truyện Full
Chương đang đọc:
0
82
1
0
0
0
46.632 views
730
2463
0
Cảnh Nhu, một sinh viên năm hai, khi cô đang ngủ thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói trong đầu, giọng nói đó nói với cô: “Này! Tôi có chuyện muốn nói với cô, bạn trai của cô là một tên cặn bã”

Cảnh Nhu: ???

Giọng nói đó: Cô sẽ có thai trước khi kết hôn, nhưng anh ta đã lừa dối cô và buộc cô phải bỏ đứa bé đó.

Cảnh Nhu: Thảm vậy luôn?

Giọng nói đó: Đúng đó!!

Cảnh Nhu: Cô là ai?

Giọng nói đó: Ồ, quen tự giới thiệu, tôi là cô ở tương lai.
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
CHƯƠNG 1: XEM 3.116 3.478 23/12/2022
CHƯƠNG 2: XEM 2.577 2.803 23/12/2022
CHƯƠNG 3: XEM 2.596 2.433 23/12/2022
CHƯƠNG 4: XEM 2.395 2.270 23/12/2022
CHƯƠNG 5: XEM 2.127 2.142 23/12/2022
CHƯƠNG 6: XEM 2.734 2.145 23/12/2022
CHƯƠNG 7: XEM 2.481 2.031 23/12/2022
CHƯƠNG 8: XEM 2.566 1.852 23/12/2022
CHƯƠNG 9: XEM 2.615 1.640 23/12/2022
CHƯƠNG 10: XEM 2.069 1.648 23/12/2022
CHƯƠNG 11: XEM 2.721 1.752 23/12/2022
CHƯƠNG 12: XEM 2.778 1.642 23/12/2022
CHƯƠNG 13: XEM 3.195 1.594 23/12/2022
CHƯƠNG 14: XEM 3.069 1.489 23/12/2022
CHƯƠNG 15: XEM 2.937 1.622 23/12/2022
CHƯƠNG 16: XEM 2.876 1.699 26/12/2022
CHƯƠNG 17: XEM 2.537 1.487 27/12/2022
CHƯƠNG 18: XEM 3.208 1.388 28/12/2022
CHƯƠNG 19: XEM 2.760 1.308 29/12/2022
CHƯƠNG 20: XEM 2.945 1.308 30/12/2022
CHƯƠNG 21: XEM 2.941 1.308 31/12/2022
CHƯƠNG 22: XEM 3.105 1.299 01/01/2023
CHƯƠNG 23: XEM 2.208 1.177 02/01/2023
CHƯƠNG 24: XEM 2.704 1.209 03/01/2023
CHƯƠNG 25: XEM 2.960 1.198 04/01/2023
CHƯƠNG 26: XEM 3.137 1.089 05/01/2023
CHƯƠNG 27: XEM 3.255 1.274 06/01/2023
CHƯƠNG 28: XEM 3.105 1.066 07/01/2023
CHƯƠNG 29: XEM 2.147 1.527 08/01/2023
CHƯƠNG 30: XEM 3.206 1.357 09/01/2023
CHƯƠNG 31: 3.239 463 10/01/2023
CHƯƠNG 32: 3.479 406 11/01/2023
CHƯƠNG 33: XEM 2.481 954 12/01/2023
CHƯƠNG 34: XEM 2.767 898 13/01/2023
CHƯƠNG 35: XEM 2.361 864 14/01/2023
CHƯƠNG 36: XEM 2.621 850 15/01/2023
CHƯƠNG 37: XEM 2.427 878 16/01/2023
CHƯƠNG 38: XEM 2.812 905 17/01/2023
CHƯƠNG 39: XEM 2.628 798 18/01/2023
CHƯƠNG 40: XEM 2.905 880 19/01/2023
CHƯƠNG 41: XEM 2.714 859 20/01/2023
CHƯƠNG 42: XEM 1.269 753 21/01/2023
CHƯƠNG 43: XEM 1.460 725 22/01/2023
CHƯƠNG 44: XEM 1.339 904 23/01/2023
CHƯƠNG 45: XEM 1.365 784 24/01/2023
CHƯƠNG 46: XEM 2.514 925 25/01/2023
CHƯƠNG 47: 2.983 337 26/01/2023
CHƯƠNG 48: 2.519 355 27/01/2023
CHƯƠNG 49: 2.779 319 28/01/2023
CHƯƠNG 50: XEM 2.439 793 29/01/2023
Chương 51 XEM 2.532 739 30/01/2023
Chương 52 XEM 2.579 702 31/01/2023
Chương 53 XEM 2.329 791 01/02/2023
Chương 54 XEM 2.626 760 02/02/2023
Chương 55 XEM 2.688 715 03/02/2023
Chương 56 XEM 2.512 755 04/02/2023
Chương 57 XEM 2.549 795 05/02/2023
Chương 58 3.608 315 06/02/2023
Chương 59 2.474 311 07/02/2023
Chương 60 2.587 318 08/02/2023
Chương 61 XEM 2.596 653 09/02/2023
Chương 62 2.651 304 10/02/2023
Chương 63 XEM 2.334 683 11/02/2023
Chương 64 XEM 2.477 618 12/02/2023
Chương 65 XEM 2.538 668 13/02/2023
Chương 66 2.840 309 14/02/2023
Chương 67 XEM 2.441 737 15/02/2023
Chương 68 XEM 2.292 707 16/02/2023
Chương 69 XEM 2.286 664 17/02/2023
Chương 70 2.676 314 18/02/2023
Chương 71 2.980 293 19/02/2023
Chương 72 2.957 284 20/02/2023
Chương 73 XEM 2.655 652 21/02/2023
Chương 74 XEM 2.662 615 22/02/2023
Chương 75 XEM 2.382 607 23/02/2023
Chương 76 XEM 2.715 652 24/02/2023
Chương 77 XEM 2.470 639 25/02/2023
Chương 78 XEM 2.672 591 26/02/2023
Chương 79 XEM 2.633 631 27/02/2023
Chương 80 2.753 258 28/02/2023
Chương 81 XEM 2.553 611 01/03/2023
Chương 82 XEM 1.736 557 02/03/2023
Chương 83 XEM 1.767 593 03/03/2023
Chương 84 XEM 2.579 538 04/03/2023
Chương 85 XEM 2.504 576 05/03/2023
Chương 86 XEM 2.557 606 06/03/2023
Chương 87 2.477 232 07/03/2023
Chương 88 3.047 234 08/03/2023
Chương 89 2.695 221 09/03/2023
Chương 90 XEM 1.663 575 10/03/2023
Chương 91 XEM 1.688 518 11/03/2023
Chương 92 XEM 1.861 530 12/03/2023
Chương 93 XEM 1.784 542 13/03/2023
Chương 94 XEM 2.384 504 14/03/2023
Chương 95 XEM 2.092 521 15/03/2023
Chương 96 XEM 1.918 565 16/03/2023
Chương 97 XEM 1.240 642 17/03/2023
Chương 98 2.014 230 18/03/2023
Chương 99 1.106 222 19/03/2023
Chương 100 2.944 235 20/03/2023
Chương 101 XEM 1.211 598 21/03/2023
Chương 102 XEM 1.895 510 22/03/2023
Chương 103 XEM 2.121 519 23/03/2023
Chương 104 XEM 1.534 532 24/03/2023
Chương 105 XEM 1.593 504 25/03/2023
Chương 106 XEM 791 593 26/03/2023
Chương 107 XEM 1.503 575 27/03/2023
Chương 108 XEM 2.153 545 28/03/2023
Chương 109 XEM 1.569 499 29/03/2023
Chương 110 XEM 1.618 579 30/03/2023
Chương 111 XEM 1.518 480 31/03/2023
Chương 112 XEM 968 522 01/04/2023
Chương 113 XEM 1.741 517 02/04/2023
Chương 114 XEM 2.015 478 03/04/2023
Chương 115 XEM 1.169 517 04/04/2023
Chương 116 XEM 1.365 504 05/04/2023
Chương 117 XEM 1.193 570 06/04/2023
Chương 118 2.026 194 07/04/2023
Chương 119 1.952 205 08/04/2023
Chương 120 2.200 206 09/04/2023
Chương 121 XEM 1.735 529 10/04/2023
Chương 122 XEM 1.621 569 11/04/2023
Chương 123 XEM 1.582 496 12/04/2023
Chương 124 XEM 1.578 625 13/04/2023
Chương 125 XEM 1.353 491 14/04/2023
Chương 126 XEM 1.474 475 15/04/2023
Chương 127 XEM 1.669 533 16/04/2023
Chương 128 XEM 823 475 17/04/2023
Chương 129 XEM 797 514 18/04/2023
Chương 130 XEM 2.117 493 19/04/2023
Chương 131 XEM 1.607 514 20/04/2023
Chương 132 XEM 929 494 21/04/2023
Chương 133 XEM 1.257 457 22/04/2023
Chương 134 XEM 1.384 468 23/04/2023
Chương 135 XEM 888 570 24/04/2023
Chương 136 1.675 200 25/04/2023
Chương 137 1.620 223 26/04/2023
Chương 138 2.337 202 27/04/2023
Chương 139 1.770 195 28/04/2023
Chương 140 XEM 1.647 524 29/04/2023
Chương 141 XEM 858 438 30/04/2023
Chương 142 XEM 1.357 548 01/05/2023
Chương 143 2.341 201 02/05/2023
Chương 144 1.812 193 03/05/2023
Chương 145 XEM 1.332 488 04/05/2023
Chương 146 XEM 1.253 503 05/05/2023
Chương 147 XEM 1.464 474 06/05/2023
Chương 148 XEM 1.134 435 07/05/2023
Chương 149 XEM 1.392 429 08/05/2023
Chương 150 XEM 1.693 533 09/05/2023
Chương 151 XEM 1.493 464 10/05/2023
Chương 152 XEM 1.507 604 11/05/2023
Chương 153 2.559 212 12/05/2023
Chương 154 2.481 226 13/05/2023
Chương 155 2.413 202 14/05/2023
Chương 156 XEM 1.485 441 15/05/2023
Chương 157 XEM 1.026 428 16/05/2023
Chương 158 XEM 1.896 440 17/05/2023
Chương 159 XEM 1.685 550 18/05/2023
Chương 160 2.373 184 19/05/2023
Chương 161 1.333 173 20/05/2023
Chương 162 1.198 169 21/05/2023
Chương 163 1.527 167 22/05/2023
Chương 164 1.446 165 23/05/2023
Chương 165 1.367 161 24/05/2023
Chương 166 1.059 160 25/05/2023
Chương 167 1.383 158 26/05/2023
Chương 168 1.424 154 27/05/2023
Chương 169 1.922 159 28/05/2023
Chương 170 1.344 174 29/05/2023
Chương 171 882 184 30/05/2023
Chương 172 1.241 164 31/05/2023
Chương 173 2.036 155 01/06/2023
Chương 174 2.088 192 02/06/2023
Chương 175: Ngoại truyện_Nhật ký đính hôn 1.659 176 03/06/2023
Chương 176: Ngoại truyện_Nhật ký đính hôn 2 1.830 114 04/06/2023
Chương 177: Ngoại truyện_Nhật ký đính hôn 3 1.530 121 05/06/2023
Chương 178: Ngoại truyện_Nhật ký đính hôn 4 1.886 113 06/06/2023
Chương 179: Ngoại truyện_Nhật ký đính hôn 5 1.280 113 07/06/2023
Chương 180: Ngoại truyện_Nhật ký đính hôn 6 1.375 131 08/06/2023
Chương 181: Ngoại truyện_chuyện xưa 2.187 147 09/06/2023
Chương 182: Ngoại truyện_Chuyện xưa 2 1.923 148 10/06/2023
Bình Luận (129 Bình Luận)