TÌM NHANH
Bạn Trai Cặn Bã
Bạn Trai Cặn Bã
Tác giả: Độc Độc
Chuyển ngữ: Tây Quan
Designer: Delina La Rosée
Tổng số chương: 182
Lịch đăng: Chương 169
Chương Gold: Chương 1 - Chương 40
Tiêu hao: 815
Tình trạng: Truyện Full
Chương đang đọc:
0
117
1
0
0
0
33.368 views
661
2137
0
Cảnh Nhu, một sinh viên năm hai, khi cô đang ngủ thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói trong đầu, giọng nói đó nói với cô: “Này! Tôi có chuyện muốn nói với cô, bạn trai của cô là một tên cặn bã”

Cảnh Nhu: ???

Giọng nói đó: Cô sẽ có thai trước khi kết hôn, nhưng anh ta đã lừa dối cô và buộc cô phải bỏ đứa bé đó.

Cảnh Nhu: Thảm vậy luôn?

Giọng nói đó: Đúng đó!!

Cảnh Nhu: Cô là ai?

Giọng nói đó: Ồ, quen tự giới thiệu, tôi là cô ở tương lai.
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
CHƯƠNG 1: XEM 3.116 2.683 23/12/2022
CHƯƠNG 2: XEM 2.577 2.216 23/12/2022
CHƯƠNG 3: XEM 2.596 1.900 23/12/2022
CHƯƠNG 4: XEM 2.395 1.781 23/12/2022
CHƯƠNG 5: XEM 2.127 1.677 23/12/2022
CHƯƠNG 6: XEM 2.734 1.674 23/12/2022
CHƯƠNG 7: XEM 2.481 1.561 23/12/2022
CHƯƠNG 8: XEM 2.566 1.405 23/12/2022
CHƯƠNG 9: XEM 2.615 1.269 23/12/2022
CHƯƠNG 10: XEM 2.069 1.268 23/12/2022
CHƯƠNG 11: XEM 2.721 1.277 23/12/2022
CHƯƠNG 12: XEM 2.778 1.176 23/12/2022
CHƯƠNG 13: XEM 3.195 1.208 23/12/2022
CHƯƠNG 14: XEM 3.069 1.151 23/12/2022
CHƯƠNG 15: XEM 2.937 1.237 23/12/2022
CHƯƠNG 16: XEM 2.876 1.320 26/12/2022
CHƯƠNG 17: XEM 2.537 1.167 27/12/2022
CHƯƠNG 18: XEM 3.208 1.049 28/12/2022
CHƯƠNG 19: XEM 2.760 980 29/12/2022
CHƯƠNG 20: XEM 2.945 968 30/12/2022
CHƯƠNG 21: XEM 2.941 936 31/12/2022
CHƯƠNG 22: XEM 3.105 976 01/01/2023
CHƯƠNG 23: XEM 2.208 861 02/01/2023
CHƯƠNG 24: XEM 2.704 843 03/01/2023
CHƯƠNG 25: XEM 2.960 833 04/01/2023
CHƯƠNG 26: XEM 3.137 777 05/01/2023
CHƯƠNG 27: XEM 3.255 811 06/01/2023
CHƯƠNG 28: XEM 3.105 746 07/01/2023
CHƯƠNG 29: XEM 2.147 1.238 08/01/2023
CHƯƠNG 30: XEM 3.206 875 09/01/2023
CHƯƠNG 31: 3.239 380 10/01/2023
CHƯƠNG 32: 3.479 341 11/01/2023
CHƯƠNG 33: XEM 2.481 649 12/01/2023
CHƯƠNG 34: XEM 2.767 605 13/01/2023
CHƯƠNG 35: XEM 2.361 610 14/01/2023
CHƯƠNG 36: XEM 2.621 594 15/01/2023
CHƯƠNG 37: XEM 2.427 593 16/01/2023
CHƯƠNG 38: XEM 2.812 623 17/01/2023
CHƯƠNG 39: XEM 2.628 549 18/01/2023
CHƯƠNG 40: XEM 2.905 585 19/01/2023
CHƯƠNG 41: XEM 2.714 558 20/01/2023
CHƯƠNG 42: XEM 1.269 506 21/01/2023
CHƯƠNG 43: XEM 1.460 478 22/01/2023
CHƯƠNG 44: XEM 1.339 543 23/01/2023
CHƯƠNG 45: XEM 1.365 523 24/01/2023
CHƯƠNG 46: XEM 2.514 584 25/01/2023
CHƯƠNG 47: 2.983 271 26/01/2023
CHƯƠNG 48: 2.519 282 27/01/2023
CHƯƠNG 49: 2.779 249 28/01/2023
CHƯƠNG 50: XEM 2.439 516 29/01/2023
Chương 51 XEM 2.532 483 30/01/2023
Chương 52 XEM 2.579 461 31/01/2023
Chương 53 XEM 2.329 519 01/02/2023
Chương 54 XEM 2.626 512 02/02/2023
Chương 55 XEM 2.688 460 03/02/2023
Chương 56 XEM 2.512 458 04/02/2023
Chương 57 XEM 2.549 536 05/02/2023
Chương 58 3.608 238 06/02/2023
Chương 59 2.474 235 07/02/2023
Chương 60 2.587 237 08/02/2023
Chương 61 XEM 2.596 396 09/02/2023
Chương 62 2.651 238 10/02/2023
Chương 63 XEM 2.334 426 11/02/2023
Chương 64 XEM 2.477 377 12/02/2023
Chương 65 XEM 2.538 398 13/02/2023
Chương 66 2.840 229 14/02/2023
Chương 67 XEM 2.441 430 15/02/2023
Chương 68 XEM 2.292 381 16/02/2023
Chương 69 XEM 2.286 420 17/02/2023
Chương 70 2.676 239 18/02/2023
Chương 71 2.980 224 19/02/2023
Chương 72 2.957 216 20/02/2023
Chương 73 XEM 2.655 396 21/02/2023
Chương 74 XEM 2.662 385 22/02/2023
Chương 75 XEM 2.382 376 23/02/2023
Chương 76 XEM 2.715 386 24/02/2023
Chương 77 XEM 2.470 357 25/02/2023
Chương 78 XEM 2.672 354 26/02/2023
Chương 79 XEM 2.633 390 27/02/2023
Chương 80 2.753 199 28/02/2023
Chương 81 XEM 2.553 370 01/03/2023
Chương 82 XEM 1.736 332 02/03/2023
Chương 83 XEM 1.767 358 03/03/2023
Chương 84 XEM 2.579 325 04/03/2023
Chương 85 XEM 2.504 323 05/03/2023
Chương 86 XEM 2.557 325 06/03/2023
Chương 87 2.477 175 07/03/2023
Chương 88 3.047 173 08/03/2023
Chương 89 2.695 164 09/03/2023
Chương 90 XEM 1.663 326 10/03/2023
Chương 91 XEM 1.688 295 11/03/2023
Chương 92 XEM 1.861 301 12/03/2023
Chương 93 XEM 1.784 305 13/03/2023
Chương 94 XEM 2.384 283 14/03/2023
Chương 95 XEM 2.092 279 15/03/2023
Chương 96 XEM 1.918 304 16/03/2023
Chương 97 XEM 1.240 334 17/03/2023
Chương 98 2.014 169 18/03/2023
Chương 99 1.106 157 19/03/2023
Chương 100 2.944 175 20/03/2023
Chương 101 XEM 1.211 297 21/03/2023
Chương 102 XEM 1.895 276 22/03/2023
Chương 103 XEM 2.121 296 23/03/2023
Chương 104 XEM 1.534 297 24/03/2023
Chương 105 XEM 1.593 284 25/03/2023
Chương 106 XEM 791 321 26/03/2023
Chương 107 XEM 1.503 300 27/03/2023
Chương 108 XEM 2.153 298 28/03/2023
Chương 109 XEM 1.569 286 29/03/2023
Chương 110 XEM 1.618 337 30/03/2023
Chương 111 XEM 1.518 274 31/03/2023
Chương 112 XEM 968 286 01/04/2023
Chương 113 XEM 1.741 286 02/04/2023
Chương 114 XEM 2.015 269 03/04/2023
Chương 115 XEM 1.169 301 04/04/2023
Chương 116 XEM 1.365 285 05/04/2023
Chương 117 XEM 1.193 309 06/04/2023
Chương 118 2.026 143 07/04/2023
Chương 119 1.952 150 08/04/2023
Chương 120 2.200 148 09/04/2023
Chương 121 XEM 1.735 283 10/04/2023
Chương 122 XEM 1.621 313 11/04/2023
Chương 123 XEM 1.582 278 12/04/2023
Chương 124 XEM 1.578 323 13/04/2023
Chương 125 XEM 1.353 259 14/04/2023
Chương 126 XEM 1.474 244 15/04/2023
Chương 127 XEM 1.669 266 16/04/2023
Chương 128 XEM 823 247 17/04/2023
Chương 129 XEM 797 236 18/04/2023
Chương 130 XEM 2.117 259 19/04/2023
Chương 131 XEM 1.607 249 20/04/2023
Chương 132 XEM 929 263 21/04/2023
Chương 133 XEM 1.257 246 22/04/2023
Chương 134 XEM 1.384 250 23/04/2023
Chương 135 XEM 888 297 24/04/2023
Chương 136 1.675 140 25/04/2023
Chương 137 1.620 163 26/04/2023
Chương 138 2.337 144 27/04/2023
Chương 139 1.770 138 28/04/2023
Chương 140 XEM 1.647 240 29/04/2023
Chương 141 XEM 858 228 30/04/2023
Chương 142 XEM 1.357 264 01/05/2023
Chương 143 2.341 145 02/05/2023
Chương 144 1.812 142 03/05/2023
Chương 145 XEM 1.332 227 04/05/2023
Chương 146 XEM 1.253 255 05/05/2023
Chương 147 XEM 1.464 233 06/05/2023
Chương 148 XEM 1.134 210 07/05/2023
Chương 149 XEM 1.392 207 08/05/2023
Chương 150 XEM 1.693 293 09/05/2023
Chương 151 XEM 1.493 211 10/05/2023
Chương 152 XEM 1.507 266 11/05/2023
Chương 153 2.559 148 12/05/2023
Chương 154 2.481 160 13/05/2023
Chương 155 2.413 143 14/05/2023
Chương 156 XEM 1.485 196 15/05/2023
Chương 157 XEM 1.026 170 16/05/2023
Chương 158 XEM 1.896 168 17/05/2023
Chương 159 XEM 1.685 164 18/05/2023
Chương 160 2.373 110 19/05/2023
Chương 161 1.333 112 20/05/2023
Chương 162 1.198 106 21/05/2023
Chương 163 1.527 103 22/05/2023
Chương 164 1.446 104 23/05/2023
Chương 165 1.367 96 24/05/2023
Chương 166 1.059 96 25/05/2023
Chương 167 1.383 99 26/05/2023
Chương 168 1.424 94 27/05/2023
Chương 169 1.922 90 28/05/2023
Chương 170 1.344 95 29/05/2023
Chương 171 882 102 30/05/2023
Chương 172 1.241 93 31/05/2023
Chương 173 2.036 93 01/06/2023
Chương 174 2.088 109 02/06/2023
Chương 175: Ngoại truyện_Nhật ký đính hôn 1.659 107 03/06/2023
Chương 176: Ngoại truyện_Nhật ký đính hôn 2 1.830 78 04/06/2023
Chương 177: Ngoại truyện_Nhật ký đính hôn 3 1.530 80 05/06/2023
Chương 178: Ngoại truyện_Nhật ký đính hôn 4 1.886 78 06/06/2023
Chương 179: Ngoại truyện_Nhật ký đính hôn 5 1.280 79 07/06/2023
Chương 180: Ngoại truyện_Nhật ký đính hôn 6 1.375 91 08/06/2023
Chương 181: Ngoại truyện_chuyện xưa 2.187 98 09/06/2023
Chương 182: Ngoại truyện_Chuyện xưa 2 1.923 94 10/06/2023
Bình Luận (124 Bình Luận)