TÌM NHANH
Bạn Trai Cặn Bã
Bạn Trai Cặn Bã
Tác giả: Độc Độc
Chuyển ngữ: Tây Quan
Designer: Delina La Rosée
Tổng số chương: 182
Lịch đăng: Chương 57
Chương Gold: Chương 1 - Chương 40
Tiêu hao: 815
Tình trạng: Truyện Full
Chương đang đọc:
0
76
1
0
0
0
17.967 views
414
1338
0
Cảnh Nhu, một sinh viên năm hai, khi cô đang ngủ thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói trong đầu, giọng nói đó nói với cô: “Này! Tôi có chuyện muốn nói với cô, bạn trai của cô là một tên cặn bã”

Cảnh Nhu: ???

Giọng nói đó: Cô sẽ có thai trước khi kết hôn, nhưng anh ta đã lừa dối cô và buộc cô phải bỏ đứa bé đó.

Cảnh Nhu: Thảm vậy luôn?

Giọng nói đó: Đúng đó!!

Cảnh Nhu: Cô là ai?

Giọng nói đó: Ồ, quen tự giới thiệu, tôi là cô ở tương lai.
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
CHƯƠNG 1: XEM 3.116 1.579 23/12/2022
CHƯƠNG 2: XEM 2.577 1.329 23/12/2022
CHƯƠNG 3: XEM 2.596 1.108 23/12/2022
CHƯƠNG 4: XEM 2.395 1.026 23/12/2022
CHƯƠNG 5: XEM 2.127 977 23/12/2022
CHƯƠNG 6: XEM 2.734 938 23/12/2022
CHƯƠNG 7: XEM 2.481 873 23/12/2022
CHƯƠNG 8: XEM 2.566 820 23/12/2022
CHƯƠNG 9: XEM 2.615 726 23/12/2022
CHƯƠNG 10: XEM 2.069 724 23/12/2022
CHƯƠNG 11: XEM 2.721 742 23/12/2022
CHƯƠNG 12: XEM 2.778 677 23/12/2022
CHƯƠNG 13: XEM 3.195 658 23/12/2022
CHƯƠNG 14: XEM 3.069 671 23/12/2022
CHƯƠNG 15: XEM 2.937 718 23/12/2022
CHƯƠNG 16: XEM 2.876 824 26/12/2022
CHƯƠNG 17: XEM 2.537 712 27/12/2022
CHƯƠNG 18: XEM 3.208 596 28/12/2022
CHƯƠNG 19: XEM 2.760 541 29/12/2022
CHƯƠNG 20: XEM 2.945 492 30/12/2022
CHƯƠNG 21: XEM 2.941 479 31/12/2022
CHƯƠNG 22: XEM 3.105 449 01/01/2023
CHƯƠNG 23: XEM 2.208 437 02/01/2023
CHƯƠNG 24: XEM 2.704 396 03/01/2023
CHƯƠNG 25: XEM 2.960 377 04/01/2023
CHƯƠNG 26: XEM 3.137 359 05/01/2023
CHƯƠNG 27: XEM 3.255 385 06/01/2023
CHƯƠNG 28: XEM 3.105 358 07/01/2023
CHƯƠNG 29: XEM 2.147 318 08/01/2023
CHƯƠNG 30: XEM 3.206 368 09/01/2023
CHƯƠNG 31: 3.239 173 10/01/2023
CHƯƠNG 32: 3.479 162 11/01/2023
CHƯƠNG 33: XEM 2.481 261 12/01/2023
CHƯƠNG 34: XEM 2.767 259 13/01/2023
CHƯƠNG 35: XEM 2.361 261 14/01/2023
CHƯƠNG 36: XEM 2.621 246 15/01/2023
CHƯƠNG 37: XEM 2.427 239 16/01/2023
CHƯƠNG 38: XEM 2.812 300 17/01/2023
CHƯƠNG 39: XEM 2.628 240 18/01/2023
CHƯƠNG 40: XEM 2.905 265 19/01/2023
CHƯƠNG 41: XEM 2.714 256 20/01/2023
CHƯƠNG 42: XEM 1.269 225 21/01/2023
CHƯƠNG 43: XEM 1.460 189 22/01/2023
CHƯƠNG 44: XEM 1.339 219 23/01/2023
CHƯƠNG 45: XEM 1.365 216 24/01/2023
CHƯƠNG 46: XEM 2.514 234 25/01/2023
CHƯƠNG 47: 2.983 116 26/01/2023
CHƯƠNG 48: 2.519 116 27/01/2023
CHƯƠNG 49: 2.779 108 28/01/2023
CHƯƠNG 50: XEM 2.439 191 29/01/2023
Chương 51 XEM 2.532 191 30/01/2023
Chương 52 XEM 2.579 167 31/01/2023
Chương 53 XEM 2.329 178 01/02/2023
Chương 54 XEM 2.626 165 02/02/2023
Chương 55 XEM 2.688 155 03/02/2023
Chương 56 XEM 2.512 135 04/02/2023
Chương 57 XEM 2.549 117 05/02/2023
Chương 58 3.608 60 06/02/2023
Chương 59 2.474 61 07/02/2023
Chương 60 2.587 67 08/02/2023
Chương 61
2.596 61 09/02/2023
Chương 62 2.651 72 10/02/2023
Chương 63
2.334 70 11/02/2023
Chương 64
2.477 59 12/02/2023
Chương 65
2.538 68 13/02/2023
Chương 66 2.840 69 14/02/2023
Chương 67
2.441 61 15/02/2023
Chương 68
2.292 70 16/02/2023
Chương 69
2.286 59 17/02/2023
Chương 70 2.676 67 18/02/2023
Chương 71 2.980 63 19/02/2023
Chương 72 2.957 69 20/02/2023
Chương 73
2.655 58 21/02/2023
Chương 74
2.662 56 22/02/2023
Chương 75
2.382 58 23/02/2023
Chương 76
2.715 55 24/02/2023
Chương 77
2.470 62 25/02/2023
Chương 78
2.672 58 26/02/2023
Chương 79
2.633 60 27/02/2023
Chương 80 2.753 58 28/02/2023
Chương 81
2.553 58 01/03/2023
Chương 82
1.736 59 02/03/2023
Chương 83
1.767 54 03/03/2023
Chương 84
2.579 55 04/03/2023
Chương 85
2.504 57 05/03/2023
Chương 86
2.557 49 06/03/2023
Chương 87 2.477 51 07/03/2023
Chương 88 3.047 52 08/03/2023
Chương 89 2.695 55 09/03/2023
Chương 90
1.663 57 10/03/2023
Chương 91
1.688 56 11/03/2023
Chương 92
1.861 54 12/03/2023
Chương 93
1.784 55 13/03/2023
Chương 94
2.384 50 14/03/2023
Chương 95
2.092 55 15/03/2023
Chương 96
1.918 51 16/03/2023
Chương 97
1.240 51 17/03/2023
Chương 98 2.014 54 18/03/2023
Chương 99 1.106 53 19/03/2023
Chương 100 2.944 60 20/03/2023
Chương 101
1.211 56 21/03/2023
Chương 102
1.895 56 22/03/2023
Chương 103
2.121 64 23/03/2023
Chương 104
1.534 56 24/03/2023
Chương 105
1.593 50 25/03/2023
Chương 106
791 53 26/03/2023
Chương 107
1.503 55 27/03/2023
Chương 108
2.153 52 28/03/2023
Chương 109
1.569 54 29/03/2023
Chương 110
1.618 64 30/03/2023
Chương 111
1.518 48 31/03/2023
Chương 112
968 50 01/04/2023
Chương 113
1.741 53 02/04/2023
Chương 114
2.015 52 03/04/2023
Chương 115
1.169 53 04/04/2023
Chương 116
1.365 54 05/04/2023
Chương 117
1.193 55 06/04/2023
Chương 118 2.026 54 07/04/2023
Chương 119 1.952 52 08/04/2023
Chương 120 2.200 59 09/04/2023
Chương 121
1.735 52 10/04/2023
Chương 122
1.621 54 11/04/2023
Chương 123
1.582 53 12/04/2023
Chương 124
1.578 53 13/04/2023
Chương 125
1.353 57 14/04/2023
Chương 126
1.474 52 15/04/2023
Chương 127
1.669 55 16/04/2023
Chương 128
823 52 17/04/2023
Chương 129
797 52 18/04/2023
Chương 130
2.117 55 19/04/2023
Chương 131
1.607 52 20/04/2023
Chương 132
929 59 21/04/2023
Chương 133
1.257 53 22/04/2023
Chương 134
1.384 54 23/04/2023
Chương 135
888 60 24/04/2023
Chương 136 1.675 55 25/04/2023
Chương 137 1.620 56 26/04/2023
Chương 138 2.337 54 27/04/2023
Chương 139 1.770 53 28/04/2023
Chương 140
1.647 61 29/04/2023
Chương 141
858 55 30/04/2023
Chương 142
1.357 52 01/05/2023
Chương 143 2.341 55 02/05/2023
Chương 144 1.812 58 03/05/2023
Chương 145
1.332 55 04/05/2023
Chương 146
1.253 56 05/05/2023
Chương 147
1.464 53 06/05/2023
Chương 148
1.134 54 07/05/2023
Chương 149
1.392 53 08/05/2023
Chương 150
1.693 68 09/05/2023
Chương 151
1.493 57 10/05/2023
Chương 152
1.507 57 11/05/2023
Chương 153 2.559 53 12/05/2023
Chương 154 2.481 53 13/05/2023
Chương 155 2.413 54 14/05/2023
Chương 156
1.485 48 15/05/2023
Chương 157
1.026 51 16/05/2023
Chương 158
1.896 51 17/05/2023
Chương 159
1.685 50 18/05/2023
Chương 160 2.373 59 19/05/2023
Chương 161 1.333 57 20/05/2023
Chương 162 1.198 59 21/05/2023
Chương 163 1.527 56 22/05/2023
Chương 164 1.446 56 23/05/2023
Chương 165 1.367 49 24/05/2023
Chương 166 1.059 52 25/05/2023
Chương 167 1.383 57 26/05/2023
Chương 168 1.424 57 27/05/2023
Chương 169 1.922 56 28/05/2023
Chương 170 1.344 58 29/05/2023
Chương 171 882 63 30/05/2023
Chương 172 1.241 60 31/05/2023
Chương 173 2.036 59 01/06/2023
Chương 174 2.088 70 02/06/2023
Chương 175: Ngoại truyện_Nhật ký đính hôn 1.659 71 03/06/2023
Chương 176: Ngoại truyện_Nhật ký đính hôn 2 1.830 47 04/06/2023
Chương 177: Ngoại truyện_Nhật ký đính hôn 3 1.530 52 05/06/2023
Chương 178: Ngoại truyện_Nhật ký đính hôn 4 1.886 51 06/06/2023
Chương 179: Ngoại truyện_Nhật ký đính hôn 5 1.280 50 07/06/2023
Chương 180: Ngoại truyện_Nhật ký đính hôn 6 1.375 59 08/06/2023
Chương 181: Ngoại truyện_chuyện xưa 2.187 69 09/06/2023
Chương 182: Ngoại truyện_Chuyện xưa 2 1.923 60 10/06/2023
Bình Luận (70 Bình Luận)