TÌM NHANH
KHÔNG LÀM HỌC BÁ
KHÔNG LÀM HỌC BÁ
Chuyển ngữ: SAC
Designer: Jo Malone
Tổng số chương: 128
Lịch đăng: C.51
Chương Gold: Chương 1 - Chương 25
Tiêu hao: 1155
Tình trạng: Truyện Full
Chương đang đọc:
0
76
0
0
0
0
13.250 views
309
1211
0
Thời đại này, không có quá khứ bi thảm thì cũng ngại sống lại lắm. Hai cô cậu này sống lại tụ tập tán gẫu với nhau chẳng khác nào đại hội đọ xem kiếp trước đứa nào thê thảm hơn.

Tiết Việt: Từ nhỏ anh không có mẹ.

Chung Lâm: Em cũng vậy.

Tiết Việt: Bố anh không thương, mẹ kế không yêu.

Chung Lâm: Bố em có con riêng ở bên ngoài.

Tiết Việt: Anh chết rất thảm, tuổi còn trẻ đã gặp tai nạn giao thông, ngay cả một cơ hội cấp cứu cũng không vớ được.

Chung Lâm: ... Em vớ được nè nhưng liệt nửa người.

Tiết Việt: ...

Chung Lâm: Sau đó bị vứt bỏ tới nông thôn, nằm hai tháng thì bị thiêu chết.

Tiết Việt: ... Em thê thảm thật.

Hướng dẫn đọc truyện:

1. Song trùng sinh (nam nữ chính đều sống lại), từ thiếu niên đến trưởng thành.

2. Những đoạn liên quan đến phương pháp học tập và kiến thức chuyên môn đều là nói vớ vẩn thôi, tin là toang đó.
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 1.923 881 16/05/2024
Chương 2 XEM 2.799 711 16/05/2024
Chương 3 XEM 2.253 547 16/05/2024
Chương 4 XEM 2.498 488 16/05/2024
Chương 5 XEM 2.446 476 16/05/2024
Chương 6 XEM 2.904 500 16/05/2024
Chương 7 XEM 2.902 468 16/05/2024
Chương 8 XEM 2.711 465 16/05/2024
Chương 9 XEM 1.919 383 16/05/2024
Chương 10 XEM 1.801 410 16/05/2024
Chương 11 XEM 2.179 422 16/05/2024
Chương 12 XEM 2.107 345 17/05/2024
Chương 13 XEM 2.026 306 18/05/2024
Chương 14 XEM 2.108 254 19/05/2024
Chương 15 XEM 2.007 262 20/05/2024
Chương 16 3.173 43 21/05/2024
Chương 17 XEM 1.870 222 22/05/2024
Chương 18 XEM 1.988 176 23/05/2024
Chương 19 XEM 2.239 171 24/05/2024
Chương 20 2.436 46 25/05/2024
Chương 21 XEM 2.434 165 26/05/2024
Chương 22 XEM 2.037 147 27/05/2024
Chương 23 XEM 2.199 125 28/05/2024
Chương 24 XEM 2.516 154 29/05/2024
Chương 25 XEM 2.600 121 30/05/2024
Chương 26 3.138 35 31/05/2024
Chương 27 XEM 2.493 118 01/06/2024
Chương 28 XEM 2.189 89 02/06/2024
Chương 29 XEM 2.238 92 03/06/2024
Chương 30 XEM 2.025 81 04/06/2024
Chương 31 XEM 2.147 85 05/06/2024
Chương 32 XEM 1.997 85 06/06/2024
Chương 33 2.722 20 07/06/2024
Chương 34 XEM 2.167 108 08/06/2024
Chương 35 XEM 2.094 90 09/06/2024
Chương 36 XEM 2.170 85 10/06/2024
Chương 37 2.993 19 11/06/2024
Chương 38 XEM 2.236 78 12/06/2024
Chương 39 2.762 16 13/06/2024
Chương 40 XEM 1.909 70 14/06/2024
Chương 41 XEM 2.235 46 15/06/2024
Chương 42 2.595 11 16/06/2024
Chương 43 XEM 2.239 59 17/06/2024
Chương 44 XEM 2.196 56 18/06/2024
Chương 45 XEM 2.545 61 19/06/2024
Chương 46 XEM 2.046 51 20/06/2024
Chương 47 XEM 2.360 51 21/06/2024
Chương 48 XEM 2.127 41 22/06/2024
Chương 49 3.142 9 23/06/2024
Chương 50 XEM 2.052 26 24/06/2024
Chương 51 XEM 2.182 24 25/06/2024
Chương 52 3.325 12 26/06/2024
Chương 53
2.144 8 27/06/2024
Chương 54 2.751 8 28/06/2024
Chương 55
2.330 9 29/06/2024
Chương 56
2.706 7 30/06/2024
Chương 57
2.857 8 01/07/2024
Chương 58 2.978 7 02/07/2024
Chương 59
2.137 7 03/07/2024
Chương 60 3.409 7 04/07/2024
Chương 61
2.825 8 05/07/2024
Chương 62
2.787 7 06/07/2024
Chương 63
2.520 7 07/07/2024
Chương 64 3.124 7 08/07/2024
Chương 65 2.889 8 09/07/2024
Chương 66 2.262 8 10/07/2024
Chương 67 2.720 9 11/07/2024
Chương 68 2.392 7 12/07/2024
Chương 69 2.988 6 13/07/2024
Chương 70 3.322 4 14/07/2024
Chương 71 2.848 5 15/07/2024
Chương 72 2.260 5 16/07/2024
Chương 73 1.859 5 17/07/2024
Chương 74 2.363 5 18/07/2024
Chương 75 2.250 5 19/07/2024
Chương 76 2.024 6 20/07/2024
Chương 77 2.460 7 21/07/2024
Chương 78 2.817 9 22/07/2024
Chương 79 2.049 5 23/07/2024
Chương 80 1.747 6 24/07/2024
Chương 81 2.191 6 25/07/2024
Chương 82 2.778 6 26/07/2024
Chương 83 2.903 6 27/07/2024
Chương 84 2.821 7 28/07/2024
Chương 85 2.567 8 29/07/2024
Chương 86 2.846 7 30/07/2024
Chương 87 2.890 7 31/07/2024
Chương 88 2.354 6 01/08/2024
Chương 89 2.165 6 02/08/2024
Chương 90 2.242 6 03/08/2024
Chương 91 1.991 7 04/08/2024
Chương 92 3.257 6 05/08/2024
Chương 93 2.707 5 06/08/2024
Chương 94 3.400 4 07/08/2024
Chương 95 2.334 7 08/08/2024
Chương 96 2.300 5 09/08/2024
Chương 97 2.333 5 10/08/2024
Chương 98 2.776 4 11/08/2024
Chương 99 2.943 5 12/08/2024
Chương 100 3.790 6 13/08/2024
Chương 101 2.890 6 14/08/2024
Chương 102 2.843 5 15/08/2024
Chương 103 3.278 5 16/08/2024
Chương 104 3.333 5 17/08/2024
Chương 105 2.513 4 18/08/2024
Chương 106 3.116 5 19/08/2024
Chương 107 2.753 4 20/08/2024
Chương 108 2.810 4 21/08/2024
Chương 109 2.941 4 22/08/2024
Chương 110 3.479 4 23/08/2024
Chương 111 2.828 4 24/08/2024
Chương 112 3.835 5 25/08/2024
Chương 113 2.993 4 26/08/2024
Chương 114 3.265 4 27/08/2024
Chương 115 3.195 4 28/08/2024
Chương 116 2.534 4 29/08/2024
Chương 117 2.301 4 30/08/2024
Chương 118 3.042 3 31/08/2024
Chương 119 2.316 4 01/09/2024
Chương 120 2.115 4 02/09/2024
Chương 121 3.232 5 03/09/2024
Chương 122 2.753 5 04/09/2024
Chương 123 3.113 3 05/09/2024
Chương 124 3.221 5 06/09/2024
Chương 125 3.015 6 07/09/2024
Chương 126 3.610 4 08/09/2024
Chương 127 2.196 4 09/09/2024
Chương 128 2.895 9 10/09/2024
Bình Luận (15 Bình Luận)