TÌM NHANH
KHÔNG LÀM HỌC BÁ
KHÔNG LÀM HỌC BÁ
Chuyển ngữ: SAC
Designer: Jo Malone
Tổng số chương: 128
Lịch đăng: C.74
Chương Gold: Chương 1 - Chương 25
Tiêu hao: 1155
Tình trạng: Truyện Full
Chương đang đọc:
0
105
2
0
0
0
16.587 views
363
1506
0
Thời đại này, không có quá khứ bi thảm thì cũng ngại sống lại lắm. Hai cô cậu này sống lại tụ tập tán gẫu với nhau chẳng khác nào đại hội đọ xem kiếp trước đứa nào thê thảm hơn.

Tiết Việt: Từ nhỏ anh không có mẹ.

Chung Lâm: Em cũng vậy.

Tiết Việt: Bố anh không thương, mẹ kế không yêu.

Chung Lâm: Bố em có con riêng ở bên ngoài.

Tiết Việt: Anh chết rất thảm, tuổi còn trẻ đã gặp tai nạn giao thông, ngay cả một cơ hội cấp cứu cũng không vớ được.

Chung Lâm: ... Em vớ được nè nhưng liệt nửa người.

Tiết Việt: ...

Chung Lâm: Sau đó bị vứt bỏ tới nông thôn, nằm hai tháng thì bị thiêu chết.

Tiết Việt: ... Em thê thảm thật.

Hướng dẫn đọc truyện:

1. Song trùng sinh (nam nữ chính đều sống lại), từ thiếu niên đến trưởng thành.

2. Những đoạn liên quan đến phương pháp học tập và kiến thức chuyên môn đều là nói vớ vẩn thôi, tin là toang đó.
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 1.923 1.208 16/05/2024
Chương 2 XEM 2.799 953 16/05/2024
Chương 3 XEM 2.253 729 16/05/2024
Chương 4 XEM 2.498 644 16/05/2024
Chương 5 XEM 2.446 638 16/05/2024
Chương 6 XEM 2.904 649 16/05/2024
Chương 7 XEM 2.902 602 16/05/2024
Chương 8 XEM 2.711 588 16/05/2024
Chương 9 XEM 1.919 515 16/05/2024
Chương 10 XEM 1.801 523 16/05/2024
Chương 11 XEM 2.179 507 16/05/2024
Chương 12 XEM 2.107 417 17/05/2024
Chương 13 XEM 2.026 385 18/05/2024
Chương 14 XEM 2.108 328 19/05/2024
Chương 15 XEM 2.007 342 20/05/2024
Chương 16 3.173 60 21/05/2024
Chương 17 XEM 1.870 281 22/05/2024
Chương 18 XEM 1.988 228 23/05/2024
Chương 19 XEM 2.239 241 24/05/2024
Chương 20 2.436 59 25/05/2024
Chương 21 XEM 2.434 235 26/05/2024
Chương 22 XEM 2.037 207 27/05/2024
Chương 23 XEM 2.199 178 28/05/2024
Chương 24 XEM 2.516 201 29/05/2024
Chương 25 XEM 2.600 166 30/05/2024
Chương 26 3.138 41 31/05/2024
Chương 27 XEM 2.493 164 01/06/2024
Chương 28 XEM 2.189 135 02/06/2024
Chương 29 XEM 2.238 144 03/06/2024
Chương 30 XEM 2.025 127 04/06/2024
Chương 31 XEM 2.147 132 05/06/2024
Chương 32 XEM 1.997 131 06/06/2024
Chương 33 2.722 27 07/06/2024
Chương 34 XEM 2.167 156 08/06/2024
Chương 35 XEM 2.094 129 09/06/2024
Chương 36 XEM 2.170 124 10/06/2024
Chương 37 2.993 25 11/06/2024
Chương 38 XEM 2.236 124 12/06/2024
Chương 39 2.762 23 13/06/2024
Chương 40 XEM 1.909 121 14/06/2024
Chương 41 XEM 2.235 83 15/06/2024
Chương 42 2.595 16 16/06/2024
Chương 43 XEM 2.239 94 17/06/2024
Chương 44 XEM 2.196 101 18/06/2024
Chương 45 XEM 2.545 117 19/06/2024
Chương 46 XEM 2.046 98 20/06/2024
Chương 47 XEM 2.360 87 21/06/2024
Chương 48 XEM 2.127 83 22/06/2024
Chương 49 3.142 13 23/06/2024
Chương 50 XEM 2.052 67 24/06/2024
Chương 51 XEM 2.182 71 25/06/2024
Chương 52 3.325 18 26/06/2024
Chương 53 XEM 2.144 53 27/06/2024
Chương 54 2.751 10 28/06/2024
Chương 55 XEM 2.330 61 29/06/2024
Chương 56 XEM 2.706 52 30/06/2024
Chương 57 XEM 2.857 56 01/07/2024
Chương 58 2.978 9 02/07/2024
Chương 59 XEM 2.137 44 03/07/2024
Chương 60 3.409 10 04/07/2024
Chương 61 XEM 2.825 58 05/07/2024
Chương 62 XEM 2.787 50 06/07/2024
Chương 63 XEM 2.520 51 07/07/2024
Chương 64 3.124 10 08/07/2024
Chương 65 2.889 10 09/07/2024
Chương 66 2.262 10 10/07/2024
Chương 67 2.720 11 11/07/2024
Chương 68 2.392 11 12/07/2024
Chương 69 2.988 9 13/07/2024
Chương 70 3.322 6 14/07/2024
Chương 71 2.848 8 15/07/2024
Chương 72 2.260 8 16/07/2024
Chương 73 1.859 10 17/07/2024
Chương 74 2.363 8 18/07/2024
Chương 75 2.250 6 19/07/2024
Chương 76 2.024 7 20/07/2024
Chương 77 2.460 8 21/07/2024
Chương 78 2.817 10 22/07/2024
Chương 79 2.049 6 23/07/2024
Chương 80 1.747 7 24/07/2024
Chương 81 2.191 7 25/07/2024
Chương 82 2.778 7 26/07/2024
Chương 83 2.903 7 27/07/2024
Chương 84 2.821 8 28/07/2024
Chương 85 2.567 9 29/07/2024
Chương 86 2.846 8 30/07/2024
Chương 87 2.890 8 31/07/2024
Chương 88 2.354 7 01/08/2024
Chương 89 2.165 7 02/08/2024
Chương 90 2.242 7 03/08/2024
Chương 91 1.991 8 04/08/2024
Chương 92 3.257 7 05/08/2024
Chương 93 2.707 6 06/08/2024
Chương 94 3.400 5 07/08/2024
Chương 95 2.334 8 08/08/2024
Chương 96 2.300 6 09/08/2024
Chương 97 2.333 6 10/08/2024
Chương 98 2.776 5 11/08/2024
Chương 99 2.943 6 12/08/2024
Chương 100 3.790 7 13/08/2024
Chương 101 2.890 7 14/08/2024
Chương 102 2.843 6 15/08/2024
Chương 103 3.278 6 16/08/2024
Chương 104 3.333 6 17/08/2024
Chương 105 2.513 5 18/08/2024
Chương 106 3.116 6 19/08/2024
Chương 107 2.753 5 20/08/2024
Chương 108 2.810 5 21/08/2024
Chương 109 2.941 5 22/08/2024
Chương 110 3.479 5 23/08/2024
Chương 111 2.828 5 24/08/2024
Chương 112 3.835 6 25/08/2024
Chương 113 2.993 5 26/08/2024
Chương 114 3.265 5 27/08/2024
Chương 115 3.195 5 28/08/2024
Chương 116 2.534 5 29/08/2024
Chương 117 2.301 5 30/08/2024
Chương 118 3.042 4 31/08/2024
Chương 119 2.316 5 01/09/2024
Chương 120 2.115 5 02/09/2024
Chương 121 3.232 6 03/09/2024
Chương 122 2.753 6 04/09/2024
Chương 123 3.113 4 05/09/2024
Chương 124 3.221 6 06/09/2024
Chương 125 3.015 7 07/09/2024
Chương 126 3.610 5 08/09/2024
Chương 127 2.196 5 09/09/2024
Chương 128 2.895 10 10/09/2024
Bình Luận (16 Bình Luận)