TÌM NHANH
ĐỘNG LÒNG XUÂN
ĐỘNG LÒNG XUÂN
Tác giả: Cố Liễu Chi
Chuyển ngữ: TND
Designer: JianFei
Tổng số chương: 137
Lịch đăng: Chương 98
Chương Gold: Chương 1 - Chương 40
Tiêu hao: 30
Tình trạng: Truyện Full
Chương đang đọc:
0
124
5
0
0
0
27.047 views
479
1247
0
Một phản thần chỉ muốn làm mưa làm gió trên vương triều… lại có ngày động lòng xuân.

#Góc nhìn nữ chính

Thời buổi hỗn loạn, quận chúa Vĩnh Doanh gặp sơn tặc bị đập đầu, ký ức hỗn loạn, thầm xem bản thân là nữ chính trong thoại bản.

Chuyện này không quan trọng, quan trọng là nàng còn xem vị “đối thủ một mất một còn” như nước với lửa của mình thành tình lang thường lén gặp.

Thấy sau khi tình lang đánh giặc hồi kinh vẫn chưa tới tìm mình, có vẻ đã quên mất mình, vị quận chúa mắt cao hơn đầu thở hồng hộc buông bỏ sĩ diện, cầm thang, xách tới dưới tường phủ tướng quân.

#Góc nhìn nam chính

Ca ca sinh đôi bỏ mạng ở biên quan, Nguyên Sách phong toả tin tức huynh trưởng đã chết, giả trang thành huynh trưởng “đại nạn không chết”, quay về triều tranh thủ tính nợ.

Không ngờ tranh thủ được lòng tin của thiên tử, tránh khỏi nghi ngờ của đối thủ nhưng lại không thể tránh được cô nương buổi đêm trèo tường nhà mình, uất ức gõ cửa sổ phòng hắn ——

“A Sách ca ca, sao lâu rồi huynh không tới tìm ta nữa…”

“…”

Không ai nói cho hắn biết hai người họ là đối thủ một mất một còn.
#Vở kịch nhỏ

Nguyên Sách ngày đầu tiên: Việc nhỏ mà không nhịn được sẽ làm loạn việc lớn, hắn nhịn.

Vài ngày sau: Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, hắn chạy.

Một hồi sau: Bốn bỏ năm lên dù sao cũng là tẩu tẩu của hắn… thôi, dỗ về vậy.

Hồi sau nữa: Thật sự chịu không nổi nữa rồi, xin lỗi a huynh, ta phải bội tình bạc nghĩa thế huynh rồi.

Sau đó: Cái gì, nàng bị thương đầu ư?

Sau đó nữa: Cái gì, đầu của nàng bình thường?!
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 3.586 1.097 07/07/2023
Chương 2 XEM 4.072 764 07/07/2023
Chương 3 XEM 3.380 531 07/07/2023
Chương 4 XEM 3.500 502 07/07/2023
Chương 5 XEM 3.373 450 07/07/2023
Chương 6 XEM 3.512 423 07/07/2023
Chương 7 XEM 3.603 407 07/07/2023
Chương 8 XEM 3.614 431 07/07/2023
Chương 9 XEM 3.335 379 07/07/2023
Chương 10 XEM 2.198 351 07/07/2023
Chương 11 XEM 2.234 380 07/07/2023
Chương 12 XEM 2.871 339 07/07/2023
Chương 13 XEM 3.270 324 07/07/2023
Chương 14 XEM 2.889 333 07/07/2023
Chương 15 XEM 2.565 341 07/07/2023
Chương 16 XEM 2.487 388 08/07/2023
Chương 17 XEM 2.416 352 09/07/2023
Chương 18 XEM 2.688 310 10/07/2023
Chương 19 XEM 2.323 285 11/07/2023
Chương 20 XEM 3.129 398 12/07/2023
Chương 21 XEM 2.949 264 13/07/2023
Chương 22 XEM 2.710 275 14/07/2023
Chương 23 XEM 2.812 263 15/07/2023
Chương 24 XEM 2.860 274 16/07/2023
Chương 25 XEM 3.228 259 17/07/2023
Chương 26 XEM 3.171 253 18/07/2023
Chương 27 XEM 3.555 250 19/07/2023
Chương 28 XEM 3.353 235 20/07/2023
Chương 29 XEM 3.029 274 21/07/2023
Chương 30
3.876 23 22/07/2023
Chương 31 XEM 3.247 176 23/07/2023
Chương 32
3.308 18 24/07/2023
Chương 33
3.252 23 25/07/2023
Chương 34 XEM 2.648 116 26/07/2023
Chương 35 XEM 2.153 152 27/07/2023
Chương 36 XEM 2.224 180 28/07/2023
Chương 37
3.200 21 29/07/2023
Chương 38
3.244 21 30/07/2023
Chương 39
3.086 22 31/07/2023
Chương 40
3.387 28 01/08/2023
Chương 41
3.768 14 02/08/2023
Chương 42
3.795 15 03/08/2023
Chương 43
3.761 17 04/08/2023
Chương 44 XEM 3.483 99 05/08/2023
Chương 45
2.514 15 06/08/2023
Chương 46
2.097 14 07/08/2023
Chương 47 XEM 2.845 97 08/08/2023
Chương 48 XEM 2.936 93 09/08/2023
Chương 49 XEM 2.867 111 10/08/2023
Chương 50
3.160 15 11/08/2023
Chương 51
3.985 14 12/08/2023
Chương 52
2.554 16 13/08/2023
Chương 53
2.165 13 14/08/2023
Chương 54 XEM 3.624 105 15/08/2023
Chương 55
3.970 16 16/08/2023
Chương 56 XEM 3.983 88 17/08/2023
Chương 57
2.454 18 18/08/2023
Chương 58
2.360 15 19/08/2023
Chương 59
3.848 14 20/08/2023
Chương 60 XEM 3.425 72 21/08/2023
Chương 61
2.339 14 22/08/2023
Chương 62 XEM 2.751 76 23/08/2023
Chương 63 XEM 2.928 81 24/08/2023
Chương 64
3.405 14 25/08/2023
Chương 65 XEM 3.390 79 26/08/2023
Chương 66 3.991 21 27/08/2023
Chương 67
3.622 14 28/08/2023
Chương 68 XEM 3.250 66 29/08/2023
Chương 69
3.375 14 30/08/2023
Chương 70
2.998 15 31/08/2023
Chương 71 XEM 3.707 60 01/09/2023
Chương 72
3.114 14 02/09/2023
Chương 73
3.479 14 03/09/2023
Chương 74
3.214 15 04/09/2023
Chương 75
2.635 21 05/09/2023
Chương 76 XEM 2.004 60 06/09/2023
Chương 77 XEM 2.184 67 07/09/2023
Chương 78
2.610 16 08/09/2023
Chương 79
2.722 14 09/09/2023
Chương 80 XEM 2.017 65 10/09/2023
Chương 81
2.220 15 11/09/2023
Chương 82
2.875 14 12/09/2023
Chương 83
3.760 16 13/09/2023
Chương 84 XEM 2.926 58 14/09/2023
Chương 85
3.408 20 15/09/2023
Chương 86 XEM 3.755 47 16/09/2023
Chương 87 XEM 3.224 54 17/09/2023
Chương 88
3.340 13 18/09/2023
Chương 89
3.136 14 19/09/2023
Chương 90
3.303 14 20/09/2023
Chương 91
2.735 13 21/09/2023
Chương 92
3.295 13 22/09/2023
Chương 93
3.582 13 23/09/2023
Chương 94
3.305 15 24/09/2023
Chương 95
2.937 16 25/09/2023
Chương 96
3.166 14 26/09/2023
Chương 97
1.491 13 27/09/2023
Chương 98
3.875 14 28/09/2023
Chương 99
3.577 15 29/09/2023
Chương 100
3.647 16 30/09/2023
Chương 101
2.427 15 01/10/2023
Chương 102
2.188 17 02/10/2023
Chương 103
3.674 19 03/10/2023
Chương 104
3.743 17 04/10/2023
Chương 105
3.897 19 05/10/2023
Chương 106
2.879 20 06/10/2023
Chương 107
3.238 19 07/10/2023
Chương 108
2.747 15 08/10/2023
Chương 109
2.295 17 09/10/2023
Chương 110
2.746 17 10/10/2023
Chương 111
2.836 16 11/10/2023
Chương 112
2.643 15 12/10/2023
Chương 113
2.205 15 13/10/2023
Chương 114
2.187 12 14/10/2023
Chương 115
2.495 12 15/10/2023
Chương 116
2.446 13 16/10/2023
Chương 117
3.171 14 17/10/2023
Chương 118
2.304 15 18/10/2023
Chương 119
2.283 14 19/10/2023
Chương 120
3.359 14 20/10/2023
Chương 121
2.433 13 21/10/2023
Chương 122
2.364 12 22/10/2023
Chương 123
2.412 12 23/10/2023
Chương 124
2.045 13 24/10/2023
Chương 125
3.018 14 25/10/2023
Chương 126
2.996 14 26/10/2023
Chương 127
2.838 12 27/10/2023
Chương 128
3.145 12 28/10/2023
Chương 129
2.828 11 29/10/2023
Chương 130
2.707 12 30/10/2023
Chương 131
2.973 12 31/10/2023
Chương 132
3.062 12 01/11/2023
Chương 133
3.734 11 02/11/2023
Chương 134
2.332 12 03/11/2023
Chương 135
2.315 12 04/11/2023
Chương 136
2.610 16 05/11/2023
Chương 137
2.381 19 06/11/2023
Bình Luận (35 Bình Luận)