TÌM NHANH
THỦY TRIỀU
THỦY TRIỀU
Tác giả: Tiểu Hoa Miêu
Chuyển ngữ: Windy
Designer: Jo Malone
Tổng số chương: 181
Lịch đăng: Chương 10
Chương Gold: Chương 1 - Chương 30
Tiêu hao: 1160
Tình trạng: Truyện Full
Chương đang đọc:
0
67
7
1
0
0
6.514 views
96
267
0
Hươu cao cổ nói rằng: Anh chưa bao giờ cảm thấy rung động với em.

Thỏ con nghe xong cười bảo: "Thứ mà em muốn nghe là chuyện cười chứ không phải là một lời nói dối."Thỏ con nói: Em sẽ không bao giờ nói, em yêu anh.

Hươu cao cổ nghe xong bật cười, không nói gì cả.

"Anh cười cái gì?"

"Anh nghe thấy rồi."

Thủy triều dâng lên hạ xuống, liên tục lặp đi lặp lại.

1. Mục Châu - ông chủ công ty hậu cần với Chu Ny Na - tác giả tiểu thuyết đang hot trên mạng. Chênh lệch chiều cao, cả hai không sạch, lãng tử, gái lắm chiêu quay đầu, miễn vào nếu thấy không hợp khẩu vị!

2. Quy tắc cũ, cốt truyện là chính, thịt là phụ. Cặp phụ trong truyện Hoa Bỉ Ngạn trên web, nếu thấy hứng thú có thể đọc cuốn đó trước khi nhảy hố này.
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 1.170 404 25/09/2023
Chương 2 XEM 961 250 25/09/2023
Chương 3 XEM 1.304 207 25/09/2023
Chương 4 XEM 1.025 206 25/09/2023
Chương 5 XEM 1.189 202 25/09/2023
Chương 6 XEM 1.267 171 25/09/2023
Chương 7 XEM 1.448 194 25/09/2023
Chương 8 XEM 933 194 25/09/2023
Chương 9 XEM 1.041 179 25/09/2023
Chương 10 XEM 1.406 251 25/09/2023
Chương 11 XEM 1.160 187 26/09/2023
Chương 12 XEM 1.457 136 27/09/2023
Chương 13 XEM 1.434 26 28/09/2023
Chương 14
1.236 8 29/09/2023
Chương 15
1.387 6 30/09/2023
Chương 16
1.339 8 01/10/2023
Chương 17
1.055 5 02/10/2023
Chương 18
901 5 03/10/2023
Chương 19
1.155 5 04/10/2023
Chương 20
1.198 8 05/10/2023
Chương 21
1.183 7 06/10/2023
Chương 22
852 7 07/10/2023
Chương 23
957 6 08/10/2023
Chương 24
984 7 09/10/2023
Chương 25
1.033 9 10/10/2023
Chương 26
1.056 6 11/10/2023
Chương 27 1.480 7 12/10/2023
Chương 28
1.165 8 13/10/2023
Chương 29
1.093 9 14/10/2023
Chương 30
1.015 10 15/10/2023
Chương 31
1.015 7 16/10/2023
Chương 32
959 7 17/10/2023
Chương 33 1.218 6 18/10/2023
Chương 34 1.157 5 19/10/2023
Chương 35 1.209 3 20/10/2023
Chương 36
914 4 21/10/2023
Chương 37
1.028 5 22/10/2023
Chương 38 1.422 3 23/10/2023
Chương 39 1.235 2 24/10/2023
Chương 40 1.549 2 25/10/2023
Chương 41 1.413 3 26/10/2023
Chương 42
1.307 2 27/10/2023
Chương 43
1.388 2 28/10/2023
Chương 44
1.176 2 29/10/2023
Chương 45
1.052 3 30/10/2023
Chương 46 1.623 3 31/10/2023
Chương 47 1.465 4 01/11/2023
Chương 48
1.158 4 02/11/2023
Chương 49
931 3 03/11/2023
Chương 50 1.534 3 04/11/2023
Chương 51 1.522 2 05/11/2023
Chương 52 1.567 2 06/11/2023
Chương 53 1.454 3 07/11/2023
Chương 54
1.358 2 08/11/2023
Chương 55
1.189 2 09/11/2023
Chương 56
1.293 2 10/11/2023
Chương 57 1.438 3 11/11/2023
Chương 58 1.278 2 12/11/2023
Chương 59 1.432 3 13/11/2023
Chương 60 1.547 3 14/11/2023
Chương 61
986 2 15/11/2023
Chương 62
1.029 3 16/11/2023
Chương 63
1.031 2 17/11/2023
Chương 64
856 3 18/11/2023
Chương 65 1.333 2 19/11/2023
Chương 66
898 2 20/11/2023
Chương 67
1.278 3 21/11/2023
Chương 68 1.438 3 22/11/2023
Chương 69
875 3 23/11/2023
Chương 70
930 2 24/11/2023
Chương 71
1.205 3 25/11/2023
Chương 72
1.198 3 26/11/2023
Chương 73
985 2 27/11/2023
Chương 74
1.248 2 28/11/2023
Chương 75
1.298 2 29/11/2023
Chương 76
1.100 2 30/11/2023
Chương 77
976 3 01/12/2023
Chương 78 1.483 3 02/12/2023
Chương 79 1.579 3 03/12/2023
Chương 80
1.088 2 04/12/2023
Chương 81
1.258 2 05/12/2023
Chương 82
1.293 2 06/12/2023
Chương 83
1.263 3 07/12/2023
Chương 84
1.124 3 08/12/2023
Chương 85 1.578 3 09/12/2023
Chương 86 1.615 3 10/12/2023
Chương 87 1.378 3 11/12/2023
Chương 88
1.584 3 12/12/2023
Chương 89 1.601 3 13/12/2023
Chương 90 1.564 3 14/12/2023
Chương 91
1.191 3 15/12/2023
Chương 92
1.239 3 16/12/2023
Chương 93
1.032 5 17/12/2023
Chương 94
1.288 4 18/12/2023
Chương 95
1.032 4 19/12/2023
Chương 96
1.114 3 20/12/2023
Chương 97
1.197 3 21/12/2023
Chương 98
1.143 3 22/12/2023
Chương 99 1.555 2 23/12/2023
Chương 100 1.363 2 24/12/2023
Chương 101
1.139 2 25/12/2023
Chương 102
1.008 2 26/12/2023
Chương 103 1.400 2 27/12/2023
Chương 104
1.056 2 28/12/2023
Chương 105 1.621 2 29/12/2023
Chương 106
1.419 2 30/12/2023
Chương 107 1.449 3 31/12/2023
Chương 108
1.501 2 01/01/2024
Chương 109 1.591 2 02/01/2024
Chương 110
1.224 2 03/01/2024
Chương 111
1.161 2 04/01/2024
Chương 112 1.308 3 05/01/2024
Chương 113
1.151 3 06/01/2024
Chương 114
1.164 2 07/01/2024
Chương 115
1.144 2 08/01/2024
Chương 116
1.144 2 09/01/2024
Chương 117
1.011 2 10/01/2024
Chương 118
825 3 11/01/2024
Chương 119
1.017 3 12/01/2024
Chương 120
1.016 2 13/01/2024
Chương 121
1.114 2 14/01/2024
Chương 122
1.096 2 15/01/2024
Chương 123
1.157 2 16/01/2024
Chương 124
1.119 2 17/01/2024
Chương 125 1.397 2 18/01/2024
Chương 126 1.342 3 19/01/2024
Chương 127
1.011 3 20/01/2024
Chương 128
1.130 2 21/01/2024
Chương 129
1.097 3 22/01/2024
Chương 130
1.024 2 23/01/2024
Chương 131 853 4 24/01/2024
Chương 132 920 2 25/01/2024
Chương 133 1.449 2 26/01/2024
Chương 134 907 2 27/01/2024
Chương 135 1.258 3 28/01/2024
Chương 136 1.534 2 29/01/2024
Chương 137 1.305 2 30/01/2024
Chương 138 1.451 2 31/01/2024
Chương 139 1.141 2 01/02/2024
Chương 140 1.104 3 02/02/2024
Chương 141 1.074 3 03/02/2024
Chương 142 970 2 04/02/2024
Chương 143 1.181 2 05/02/2024
Chương 144 1.091 3 06/02/2024
Chương 145 1.023 2 07/02/2024
Chương 146 895 2 08/02/2024
Chương 147 1.204 2 09/02/2024
Chương 148 956 2 10/02/2024
Chương 149 984 2 11/02/2024
Chương 150 1.316 2 12/02/2024
Chương 151 960 2 13/02/2024
Chương 152 992 3 14/02/2024
Chương 153 1.047 2 15/02/2024
Chương 154 1.156 2 16/02/2024
Chương 155 1.114 2 17/02/2024
Chương 156 817 2 18/02/2024
Chương 157 1.151 3 19/02/2024
Chương 158 1.228 3 20/02/2024
Chương 159 889 2 21/02/2024
Chương 160 893 2 22/02/2024
Chương 161 1.160 3 23/02/2024
Chương 162 1.096 2 24/02/2024
Chương 163 1.326 2 25/02/2024
Chương 164 1.036 3 26/02/2024
Chương 165 1.588 3 27/02/2024
Chương 166 1.239 3 28/02/2024
Chương 167 1.375 2 29/02/2024
Chương 168 922 2 01/03/2024
Chương 169 1.223 3 02/03/2024
Chương 170 1.120 2 03/03/2024
Chương 171 988 4 04/03/2024
Chương 172 898 2 05/03/2024
Chương 173 853 2 06/03/2024
Chương 174 1.016 2 07/03/2024
Chương 175 904 2 08/03/2024
Chương 176 985 2 09/03/2024
Chương 177 1.006 2 10/03/2024
Chương 178 1.168 3 11/03/2024
Chương 179 843 3 12/03/2024
Chương 180 1.338 3 13/03/2024
Chương 181 1.104 4 14/03/2024
Bình Luận (3 Bình Luận)