TÌM NHANH
KIÊM GIA KỶ
KIÊM GIA KỶ
Chuyển ngữ: Nam Lăng
Designer: JianFei
Tổng số chương: 92
Lịch đăng: Chương 92
Tình trạng: Dự kiến phát hành
Chương đang đọc:
0
41
2
0
0
0
2.144 views
112
270
0
Giới thiệu nội dung:

[Vai chính] Tiểu Thái hậu tóc đen da tuyết X Nhiếp chính vương bụng dạ nham hiểm.

[Thuộc tính] Thanh mai trúc mã + suýt thành thân + rễ tình đâm sâu + hận đến nghiến răng + ý nan bình + yêu đương vụng trộm dưới mí mắt tiểu hoàng đế + ngược luyến tình thâm +

[Lượng thịt] không xác định, cố gắng nhiều hết sức có thể

[Có thể bạn muốn hỏi] 1v1, HE.
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1: Mở đầu XEM 1.319 0 12/05/2023
Chương 2: Giai Kỳ XEM 3.377 0 12/05/2023
Chương 3: Ngoài cửa sổ [H] XEM 1.730 0 12/05/2023
Chương 4: Hạnh nhân XEM 1.493 0 12/05/2023
Chương  5: Ác mộng [H] XEM 2.037 0 12/05/2023
Chương 6: Dạ Lan [H] XEM 1.139 0 12/05/2023
Chương 7: Mài kiếm [H] XEM 1.455 0 12/05/2023
Chương 8: Tế thiên XEM 1.535 0 12/05/2023
Chương 9: Đêm thu XEM 1.468 0 12/05/2023
Chương 10: Chiêu Dương XEM 1.836 0 12/05/2023
Chương 11: Tử Vân XEM 1.389 0 12/05/2023
Chương 12: Ngân thương XEM 1.473 0 12/05/2023
Chương 13: Hoa đăng XEM 1.546 0 12/05/2023
Chương 14: Hơi mưa XEM 1.471 0 12/05/2023
Chương 15: Họa thủy XEM 1.649 0 12/05/2023
Chương 16: Thái phi XEM 1.486 0 12/05/2023
Chương 17: Cung yến XEM 1.427 0 12/05/2023
Chương 18: Tử Dữu XEM 1.503 0 12/05/2023
Chương 19. Thành Nghi [Hơi H] XEM 1.868 0 12/05/2023
Chương 20: Say rượu [H] [Cảnh báo H nặng] XEM 1.633 0 12/05/2023
Chương 21. Trong gương [H] [Cảnh báo H nặng] XEM 1.525 0 12/05/2023
Chương 22: Hương rượu [Hơi H] XEM 1.188 0 12/05/2023
Chương 23: Vuốt hổ XEM 1.429 0 12/05/2023
Chương 24. Dạ yến  XEM 1.526 0 12/05/2023
Chương 25: Hôn ước XEM 1.527 0 12/05/2023
Chương 26: Lòng mến mộ XEM 1.589 0 12/05/2023
Chương 27: Tỏa cốt  XEM 1.276 0 12/05/2023
Chương 28: Thâm cung XEM 1.517 0 12/05/2023
Chương 29: Gió tới XEM 1.383 0 12/05/2023
Chương 30: Nơi vắng vẻ XEM 1.479 0 12/05/2023
Chương 31: Gặp chuyện XEM 1.665 0 12/05/2023
Chương 32: Thất nghi XEM 1.555 0 12/05/2023
Chương 33. Bình phong [Hơi H] XEM 1.467 0 12/05/2023
Chương 34: Chuyện may mắn [Hơi H] XEM 2.066 0 12/05/2023
Chương 35: Nước kể  XEM 1.309 0 12/05/2023
Chương 36: Mất hồn XEM 1.391 0 12/05/2023
Chương 37: Đối lập XEM 1.418 0 12/05/2023
Chương 38: Son [ hơi H] XEM 1.333 0 12/05/2023
Chương 39: Đè nặng [H] XEM 1.272 0 12/05/2023
Chương 40: Trăng khuyết [H] XEM 1.463 0 12/05/2023
Chương 41: Lục đục [Hơi H] XEM 1.602 0 12/05/2023
Chương 42: Lòng nghi ngờ  XEM 1.251 0 12/05/2023
Chương 43: Say bí tỉ XEM 1.074 0 12/05/2023
Chương 44: Xuống nước  XEM 1.358 0 12/05/2023
Chương 45: Mê xuân [H] XEM 1.351 0 12/05/2023
Chương 46: Khổng tước [H] XEM 1.362 0 12/05/2023
Chương 47: Tính kế [H] XEM 1.288 0 12/05/2023
Chương 48: Dưới nước [H] XEM 1.297 0 12/05/2023
Chương 49: Anh đào [H] XEM 1.498 0 12/05/2023
Chương 50: Mứt hoa quả XEM 1.223 0 12/05/2023
Chương 51: Ngọc bội  XEM 1.185 0 12/05/2023
Chương 52: Thỏ XEM 1.247 0 12/05/2023
Chương 53: Đông chí XEM 1.460 0 12/05/2023
Chương 54: Đêm tuyết  XEM 1.270 0 12/05/2023
Chương 55: Dược hương [Hơi H] XEM 1.397 0 12/05/2023
Chương 56: Trên thềm [H] XEM 1.252 0 12/05/2023
Chương 57: Động tình [H] XEM 1.922 0 12/05/2023
Chương 58: Tây Sơn [Hơi H] XEM 1.165 0 12/05/2023
Chương 59: Tú cẩm XEM 1.273 0 12/05/2023
Chương 60: Tai XEM 1.389 0 12/05/2023
Chương 61: Vương phủ XEM 1.304 0 12/05/2023
Chương 62: Hoàn tửu  XEM 1.226 0 12/05/2023
Chương 63: Bánh trôi  XEM 1.185 0 12/05/2023
Chương 64: Ngọc lan XEM 1.380 0 12/05/2023
Chương 65: Người về XEM 1.135 0 12/05/2023
Chương 66: Rượu mạnh XEM 1.160 0 12/05/2023
Chương 67: Còn ngủ XEM 1.338 0 12/05/2023
Chương 68: Cao đường XEM 1.259 0 12/05/2023
Chương 69: Ngọc nát XEM 1.332 0 12/05/2023
Chương 70: Trăng rơi XEM 1.405 0 12/05/2023
Chương 71: Giam cầm XEM 1.370 0 12/05/2023
Chương 72: Lần đầu gặp gỡ XEM 1.400 0 12/05/2023
Chương 73: Biên cương xa xôi XEM 1.452 0 12/05/2023
Chương 74: Man tộc XEM 1.500 0 12/05/2023
Chương 75: Thanh lâu XEM 1.459 0 12/05/2023
Chương 76: Diễn kịch XEM 1.114 0 12/05/2023
Chương 77: Hồng tiên [Hơi H] XEM 1.291 0 12/05/2023
Chương 78: Báo thù XEM 1.240 0 12/05/2023
Chương 79: Xẻ tim  XEM 1.174 0 12/05/2023
Chương 80: Chăm sóc [Hơi H] XEM 1.020 0 12/05/2023
Chương 81: Lấy lại [Hơi H] XEM 833 0 12/05/2023
Chương 82: Họa tới XEM 1.230 0 12/05/2023
Chương 83: Tránh lui XEM 1.291 0 12/05/2023
Chương 84: Đầu trận XEM 1.134 0 12/05/2023
Chương 85: Ràng buộc XEM 2.360 0 12/05/2023
Chương 86: Hậu đình [H] XEM 2.628 0 12/05/2023
Chương 87: Băng quả [H] XEM 2.532 0 12/05/2023
Chương 88: Lưng ngựa [H] XEM 2.446 0 12/05/2023
Chương 89: Dưới ánh trăng  XEM 2.632 0 12/05/2023
Chương 90: Hút lộ [H] XEM 2.637 0 12/05/2023
Chương 91: Hồng trần [Hơi H] XEM 2.307 0 12/05/2023
Chương 92: (Phiên ngoại) Rốt cuộc ai mang thai  XEM 3.553 0 12/05/2023
Bình Luận (6 Bình Luận)