TÌM NHANH
KIÊM GIA KỶ
KIÊM GIA KỶ
Chuyển ngữ: Nam Lăng
Designer: JianFei
Tổng số chương: 92
Lịch đăng: C.92
Chương Gold: Chương 1 - Chương 15
Tiêu hao: 540
Tình trạng: Truyện Full
Chương đang đọc:
0
121
2
0
0
1
56.106 views
604
1771
0
Giới thiệu nội dung:

[Vai chính] Tiểu Thái hậu tóc đen da tuyết X Nhiếp chính vương bụng dạ nham hiểm.

[Thuộc tính] Thanh mai trúc mã + suýt thành thân + rễ tình đâm sâu + hận đến nghiến răng + ý nan bình + yêu đương vụng trộm dưới mí mắt tiểu hoàng đế + ngược luyến tình thâm +

[Lượng thịt] không xác định, cố gắng nhiều hết sức có thể

[Có thể bạn muốn hỏi] 1v1, HE.
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1: Mở đầu XEM 1.319 5.551 12/05/2023
Chương 2: Giai Kỳ XEM 3.377 4.691 12/05/2023
Chương 3: Ngoài cửa sổ [H] XEM 1.730 6.496 12/05/2023
Chương 4: Hạnh nhân XEM 1.493 3.620 12/05/2023
Chương  5: Ác mộng [H] XEM 2.037 4.448 12/05/2023
Chương 6: Dạ Lan [H] XEM 1.139 3.852 04/06/2023
Chương 7: Mài kiếm [H] XEM 1.455 3.677 05/06/2023
Chương 8: Tế thiên XEM 1.535 2.470 07/06/2023
Chương 9: Đêm thu XEM 1.468 1.775 09/06/2023
Chương 10: Chiêu Dương XEM 1.836 1.516 11/06/2023
Chương 11: Tử Vân XEM 1.389 1.432 12/06/2023
Chương 12: Ngân thương XEM 1.473 1.286 14/06/2023
Chương 13: Hoa đăng XEM 1.546 1.184 16/06/2023
Chương 14: Hơi mưa XEM 1.471 1.071 18/06/2023
Chương 15: Họa thủy XEM 1.649 1.104 19/06/2023
Chương 16: Thái phi XEM 1.486 1.046 21/06/2023
Chương 17: Cung yến XEM 1.427 943 23/06/2023
Chương 18: Tử Dữu XEM 1.503 1.061 25/06/2023
Chương 19. Thành Nghi [Hơi H] 1.868 535 26/06/2023
Chương 20: Say rượu [H] [Cảnh báo H nặng] 1.633 722 28/06/2023
Chương 21. Trong gương [H] [Cảnh báo H nặng] 1.525 599 30/06/2023
Chương 22: Hương rượu [Hơi H] XEM 1.188 1.105 02/07/2023
Chương 23: Vuốt hổ XEM 1.429 791 03/07/2023
Chương 24. Dạ yến  XEM 1.526 676 05/07/2023
Chương 25: Hôn ước XEM 1.527 650 07/07/2023
Chương 26: Lòng mến mộ XEM 1.589 642 09/07/2023
Chương 27: Tỏa cốt  XEM 1.276 652 10/07/2023
Chương 28: Thâm cung XEM 1.517 608 12/07/2023
Chương 29: Gió tới XEM 1.383 624 14/07/2023
Chương 30: Nơi vắng vẻ XEM 1.479 575 16/07/2023
Chương 31: Gặp chuyện XEM 1.665 597 17/07/2023
Chương 32: Thất nghi XEM 1.555 629 19/07/2023
Chương 33. Bình phong [Hơi H] XEM 1.467 824 21/07/2023
Chương 34: Chuyện may mắn [Hơi H] 2.066 276 23/07/2023
Chương 35: Nước kể  XEM 1.309 577 24/07/2023
Chương 36: Mất hồn XEM 1.391 511 26/07/2023
Chương 37: Đối lập XEM 1.418 564 28/07/2023
Chương 38: Son [ hơi H] 1.333 318 30/07/2023
Chương 39: Đè nặng [H] 1.272 311 31/07/2023
Chương 40: Trăng khuyết [H] 1.463 292 02/08/2023
Chương 41: Lục đục [Hơi H] XEM 1.602 765 04/08/2023
Chương 42: Lòng nghi ngờ  XEM 1.251 647 06/08/2023
Chương 43: Say bí tỉ XEM 1.074 546 07/08/2023
Chương 44: Xuống nước  XEM 1.358 620 09/08/2023
Chương 45: Mê xuân [H] 1.351 316 11/08/2023
Chương 46: Khổng tước [H] XEM 1.362 811 13/08/2023
Chương 47: Tính kế [H] 1.288 289 14/08/2023
Chương 48: Dưới nước [H] 1.297 270 16/08/2023
Chương 49: Anh đào [H] 1.498 261 18/08/2023
Chương 50: Mứt hoa quả XEM 1.223 523 20/08/2023
Chương 51: Ngọc bội  XEM 1.185 496 21/08/2023
Chương 52: Thỏ XEM 1.247 480 23/08/2023
Chương 53: Đông chí XEM 1.460 411 25/08/2023
Chương 54: Đêm tuyết  XEM 1.270 467 27/08/2023
Chương 55: Dược hương [Hơi H] XEM 1.397 608 28/08/2023
Chương 56: Trên thềm [H] 1.252 247 30/08/2023
Chương 57: Động tình [H] 1.922 246 01/09/2023
Chương 58: Tây Sơn [Hơi H] 1.165 221 03/09/2023
Chương 59: Tú cẩm XEM 1.273 483 04/09/2023
Chương 60: Tai XEM 1.389 418 06/09/2023
Chương 61: Vương phủ XEM 1.304 412 08/09/2023
Chương 62: Hoàn tửu  XEM 1.226 353 10/09/2023
Chương 63: Bánh trôi  XEM 1.185 449 11/09/2023
Chương 64: Ngọc lan XEM 1.380 470 13/09/2023
Chương 65: Người về XEM 1.135 435 15/09/2023
Chương 66: Rượu mạnh XEM 1.160 401 17/09/2023
Chương 67: Còn ngủ XEM 1.338 464 18/09/2023
Chương 68: Cao đường XEM 1.259 429 20/09/2023
Chương 69: Ngọc nát XEM 1.332 516 22/09/2023
Chương 70: Trăng rơi XEM 1.405 533 24/09/2023
Chương 71: Giam cầm 1.370 234 25/09/2023
Chương 72: Lần đầu gặp gỡ 1.400 177 27/09/2023
Chương 73: Biên cương xa xôi 1.452 176 29/09/2023
Chương 74: Man tộc 1.500 165 01/10/2023
Chương 75: Thanh lâu 1.459 166 02/10/2023
Chương 76: Diễn kịch 1.114 165 04/10/2023
Chương 77: Hồng tiên [Hơi H] 1.291 207 06/10/2023
Chương 78: Báo thù 1.240 170 08/10/2023
Chương 79: Xẻ tim  1.174 183 09/10/2023
Chương 80: Chăm sóc [Hơi H] 1.020 210 11/10/2023
Chương 81: Lấy lại [Hơi H] 833 183 13/10/2023
Chương 82: Họa tới 1.230 153 15/10/2023
Chương 83: Tránh lui 1.291 147 16/10/2023
Chương 84: Đầu trận 1.134 130 18/10/2023
Chương 85: Ràng buộc 2.360 138 20/10/2023
Chương 86: Hậu đình [H] 2.628 184 22/10/2023
Chương 87: Băng quả [H] 2.532 167 23/10/2023
Chương 88: Lưng ngựa [H] 2.446 178 25/10/2023
Chương 89: Dưới ánh trăng  2.632 150 27/10/2023
Chương 90: Hút lộ [H] 2.637 209 29/10/2023
Chương 91: Hồng trần [Hơi H] 2.307 227 30/10/2023
Chương 92: (Phiên ngoại) Rốt cuộc ai mang thai  3.553 275 01/11/2023
Bình Luận (30 Bình Luận)