TÌM NHANH
LẤY DANH NGHĨA VỢ CHỒNG
LẤY DANH NGHĨA VỢ CHỒNG
Tác giả: Thần Ngôn
Chuyển ngữ: Minh Tiểu Lan
Designer: J'adore
Tổng số chương: 247
Lịch đăng: Chương 77
Chương Gold: Chương 1 - Chương 30
Tiêu hao: 1755
Tình trạng: Truyện Full
Chương đang đọc:
0
138
10
1
0
0
50.479 views
515
1160
0
Bối cảnh chính trị, tình yêu giữa cán bộ cấp cao

Nữ cường nhân lãnh cảm x hồ ly nam bị thuần hóa sau khi kết hôn, câu chuyện về tình yêu và hôn nhân từng bước theo đuổi và chữa lành.

Nam chính: Ôn Thần

Nữ chính: Cố Dĩ An

Warning: Giai đoạn trước nữ chính mắc bệnh lãnh cảm, có chướng ngại về tình dục.

Kiến nghị trước khi lọt hố: Trước hết nên tìm hiểu về loại bệnh tâm lý có chướng ngại về tình dục mà nữ chính mắc phải.

….

Viết tặng cho tất cả những người bạn không có cảm giác an toàn, mẫn cảm tự ti vì bị gia đình toxic ảnh hưởng: Rồi sẽ có một người kịp thời xuất hiện trong cuộc đời của bạn, cứu rỗi bạn khỏi thế giới tăm tối đó, không chê bai bạn dơ bẩn và những chiếc gai nhọn trên người bạn, giang hai tay ra ôm lấy bạn, sưởi ấm bạn…

Không sớm thì muộn, anh ấy (cô ấy) rồi sẽ xuất hiện.
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 1.839 4.626 23/09/2023
Chương 2 XEM 1.746 3.136 23/09/2023
Chương 3 XEM 1.602 2.858 23/09/2023
Chương 4 XEM 1.005 2.780 23/09/2023
Chương 5 XEM 1.309 2.679 23/09/2023
Chương 6 XEM 1.328 2.755 23/09/2023
Chương 7 XEM 1.467 2.657 23/09/2023
Chương 8 XEM 1.182 2.396 23/09/2023
Chương 9 XEM 1.421 2.426 23/09/2023
Chương 10 XEM 1.198 2.619 23/09/2023
Chương 11 XEM 955 2.800 25/09/2023
Chương 12 XEM 921 2.892 26/09/2023
Chương 13 XEM 1.137 2.816 27/09/2023
Chương 14 XEM 1.222 2.788 28/09/2023
Chương 15 XEM 1.511 2.582 29/09/2023
Chương 16 XEM 1.059 2.436 30/09/2023
Chương 17 XEM 937 2.623 01/10/2023
Chương 18 XEM 1.104 2.364 02/10/2023
Chương 19 XEM 925 2.073 03/10/2023
Chương 20 XEM 1.363 1.978 04/10/2023
Chương 21 XEM 1.554 1.754 05/10/2023
Chương 22 XEM 1.017 1.599 06/10/2023
Chương 23 XEM 1.118 1.504 07/10/2023
Chương 24 XEM 716 1.289 08/10/2023
Chương 25 XEM 1.191 1.253 09/10/2023
Chương 26 XEM 1.507 1.219 10/10/2023
Chương 27 XEM 948 1.153 11/10/2023
Chương 28 XEM 839 1.058 12/10/2023
Chương 29 XEM 945 1.104 13/10/2023
Chương 30 XEM 1.145 1.201 14/10/2023
Chương 30 XEM 872 1.150 15/10/2023
Chương 32 XEM 1.273 1.131 16/10/2023
Chương 33 XEM 835 1.075 17/10/2023
Chương 34 XEM 1.304 1.037 18/10/2023
Chương 35 XEM 1.133 1.049 19/10/2023
Chương 36 XEM 868 1.062 20/10/2023
Chương 37 XEM 847 1.071 21/10/2023
Chương 38 XEM 944 1.051 22/10/2023
Chương 39 XEM 952 1.016 23/10/2023
Chương 40 XEM 823 1.052 24/10/2023
Chương 41 XEM 883 933 25/10/2023
Chương 42 XEM 1.000 887 26/10/2023
Chương 43 XEM 1.237 901 27/10/2023
Chương 44 XEM 898 1.128 28/10/2023
Chương 45 1.539 283 29/10/2023
Chương 46 1.335 233 30/10/2023
Chương 47 1.380 209 31/10/2023
Chương 48 1.571 188 01/11/2023
Chương 49 XEM 1.026 491 02/11/2023
Chương 50 XEM 1.537 472 03/11/2023
Chương 51 XEM 1.213 481 04/11/2023
Chương 52 XEM 1.408 549 05/11/2023
Chương 53 1.557 198 06/11/2023
Chương 54 1.600 166 07/11/2023
Chương 55 1.490 174 08/11/2023
Chương 56 XEM 985 484 09/11/2023
Chương 57 XEM 1.185 437 10/11/2023
Chương 58 XEM 1.304 428 11/11/2023
Chương 59 XEM 1.496 387 12/11/2023
Chương 60 XEM 1.193 387 13/11/2023
Chương 61 XEM 1.242 391 14/11/2023
Chương 62 XEM 1.353 419 15/11/2023
Chương 63 1.477 181 16/11/2023
Chương 64 1.508 172 17/11/2023
Chương 65 1.387 166 18/11/2023
Chương 66 1.613 132 19/11/2023
Chương 67 XEM 1.124 336 20/11/2023
Chương 68 XEM 1.242 340 21/11/2023
Chương 69 XEM 1.061 355 22/11/2023
Chương 70 XEM 877 334 23/11/2023
Chương 71 XEM 881 322 24/11/2023
Chương 72 XEM 977 315 25/11/2023
Chương 73 1.358 114 26/11/2023
Chương 74 XEM 898 230 27/11/2023
Chương 75 XEM 852 219 28/11/2023
Chương 76 XEM 953 177 29/11/2023
Chương 77 1.209 72 30/11/2023
Chương 78 1.313 40 01/12/2023
Chương 79 1.371 43 02/12/2023
Chương 80
908 46 03/12/2023
Chương 81
993 44 04/12/2023
Chương 82
1.047 45 05/12/2023
Chương 83
978 44 06/12/2023
Chương 84 1.205 48 07/12/2023
Chương 85 1.185 41 08/12/2023
Chương 86 1.085 40 09/12/2023
Chương 87 1.211 43 10/12/2023
Chương 88
884 41 11/12/2023
Chương 89
938 41 12/12/2023
Chương 90
1.236 43 13/12/2023
Chương 91
899 41 14/12/2023
Chương 92 1.205 33 15/12/2023
Chương 93 1.319 41 16/12/2023
Chương 94 1.407 54 17/12/2023
Chương 95
1.087 40 18/12/2023
Chương 96
1.008 37 19/12/2023
Chương 97
853 38 20/12/2023
Chương 98
1.023 41 21/12/2023
Chương 99 1.292 43 22/12/2023
Chương 100
969 43 23/12/2023
Chương 101
940 42 24/12/2023
Chương 102
970 45 25/12/2023
Chương 103
866 47 26/12/2023
Chương 104 1.450 40 27/12/2023
Chương 105
1.194 41 28/12/2023
Chương 106
1.146 42 29/12/2023
Chương 107 1.253 38 30/12/2023
Chương 108 1.282 37 31/12/2023
Chương 109
1.127 38 01/01/2024
Chương 110
1.142 40 02/01/2024
Chương 111
1.028 42 03/01/2024
Chương 112
640 40 04/01/2024
Chương 113
904 39 05/01/2024
Chương 114
845 42 06/01/2024
Chương 115 1.290 38 07/01/2024
Chương 116 1.244 41 08/01/2024
Chương 117
617 44 09/01/2024
Chương 118
1.116 41 10/01/2024
Chương 119
702 41 11/01/2024
Chương 120 1.318 39 12/01/2024
Chương 121 1.507 36 13/01/2024
Chương 122
938 39 14/01/2024
Chương 123
859 41 15/01/2024
Chương 124
1.060 41 16/01/2024
Chương 125
1.044 40 17/01/2024
Chương 126
978 36 18/01/2024
Chương 127 1.442 35 19/01/2024
Chương 128 1.356 34 20/01/2024
Chương 129
1.118 36 21/01/2024
Chương 130 1.347 37 22/01/2024
Chương 131
829 37 23/01/2024
Chương 132 1.170 35 24/01/2024
Chương 133 1.028 35 25/01/2024
Chương 134 1.039 39 26/01/2024
Chương 135
947 41 27/01/2024
Chương 136
923 39 28/01/2024
Chương 137
934 38 29/01/2024
Chương 138
964 40 30/01/2024
Chương 139
961 45 31/01/2024
Chương 140 1.158 37 01/02/2024
Chương 141
964 45 02/02/2024
Chương 142
965 40 03/02/2024
Chương 143
988 34 04/02/2024
Chương 144
843 37 05/02/2024
Chương 145
734 40 06/02/2024
Chương 146
563 39 07/02/2024
Chương 147 578 32 08/02/2024
Chương 148 600 32 09/02/2024
Chương 149 720 34 10/02/2024
Chương 150 606 34 11/02/2024
Chương 151
740 38 12/02/2024
Chương 152
859 41 13/02/2024
Chương 153
580 39 14/02/2024
Chương 154
972 35 15/02/2024
Chương 155 1.234 30 16/02/2024
Chương 156 991 32 17/02/2024
Chương 157 794 30 18/02/2024
Chương 158 1.071 28 19/02/2024
Chương 159
937 32 20/02/2024
Chương 160
910 35 21/02/2024
Chương 161
749 37 22/02/2024
Chương 162
772 35 23/02/2024
Chương 163 913 29 24/02/2024
Chương 164 1.035 31 25/02/2024
Chương 165 939 35 26/02/2024
Chương 166 1.226 33 27/02/2024
Chương 167
751 39 28/02/2024
Chương 168
521 35 29/02/2024
Chương 169 1.092 30 01/03/2024
Chương 170
685 36 02/03/2024
Chương 171
817 34 03/03/2024
Chương 172
651 35 04/03/2024
Chương 173 729 31 05/03/2024
Chương 174 1.107 33 06/03/2024
Chương 175 674 31 07/03/2024
Chương 176 872 32 08/03/2024
Chương 177 717 29 09/03/2024
Chương 178
707 34 10/03/2024
Chương 179
552 35 11/03/2024
Chương 180
630 37 12/03/2024
Chương 181
872 36 13/03/2024
Chương 182 1.098 33 14/03/2024
Chương 183 996 33 15/03/2024
Chương 184 980 35 16/03/2024
Chương 185
629 38 17/03/2024
Chương 186 1.058 34 18/03/2024
Chương 187
669 32 19/03/2024
Chương 188
915 34 20/03/2024
Chương 189
931 40 21/03/2024
Chương 190 1.494 36 22/03/2024
Chương 191 1.584 36 23/03/2024
Chương 192 1.666 36 24/03/2024
Chương 193 950 35 25/03/2024
Chương 194 900 33 26/03/2024
Chương 195 1.054 36 27/03/2024
Chương 196 971 34 28/03/2024
Chương 197 1.150 35 29/03/2024
Chương 198 1.295 36 30/03/2024
Chương 199 1.541 35 31/03/2024
Chương 200 1.124 42 01/04/2024
Chương 201 974 40 02/04/2024
Chương 202 994 41 03/04/2024
Chương 203 1.207 47 04/04/2024
Chương 204 1.296 39 05/04/2024
Chương 205 845 39 06/04/2024
Chương 206 1.315 37 07/04/2024
Chương 207 1.319 37 08/04/2024
Chương 208 953 40 09/04/2024
Chương 209 1.154 39 10/04/2024
Chương 210 1.283 44 11/04/2024
Chương 211 1.068 40 12/04/2024
Chương 212 1.021 36 13/04/2024
Chương 213 890 36 14/04/2024
Chương 214 845 38 15/04/2024
Chương 215 877 38 16/04/2024
Chương 216 798 37 17/04/2024
Chương 217 781 36 18/04/2024
Chương 218 713 38 19/04/2024
Chương 219 892 38 20/04/2024
Chương 220 989 39 21/04/2024
Chương 221 707 40 22/04/2024
Chương 222 824 36 23/04/2024
Chương 223 740 37 24/04/2024
Chương 224 1.380 38 25/04/2024
Chương 225 877 39 26/04/2024
Chương 226 927 37 27/04/2024
Chương 227 1.002 36 28/04/2024
Chương 228 732 36 29/04/2024
Chương 229 958 43 30/04/2024
Chương 230 754 41 01/05/2024
Chương 231 1.025 38 02/05/2024
Chương 232 1.061 36 03/05/2024
Chương 233 858 35 04/05/2024
Chương 234 844 37 05/05/2024
Chương 235 831 37 06/05/2024
Chương 236 862 35 07/05/2024
Chương 237 963 36 08/05/2024
Chương 238 981 36 09/05/2024
Chương 239 1.090 33 10/05/2024
Chương 240 1.051 39 11/05/2024
Chương 241 992 38 12/05/2024
Chương 242 1.519 41 13/05/2024
Chương 243 959 44 14/05/2024
Chương 244 1.319 41 15/05/2024
Chương 245 1.358 41 16/05/2024
Chương 246 1.260 47 17/05/2024
Chương 247 1.355 62 18/05/2024
Bình Luận (11 Bình Luận)