TÌM NHANH
LẤY DANH NGHĨA VỢ CHỒNG
LẤY DANH NGHĨA VỢ CHỒNG
Tác giả: Thần Ngôn
Chuyển ngữ: Minh Tiểu Lan
Designer: J'adore
Tổng số chương: 247
Lịch đăng: C.247
Chương Gold: Chương 1 - Chương 30
Tiêu hao: 1755
Tình trạng: Truyện Full
Chương đang đọc:
0
156
3
1
0
0
98.947 views
907
2781
0
Bối cảnh chính trị, tình yêu giữa cán bộ cấp cao

Nữ cường nhân lãnh cảm x hồ ly nam bị thuần hóa sau khi kết hôn, câu chuyện về tình yêu và hôn nhân từng bước theo đuổi và chữa lành.

Nam chính: Ôn Thần

Nữ chính: Cố Dĩ An

Warning: Giai đoạn trước nữ chính mắc bệnh lãnh cảm, có chướng ngại về tình dục.

Kiến nghị trước khi lọt hố: Trước hết nên tìm hiểu về loại bệnh tâm lý có chướng ngại về tình dục mà nữ chính mắc phải.

….

Viết tặng cho tất cả những người bạn không có cảm giác an toàn, mẫn cảm tự ti vì bị gia đình toxic ảnh hưởng: Rồi sẽ có một người kịp thời xuất hiện trong cuộc đời của bạn, cứu rỗi bạn khỏi thế giới tăm tối đó, không chê bai bạn dơ bẩn và những chiếc gai nhọn trên người bạn, giang hai tay ra ôm lấy bạn, sưởi ấm bạn…

Không sớm thì muộn, anh ấy (cô ấy) rồi sẽ xuất hiện.
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 1.839 7.363 23/09/2023
Chương 2 XEM 1.746 5.021 23/09/2023
Chương 3 XEM 1.602 4.524 23/09/2023
Chương 4 XEM 1.005 4.345 23/09/2023
Chương 5 XEM 1.309 4.206 23/09/2023
Chương 6 XEM 1.328 4.277 23/09/2023
Chương 7 XEM 1.467 4.153 23/09/2023
Chương 8 XEM 1.182 3.714 23/09/2023
Chương 9 XEM 1.421 3.739 23/09/2023
Chương 10 XEM 1.198 4.138 23/09/2023
Chương 11 XEM 955 4.174 25/09/2023
Chương 12 XEM 921 4.367 26/09/2023
Chương 13 XEM 1.137 4.251 27/09/2023
Chương 14 XEM 1.222 4.220 28/09/2023
Chương 15 XEM 1.511 4.002 29/09/2023
Chương 16 XEM 1.059 3.748 30/09/2023
Chương 17 XEM 937 3.924 01/10/2023
Chương 18 XEM 1.104 3.677 02/10/2023
Chương 19 XEM 925 3.349 03/10/2023
Chương 20 XEM 1.363 3.433 04/10/2023
Chương 21 XEM 1.554 3.114 05/10/2023
Chương 22 XEM 1.017 2.850 06/10/2023
Chương 23 XEM 1.118 2.802 07/10/2023
Chương 24 XEM 716 2.480 08/10/2023
Chương 25 XEM 1.191 2.487 09/10/2023
Chương 26 XEM 1.507 2.359 10/10/2023
Chương 27 XEM 948 2.273 11/10/2023
Chương 28 XEM 839 2.171 12/10/2023
Chương 29 XEM 945 2.311 13/10/2023
Chương 30 XEM 1.145 2.526 14/10/2023
Chương 30 XEM 872 2.483 15/10/2023
Chương 32 XEM 1.273 2.483 16/10/2023
Chương 33 XEM 835 2.336 17/10/2023
Chương 34 XEM 1.304 2.242 18/10/2023
Chương 35 XEM 1.133 2.337 19/10/2023
Chương 36 XEM 868 2.358 20/10/2023
Chương 37 XEM 847 2.331 21/10/2023
Chương 38 XEM 944 2.333 22/10/2023
Chương 39 XEM 952 2.314 23/10/2023
Chương 40 XEM 823 2.372 24/10/2023
Chương 41 XEM 883 2.284 25/10/2023
Chương 42 XEM 1.000 2.008 26/10/2023
Chương 43 XEM 1.237 2.076 27/10/2023
Chương 44 XEM 898 2.424 28/10/2023
Chương 45 1.539 717 29/10/2023
Chương 46 1.335 604 30/10/2023
Chương 47 1.380 524 31/10/2023
Chương 48 1.571 496 01/11/2023
Chương 49 XEM 1.026 1.538 02/11/2023
Chương 50 XEM 1.537 1.510 03/11/2023
Chương 51 XEM 1.213 1.633 04/11/2023
Chương 52 XEM 1.408 2.024 05/11/2023
Chương 53 1.557 606 06/11/2023
Chương 54 1.600 468 07/11/2023
Chương 55 1.490 461 08/11/2023
Chương 56 XEM 985 1.728 09/11/2023
Chương 57 XEM 1.185 1.592 10/11/2023
Chương 58 XEM 1.304 1.641 11/11/2023
Chương 59 XEM 1.496 1.580 12/11/2023
Chương 60 XEM 1.193 1.697 13/11/2023
Chương 61 XEM 1.242 1.702 14/11/2023
Chương 62 XEM 1.353 1.815 15/11/2023
Chương 63 1.477 604 16/11/2023
Chương 64 1.508 550 17/11/2023
Chương 65 1.387 498 18/11/2023
Chương 66 1.613 408 19/11/2023
Chương 67 XEM 1.124 1.604 20/11/2023
Chương 68 XEM 1.242 1.503 21/11/2023
Chương 69 XEM 1.061 1.575 22/11/2023
Chương 70 XEM 877 1.600 23/11/2023
Chương 71 XEM 881 1.565 24/11/2023
Chương 72 XEM 977 1.579 25/11/2023
Chương 73 1.358 419 26/11/2023
Chương 74 XEM 898 1.211 27/11/2023
Chương 75 XEM 852 1.220 28/11/2023
Chương 76 XEM 953 1.225 29/11/2023
Chương 77 1.209 421 30/11/2023
Chương 78 1.313 372 01/12/2023
Chương 79 1.371 324 02/12/2023
Chương 80 XEM 908 1.325 03/12/2023
Chương 81 XEM 993 1.347 04/12/2023
Chương 82 XEM 1.047 1.359 05/12/2023
Chương 83 XEM 978 1.308 06/12/2023
Chương 84 1.205 430 07/12/2023
Chương 85 1.185 301 08/12/2023
Chương 86 1.085 301 09/12/2023
Chương 87 1.211 266 10/12/2023
Chương 88 XEM 884 1.006 11/12/2023
Chương 89 XEM 938 884 12/12/2023
Chương 90 XEM 1.236 988 13/12/2023
Chương 91 XEM 899 986 14/12/2023
Chương 92 1.205 249 15/12/2023
Chương 93 1.319 251 16/12/2023
Chương 94 1.407 267 17/12/2023
Chương 95 XEM 1.087 945 18/12/2023
Chương 96 XEM 1.008 1.006 19/12/2023
Chương 97 XEM 853 963 20/12/2023
Chương 98 XEM 1.023 980 21/12/2023
Chương 99 1.292 289 22/12/2023
Chương 100 XEM 969 852 23/12/2023
Chương 101 XEM 940 788 24/12/2023
Chương 102 XEM 970 817 25/12/2023
Chương 103 XEM 866 793 26/12/2023
Chương 104 1.450 230 27/12/2023
Chương 105 XEM 1.194 689 28/12/2023
Chương 106 XEM 1.146 737 29/12/2023
Chương 107 1.253 231 30/12/2023
Chương 108 1.282 212 31/12/2023
Chương 109 XEM 1.127 750 01/01/2024
Chương 110 XEM 1.142 701 02/01/2024
Chương 111 XEM 1.028 675 03/01/2024
Chương 112 XEM 640 671 04/01/2024
Chương 113 XEM 904 689 05/01/2024
Chương 114 XEM 845 675 06/01/2024
Chương 115 1.290 213 07/01/2024
Chương 116 1.244 214 08/01/2024
Chương 117 XEM 617 602 09/01/2024
Chương 118 XEM 1.116 586 10/01/2024
Chương 119 XEM 702 653 11/01/2024
Chương 120 1.318 264 12/01/2024
Chương 121 1.507 238 13/01/2024
Chương 122 XEM 938 637 14/01/2024
Chương 123 XEM 859 629 15/01/2024
Chương 124 XEM 1.060 607 16/01/2024
Chương 125 XEM 1.044 558 17/01/2024
Chương 126 XEM 978 619 18/01/2024
Chương 127 1.442 198 19/01/2024
Chương 128 1.356 190 20/01/2024
Chương 129 XEM 1.118 492 21/01/2024
Chương 130 1.347 194 22/01/2024
Chương 131 XEM 829 533 23/01/2024
Chương 132 1.170 195 24/01/2024
Chương 133 1.028 183 25/01/2024
Chương 134 1.039 191 26/01/2024
Chương 135 XEM 947 581 27/01/2024
Chương 136 XEM 923 546 28/01/2024
Chương 137 XEM 934 546 29/01/2024
Chương 138 XEM 964 559 30/01/2024
Chương 139 XEM 961 550 31/01/2024
Chương 140 1.158 193 01/02/2024
Chương 141 XEM 964 560 02/02/2024
Chương 142 XEM 965 531 03/02/2024
Chương 143 XEM 988 515 04/02/2024
Chương 144 XEM 843 533 05/02/2024
Chương 145 XEM 734 580 06/02/2024
Chương 146 XEM 563 648 07/02/2024
Chương 147 578 241 08/02/2024
Chương 148 600 205 09/02/2024
Chương 149 720 183 10/02/2024
Chương 150 606 197 11/02/2024
Chương 151 XEM 740 573 12/02/2024
Chương 152 XEM 859 521 13/02/2024
Chương 153 XEM 580 547 14/02/2024
Chương 154 XEM 972 535 15/02/2024
Chương 155 1.234 170 16/02/2024
Chương 156 991 168 17/02/2024
Chương 157 794 147 18/02/2024
Chương 158 1.071 162 19/02/2024
Chương 159 XEM 937 711 20/02/2024
Chương 160 XEM 910 558 21/02/2024
Chương 161 XEM 749 520 22/02/2024
Chương 162 XEM 772 529 23/02/2024
Chương 163 913 179 24/02/2024
Chương 164 1.035 150 25/02/2024
Chương 165 939 146 26/02/2024
Chương 166 1.226 143 27/02/2024
Chương 167 XEM 751 374 28/02/2024
Chương 168 XEM 521 369 29/02/2024
Chương 169 1.092 123 01/03/2024
Chương 170 XEM 685 458 02/03/2024
Chương 171 XEM 817 320 03/03/2024
Chương 172 XEM 651 364 04/03/2024
Chương 173 729 114 05/03/2024
Chương 174 1.107 111 06/03/2024
Chương 175 674 119 07/03/2024
Chương 176 872 112 08/03/2024
Chương 177 717 109 09/03/2024
Chương 178 XEM 707 341 10/03/2024
Chương 179 XEM 552 336 11/03/2024
Chương 180 XEM 630 318 12/03/2024
Chương 181 XEM 872 364 13/03/2024
Chương 182 1.098 119 14/03/2024
Chương 183 996 117 15/03/2024
Chương 184 980 116 16/03/2024
Chương 185 XEM 629 262 17/03/2024
Chương 186 1.058 108 18/03/2024
Chương 187 XEM 669 345 19/03/2024
Chương 188 XEM 915 349 20/03/2024
Chương 189 XEM 931 475 21/03/2024
Chương 190 1.494 152 22/03/2024
Chương 191 1.584 128 23/03/2024
Chương 192 1.666 128 24/03/2024
Chương 193 950 130 25/03/2024
Chương 194 900 134 26/03/2024
Chương 195 1.054 134 27/03/2024
Chương 196 971 132 28/03/2024
Chương 197 1.150 128 29/03/2024
Chương 198 1.295 143 30/03/2024
Chương 199 1.541 125 31/03/2024
Chương 200 1.124 162 01/04/2024
Chương 201 974 154 02/04/2024
Chương 202 994 169 03/04/2024
Chương 203 1.207 157 04/04/2024
Chương 204 1.296 147 05/04/2024
Chương 205 845 145 06/04/2024
Chương 206 1.315 134 07/04/2024
Chương 207 1.319 124 08/04/2024
Chương 208 953 142 09/04/2024
Chương 209 1.154 122 10/04/2024
Chương 210 1.283 157 11/04/2024
Chương 211 1.068 154 12/04/2024
Chương 212 1.021 133 13/04/2024
Chương 213 890 126 14/04/2024
Chương 214 845 130 15/04/2024
Chương 215 877 125 16/04/2024
Chương 216 798 130 17/04/2024
Chương 217 781 113 18/04/2024
Chương 218 713 118 19/04/2024
Chương 219 892 114 20/04/2024
Chương 220 989 121 21/04/2024
Chương 221 707 112 22/04/2024
Chương 222 824 96 23/04/2024
Chương 223 740 111 24/04/2024
Chương 224 1.380 118 25/04/2024
Chương 225 877 115 26/04/2024
Chương 226 927 109 27/04/2024
Chương 227 1.002 109 28/04/2024
Chương 228 732 107 29/04/2024
Chương 229 958 115 30/04/2024
Chương 230 754 119 01/05/2024
Chương 231 1.025 111 02/05/2024
Chương 232 1.061 101 03/05/2024
Chương 233 858 103 04/05/2024
Chương 234 844 104 05/05/2024
Chương 235 831 117 06/05/2024
Chương 236 862 117 07/05/2024
Chương 237 963 106 08/05/2024
Chương 238 981 121 09/05/2024
Chương 239 1.090 107 10/05/2024
Chương 240 1.051 119 11/05/2024
Chương 241 992 114 12/05/2024
Chương 242 1.519 134 13/05/2024
Chương 243 959 126 14/05/2024
Chương 244 1.319 127 15/05/2024
Chương 245 1.358 129 16/05/2024
Chương 246 1.260 152 17/05/2024
Chương 247 1.355 168 18/05/2024
Bình Luận (31 Bình Luận)