TÌM NHANH
KIM CHÁ CÔ
KIM CHÁ CÔ
Tác giả: Nãi Du Chưng Tô
Chuyển ngữ: Fragonard
Designer: JianFei
Tổng số chương: 172
Lịch đăng: Chương 10
Chương Gold: Chương 1 - Chương 40
Tiêu hao: 1260
Tình trạng: Truyện Full
Chương đang đọc:
0
71
7
1
0
0
3.883 views
118
236
0
Bạch thiết hắc* lòng dạ ác độc x tiểu yêu tinh không tim không phổi

*ý chỉ bề ngoài như thiên sứ nhưng bên trong lại xấu xa như ác quỷ.

Tuy Tuy là tiểu thiếp của Ngụy Vương, rất nổi danh ở Lương Châu thành.

Nhưng lại nổi tiếng là hồ ly tinh.

Cả ngày tiểu hồ ly tinh không làm chuyện đứng đắn, cứ nhìn chằm chằm túi tiền của Ngụy Vương, dụ dỗ chàng đêm xuân vô độ mỗi ngày.

Thế nhân mắng nàng, nàng cảm thấy oan uổng, còn bản thân Ngụy Vương nhất định phải giả vờ làm tên hoàn khố* phong lưu, nàng lấy tiền làm việc, có gì không đúng?

*con em nhà giàu có ăn chơi trác táng.

Ai ngờ sau đó, Ngụy Vương lên làm Thái Tử, cưới ánh trăng sáng, muốn giết nàng diệt khẩu.

Tuy Tuy bị dọa gói hành lý bỏ trốn trong đêm, nàng bị vô số Vũ Lâm Lang vây chặt dưới trời mưa.

Là chàng. Dưới áo khoác ngoài là triều phục chỉ mặc vào đại điển tế miếu, huân váy huyền y, đai ngọc móc vàng, vốn nên được chàng ăn mặc sạch đẹp như ngọc, dung mạo cử chỉ đáng kính.

Nhưng cả người chàng ướt đẫm như một con chó.

Chàng kẹp chặt vai nàng, quả nhiên dáng vẻ đáng sợ như muốn giết người.

Chàng còn mắng nàng không có lương tâm.
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 1.471 409 12/09/2023
Chương 2 XEM 1.025 288 12/09/2023
Chương 3 XEM 794 232 12/09/2023
Chương 4 XEM 656 214 12/09/2023
Chương 5 XEM 1.140 211 12/09/2023
Chương 6 XEM 1.055 185 12/09/2023
Chương 7 XEM 991 183 12/09/2023
Chương 8 XEM 1.237 183 12/09/2023
Chương 9 XEM 1.098 183 12/09/2023
Chương 10 XEM 1.416 251 12/09/2023
Chương 11 XEM 1.465 137 28/09/2023
Chương 12
1.303 5 29/09/2023
Chương 13
1.046 3 30/09/2023
Chương 14
969 4 01/10/2023
Chương 15
1.174 4 02/10/2023
Chương 16
1.173 3 03/10/2023
Chương 17
985 3 04/10/2023
Chương 18
1.064 3 05/10/2023
Chương 19
1.124 3 06/10/2023
Chương 20
847 3 07/10/2023
Chương 21
1.000 3 08/10/2023
Chương 22
1.186 3 09/10/2023
Chương 23
1.033 3 10/10/2023
Chương 24
1.163 3 11/10/2023
Chương 25
939 3 12/10/2023
Chương 26 1.242 3 13/10/2023
Chương 27
983 4 14/10/2023
Chương 28
831 3 15/10/2023
Chương 29
995 3 16/10/2023
Chương 30
888 3 17/10/2023
Chương 31
1.219 3 18/10/2023
Chương 32
1.064 4 19/10/2023
Chương 33 1.599 3 20/10/2023
Chương 34
906 3 21/10/2023
Chương 35
979 4 22/10/2023
Chương 36
1.211 4 23/10/2023
Chương 37 1.437 3 24/10/2023
Chương 38 1.339 3 25/10/2023
Chương 39 1.207 3 26/10/2023
Chương 40
847 3 27/10/2023
Chương 41
1.282 2 28/10/2023
Chương 42 1.510 2 29/10/2023
Chương 43 1.597 2 30/10/2023
Chương 44
1.226 2 31/10/2023
Chương 45
1.224 2 01/11/2023
Chương 46 1.523 2 02/11/2023
Chương 47
1.141 2 03/11/2023
Chương 48
1.131 2 04/11/2023
Chương 49
1.177 2 05/11/2023
Chương 50
1.296 2 06/11/2023
Chương 51
1.297 2 07/11/2023
Chương 52
1.165 2 08/11/2023
Chương 53
1.128 2 09/11/2023
Chương 54
1.378 2 10/11/2023
Chương 55
1.356 2 11/11/2023
Chương 56
1.445 0 12/11/2023
Chương 57 1.515 0 13/11/2023
Chương 58 1.578 0 14/11/2023
Chương 59
1.498 0 15/11/2023
Chương 60
1.459 0 16/11/2023
Chương 61
1.166 0 17/11/2023
Chương 62
884 0 18/11/2023
Chương 63
1.113 0 19/11/2023
Chương 64 1.591 0 20/11/2023
Chương 65
1.247 0 21/11/2023
Chương 66
951 0 22/11/2023
Chương 67
1.133 0 23/11/2023
Chương 68
887 0 24/11/2023
Chương 69
660 0 25/11/2023
Chương 70 1.316 0 26/11/2023
Chương 71
1.270 0 27/11/2023
Chương 72
932 0 28/11/2023
Chương 73
959 0 29/11/2023
Chương 74
1.233 0 30/11/2023
Chương 75 1.355 0 01/12/2023
Chương 76 1.668 0 02/12/2023
Chương 77
1.257 0 03/12/2023
Chương 78
1.341 0 04/12/2023
Chương 79
934 0 05/12/2023
Chương 80
1.036 0 06/12/2023
Chương 81
1.299 0 07/12/2023
Chương 82 1.556 0 08/12/2023
Chương 83
1.147 0 09/12/2023
Chương 84
1.211 0 10/12/2023
Chương 85 1.321 0 11/12/2023
Chương 86
972 0 12/12/2023
Chương 87
1.200 0 13/12/2023
Chương 88
976 0 14/12/2023
Chương 89
1.022 0 15/12/2023
Chương 90
1.137 0 16/12/2023
Chương 91 1.546 0 17/12/2023
Chương 92
1.163 0 18/12/2023
Chương 93
1.107 0 19/12/2023
Chương 94
1.386 0 20/12/2023
Chương 95
1.275 0 21/12/2023
Chương 96
852 0 22/12/2023
Chương 97
1.020 0 23/12/2023
Chương 98
1.493 0 24/12/2023
Chương 99 1.451 0 25/12/2023
Chương 100 1.305 0 26/12/2023
Chương 101 1.325 0 27/12/2023
Chương 102
969 0 28/12/2023
Chương 103
1.097 0 29/12/2023
Chương 104
740 0 30/12/2023
Chương 105
1.124 0 31/12/2023
Chương 106
1.079 0 01/01/2024
Chương 107
1.023 0 02/01/2024
Chương 108
1.103 0 03/01/2024
Chương 109 1.176 0 04/01/2024
Chương 110 1.084 0 05/01/2024
Chương 111 1.315 0 06/01/2024
Chương 112 1.031 0 07/01/2024
Chương 113 1.438 0 08/01/2024
Chương 114 927 0 09/01/2024
Chương 115 1.175 0 10/01/2024
Chương 116 903 0 11/01/2024
Chương 117 1.055 0 12/01/2024
Chương 118 1.263 0 13/01/2024
Chương 119 1.367 0 14/01/2024
Chương 120 1.039 0 15/01/2024
Chương 121 975 0 16/01/2024
Chương 122 926 0 17/01/2024
Chương 123 913 0 18/01/2024
Chương 124 1.043 0 19/01/2024
Chương 125 1.037 0 20/01/2024
Chương 126 872 0 21/01/2024
Chương 127 1.022 0 22/01/2024
Chương 128 1.114 0 23/01/2024
Chương 129 1.305 0 24/01/2024
Chương 130 880 0 25/01/2024
Chương 131 973 0 26/01/2024
Chương 132 999 0 27/01/2024
Chương 133 1.197 0 28/01/2024
Chương 134 1.265 0 29/01/2024
Chương 135 1.274 0 30/01/2024
Chương 136 1.115 0 31/01/2024
Chương 137 1.092 0 01/02/2024
Chương 138 1.327 0 02/02/2024
Chương 139 1.303 0 03/02/2024
Chương 140 1.582 0 04/02/2024
Chương 141 1.390 0 05/02/2024
Chương 142 1.035 0 06/02/2024
Chương 143 819 0 07/02/2024
Chương 144 957 0 08/02/2024
Chương 145 1.250 0 09/02/2024
Chương 146 1.148 0 10/02/2024
Chương 147 869 0 11/02/2024
Chương 148 1.217 0 12/02/2024
Chương 149 1.331 0 13/02/2024
Chương 150 1.190 0 14/02/2024
Chương 151 1.158 0 15/02/2024
Chương 152 1.093 0 16/02/2024
Chương 153 966 0 17/02/2024
Chương 154 1.119 0 18/02/2024
Chương 155 1.567 0 19/02/2024
Chương 156 1.584 0 20/02/2024
Chương 157 1.044 0 21/02/2024
Chương 158 1.105 0 22/02/2024
Chương 159 1.139 0 23/02/2024
Chương 160 1.222 1 24/02/2024
Chương 161 1.198 0 25/02/2024
Chương 162 1.251 0 26/02/2024
Chương 163 1.245 0 27/02/2024
Chương 164 1.091 0 28/02/2024
Chương 165 714 0 29/02/2024
Chương 166 1.330 0 01/03/2024
Chương 167 1.280 0 02/03/2024
Chương 168 1.148 0 03/03/2024
Chương 169 1.174 0 04/03/2024
Chương 170 1.267 0 05/03/2024
Chương 171 1.273 1 06/03/2024
Chương 172 944 1 07/03/2024
Bình Luận (4 Bình Luận)