TÌM NHANH
KIM CHÁ CÔ
KIM CHÁ CÔ
Tác giả: Nãi Du Chưng Tô
Chuyển ngữ: Fragonard
Designer: JianFei
Tổng số chương: 172
Lịch đăng: C.164
Chương Gold: Chương 1 - Chương 40
Tiêu hao: 1260
Tình trạng: Truyện Full
Chương đang đọc:
0
138
6
2
0
0
76.325 views
736
1971
0
Bạch thiết hắc* lòng dạ ác độc x tiểu yêu tinh không tim không phổi

*ý chỉ bề ngoài như thiên sứ nhưng bên trong lại xấu xa như ác quỷ.

Tuy Tuy là tiểu thiếp của Ngụy Vương, rất nổi danh ở Lương Châu thành.

Nhưng lại nổi tiếng là hồ ly tinh.

Cả ngày tiểu hồ ly tinh không làm chuyện đứng đắn, cứ nhìn chằm chằm túi tiền của Ngụy Vương, dụ dỗ chàng đêm xuân vô độ mỗi ngày.

Thế nhân mắng nàng, nàng cảm thấy oan uổng, còn bản thân Ngụy Vương nhất định phải giả vờ làm tên hoàn khố* phong lưu, nàng lấy tiền làm việc, có gì không đúng?

*con em nhà giàu có ăn chơi trác táng.

Ai ngờ sau đó, Ngụy Vương lên làm Thái Tử, cưới ánh trăng sáng, muốn giết nàng diệt khẩu.

Tuy Tuy bị dọa gói hành lý bỏ trốn trong đêm, nàng bị vô số Vũ Lâm Lang vây chặt dưới trời mưa.

Là chàng. Dưới áo khoác ngoài là triều phục chỉ mặc vào đại điển tế miếu, huân váy huyền y, đai ngọc móc vàng, vốn nên được chàng ăn mặc sạch đẹp như ngọc, dung mạo cử chỉ đáng kính.

Nhưng cả người chàng ướt đẫm như một con chó.

Chàng kẹp chặt vai nàng, quả nhiên dáng vẻ đáng sợ như muốn giết người.

Chàng còn mắng nàng không có lương tâm.
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 1.471 8.339 12/09/2023
Chương 2 XEM 1.025 5.998 12/09/2023
Chương 3 XEM 794 5.015 12/09/2023
Chương 4 XEM 656 4.518 12/09/2023
Chương 5 XEM 1.140 4.329 12/09/2023
Chương 6 XEM 1.055 4.078 12/09/2023
Chương 7 XEM 991 4.091 12/09/2023
Chương 8 XEM 1.237 4.188 12/09/2023
Chương 9 XEM 1.098 3.861 12/09/2023
Chương 10 XEM 1.416 4.178 12/09/2023
Chương 11 XEM 1.465 3.883 28/09/2023
Chương 12 XEM 1.303 3.790 29/09/2023
Chương 13 XEM 1.046 3.259 30/09/2023
Chương 14 XEM 969 3.192 01/10/2023
Chương 15 XEM 1.174 3.180 02/10/2023
Chương 16 XEM 1.173 2.953 03/10/2023
Chương 17 XEM 985 2.983 04/10/2023
Chương 18 XEM 1.064 3.079 05/10/2023
Chương 19 XEM 1.124 3.220 06/10/2023
Chương 20 XEM 847 3.993 07/10/2023
Chương 21 XEM 1.000 3.383 08/10/2023
Chương 22 XEM 1.186 3.341 09/10/2023
Chương 23 XEM 1.033 2.999 10/10/2023
Chương 24 XEM 1.163 2.825 11/10/2023
Chương 25 XEM 939 3.402 12/10/2023
Chương 26 1.242 1.152 13/10/2023
Chương 27 XEM 983 2.302 14/10/2023
Chương 28 XEM 831 2.049 15/10/2023
Chương 29 XEM 995 1.855 16/10/2023
Chương 30 XEM 888 1.782 17/10/2023
Chương 31 XEM 1.219 1.685 18/10/2023
Chương 32 XEM 1.064 1.845 19/10/2023
Chương 33 1.599 817 20/10/2023
Chương 34 XEM 906 1.660 21/10/2023
Chương 35 XEM 979 1.428 22/10/2023
Chương 36 XEM 1.211 1.643 23/10/2023
Chương 37 1.437 700 24/10/2023
Chương 38 1.339 654 25/10/2023
Chương 39 1.207 549 26/10/2023
Chương 40 XEM 847 1.290 27/10/2023
Chương 41 XEM 1.282 1.244 28/10/2023
Chương 42 1.510 688 29/10/2023
Chương 43 1.597 624 30/10/2023
Chương 44 XEM 1.226 1.151 31/10/2023
Chương 45 XEM 1.224 1.017 01/11/2023
Chương 46 1.523 500 02/11/2023
Chương 47 XEM 1.141 1.067 03/11/2023
Chương 48 XEM 1.131 937 04/11/2023
Chương 49 XEM 1.177 917 05/11/2023
Chương 50 XEM 1.296 947 06/11/2023
Chương 51 XEM 1.297 919 07/11/2023
Chương 52 XEM 1.165 960 08/11/2023
Chương 53 XEM 1.128 1.035 09/11/2023
Chương 54 XEM 1.378 917 10/11/2023
Chương 55 XEM 1.356 976 11/11/2023
Chương 56 XEM 1.445 862 12/11/2023
Chương 57 1.515 396 13/11/2023
Chương 58 1.578 364 14/11/2023
Chương 59 XEM 1.498 701 15/11/2023
Chương 60 XEM 1.459 669 16/11/2023
Chương 61 XEM 1.166 761 17/11/2023
Chương 62 XEM 884 763 18/11/2023
Chương 63 XEM 1.113 735 19/11/2023
Chương 64 1.591 436 20/11/2023
Chương 65 XEM 1.247 822 21/11/2023
Chương 66 XEM 951 663 22/11/2023
Chương 67 XEM 1.133 621 23/11/2023
Chương 68 XEM 887 686 24/11/2023
Chương 69 XEM 660 744 25/11/2023
Chương 70 1.316 339 26/11/2023
Chương 71 XEM 1.270 676 27/11/2023
Chương 72 XEM 932 563 28/11/2023
Chương 73 XEM 959 583 29/11/2023
Chương 74 XEM 1.233 662 30/11/2023
Chương 75 1.355 339 01/12/2023
Chương 76 1.668 339 02/12/2023
Chương 77 XEM 1.257 615 03/12/2023
Chương 78 XEM 1.341 597 04/12/2023
Chương 79 XEM 934 494 05/12/2023
Chương 80 XEM 1.036 509 06/12/2023
Chương 81 XEM 1.299 633 07/12/2023
Chương 82 1.556 284 08/12/2023
Chương 83 XEM 1.147 555 09/12/2023
Chương 84 XEM 1.211 598 10/12/2023
Chương 85 1.321 286 11/12/2023
Chương 86 XEM 972 535 12/12/2023
Chương 87 XEM 1.200 572 13/12/2023
Chương 88 XEM 976 446 14/12/2023
Chương 89 XEM 1.022 444 15/12/2023
Chương 90 XEM 1.137 570 16/12/2023
Chương 91 1.546 258 17/12/2023
Chương 92 XEM 1.163 447 18/12/2023
Chương 93 XEM 1.107 473 19/12/2023
Chương 94 XEM 1.386 516 20/12/2023
Chương 95 XEM 1.275 417 21/12/2023
Chương 96 XEM 852 397 22/12/2023
Chương 97 XEM 1.020 463 23/12/2023
Chương 98 XEM 1.493 488 24/12/2023
Chương 99 1.451 251 25/12/2023
Chương 100 1.305 260 26/12/2023
Chương 101 1.325 235 27/12/2023
Chương 102 XEM 969 466 28/12/2023
Chương 103 XEM 1.097 443 29/12/2023
Chương 104 XEM 740 462 30/12/2023
Chương 105 XEM 1.124 438 31/12/2023
Chương 106 XEM 1.079 422 01/01/2024
Chương 107 XEM 1.023 445 02/01/2024
Chương 108 XEM 1.103 620 03/01/2024
Chương 109 1.176 296 04/01/2024
Chương 110 1.084 264 05/01/2024
Chương 111 1.315 239 06/01/2024
Chương 112 1.031 234 07/01/2024
Chương 113 1.438 237 08/01/2024
Chương 114 927 215 09/01/2024
Chương 115 1.175 225 10/01/2024
Chương 116 903 202 11/01/2024
Chương 117 1.055 210 12/01/2024
Chương 118 1.263 198 13/01/2024
Chương 119 1.367 211 14/01/2024
Chương 120 1.039 203 15/01/2024
Chương 121 975 201 16/01/2024
Chương 122 926 200 17/01/2024
Chương 123 913 202 18/01/2024
Chương 124 1.043 206 19/01/2024
Chương 125 1.037 199 20/01/2024
Chương 126 872 192 21/01/2024
Chương 127 1.022 183 22/01/2024
Chương 128 1.114 195 23/01/2024
Chương 129 1.305 197 24/01/2024
Chương 130 880 184 25/01/2024
Chương 131 973 194 26/01/2024
Chương 132 999 190 27/01/2024
Chương 133 1.197 179 28/01/2024
Chương 134 1.265 163 29/01/2024
Chương 135 1.274 158 30/01/2024
Chương 136 1.115 167 31/01/2024
Chương 137 1.092 167 01/02/2024
Chương 138 1.327 166 02/02/2024
Chương 139 1.303 156 03/02/2024
Chương 140 1.582 160 04/02/2024
Chương 141 1.390 152 05/02/2024
Chương 142 1.035 158 06/02/2024
Chương 143 819 150 07/02/2024
Chương 144 957 156 08/02/2024
Chương 145 1.250 150 09/02/2024
Chương 146 1.148 152 10/02/2024
Chương 147 869 139 11/02/2024
Chương 148 1.217 133 12/02/2024
Chương 149 1.331 123 13/02/2024
Chương 150 1.190 144 14/02/2024
Chương 151 1.158 129 15/02/2024
Chương 152 1.093 129 16/02/2024
Chương 153 966 122 17/02/2024
Chương 154 1.119 128 18/02/2024
Chương 155 1.567 122 19/02/2024
Chương 156 1.584 157 20/02/2024
Chương 157 1.044 128 21/02/2024
Chương 158 1.105 127 22/02/2024
Chương 159 1.139 119 23/02/2024
Chương 160 1.222 126 24/02/2024
Chương 161 1.198 113 25/02/2024
Chương 162 1.251 108 26/02/2024
Chương 163 1.245 96 27/02/2024
Chương 164 1.091 95 28/02/2024
Chương 165 714 74 29/02/2024
Chương 166 1.330 63 01/03/2024
Chương 167 1.280 65 02/03/2024
Chương 168 1.148 69 03/03/2024
Chương 169 1.174 70 04/03/2024
Chương 170 1.267 76 05/03/2024
Chương 171 1.273 88 06/03/2024
Chương 172 944 96 07/03/2024
Bình Luận (44 Bình Luận)