TÌM NHANH
KIM CHÁ CÔ
KIM CHÁ CÔ
Tác giả: Nãi Du Chưng Tô
Chuyển ngữ: Fragonard
Designer: JianFei
Tổng số chương: 172
Lịch đăng: Chương 78
Chương Gold: Chương 1 - Chương 40
Tiêu hao: 1260
Tình trạng: Truyện Full
Chương đang đọc:
0
111
5
1
0
0
56.502 views
534
1185
0
Bạch thiết hắc* lòng dạ ác độc x tiểu yêu tinh không tim không phổi

*ý chỉ bề ngoài như thiên sứ nhưng bên trong lại xấu xa như ác quỷ.

Tuy Tuy là tiểu thiếp của Ngụy Vương, rất nổi danh ở Lương Châu thành.

Nhưng lại nổi tiếng là hồ ly tinh.

Cả ngày tiểu hồ ly tinh không làm chuyện đứng đắn, cứ nhìn chằm chằm túi tiền của Ngụy Vương, dụ dỗ chàng đêm xuân vô độ mỗi ngày.

Thế nhân mắng nàng, nàng cảm thấy oan uổng, còn bản thân Ngụy Vương nhất định phải giả vờ làm tên hoàn khố* phong lưu, nàng lấy tiền làm việc, có gì không đúng?

*con em nhà giàu có ăn chơi trác táng.

Ai ngờ sau đó, Ngụy Vương lên làm Thái Tử, cưới ánh trăng sáng, muốn giết nàng diệt khẩu.

Tuy Tuy bị dọa gói hành lý bỏ trốn trong đêm, nàng bị vô số Vũ Lâm Lang vây chặt dưới trời mưa.

Là chàng. Dưới áo khoác ngoài là triều phục chỉ mặc vào đại điển tế miếu, huân váy huyền y, đai ngọc móc vàng, vốn nên được chàng ăn mặc sạch đẹp như ngọc, dung mạo cử chỉ đáng kính.

Nhưng cả người chàng ướt đẫm như một con chó.

Chàng kẹp chặt vai nàng, quả nhiên dáng vẻ đáng sợ như muốn giết người.

Chàng còn mắng nàng không có lương tâm.
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 1.471 6.803 12/09/2023
Chương 2 XEM 1.025 4.859 12/09/2023
Chương 3 XEM 794 4.098 12/09/2023
Chương 4 XEM 656 3.697 12/09/2023
Chương 5 XEM 1.140 3.561 12/09/2023
Chương 6 XEM 1.055 3.342 12/09/2023
Chương 7 XEM 991 3.327 12/09/2023
Chương 8 XEM 1.237 3.421 12/09/2023
Chương 9 XEM 1.098 3.142 12/09/2023
Chương 10 XEM 1.416 3.385 12/09/2023
Chương 11 XEM 1.465 3.181 28/09/2023
Chương 12 XEM 1.303 3.075 29/09/2023
Chương 13 XEM 1.046 2.636 30/09/2023
Chương 14 XEM 969 2.566 01/10/2023
Chương 15 XEM 1.174 2.539 02/10/2023
Chương 16 XEM 1.173 2.352 03/10/2023
Chương 17 XEM 985 2.390 04/10/2023
Chương 18 XEM 1.064 2.429 05/10/2023
Chương 19 XEM 1.124 2.554 06/10/2023
Chương 20 XEM 847 3.246 07/10/2023
Chương 21 XEM 1.000 2.686 08/10/2023
Chương 22 XEM 1.186 2.737 09/10/2023
Chương 23 XEM 1.033 2.434 10/10/2023
Chương 24 XEM 1.163 2.262 11/10/2023
Chương 25 XEM 939 2.682 12/10/2023
Chương 26 1.242 816 13/10/2023
Chương 27 XEM 983 1.659 14/10/2023
Chương 28 XEM 831 1.459 15/10/2023
Chương 29 XEM 995 1.271 16/10/2023
Chương 30 XEM 888 1.200 17/10/2023
Chương 31 XEM 1.219 1.128 18/10/2023
Chương 32 XEM 1.064 1.242 19/10/2023
Chương 33 1.599 550 20/10/2023
Chương 34 XEM 906 1.098 21/10/2023
Chương 35 XEM 979 931 22/10/2023
Chương 36 XEM 1.211 1.033 23/10/2023
Chương 37 1.437 432 24/10/2023
Chương 38 1.339 439 25/10/2023
Chương 39 1.207 349 26/10/2023
Chương 40 XEM 847 773 27/10/2023
Chương 41 XEM 1.282 735 28/10/2023
Chương 42 1.510 425 29/10/2023
Chương 43 1.597 390 30/10/2023
Chương 44 XEM 1.226 654 31/10/2023
Chương 45 XEM 1.224 565 01/11/2023
Chương 46 1.523 293 02/11/2023
Chương 47 XEM 1.141 550 03/11/2023
Chương 48 XEM 1.131 480 04/11/2023
Chương 49 XEM 1.177 471 05/11/2023
Chương 50 XEM 1.296 495 06/11/2023
Chương 51 XEM 1.297 489 07/11/2023
Chương 52 XEM 1.165 527 08/11/2023
Chương 53 XEM 1.128 519 09/11/2023
Chương 54 XEM 1.378 442 10/11/2023
Chương 55 XEM 1.356 451 11/11/2023
Chương 56 XEM 1.445 412 12/11/2023
Chương 57 1.515 219 13/11/2023
Chương 58 1.578 208 14/11/2023
Chương 59 XEM 1.498 342 15/11/2023
Chương 60 XEM 1.459 325 16/11/2023
Chương 61 XEM 1.166 364 17/11/2023
Chương 62 XEM 884 370 18/11/2023
Chương 63 XEM 1.113 340 19/11/2023
Chương 64 1.591 223 20/11/2023
Chương 65 XEM 1.247 368 21/11/2023
Chương 66 XEM 951 298 22/11/2023
Chương 67 XEM 1.133 285 23/11/2023
Chương 68 XEM 887 318 24/11/2023
Chương 69 XEM 660 327 25/11/2023
Chương 70 1.316 163 26/11/2023
Chương 71 XEM 1.270 313 27/11/2023
Chương 72 XEM 932 240 28/11/2023
Chương 73 XEM 959 255 29/11/2023
Chương 74 XEM 1.233 281 30/11/2023
Chương 75 1.355 146 01/12/2023
Chương 76 1.668 143 02/12/2023
Chương 77 XEM 1.257 203 03/12/2023
Chương 78 XEM 1.341 183 04/12/2023
Chương 79 XEM 934 133 05/12/2023
Chương 80 XEM 1.036 96 06/12/2023
Chương 81
1.299 57 07/12/2023
Chương 82 1.556 57 08/12/2023
Chương 83
1.147 55 09/12/2023
Chương 84
1.211 60 10/12/2023
Chương 85 1.321 57 11/12/2023
Chương 86
972 54 12/12/2023
Chương 87
1.200 56 13/12/2023
Chương 88
976 54 14/12/2023
Chương 89
1.022 51 15/12/2023
Chương 90
1.137 52 16/12/2023
Chương 91 1.546 54 17/12/2023
Chương 92
1.163 54 18/12/2023
Chương 93
1.107 51 19/12/2023
Chương 94
1.386 47 20/12/2023
Chương 95
1.275 45 21/12/2023
Chương 96
852 47 22/12/2023
Chương 97
1.020 48 23/12/2023
Chương 98
1.493 49 24/12/2023
Chương 99 1.451 56 25/12/2023
Chương 100 1.305 60 26/12/2023
Chương 101 1.325 52 27/12/2023
Chương 102
969 50 28/12/2023
Chương 103
1.097 52 29/12/2023
Chương 104
740 54 30/12/2023
Chương 105
1.124 53 31/12/2023
Chương 106
1.079 50 01/01/2024
Chương 107
1.023 52 02/01/2024
Chương 108
1.103 57 03/01/2024
Chương 109 1.176 55 04/01/2024
Chương 110 1.084 58 05/01/2024
Chương 111 1.315 56 06/01/2024
Chương 112 1.031 56 07/01/2024
Chương 113 1.438 54 08/01/2024
Chương 114 927 54 09/01/2024
Chương 115 1.175 55 10/01/2024
Chương 116 903 50 11/01/2024
Chương 117 1.055 50 12/01/2024
Chương 118 1.263 53 13/01/2024
Chương 119 1.367 51 14/01/2024
Chương 120 1.039 56 15/01/2024
Chương 121 975 52 16/01/2024
Chương 122 926 53 17/01/2024
Chương 123 913 57 18/01/2024
Chương 124 1.043 57 19/01/2024
Chương 125 1.037 57 20/01/2024
Chương 126 872 57 21/01/2024
Chương 127 1.022 55 22/01/2024
Chương 128 1.114 59 23/01/2024
Chương 129 1.305 53 24/01/2024
Chương 130 880 55 25/01/2024
Chương 131 973 52 26/01/2024
Chương 132 999 55 27/01/2024
Chương 133 1.197 53 28/01/2024
Chương 134 1.265 54 29/01/2024
Chương 135 1.274 50 30/01/2024
Chương 136 1.115 56 31/01/2024
Chương 137 1.092 57 01/02/2024
Chương 138 1.327 56 02/02/2024
Chương 139 1.303 50 03/02/2024
Chương 140 1.582 53 04/02/2024
Chương 141 1.390 53 05/02/2024
Chương 142 1.035 53 06/02/2024
Chương 143 819 51 07/02/2024
Chương 144 957 54 08/02/2024
Chương 145 1.250 52 09/02/2024
Chương 146 1.148 57 10/02/2024
Chương 147 869 55 11/02/2024
Chương 148 1.217 50 12/02/2024
Chương 149 1.331 52 13/02/2024
Chương 150 1.190 55 14/02/2024
Chương 151 1.158 54 15/02/2024
Chương 152 1.093 51 16/02/2024
Chương 153 966 50 17/02/2024
Chương 154 1.119 51 18/02/2024
Chương 155 1.567 48 19/02/2024
Chương 156 1.584 54 20/02/2024
Chương 157 1.044 48 21/02/2024
Chương 158 1.105 50 22/02/2024
Chương 159 1.139 49 23/02/2024
Chương 160 1.222 54 24/02/2024
Chương 161 1.198 51 25/02/2024
Chương 162 1.251 53 26/02/2024
Chương 163 1.245 46 27/02/2024
Chương 164 1.091 46 28/02/2024
Chương 165 714 44 29/02/2024
Chương 166 1.330 47 01/03/2024
Chương 167 1.280 48 02/03/2024
Chương 168 1.148 51 03/03/2024
Chương 169 1.174 49 04/03/2024
Chương 170 1.267 59 05/03/2024
Chương 171 1.273 69 06/03/2024
Chương 172 944 78 07/03/2024
Bình Luận (37 Bình Luận)