TÌM NHANH
HOAN DỤC
HOAN DỤC
Chuyển ngữ: Tiểu Y Y
Designer: Montblanc
Tổng số chương: 164
Lịch đăng: C.14
Chương Gold: Chương 1 - Chương 25
Tiêu hao: 970
Tình trạng: Truyện Full
Chương đang đọc:
0
68
1
0
0
0
14.894 views
177
772
0
( cha con cao H, giai đoạn trước bên cạnh, hậu kỳ thịt heo )

Tô Hoan vừa mới tốt nghiệp cấp 3, ba mẹ liền ly hôn, ba cô ngoại tình, tiểu tam tìm tới tận cửa. Bà nội cũng tham gia vào góp vui, chỉ sợ cho thiên hạ không loạn, ủng hộ ba cô đổi vợ mới, còn nói bà ta muốn ôm cháu đích tôn.

Tô Hoan đau lòng cho mẹ, càng tức giận với ba, vì thế cô có một quyết định táo bạo……

————

Ba ba đứng đắn vs con gái dâm đãng

Ps: Ba ba ngoại tình do bị đặt bẫy
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 932 1.051 11/06/2024
Chương 2 XEM 691 959 11/06/2024
Chương 3 XEM 1.239 900 11/06/2024
Chương 4 XEM 869 826 11/06/2024
Chương 5 XEM 831 836 11/06/2024
Chương 6 XEM 1.437 796 11/06/2024
Chương 7 XEM 1.353 789 11/06/2024
Chương 8 XEM 1.444 827 11/06/2024
Chương 9 XEM 1.408 839 11/06/2024
Chương 10 XEM 1.347 1.042 11/06/2024
Chương 11 XEM 1.368 1.121 11/06/2024
Chương 12 XEM 1.163 801 12/06/2024
Chương 13 XEM 1.281 504 13/06/2024
Chương 14 XEM 1.453 222 14/06/2024
Chương 15
1.399 53 15/06/2024
Chương 16
1.188 54 16/06/2024
Chương 17
1.227 50 17/06/2024
Chương 18
925 53 18/06/2024
Chương 19
725 50 19/06/2024
Chương 20
1.186 52 20/06/2024
Chương 21 1.461 48 21/06/2024
Chương 22 1.370 48 22/06/2024
Chương 23 1.307 46 23/06/2024
Chương 24
836 48 24/06/2024
Chương 25
811 51 25/06/2024
Chương 26
823 32 26/06/2024
Chương 27
872 33 27/06/2024
Chương 28 1.440 34 28/06/2024
Chương 29 1.458 34 29/06/2024
Chương 30
983 30 30/06/2024
Chương 31
801 32 01/07/2024
Chương 32
971 29 02/07/2024
Chương 33
1.040 29 03/07/2024
Chương 34
829 31 04/07/2024
Chương 35
803 31 05/07/2024
Chương 36 1.350 32 06/07/2024
Chương 37
797 33 07/07/2024
Chương 38
774 32 08/07/2024
Chương 39
786 31 09/07/2024
Chương 40
840 34 10/07/2024
Chương 41 1.393 31 11/07/2024
Chương 42
812 30 12/07/2024
Chương 43
972 32 13/07/2024
Chương 44 1.389 33 14/07/2024
Chương 45
752 30 15/07/2024
Chương 46
788 32 16/07/2024
Chương 47 1.445 31 17/07/2024
Chương 48
865 34 18/07/2024
Chương 49
919 32 19/07/2024
Chương 50 1.510 34 20/07/2024
Chương 51
825 30 21/07/2024
Chương 52
852 29 22/07/2024
Chương 53
779 29 23/07/2024
Chương 54
907 27 24/07/2024
Chương 55 1.390 33 25/07/2024
Chương 56 1.429 29 26/07/2024
Chương 57
678 31 27/07/2024
Chương 58
883 28 28/07/2024
Chương 59
751 30 29/07/2024
Chương 60
773 33 30/07/2024
Chương 61
959 32 31/07/2024
Chương 62
669 28 01/08/2024
Chương 63
837 30 02/08/2024
Chương 64
799 31 03/08/2024
Chương 65
929 31 04/08/2024
Chương 66
749 30 05/08/2024
Chương 67 1.358 33 06/08/2024
Chương 68 1.418 30 07/08/2024
Chương 69
857 27 08/08/2024
Chương 70
1.012 31 09/08/2024
Chương 71
805 29 10/08/2024
Chương 72
763 30 11/08/2024
Chương 73 1.397 29 12/08/2024
Chương 74 1.563 33 13/08/2024
Chương 75
916 34 14/08/2024
Chương 76
849 32 15/08/2024
Chương 77 1.462 35 16/08/2024
Chương 78
814 32 17/08/2024
Chương 79
965 30 18/08/2024
Chương 80
766 33 19/08/2024
Chương 81
750 31 20/08/2024
Chương 82
956 30 21/08/2024
Chương 83
848 28 22/08/2024
Chương 84
902 30 23/08/2024
Chương 85
883 30 24/08/2024
Chương 86 1.390 26 25/08/2024
Chương 87 1.335 24 26/08/2024
Chương 88 1.494 22 27/08/2024
Chương 89 1.474 21 28/08/2024
Chương 90 1.481 25 29/08/2024
Chương 91 1.384 23 30/08/2024
Chương 92 1.422 23 31/08/2024
Chương 93 1.439 24 01/09/2024
Chương 94 1.370 23 02/09/2024
Chương 95 1.316 22 03/09/2024
Chương 96 1.428 23 04/09/2024
Chương 97 1.394 20 05/09/2024
Chương 98 1.493 22 06/09/2024
Chương 99 829 21 07/09/2024
Chương 100 810 28 08/09/2024
Chương 101 809 22 09/09/2024
Chương 102 866 22 10/09/2024
Chương 103 855 24 11/09/2024
Chương 104 793 21 12/09/2024
Chương 105 902 21 13/09/2024
Chương 106 879 19 14/09/2024
Chương 107 905 20 15/09/2024
Chương 108 856 21 16/09/2024
Chương 109 847 19 17/09/2024
Chương 110 849 20 18/09/2024
Chương 111 832 20 19/09/2024
Chương 112 842 21 20/09/2024
Chương 113 829 20 21/09/2024
Chương 114 773 16 22/09/2024
Chương 115 765 16 23/09/2024
Chương 116 859 18 24/09/2024
Chương 117 837 17 25/09/2024
Chương 118 761 16 26/09/2024
Chương 119 838 17 27/09/2024
Chương 120 764 19 28/09/2024
Chương 121 1.636 16 29/09/2024
Chương 122 1.653 18 30/09/2024
Chương 123 1.527 14 01/10/2024
Chương 124 1.339 15 02/10/2024
Chương 125 1.582 16 03/10/2024
Chương 126 1.440 17 04/10/2024
Chương 127 1.444 17 05/10/2024
Chương 128 1.542 14 06/10/2024
Chương 129 1.423 13 07/10/2024
Chương 130 1.410 16 08/10/2024
Chương 131 1.048 15 09/10/2024
Chương 132 936 14 10/10/2024
Chương 133 751 13 11/10/2024
Chương 134 796 13 12/10/2024
Chương 135 1.375 17 13/10/2024
Chương 136 1.453 17 14/10/2024
Chương 137 1.480 15 15/10/2024
Chương 138 1.382 14 16/10/2024
Chương 139 1.499 12 17/10/2024
Chương 140 1.542 16 18/10/2024
Chương 141 1.505 13 19/10/2024
Chương 142 1.429 14 20/10/2024
Chương 143 1.475 12 21/10/2024
Chương 144 1.698 11 22/10/2024
Chương 145 1.411 13 23/10/2024
Chương 146 1.511 14 24/10/2024
Chương 147 1.494 12 25/10/2024
Chương 148 1.486 11 26/10/2024
Chương 149 1.485 12 27/10/2024
Chương 150 1.669 17 28/10/2024
Chương 151: Phiên ngoại 1: Cuộc sống hàng ngày của hai cha con 1.359 14 29/10/2024
Chương 152: Phiên ngoại 2: Hứa Tình Tình 1.581 17 30/10/2024
Chương 153: Phiên ngoại 3: Hứa Tình Tình 1.585 14 31/10/2024
Chương 154: Phiên ngoại 4: Ba anh em Hứa Tình Tình (1) 1.524 15 01/11/2024
Chương 155: Phiên ngoại 5: Ba anh em Hứa Tình Tình (2) 1.586 15 02/11/2024
Chương 156: Phiên ngoại 6: Ba anh em Hứa Tình Tình (3) 1.626 20 03/11/2024
Chương 157: Phiên ngoại 7: Ba anh em Hứa Tình Tình (4) 1.539 14 04/11/2024
Chương 158: Phiên ngoại 8, ba anh em Hứa Tình Tình (5) 1.695 15 05/11/2024
Chương 159: Phiên ngoại 9: ba anh em Hứa Tình Tình (6) 1.480 16 06/11/2024
Chương 160: Phiên ngoại 10: Tô Hoan, mang thai còn thích bị chịch! 1.646 22 07/11/2024
Chương 161: Phiên ngoại 11: Tụ họp 1 (Hiện trường loã thể tập thể, cấm trẻ dưới 18!!!) 1.740 16 08/11/2024
Chương 162: Phiên ngoại 12: Tụ họp 2 (Hiện trường loã thể tập thể, cấm trẻ dưới 18!!!) 1.471 18 09/11/2024
Chương 163: Phiên ngoại 13: Tụ họp 3 (Hiện trường loã thể tập thể, cấm trẻ dưới 18!!!) 1.712 21 10/11/2024
Chương 164: Phiên ngoại 13: Tụ họp (Hoàn - Hiện trường loã thể tập thể, cấm trẻ dưới 18!!!) 1.722 26 11/11/2024
Bình Luận (1 Bình Luận)