TÌM NHANH
HOAN DỤC
HOAN DỤC
Chuyển ngữ: Tiểu Y Y
Designer: Montblanc
Tổng số chương: 164
Lịch đăng: C.25
Chương Gold: Chương 1 - Chương 25
Tiêu hao: 970
Tình trạng: Truyện Full
Chương đang đọc:
0
98
3
1
0
0
32.448 views
301
1197
0
( cha con cao H, giai đoạn trước bên cạnh, hậu kỳ thịt heo )

Tô Hoan vừa mới tốt nghiệp cấp 3, ba mẹ liền ly hôn, ba cô ngoại tình, tiểu tam tìm tới tận cửa. Bà nội cũng tham gia vào góp vui, chỉ sợ cho thiên hạ không loạn, ủng hộ ba cô đổi vợ mới, còn nói bà ta muốn ôm cháu đích tôn.

Tô Hoan đau lòng cho mẹ, càng tức giận với ba, vì thế cô có một quyết định táo bạo……

————

Ba ba đứng đắn vs con gái dâm đãng

Ps: Ba ba ngoại tình do bị đặt bẫy
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 932 2.350 11/06/2024
Chương 2 XEM 691 2.074 11/06/2024
Chương 3 XEM 1.239 1.972 11/06/2024
Chương 4 XEM 869 1.806 11/06/2024
Chương 5 XEM 831 1.805 11/06/2024
Chương 6 XEM 1.437 1.754 11/06/2024
Chương 7 XEM 1.353 1.746 11/06/2024
Chương 8 XEM 1.444 1.765 11/06/2024
Chương 9 XEM 1.408 1.784 11/06/2024
Chương 10 XEM 1.347 2.137 11/06/2024
Chương 11 XEM 1.368 2.288 11/06/2024
Chương 12 XEM 1.163 2.056 12/06/2024
Chương 13 XEM 1.281 1.803 13/06/2024
Chương 14 XEM 1.453 1.609 14/06/2024
Chương 15 XEM 1.399 1.574 15/06/2024
Chương 16 XEM 1.188 1.489 16/06/2024
Chương 17 XEM 1.227 1.346 17/06/2024
Chương 18 XEM 925 1.228 18/06/2024
Chương 19 XEM 725 1.179 19/06/2024
Chương 20 XEM 1.186 1.376 20/06/2024
Chương 21 1.461 434 21/06/2024
Chương 22 1.370 342 22/06/2024
Chương 23 1.307 306 23/06/2024
Chương 24 XEM 836 438 24/06/2024
Chương 25 XEM 811 191 25/06/2024
Chương 26
823 70 26/06/2024
Chương 27
872 76 27/06/2024
Chương 28 1.440 72 28/06/2024
Chương 29 1.458 71 29/06/2024
Chương 30
983 68 30/06/2024
Chương 31
801 72 01/07/2024
Chương 32
971 67 02/07/2024
Chương 33
1.040 69 03/07/2024
Chương 34
829 68 04/07/2024
Chương 35
803 65 05/07/2024
Chương 36 1.350 72 06/07/2024
Chương 37
797 70 07/07/2024
Chương 38
774 69 08/07/2024
Chương 39
786 68 09/07/2024
Chương 40
840 75 10/07/2024
Chương 41 1.393 71 11/07/2024
Chương 42
812 64 12/07/2024
Chương 43
972 68 13/07/2024
Chương 44 1.389 70 14/07/2024
Chương 45
752 68 15/07/2024
Chương 46
788 68 16/07/2024
Chương 47 1.445 67 17/07/2024
Chương 48
865 70 18/07/2024
Chương 49
919 69 19/07/2024
Chương 50 1.510 72 20/07/2024
Chương 51
825 64 21/07/2024
Chương 52
852 67 22/07/2024
Chương 53
779 66 23/07/2024
Chương 54
907 63 24/07/2024
Chương 55 1.390 71 25/07/2024
Chương 56 1.429 65 26/07/2024
Chương 57
678 69 27/07/2024
Chương 58
883 63 28/07/2024
Chương 59
751 65 29/07/2024
Chương 60
773 76 30/07/2024
Chương 61
959 69 31/07/2024
Chương 62
669 66 01/08/2024
Chương 63
837 68 02/08/2024
Chương 64
799 68 03/08/2024
Chương 65
929 70 04/08/2024
Chương 66
749 70 05/08/2024
Chương 67 1.358 72 06/08/2024
Chương 68 1.418 69 07/08/2024
Chương 69
857 65 08/08/2024
Chương 70
1.012 68 09/08/2024
Chương 71
805 67 10/08/2024
Chương 72
763 67 11/08/2024
Chương 73 1.397 65 12/08/2024
Chương 74 1.563 70 13/08/2024
Chương 75
916 75 14/08/2024
Chương 76
849 72 15/08/2024
Chương 77 1.462 77 16/08/2024
Chương 78
814 75 17/08/2024
Chương 79
965 71 18/08/2024
Chương 80
766 76 19/08/2024
Chương 81
750 74 20/08/2024
Chương 82
956 79 21/08/2024
Chương 83
848 69 22/08/2024
Chương 84
902 72 23/08/2024
Chương 85
883 73 24/08/2024
Chương 86 1.390 70 25/08/2024
Chương 87 1.335 69 26/08/2024
Chương 88 1.494 64 27/08/2024
Chương 89 1.474 59 28/08/2024
Chương 90 1.481 69 29/08/2024
Chương 91 1.384 64 30/08/2024
Chương 92 1.422 66 31/08/2024
Chương 93 1.439 66 01/09/2024
Chương 94 1.370 60 02/09/2024
Chương 95 1.316 62 03/09/2024
Chương 96 1.428 64 04/09/2024
Chương 97 1.394 61 05/09/2024
Chương 98 1.493 66 06/09/2024
Chương 99 829 60 07/09/2024
Chương 100 810 69 08/09/2024
Chương 101 809 61 09/09/2024
Chương 102 866 62 10/09/2024
Chương 103 855 61 11/09/2024
Chương 104 793 57 12/09/2024
Chương 105 902 57 13/09/2024
Chương 106 879 56 14/09/2024
Chương 107 905 56 15/09/2024
Chương 108 856 57 16/09/2024
Chương 109 847 54 17/09/2024
Chương 110 849 58 18/09/2024
Chương 111 832 55 19/09/2024
Chương 112 842 55 20/09/2024
Chương 113 829 52 21/09/2024
Chương 114 773 48 22/09/2024
Chương 115 765 50 23/09/2024
Chương 116 859 50 24/09/2024
Chương 117 837 53 25/09/2024
Chương 118 761 49 26/09/2024
Chương 119 838 50 27/09/2024
Chương 120 764 60 28/09/2024
Chương 121 1.636 55 29/09/2024
Chương 122 1.653 51 30/09/2024
Chương 123 1.527 44 01/10/2024
Chương 124 1.339 48 02/10/2024
Chương 125 1.582 48 03/10/2024
Chương 126 1.440 48 04/10/2024
Chương 127 1.444 50 05/10/2024
Chương 128 1.542 46 06/10/2024
Chương 129 1.423 44 07/10/2024
Chương 130 1.410 49 08/10/2024
Chương 131 1.048 45 09/10/2024
Chương 132 936 48 10/10/2024
Chương 133 751 46 11/10/2024
Chương 134 796 46 12/10/2024
Chương 135 1.375 49 13/10/2024
Chương 136 1.453 52 14/10/2024
Chương 137 1.480 48 15/10/2024
Chương 138 1.382 43 16/10/2024
Chương 139 1.499 43 17/10/2024
Chương 140 1.542 49 18/10/2024
Chương 141 1.505 45 19/10/2024
Chương 142 1.429 42 20/10/2024
Chương 143 1.475 37 21/10/2024
Chương 144 1.698 37 22/10/2024
Chương 145 1.411 40 23/10/2024
Chương 146 1.511 40 24/10/2024
Chương 147 1.494 38 25/10/2024
Chương 148 1.486 38 26/10/2024
Chương 149 1.485 39 27/10/2024
Chương 150 1.669 55 28/10/2024
Chương 151: Phiên ngoại 1: Cuộc sống hàng ngày của hai cha con 1.359 46 29/10/2024
Chương 152: Phiên ngoại 2: Hứa Tình Tình 1.581 50 30/10/2024
Chương 153: Phiên ngoại 3: Hứa Tình Tình 1.585 40 31/10/2024
Chương 154: Phiên ngoại 4: Ba anh em Hứa Tình Tình (1) 1.524 39 01/11/2024
Chương 155: Phiên ngoại 5: Ba anh em Hứa Tình Tình (2) 1.586 41 02/11/2024
Chương 156: Phiên ngoại 6: Ba anh em Hứa Tình Tình (3) 1.626 47 03/11/2024
Chương 157: Phiên ngoại 7: Ba anh em Hứa Tình Tình (4) 1.539 39 04/11/2024
Chương 158: Phiên ngoại 8, ba anh em Hứa Tình Tình (5) 1.695 41 05/11/2024
Chương 159: Phiên ngoại 9: ba anh em Hứa Tình Tình (6) 1.480 43 06/11/2024
Chương 160: Phiên ngoại 10: Tô Hoan, mang thai còn thích bị chịch! 1.646 53 07/11/2024
Chương 161: Phiên ngoại 11: Tụ họp 1 (Hiện trường loã thể tập thể, cấm trẻ dưới 18!!!) 1.740 47 08/11/2024
Chương 162: Phiên ngoại 12: Tụ họp 2 (Hiện trường loã thể tập thể, cấm trẻ dưới 18!!!) 1.471 46 09/11/2024
Chương 163: Phiên ngoại 13: Tụ họp 3 (Hiện trường loã thể tập thể, cấm trẻ dưới 18!!!) 1.712 51 10/11/2024
Chương 164: Phiên ngoại 13: Tụ họp (Hoàn - Hiện trường loã thể tập thể, cấm trẻ dưới 18!!!) 1.722 56 11/11/2024
Bình Luận (2 Bình Luận)