TÌM NHANH
GẶP CẬU MỚI NẢY LÒNG THAM
GẶP CẬU MỚI NẢY LÒNG THAM
Chuyển ngữ: SAC
Designer: Jo Malone
Tổng số chương: 135
Lịch đăng: C.82
Chương Gold: Chương 1 - Chương 65
Tiêu hao: 1305
Tình trạng: Truyện Full
Chương đang đọc:
0
159
10
2
0
0
43.395 views
683
1999
0
Chu Tuế Tuế là học sinh cực kỳ ngoan ngoãn, cũng là vlogger của một trang web phim người lớn có chút tiếng tăm.


Cô tự học vẽ 3D, lấy người thật làm nguyên mẫu, làm thành video phim người lớn về cô và học sinh cá biệt - Hứa Cận.


Nếu không phải do video của cô đột nhiên nổi lên, bị các bạn học truyền tới tay Hứa Cận thì việc cô yêu thầm anh sẽ mãi mãi là bí mật .


Hứa Cận: “Video làm cũng được đó, nhưng mà thật ra, cái của tôi lớn hơn trong video nhiều, cậu có muốn xem thử không?”


Dứt lời, thì Hứa Cận cởi quần…
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 880 4.611 25/12/2023
Chương 2 XEM 1.130 4.177 25/12/2023
Chương 3 XEM 860 3.553 25/12/2023
Chương 4 XEM 912 3.414 25/12/2023
Chương 5 XEM 843 3.307 25/12/2023
Chương 6 XEM 1.043 3.227 25/12/2023
Chương 7 XEM 861 3.118 25/12/2023
Chương 8 XEM 1.107 3.087 25/12/2023
Chương 9 XEM 982 3.022 25/12/2023
Chương 10 XEM 977 3.302 25/12/2023
Chương 11 XEM 785 3.087 25/12/2023
Chương 12 XEM 863 3.050 25/12/2023
Chương 13 XEM 1.082 3.052 25/12/2023
Chương 14 XEM 740 2.949 25/12/2023
Chương 15 XEM 910 3.242 25/12/2023
Chương 16 XEM 977 3.353 25/12/2023
Chương 17 XEM 910 3.003 26/12/2023
Chương 18 XEM 818 2.932 27/12/2023
Chương 19 XEM 809 2.924 28/12/2023
Chương 20 XEM 906 3.735 29/12/2023
Chương 21: H 1.565 1.631 30/12/2023
Chương 22 XEM 1.002 2.772 31/12/2023
Chương 23 XEM 783 1.854 01/01/2024
Chương 24 XEM 754 1.718 02/01/2024
Chương 25 XEM 911 1.488 03/01/2024
Chương 26 XEM 778 1.580 04/01/2024
Chương 27 XEM 925 1.707 05/01/2024
Chương 28 1.543 986 06/01/2024
Chương 29 1.349 763 07/01/2024
Chương 30 XEM 889 1.199 08/01/2024
Chương 31 XEM 948 1.003 09/01/2024
Chương 32 XEM 989 1.002 10/01/2024
Chương 33 XEM 904 1.149 11/01/2024
Chương 34 906 744 12/01/2024
Chương 35 1.048 711 13/01/2024
Chương 36 1.641 645 14/01/2024
Chương 37 XEM 1.675 926 15/01/2024
Chương 38 XEM 1.691 783 16/01/2024
Chương 39 XEM 827 764 17/01/2024
Chương 40 XEM 966 891 18/01/2024
Chương 41: (H) 1.715 638 19/01/2024
Chương 42: H 1.018 523 20/01/2024
Chương 43: H 955 478 21/01/2024
Chương 44 1.424 421 22/01/2024
Chương 45 XEM 894 647 23/01/2024
Chương 46 XEM 942 542 24/01/2024
Chương 47 XEM 924 565 25/01/2024
Chương 48 XEM 755 621 26/01/2024
Chương 49: H 1.519 443 27/01/2024
Chương 50: H 1.531 417 28/01/2024
Chương 51 XEM 1.619 565 29/01/2024
Chương 52 XEM 1.735 501 30/01/2024
Chương 53 XEM 1.721 517 31/01/2024
Chương 54: H 1.842 384 01/02/2024
Chương 55 XEM 1.615 535 02/02/2024
Chương 56 XEM 849 476 03/02/2024
Chương 57 XEM 1.083 443 04/02/2024
Chương 58 XEM 1.620 436 05/02/2024
Chương 59 XEM 984 415 06/02/2024
Chương 60 XEM 875 470 07/02/2024
Chương 61 1.724 324 08/02/2024
Chương 62 1.883 292 09/02/2024
Chương 63 1.879 286 10/02/2024
Chương 64 1.680 261 11/02/2024
Chương 65 1.584 250 12/02/2024
Chương 66 1.618 218 13/02/2024
Chương 67 1.679 195 14/02/2024
Chương 68 1.687 199 15/02/2024
Chương 69 1.741 214 16/02/2024
Chương 70
1.643 95 17/02/2024
Chương 71 1.749 158 18/02/2024
Chương 72 1.737 157 19/02/2024
Chương 73 1.811 182 20/02/2024
Chương 74 1.809 166 21/02/2024
Chương 75 1.707 144 22/02/2024
Chương 76 1.710 138 23/02/2024
Chương 77 1.819 130 24/02/2024
Chương 78 1.767 129 25/02/2024
Chương 79 1.623 120 26/02/2024
Chương 80 1.701 111 27/02/2024
Chương 81 1.329 116 28/02/2024
Chương 82 1.441 103 29/02/2024
Chương 83 1.094 78 01/03/2024
Chương 84 905 83 02/03/2024
Chương 85 1.046 85 03/03/2024
Chương 86 912 82 04/03/2024
Chương 87 1.815 76 05/03/2024
Chương 88 1.786 75 06/03/2024
Chương 89 1.624 79 07/03/2024
Chương 90 1.742 90 08/03/2024
Chương 91 1.696 79 09/03/2024
Chương 92 1.654 75 10/03/2024
Chương 93 1.718 78 11/03/2024
Chương 94 1.654 74 12/03/2024
Chương 95 1.541 75 13/03/2024
Chương 96 1.770 73 14/03/2024
Chương 97 1.078 72 15/03/2024
Chương 98 1.162 78 16/03/2024
Chương 99 1.807 74 17/03/2024
Chương 100 1.894 74 18/03/2024
Chương 101 1.775 74 19/03/2024
Chương 102 1.821 77 20/03/2024
Chương 103 1.801 73 21/03/2024
Chương 104 1.686 69 22/03/2024
Chương 105 1.657 76 23/03/2024
Chương 106 1.906 66 24/03/2024
Chương 107 1.653 67 25/03/2024
Chương 108 1.632 65 26/03/2024
Chương 109 1.728 65 27/03/2024
Chương 110 1.662 67 28/03/2024
Chương 111 1.835 70 29/03/2024
Chương 112 1.679 69 30/03/2024
Chương 113 1.711 66 31/03/2024
Chương 114 1.683 78 01/04/2024
Chương 115 1.692 65 02/04/2024
Chương 116 1.652 67 03/04/2024
Chương 117 1.775 66 04/04/2024
Chương 118 1.742 63 05/04/2024
Chương 119 1.726 67 06/04/2024
Chương 120 1.592 63 07/04/2024
Chương 121 1.662 62 08/04/2024
Chương 122 1.697 60 09/04/2024
Chương 123 1.747 65 10/04/2024
Chương 124 1.734 66 11/04/2024
Chương 125 1.631 65 12/04/2024
Chương 126 1.713 75 13/04/2024
Chương 127 1.492 68 14/04/2024
Chương 128 1.672 66 15/04/2024
Chương 129 1.359 66 16/04/2024
Chương 130 1.467 69 17/04/2024
Chương 131 1.620 71 18/04/2024
Chương 132 1.714 64 19/04/2024
Chương 133 1.897 67 20/04/2024
Chương 134 1.866 80 21/04/2024
Chương 135 1.640 91 22/04/2024
Bình Luận (23 Bình Luận)