TÌM NHANH
TA CÓ THỂ SỜ CÁI ĐUÔI CỦA NGƯƠI KHÔNG?
TA CÓ THỂ SỜ CÁI ĐUÔI CỦA NGƯƠI KHÔNG?
Chuyển ngữ: SAC
Designer: Delina La Rosée
Tổng số chương: 51
Lịch đăng: C.40
Chương Gold: Chương 1 - Chương 20
Tiêu hao: 375
Tình trạng: Truyện Full
Chương đang đọc:
0
75
1
2
0
0
12.000 views
251
1221
0
Phiền não lớn nhất của Cố Nhàn Ảnh chính là... Người cá nhỏ bé nhà nàng quá thẹn thùng.

Mỗi lần hôn một cái cũng bị dọa sợ đến mức mọc ra đuôi cá thì phải làm sao đây?

CP: Cố Nhàn Ảnh x Hoa Ly (Lưu manh giả dạng nghiêm trang x Người cá mềm mại xinh đẹp)
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 2.503 989 23/05/2024
Chương 2 XEM 2.423 625 23/05/2024
Chương 3 XEM 2.658 521 23/05/2024
Chương 4 XEM 2.770 458 23/05/2024
Chương 5 XEM 2.561 450 23/05/2024
Chương 6 XEM 2.784 405 23/05/2024
Chương 7 XEM 2.887 382 23/05/2024
Chương 8 XEM 2.712 381 23/05/2024
Chương 9 XEM 2.814 369 23/05/2024
Chương 10 XEM 3.165 465 23/05/2024
Chương 11 XEM 2.581 376 24/05/2024
Chương 12 XEM 2.544 300 26/05/2024
Chương 13 XEM 2.781 292 27/05/2024
Chương 14 XEM 2.777 249 29/05/2024
Chương 15 XEM 2.758 235 31/05/2024
Chương 16 XEM 2.802 212 02/06/2024
Chương 17 XEM 2.639 214 03/06/2024
Chương 18 XEM 2.991 179 05/06/2024
Chương 19 XEM 2.550 209 07/06/2024
Chương 20 XEM 2.568 169 09/06/2024
Chương 21 XEM 2.938 186 10/06/2024
Chương 22 XEM 2.752 153 12/06/2024
Chương 23 XEM 2.890 115 14/06/2024
Chương 24 XEM 2.643 111 16/06/2024
Chương 25 XEM 2.838 97 17/06/2024
Chương 26 XEM 3.330 118 19/06/2024
Chương 27 3.804 18 21/06/2024
Chương 28 3.335 17 23/06/2024
Chương 29 2.056 19 24/06/2024
Chương 30 2.135 27 26/06/2024
Chương 31 2.110 24 28/06/2024
Chương 32 2.070 18 30/06/2024
Chương 33 3.599 18 01/07/2024
Chương 34 2.083 19 03/07/2024
Chương 35 2.356 21 05/07/2024
Chương 36 2.105 18 07/07/2024
Chương 37 2.344 16 08/07/2024
Chương 38 3.792 19 10/07/2024
Chương 39 2.270 15 12/07/2024
Chương 40 2.277 13 14/07/2024
Chương 41 2.211 10 15/07/2024
Chương 42 2.221 11 17/07/2024
Chương 43 2.915 10 19/07/2024
Chương 44 2.694 11 21/07/2024
Chương 45 2.566 10 22/07/2024
Chương 46 4.081 10 24/07/2024
Chương 47 3.526 10 26/07/2024
Chương 48 3.285 10 28/07/2024
Chương 49 3.470 12 29/07/2024
Chương 50 2.310 16 31/07/2024
Chương 51 2.010 11 02/08/2024
Bình Luận (12 Bình Luận)