TÌM NHANH
ĐỪNG HÒNG CỨƠP HOÀNG HẬU CỦA TRẪM
ĐỪNG HÒNG CỨƠP HOÀNG HẬU CỦA TRẪM
Tác giả: Lục Dược
Chuyển ngữ: Nam Lăng
Designer: JianFei
Tổng số chương: 110
Lịch đăng: Chương 21
Chương Gold: Chương 1 - Chương 25
Tiêu hao: 375
Tình trạng: Truyện Full
Chương đang đọc:
0
85
6
0
0
0
6.553 views
176
401
0
Sau khi Thích Vô Biệt trọng sinh, năm tuổi đã lên làm hoàng đế, cũng vừa lúc đón tiểu hoàng hậu đang tuổi bi bô học nói vào cung luôn.

Ai nói thiên cổ đế vương đều đa tình chứ?

Ai nói hậu cung ba ngàn giai lệ mới là bình thường chứ?

Đừng nói nhược thủy tam thiên, trên đời này chỉ cần một mình nàng là đủ rồi.

Ân Mịch Đường: QAQ hoàng đế đáng sợ quá, ta muốn về nhà!

Thích Vô Biệt: Trẫm về nhà mẹ với nàng.
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 3.245 897 15/09/2023
Chương 2 XEM 2.889 597 15/09/2023
Chương 3 XEM 2.495 550 15/09/2023
Chương 4 XEM 2.952 523 15/09/2023
Chương 5 XEM 2.525 417 15/09/2023
Chương 6 XEM 2.174 361 15/09/2023
Chương 7 XEM 3.271 336 15/09/2023
Chương 8 XEM 3.675 274 16/09/2023
Chương 9 XEM 2.587 245 16/09/2023
Chương 10 XEM 2.378 246 16/09/2023
Chương 11 XEM 2.566 318 18/09/2023
Chương 12 XEM 2.429 268 19/09/2023
Chương 13 XEM 2.543 211 20/09/2023
Chương 14 XEM 1.905 194 21/09/2023
Chương 15 XEM 2.550 173 22/09/2023
Chương 16 XEM 2.356 152 23/09/2023
Chương 17 XEM 2.693 128 24/09/2023
Chương 18 XEM 2.479 121 25/09/2023
Chương 19 XEM 2.476 104 26/09/2023
Chương 20 XEM 2.387 73 27/09/2023
Chương 21 XEM 2.693 43 28/09/2023
Chương 22
3.963 6 29/09/2023
Chương 23
3.022 8 30/09/2023
Chương 24
2.748 8 01/10/2023
Chương 25
2.370 10 02/10/2023
Chương 26
2.109 7 03/10/2023
Chương 27
3.097 6 04/10/2023
Chương 28
2.553 5 05/10/2023
Chương 29
2.258 5 06/10/2023
Chương 30
3.606 5 07/10/2023
Chương 31
4.124 5 08/10/2023
Chương 32
2.441 6 09/10/2023
Chương 33
2.515 5 10/10/2023
Chương 34
2.751 5 11/10/2023
Chương 35
2.701 5 12/10/2023
Chương 36
4.045 5 13/10/2023
Chương 37
3.291 5 14/10/2023
Chương 38
2.604 5 15/10/2023
Chương 39
1.922 5 16/10/2023
Chương 40
1.964 5 17/10/2023
Chương 41
2.837 5 18/10/2023
Chương 42
2.250 5 19/10/2023
Chương 43
1.928 6 20/10/2023
Chương 44
2.591 6 21/10/2023
Chương 45
2.395 4 22/10/2023
Chương 46
3.461 4 23/10/2023
Chương 47
3.419 5 24/10/2023
Chương 48
3.718 4 25/10/2023
Chương 49
3.232 4 26/10/2023
Chương 50
2.264 4 27/10/2023
Chương 51
2.350 4 28/10/2023
Chương 52
2.196 4 29/10/2023
Chương 53
2.619 4 30/10/2023
Chương 54
2.366 4 31/10/2023
Chương 55
2.481 4 01/11/2023
Chương 56
1.671 4 02/11/2023
Chương 57
2.436 4 03/11/2023
Chương 58
2.731 5 04/11/2023
Chương 59
1.757 6 05/11/2023
Chương 60
2.864 6 06/11/2023
Chương 61
2.447 5 07/11/2023
Chương 62
2.429 5 08/11/2023
Chương 63
2.087 5 09/11/2023
Chương 64
2.246 4 10/11/2023
Chương 65
1.962 4 11/11/2023
Chương 66
3.228 4 12/11/2023
Chương 67
1.998 4 13/11/2023
Chương 68
2.241 4 14/11/2023
Chương 69
2.372 5 15/11/2023
Chương 70
3.024 5 16/11/2023
Chương 71
2.761 5 17/11/2023
Chương 72
2.549 5 18/11/2023
Chương 73
2.260 5 19/11/2023
Chương 74
3.200 5 20/11/2023
Chương 75
3.799 5 21/11/2023
Chương 76
3.741 5 22/11/2023
Chương 77
3.702 5 23/11/2023
Chương 78
3.960 6 24/11/2023
Chương 79
3.745 5 25/11/2023
Chương 80
2.247 5 26/11/2023
Chương 81
2.365 5 27/11/2023
Chương 82
2.777 5 28/11/2023
Chương 83
2.502 5 29/11/2023
Chương 84
2.255 5 30/11/2023
Chương 85
1.489 5 01/12/2023
Chương 86 2.529 5 02/12/2023
Chương 87 1.720 7 03/12/2023
Chương 88 1.784 5 04/12/2023
Chương 89 2.382 5 05/12/2023
Chương 90 2.458 6 06/12/2023
Chương 91 2.127 5 07/12/2023
Chương 92 1.748 5 08/12/2023
Chương 93 1.684 5 09/12/2023
Chương 94 1.886 5 10/12/2023
Chương 95 1.696 5 11/12/2023
Chương 96 1.708 5 12/12/2023
Chương 97 1.321 5 13/12/2023
Chương 98 1.522 5 14/12/2023
Chương 99 1.527 5 15/12/2023
Chương 100 1.215 6 16/12/2023
Chương 101 1.287 6 17/12/2023
Chương 102 1.210 6 18/12/2023
Chương 103 1.742 6 19/12/2023
Chương 104 1.385 6 20/12/2023
Chương 105 1.251 6 21/12/2023
Chương 106 1.342 6 22/12/2023
Chương 107 2.202 6 23/12/2023
Chương 108 3.193 6 24/12/2023
Chương 109 1.690 6 25/12/2023
Chương 110 1.312 10 26/12/2023
Bình Luận (7 Bình Luận)