TÌM NHANH
ĐỪNG HÒNG CỨƠP HOÀNG HẬU CỦA TRẪM
ĐỪNG HÒNG CỨƠP HOÀNG HẬU CỦA TRẪM
Tác giả: Lục Dược
Chuyển ngữ: Nam Lăng
Designer: JianFei
Tổng số chương: 110
Lịch đăng: C.110
Chương Gold: Chương 1 - Chương 25
Tiêu hao: 375
Tình trạng: Truyện Full
Chương đang đọc:
0
77
2
1
0
1
35.880 views
465
1345
0
Sau khi Thích Vô Biệt trọng sinh, năm tuổi đã lên làm hoàng đế, cũng vừa lúc đón tiểu hoàng hậu đang tuổi bi bô học nói vào cung luôn.

Ai nói thiên cổ đế vương đều đa tình chứ?

Ai nói hậu cung ba ngàn giai lệ mới là bình thường chứ?

Đừng nói nhược thủy tam thiên, trên đời này chỉ cần một mình nàng là đủ rồi.

Ân Mịch Đường: QAQ hoàng đế đáng sợ quá, ta muốn về nhà!

Thích Vô Biệt: Trẫm về nhà mẹ với nàng.
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 3.245 2.718 15/09/2023
Chương 2 XEM 2.889 1.746 15/09/2023
Chương 3 XEM 2.495 1.534 15/09/2023
Chương 4 XEM 2.952 1.472 15/09/2023
Chương 5 XEM 2.525 1.248 15/09/2023
Chương 6 XEM 2.174 1.155 15/09/2023
Chương 7 XEM 3.271 1.066 15/09/2023
Chương 8 XEM 3.675 967 16/09/2023
Chương 9 XEM 2.587 865 16/09/2023
Chương 10 XEM 2.378 873 16/09/2023
Chương 11 XEM 2.566 946 18/09/2023
Chương 12 XEM 2.429 961 19/09/2023
Chương 13 XEM 2.543 939 20/09/2023
Chương 14 XEM 1.905 780 21/09/2023
Chương 15 XEM 2.550 820 22/09/2023
Chương 16 XEM 2.356 777 23/09/2023
Chương 17 XEM 2.693 698 24/09/2023
Chương 18 XEM 2.479 754 25/09/2023
Chương 19 XEM 2.476 659 26/09/2023
Chương 20 XEM 2.387 698 27/09/2023
Chương 21 XEM 2.693 644 28/09/2023
Chương 22 XEM 3.963 618 29/09/2023
Chương 23 XEM 3.022 607 30/09/2023
Chương 24 XEM 2.748 613 01/10/2023
Chương 25 XEM 2.370 606 02/10/2023
Chương 26 XEM 2.109 658 03/10/2023
Chương 27 XEM 3.097 658 04/10/2023
Chương 28 XEM 2.553 564 05/10/2023
Chương 29 XEM 2.258 550 06/10/2023
Chương 30 XEM 3.606 630 07/10/2023
Chương 31 XEM 4.124 561 08/10/2023
Chương 32 XEM 2.441 558 09/10/2023
Chương 33 XEM 2.515 511 10/10/2023
Chương 34 XEM 2.751 588 11/10/2023
Chương 35 XEM 2.701 547 12/10/2023
Chương 36 XEM 4.045 524 13/10/2023
Chương 37 XEM 3.291 529 14/10/2023
Chương 38 XEM 2.604 556 15/10/2023
Chương 39 XEM 1.922 481 16/10/2023
Chương 40 XEM 1.964 529 17/10/2023
Chương 41 XEM 2.837 489 18/10/2023
Chương 42 XEM 2.250 516 19/10/2023
Chương 43 XEM 1.928 479 20/10/2023
Chương 44 XEM 2.591 472 21/10/2023
Chương 45 XEM 2.395 487 22/10/2023
Chương 46 XEM 3.461 490 23/10/2023
Chương 47 XEM 3.419 463 24/10/2023
Chương 48 XEM 3.718 464 25/10/2023
Chương 49 XEM 3.232 493 26/10/2023
Chương 50 XEM 2.264 520 27/10/2023
Chương 51 XEM 2.350 473 28/10/2023
Chương 52 XEM 2.196 470 29/10/2023
Chương 53 XEM 2.619 450 30/10/2023
Chương 54 XEM 2.366 450 31/10/2023
Chương 55 XEM 2.481 475 01/11/2023
Chương 56 XEM 1.671 466 02/11/2023
Chương 57 XEM 2.436 459 03/11/2023
Chương 58 XEM 2.731 499 04/11/2023
Chương 59 XEM 1.757 456 05/11/2023
Chương 60 XEM 2.864 548 06/11/2023
Chương 61 XEM 2.447 481 07/11/2023
Chương 62 XEM 2.429 507 08/11/2023
Chương 63 XEM 2.087 500 09/11/2023
Chương 64 XEM 2.246 479 10/11/2023
Chương 65 XEM 1.962 461 11/11/2023
Chương 66 XEM 3.228 468 12/11/2023
Chương 67 XEM 1.998 564 13/11/2023
Chương 68 XEM 2.241 563 14/11/2023
Chương 69 XEM 2.372 461 15/11/2023
Chương 70 XEM 3.024 562 16/11/2023
Chương 71 XEM 2.761 473 17/11/2023
Chương 72 XEM 2.549 505 18/11/2023
Chương 73 XEM 2.260 449 19/11/2023
Chương 74 XEM 3.200 492 20/11/2023
Chương 75 XEM 3.799 464 21/11/2023
Chương 76 XEM 3.741 474 22/11/2023
Chương 77 XEM 3.702 520 23/11/2023
Chương 78 XEM 3.960 512 24/11/2023
Chương 79 XEM 3.745 495 25/11/2023
Chương 80 XEM 2.247 511 26/11/2023
Chương 81 XEM 2.365 492 27/11/2023
Chương 82 XEM 2.777 466 28/11/2023
Chương 83 XEM 2.502 438 29/11/2023
Chương 84 XEM 2.255 481 30/11/2023
Chương 85 XEM 1.489 688 01/12/2023
Chương 86 2.529 257 02/12/2023
Chương 87 1.720 217 03/12/2023
Chương 88 1.784 196 04/12/2023
Chương 89 2.382 202 05/12/2023
Chương 90 2.458 187 06/12/2023
Chương 91 2.127 191 07/12/2023
Chương 92 1.748 186 08/12/2023
Chương 93 1.684 162 09/12/2023
Chương 94 1.886 161 10/12/2023
Chương 95 1.696 180 11/12/2023
Chương 96 1.708 167 12/12/2023
Chương 97 1.321 170 13/12/2023
Chương 98 1.522 160 14/12/2023
Chương 99 1.527 156 15/12/2023
Chương 100 1.215 172 16/12/2023
Chương 101 1.287 163 17/12/2023
Chương 102 1.210 157 18/12/2023
Chương 103 1.742 148 19/12/2023
Chương 104 1.385 166 20/12/2023
Chương 105 1.251 168 21/12/2023
Chương 106 1.342 166 22/12/2023
Chương 107 2.202 169 23/12/2023
Chương 108 3.193 183 24/12/2023
Chương 109 1.690 181 25/12/2023
Chương 110 1.312 221 26/12/2023
Bình Luận (24 Bình Luận)