TÌM NHANH
BÁC SĨ TÌNH CẢM
BÁC SĨ TÌNH CẢM
Tác giả: Khả Nhạc
Chuyển ngữ: TND
Designer: Narciso
Tổng số chương: 84
Lịch đăng: Chương 71
Chương Gold: Chương 1 - Chương 20
Tiêu hao: 840
Tình trạng: Truyện Full
Chương đang đọc:
0
135
10
2
0
0
45.530 views
520
1232
0
Em nghĩ rằng, so với việc chết sớm, em càng muốn cảm ơn thần linh đã cho em được sinh ra trên cõi đời này, để được gặp anh, và được anh yêu như thế.

Truyện H có cốt truyện, song xử.

Nữ chính là DJ quán bar nổi tiếng, nghiện rượu.

Nam chính nam tính, mạnh mẽ.
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 1.317 5.421 16/08/2023
Chương 2 XEM 1.346 3.373 16/08/2023
Chương 3 XEM 1.136 3.081 16/08/2023
Chương 4 XEM 1.548 2.777 16/08/2023
Chương 5 XEM 916 2.634 16/08/2023
Chương 6 XEM 1.263 2.631 16/08/2023
Chương 7 XEM 1.095 2.470 16/08/2023
Chương 8 XEM 1.472 2.398 16/08/2023
Chương 9 XEM 1.329 2.279 16/08/2023
Chương 10 XEM 1.392 2.386 16/08/2023
Chương 11 XEM 1.378 2.296 16/08/2023
Chương 12 XEM 1.422 2.185 18/08/2023
Chương 13 XEM 1.228 2.055 20/08/2023
Chương 14 XEM 1.389 1.922 21/08/2023
Chương 15 XEM 1.085 1.815 23/08/2023
Chương 16 XEM 1.676 1.668 25/08/2023
Chương 17 XEM 1.316 1.396 27/08/2023
Chương 18 XEM 1.258 1.616 28/08/2023
Chương 19 XEM 1.119 1.513 30/08/2023
Chương 20 XEM 1.444 1.431 01/09/2023
Chương 21 XEM 1.307 1.260 03/09/2023
Chương 22 XEM 1.371 1.286 04/09/2023
Chương 23 XEM 1.217 1.262 06/09/2023
Chương 24 XEM 1.428 1.699 08/09/2023
Chương 25 1.128 629 10/09/2023
Chương 26 1.737 656 11/09/2023
Chương 27 1.296 618 13/09/2023
Chương 28 1.566 542 15/09/2023
Chương 29 XEM 1.287 1.094 17/09/2023
Chương 30 XEM 1.489 953 18/09/2023
Chương 31 XEM 1.201 892 20/09/2023
Chương 32 XEM 1.455 992 22/09/2023
Chương 33 XEM 1.512 1.193 24/09/2023
Chương 34 1.564 480 25/09/2023
Chương 35 1.214 454 27/09/2023
Chương 36 1.376 431 29/09/2023
Chương 37 1.123 440 01/10/2023
Chương 38 1.600 413 02/10/2023
Chương 39 1.007 394 04/10/2023
Chương 40 1.511 404 06/10/2023
Chương 41 1.254 367 08/10/2023
Chương 42 1.380 357 09/10/2023
Chương 43 1.099 375 11/10/2023
Chương 44 1.422 361 13/10/2023
Chương 45 1.253 320 15/10/2023
Chương 46 1.326 315 16/10/2023
Chương 47 1.392 321 18/10/2023
Chương 48 1.261 314 20/10/2023
Chương 49 1.347 315 22/10/2023
Chương 50 1.211 352 23/10/2023
Chương 51 790 341 25/10/2023
Chương 52 1.411 313 27/10/2023
Chương 53 1.177 306 29/10/2023
Chương 54 1.171 307 30/10/2023
Chương 55 1.378 293 01/11/2023
Chương 56 1.296 297 03/11/2023
Chương 57 1.223 250 05/11/2023
Chương 58 1.258 237 06/11/2023
Chương 59 2.021 247 08/11/2023
Chương 60 1.608 222 10/11/2023
Chương 61 1.589 215 12/11/2023
Chương 62 1.400 191 13/11/2023
Chương 63 1.316 208 15/11/2023
Chương 64 1.251 189 17/11/2023
Chương 65 1.278 171 19/11/2023
Chương 66 1.169 172 20/11/2023
Chương 67 1.341 175 22/11/2023
Chương 68 1.453 166 24/11/2023
Chương 69 1.263 153 26/11/2023
Chương 70 1.196 172 27/11/2023
Chương 71 1.217 145 29/11/2023
Chương 72 1.368 104 01/12/2023
Chương 73 1.040 110 03/12/2023
Chương 74 1.405 122 04/12/2023
Chương 75 981 130 06/12/2023
Chương 76 1.270 118 08/12/2023
Chương 77 1.032 113 10/12/2023
Chương 78 1.122 106 11/12/2023
Chương 79 991 106 13/12/2023
Chương 80 1.383 110 15/12/2023
Chương 81 1.153 107 17/12/2023
Chương 82 1.158 101 18/12/2023
Chương 83 1.649 107 20/12/2023
Chương 84 2.008 117 22/12/2023
Bình Luận (40 Bình Luận)