TÌM NHANH
BÁC SĨ TÌNH CẢM
BÁC SĨ TÌNH CẢM
Tác giả: Khả Nhạc
Chuyển ngữ: TND
Designer: Narciso
Tổng số chương: 84
Lịch đăng: Chương 35
Chương Gold: Chương 1 - Chương 20
Tiêu hao: 840
Tình trạng: Truyện Full
Chương đang đọc:
0
121
5
0
0
0
27.444 views
383
910
0
Em nghĩ rằng, so với việc chết sớm, em càng muốn cảm ơn thần linh đã cho em được sinh ra trên cõi đời này, để được gặp anh, và được anh yêu như thế.

Truyện H có cốt truyện, song xử.

Nữ chính là DJ quán bar nổi tiếng, nghiện rượu.

Nam chính nam tính, mạnh mẽ.
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 1.317 3.474 16/08/2023
Chương 2 XEM 1.346 2.215 16/08/2023
Chương 3 XEM 1.136 2.064 16/08/2023
Chương 4 XEM 1.548 1.827 16/08/2023
Chương 5 XEM 916 1.731 16/08/2023
Chương 6 XEM 1.263 1.728 16/08/2023
Chương 7 XEM 1.095 1.627 16/08/2023
Chương 8 XEM 1.472 1.591 16/08/2023
Chương 9 XEM 1.329 1.492 16/08/2023
Chương 10 XEM 1.392 1.569 16/08/2023
Chương 11 XEM 1.378 1.606 16/08/2023
Chương 12 XEM 1.422 1.474 18/08/2023
Chương 13 XEM 1.228 1.335 20/08/2023
Chương 14 XEM 1.389 1.241 21/08/2023
Chương 15 XEM 1.085 1.135 23/08/2023
Chương 16 XEM 1.676 969 25/08/2023
Chương 17 XEM 1.316 731 27/08/2023
Chương 18 XEM 1.258 882 28/08/2023
Chương 19 XEM 1.119 822 30/08/2023
Chương 20 XEM 1.444 692 01/09/2023
Chương 21 XEM 1.307 608 03/09/2023
Chương 22 XEM 1.371 603 04/09/2023
Chương 23 XEM 1.217 555 06/09/2023
Chương 24 XEM 1.428 690 08/09/2023
Chương 25 1.128 276 10/09/2023
Chương 26 1.737 308 11/09/2023
Chương 27 1.296 285 13/09/2023
Chương 28 1.566 247 15/09/2023
Chương 29 XEM 1.287 360 17/09/2023
Chương 30 XEM 1.489 341 18/09/2023
Chương 31 XEM 1.201 321 20/09/2023
Chương 32 XEM 1.455 315 22/09/2023
Chương 33 XEM 1.512 275 24/09/2023
Chương 34 1.564 164 25/09/2023
Chương 35 1.214 137 27/09/2023
Chương 36 1.376 86 29/09/2023
Chương 37 1.123 89 01/10/2023
Chương 38 1.600 85 02/10/2023
Chương 39 1.007 84 04/10/2023
Chương 40 1.511 88 06/10/2023
Chương 41 1.254 88 08/10/2023
Chương 42 1.380 82 09/10/2023
Chương 43 1.099 80 11/10/2023
Chương 44 1.422 83 13/10/2023
Chương 45 1.253 85 15/10/2023
Chương 46 1.326 81 16/10/2023
Chương 47 1.392 78 18/10/2023
Chương 48 1.261 82 20/10/2023
Chương 49 1.347 77 22/10/2023
Chương 50 1.211 91 23/10/2023
Chương 51 790 85 25/10/2023
Chương 52 1.411 84 27/10/2023
Chương 53 1.177 88 29/10/2023
Chương 54 1.171 85 30/10/2023
Chương 55 1.378 81 01/11/2023
Chương 56 1.296 86 03/11/2023
Chương 57 1.223 81 05/11/2023
Chương 58 1.258 78 06/11/2023
Chương 59 2.021 83 08/11/2023
Chương 60 1.608 79 10/11/2023
Chương 61 1.589 79 12/11/2023
Chương 62 1.400 74 13/11/2023
Chương 63 1.316 75 15/11/2023
Chương 64 1.251 80 17/11/2023
Chương 65 1.278 78 19/11/2023
Chương 66 1.169 75 20/11/2023
Chương 67 1.341 75 22/11/2023
Chương 68 1.453 74 24/11/2023
Chương 69 1.263 75 26/11/2023
Chương 70 1.196 79 27/11/2023
Chương 71 1.217 78 29/11/2023
Chương 72 1.368 77 01/12/2023
Chương 73 1.040 84 03/12/2023
Chương 74 1.405 92 04/12/2023
Chương 75 981 93 06/12/2023
Chương 76 1.270 88 08/12/2023
Chương 77 1.032 84 10/12/2023
Chương 78 1.122 79 11/12/2023
Chương 79 991 80 13/12/2023
Chương 80 1.383 82 15/12/2023
Chương 81 1.153 81 17/12/2023
Chương 82 1.158 76 18/12/2023
Chương 83 1.649 80 20/12/2023
Chương 84 2.008 87 22/12/2023
Bình Luận (28 Bình Luận)