TÌM NHANH
BÁC SĨ TÌNH CẢM
BÁC SĨ TÌNH CẢM
Tác giả: Khả Nhạc
Chuyển ngữ: TND
Designer: Narciso
Tổng số chương: 84
Lịch đăng: Chương 75
Chương Gold: Chương 1 - Chương 20
Tiêu hao: 840
Tình trạng: Truyện Full
Chương đang đọc:
0
137
10
2
0
0
46.684 views
538
1274
0
Em nghĩ rằng, so với việc chết sớm, em càng muốn cảm ơn thần linh đã cho em được sinh ra trên cõi đời này, để được gặp anh, và được anh yêu như thế.

Truyện H có cốt truyện, song xử.

Nữ chính là DJ quán bar nổi tiếng, nghiện rượu.

Nam chính nam tính, mạnh mẽ.
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 1.317 5.515 16/08/2023
Chương 2 XEM 1.346 3.425 16/08/2023
Chương 3 XEM 1.136 3.125 16/08/2023
Chương 4 XEM 1.548 2.819 16/08/2023
Chương 5 XEM 916 2.677 16/08/2023
Chương 6 XEM 1.263 2.680 16/08/2023
Chương 7 XEM 1.095 2.510 16/08/2023
Chương 8 XEM 1.472 2.435 16/08/2023
Chương 9 XEM 1.329 2.318 16/08/2023
Chương 10 XEM 1.392 2.424 16/08/2023
Chương 11 XEM 1.378 2.330 16/08/2023
Chương 12 XEM 1.422 2.224 18/08/2023
Chương 13 XEM 1.228 2.116 20/08/2023
Chương 14 XEM 1.389 1.952 21/08/2023
Chương 15 XEM 1.085 1.854 23/08/2023
Chương 16 XEM 1.676 1.698 25/08/2023
Chương 17 XEM 1.316 1.428 27/08/2023
Chương 18 XEM 1.258 1.654 28/08/2023
Chương 19 XEM 1.119 1.564 30/08/2023
Chương 20 XEM 1.444 1.466 01/09/2023
Chương 21 XEM 1.307 1.292 03/09/2023
Chương 22 XEM 1.371 1.318 04/09/2023
Chương 23 XEM 1.217 1.290 06/09/2023
Chương 24 XEM 1.428 1.744 08/09/2023
Chương 25 1.128 647 10/09/2023
Chương 26 1.737 673 11/09/2023
Chương 27 1.296 633 13/09/2023
Chương 28 1.566 555 15/09/2023
Chương 29 XEM 1.287 1.122 17/09/2023
Chương 30 XEM 1.489 977 18/09/2023
Chương 31 XEM 1.201 911 20/09/2023
Chương 32 XEM 1.455 1.017 22/09/2023
Chương 33 XEM 1.512 1.226 24/09/2023
Chương 34 1.564 493 25/09/2023
Chương 35 1.214 463 27/09/2023
Chương 36 1.376 444 29/09/2023
Chương 37 1.123 452 01/10/2023
Chương 38 1.600 427 02/10/2023
Chương 39 1.007 408 04/10/2023
Chương 40 1.511 420 06/10/2023
Chương 41 1.254 383 08/10/2023
Chương 42 1.380 378 09/10/2023
Chương 43 1.099 391 11/10/2023
Chương 44 1.422 375 13/10/2023
Chương 45 1.253 335 15/10/2023
Chương 46 1.326 328 16/10/2023
Chương 47 1.392 335 18/10/2023
Chương 48 1.261 331 20/10/2023
Chương 49 1.347 331 22/10/2023
Chương 50 1.211 373 23/10/2023
Chương 51 790 364 25/10/2023
Chương 52 1.411 333 27/10/2023
Chương 53 1.177 323 29/10/2023
Chương 54 1.171 322 30/10/2023
Chương 55 1.378 314 01/11/2023
Chương 56 1.296 316 03/11/2023
Chương 57 1.223 271 05/11/2023
Chương 58 1.258 255 06/11/2023
Chương 59 2.021 264 08/11/2023
Chương 60 1.608 246 10/11/2023
Chương 61 1.589 235 12/11/2023
Chương 62 1.400 203 13/11/2023
Chương 63 1.316 222 15/11/2023
Chương 64 1.251 200 17/11/2023
Chương 65 1.278 183 19/11/2023
Chương 66 1.169 184 20/11/2023
Chương 67 1.341 185 22/11/2023
Chương 68 1.453 178 24/11/2023
Chương 69 1.263 172 26/11/2023
Chương 70 1.196 193 27/11/2023
Chương 71 1.217 179 29/11/2023
Chương 72 1.368 169 01/12/2023
Chương 73 1.040 169 03/12/2023
Chương 74 1.405 197 04/12/2023
Chương 75 981 173 06/12/2023
Chương 76 1.270 121 08/12/2023
Chương 77 1.032 115 10/12/2023
Chương 78 1.122 107 11/12/2023
Chương 79 991 107 13/12/2023
Chương 80 1.383 111 15/12/2023
Chương 81 1.153 108 17/12/2023
Chương 82 1.158 103 18/12/2023
Chương 83 1.649 109 20/12/2023
Chương 84 2.008 119 22/12/2023
Bình Luận (41 Bình Luận)