TÌM NHANH
BÁC SĨ TÌNH CẢM
BÁC SĨ TÌNH CẢM
Tác giả: Khả Nhạc
Chuyển ngữ: TND
Designer: Narciso
Tổng số chương: 84
Lịch đăng: C.84
Chương Gold: Chương 1 - Chương 20
Tiêu hao: 840
Tình trạng: Truyện Full
Chương đang đọc:
0
104
6
1
0
0
59.609 views
661
1832
0
Em nghĩ rằng, so với việc chết sớm, em càng muốn cảm ơn thần linh đã cho em được sinh ra trên cõi đời này, để được gặp anh, và được anh yêu như thế.

Truyện H có cốt truyện, song xử.

Nữ chính là DJ quán bar nổi tiếng, nghiện rượu.

Nam chính nam tính, mạnh mẽ.
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 1.317 6.643 16/08/2023
Chương 2 XEM 1.346 4.115 16/08/2023
Chương 3 XEM 1.136 3.785 16/08/2023
Chương 4 XEM 1.548 3.372 16/08/2023
Chương 5 XEM 916 3.189 16/08/2023
Chương 6 XEM 1.263 3.199 16/08/2023
Chương 7 XEM 1.095 3.012 16/08/2023
Chương 8 XEM 1.472 2.915 16/08/2023
Chương 9 XEM 1.329 2.807 16/08/2023
Chương 10 XEM 1.392 2.921 16/08/2023
Chương 11 XEM 1.378 2.763 16/08/2023
Chương 12 XEM 1.422 2.666 18/08/2023
Chương 13 XEM 1.228 2.667 20/08/2023
Chương 14 XEM 1.389 2.401 21/08/2023
Chương 15 XEM 1.085 2.291 23/08/2023
Chương 16 XEM 1.676 2.134 25/08/2023
Chương 17 XEM 1.316 1.837 27/08/2023
Chương 18 XEM 1.258 2.118 28/08/2023
Chương 19 XEM 1.119 2.024 30/08/2023
Chương 20 XEM 1.444 1.923 01/09/2023
Chương 21 XEM 1.307 1.705 03/09/2023
Chương 22 XEM 1.371 1.752 04/09/2023
Chương 23 XEM 1.217 1.688 06/09/2023
Chương 24 XEM 1.428 2.299 08/09/2023
Chương 25 1.128 875 10/09/2023
Chương 26 1.737 916 11/09/2023
Chương 27 1.296 868 13/09/2023
Chương 28 1.566 767 15/09/2023
Chương 29 XEM 1.287 1.569 17/09/2023
Chương 30 XEM 1.489 1.378 18/09/2023
Chương 31 XEM 1.201 1.295 20/09/2023
Chương 32 XEM 1.455 1.447 22/09/2023
Chương 33 XEM 1.512 1.752 24/09/2023
Chương 34 1.564 692 25/09/2023
Chương 35 1.214 637 27/09/2023
Chương 36 1.376 625 29/09/2023
Chương 37 1.123 631 01/10/2023
Chương 38 1.600 592 02/10/2023
Chương 39 1.007 591 04/10/2023
Chương 40 1.511 600 06/10/2023
Chương 41 1.254 558 08/10/2023
Chương 42 1.380 534 09/10/2023
Chương 43 1.099 545 11/10/2023
Chương 44 1.422 536 13/10/2023
Chương 45 1.253 512 15/10/2023
Chương 46 1.326 492 16/10/2023
Chương 47 1.392 494 18/10/2023
Chương 48 1.261 503 20/10/2023
Chương 49 1.347 507 22/10/2023
Chương 50 1.211 570 23/10/2023
Chương 51 790 556 25/10/2023
Chương 52 1.411 521 27/10/2023
Chương 53 1.177 503 29/10/2023
Chương 54 1.171 494 30/10/2023
Chương 55 1.378 477 01/11/2023
Chương 56 1.296 477 03/11/2023
Chương 57 1.223 432 05/11/2023
Chương 58 1.258 405 06/11/2023
Chương 59 2.021 432 08/11/2023
Chương 60 1.608 402 10/11/2023
Chương 61 1.589 390 12/11/2023
Chương 62 1.400 349 13/11/2023
Chương 63 1.316 375 15/11/2023
Chương 64 1.251 347 17/11/2023
Chương 65 1.278 324 19/11/2023
Chương 66 1.169 321 20/11/2023
Chương 67 1.341 340 22/11/2023
Chương 68 1.453 314 24/11/2023
Chương 69 1.263 312 26/11/2023
Chương 70 1.196 353 27/11/2023
Chương 71 1.217 337 29/11/2023
Chương 72 1.368 332 01/12/2023
Chương 73 1.040 342 03/12/2023
Chương 74 1.405 406 04/12/2023
Chương 75 981 410 06/12/2023
Chương 76 1.270 375 08/12/2023
Chương 77 1.032 316 10/12/2023
Chương 78 1.122 318 11/12/2023
Chương 79 991 327 13/12/2023
Chương 80 1.383 334 15/12/2023
Chương 81 1.153 318 17/12/2023
Chương 82 1.158 291 18/12/2023
Chương 83 1.649 303 20/12/2023
Chương 84 2.008 355 22/12/2023
Bình Luận (46 Bình Luận)