TÌM NHANH
SỦNG THIẾP ĐÔNG CUNG
SỦNG THIẾP ĐÔNG CUNG
Tác giả: Giản Diệc Dung
Chuyển ngữ: SAC
Designer: Penhaligon's
Tổng số chương: 109
Lịch đăng: C.18
Chương Gold: Chương 1 - Chương 25
Tiêu hao: 795
Tình trạng: Truyện Full
Chương đang đọc:
0
81
2
1
0
0
11.238 views
276
918
0
Lương đễ Đông cung rơi xuống sông chết, Thái tử điện hạ cực kỳ đau thương, hộc máu mà chết. Không ngờ, y được sống lại, nhưng lại trở về quá khứ, lúc này nàng vẫn chưa phải thiếp của y.

Thái tử: Ta cũng muốn từ bỏ nàng, nhưng trái tim ta không đồng ý...
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 2.164 1.648 08/05/2024
Chương 2 XEM 2.309 1.052 08/05/2024
Chương 3 XEM 2.764 891 08/05/2024
Chương 4 XEM 2.800 771 08/05/2024
Chương 5 XEM 2.544 656 08/05/2024
Chương 6 XEM 2.397 583 08/05/2024
Chương 7 XEM 2.665 573 08/05/2024
Chương 8 XEM 2.580 561 08/05/2024
Chương 9 XEM 2.531 583 08/05/2024
Chương 10 XEM 2.834 611 08/05/2024
Chương 11 XEM 2.622 596 09/05/2024
Chương 12 XEM 2.549 452 11/05/2024
Chương 13 XEM 2.806 353 12/05/2024
Chương 14 XEM 2.794 335 14/05/2024
Chương 15 XEM 2.495 270 16/05/2024
Chương 16 XEM 2.988 212 18/05/2024
Chương 17 XEM 2.572 191 19/05/2024
Chương 18 XEM 2.448 122 21/05/2024
Chương 19
2.583 42 23/05/2024
Chương 20
2.550 49 25/05/2024
Chương 21
2.455 34 26/05/2024
Chương 22
1.782 34 28/05/2024
Chương 23
2.248 34 30/05/2024
Chương 24
912 36 01/06/2024
Chương 25
2.772 39 02/06/2024
Chương 26
2.469 25 04/06/2024
Chương 27
2.476 24 06/06/2024
Chương 28
2.395 29 08/06/2024
Chương 29
2.392 31 09/06/2024
Chương 30 2.641 28 11/06/2024
Chương 31
2.461 26 13/06/2024
Chương 32
2.072 32 15/06/2024
Chương 33
1.789 29 16/06/2024
Chương 34
2.581 28 18/06/2024
Chương 35 2.632 26 20/06/2024
Chương 36
2.078 25 22/06/2024
Chương 37
2.145 23 23/06/2024
Chương 38
2.190 24 25/06/2024
Chương 39
2.028 27 27/06/2024
Chương 40
2.115 30 29/06/2024
Chương 41
2.014 32 30/06/2024
Chương 42
2.225 26 02/07/2024
Chương 43
2.173 28 04/07/2024
Chương 44
2.508 26 06/07/2024
Chương 45
2.171 28 07/07/2024
Chương 46
2.177 25 09/07/2024
Chương 47
2.275 27 11/07/2024
Chương 48
2.138 29 13/07/2024
Chương 49
2.130 25 14/07/2024
Chương 50
2.056 31 16/07/2024
Chương 51
2.228 28 18/07/2024
Chương 52
2.215 27 20/07/2024
Chương 53 2.100 29 21/07/2024
Chương 54
2.151 29 23/07/2024
Chương 55
2.204 27 25/07/2024
Chương 56
2.222 26 27/07/2024
Chương 57
2.156 25 28/07/2024
Chương 58
2.194 26 30/07/2024
Chương 59 2.374 25 01/08/2024
Chương 60
2.169 25 03/08/2024
Chương 61 2.348 27 04/08/2024
Chương 62 2.458 25 06/08/2024
Chương 63 2.475 24 08/08/2024
Chương 64 2.207 23 10/08/2024
Chương 65 2.425 23 11/08/2024
Chương 66 2.163 25 13/08/2024
Chương 67 2.215 23 15/08/2024
Chương 68 2.194 23 17/08/2024
Chương 69 2.225 22 18/08/2024
Chương 70 2.181 25 20/08/2024
Chương 71 2.084 25 22/08/2024
Chương 72 2.144 23 24/08/2024
Chương 73 2.156 21 25/08/2024
Chương 74 2.246 21 27/08/2024
Chương 75 2.014 23 29/08/2024
Chương 76 2.078 22 31/08/2024
Chương 77 2.552 22 01/09/2024
Chương 78 2.422 23 03/09/2024
Chương 79 2.253 22 05/09/2024
Chương 80 2.206 22 07/09/2024
Chương 81 2.158 22 08/09/2024
Chương 82 2.615 27 10/09/2024
Chương 83 2.875 26 12/09/2024
Chương 84 2.638 25 14/09/2024
Chương 85 2.489 21 15/09/2024
Chương 86 2.541 27 17/09/2024
Chương 87 2.445 24 19/09/2024
Chương 88 2.498 23 21/09/2024
Chương 89 2.633 23 22/09/2024
Chương 90 2.554 23 24/09/2024
Chương 91 2.586 24 26/09/2024
Chương 92 2.855 20 28/09/2024
Chương 93 2.625 19 29/09/2024
Chương 94 2.569 19 01/10/2024
Chương 95 2.757 21 03/10/2024
Chương 96 2.876 27 05/10/2024
Chương 97 2.841 24 06/10/2024
Chương 98 2.524 23 08/10/2024
Chương 99 2.647 27 10/10/2024
Chương 100 2.534 24 12/10/2024
Chương 101 2.636 23 13/10/2024
Chương 102 2.279 23 15/10/2024
Chương 103 2.150 26 17/10/2024
Chương 104 2.334 24 19/10/2024
Chương 105 2.581 25 20/10/2024
Chương 106 2.420 25 22/10/2024
Chương 107 2.484 29 24/10/2024
Chương 108 4.424 33 26/10/2024
Chương 109 1.509 50 27/10/2024
Bình Luận (10 Bình Luận)