TÌM NHANH
HOA HỒNG ĐỎ
HOA HỒNG ĐỎ
Chuyển ngữ: Bún Đậu
Designer: Penhaligon's
Tổng số chương: 115
Lịch đăng: C.115
Chương Gold: Chương 1 - Chương 25
Tiêu hao: 780
Tình trạng: Truyện Full
Chương đang đọc:
0
137
13
2
0
0
90.519 views
1109
2732
0
Phó Lâm Viễn rất bảo vệ cấp dưới của mình, đặc biệt là thư ký.

Mà cô chính là cô thư ký đó.

Làm thư ký của anh, cô biết rõ anh có rất nhiều người phụ nữ thoáng qua, nhưng anh sẽ không cưới ai trong số họ cả, đương nhiên ngoại trừ người phụ nữ đã ra nước ngoài vào năm năm trước.

Cô không ngờ rằng mối quan hệ giữa sếp và cấp dưới sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có vướng mắc tình cảm “như thật như giả” với anh.

Không lâu sau.

Người phụ nữ đó về nước, cô cũng đã trải nghiệm đủ cuộc sống ở thành phố, cô nói với anh: “Tôi về kết hôn.”

“Anh cưới vợ sinh con.”

Anh cầm bút lên, duyệt đơn từ chức của cô.

Tình cảm của người trưởng thành phát triển thành tình yêu, có lúc chỉ trong một ý nghĩ, có khi vượt qua cả núi cả sông.

Cô và anh, chính là khoảng cách giữa núi và sông.

Phó Lâm Viễn và Trần Tĩnh.
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 2.811 6.478 28/08/2023
Chương 2 XEM 2.497 4.532 28/08/2023
Chương 3 XEM 2.366 4.003 28/08/2023
Chương 4 XEM 2.949 5.650 28/08/2023
Chương 5 XEM 2.486 3.629 28/08/2023
Chương 6 XEM 3.488 3.584 28/08/2023
Chương 7 XEM 2.299 3.308 28/08/2023
Chương 8 XEM 2.225 3.272 28/08/2023
Chương 9 XEM 2.404 3.221 28/08/2023
Chương 10 XEM 1.261 3.340 28/08/2023
Chương 11 XEM 2.755 3.524 02/09/2023
Chương 12 XEM 1.608 3.914 03/09/2023
Chương 13 3.938 1.719 05/09/2023
Chương 14 XEM 2.656 2.766 07/09/2023
Chương 15 XEM 2.699 2.757 09/09/2023
Chương 16 4.278 1.762 10/09/2023
Chương 17 XEM 2.511 2.558 12/09/2023
Chương 18 XEM 3.585 2.434 14/09/2023
Chương 19 XEM 2.612 2.336 16/09/2023
Chương 20 XEM 2.473 2.407 17/09/2023
Chương 21 XEM 2.923 2.404 19/09/2023
Chương 22 XEM 2.760 2.783 21/09/2023
Chương 23 4.315 1.686 23/09/2023
Chương 24 3.981 1.625 24/09/2023
Chương 25 XEM 2.692 2.822 26/09/2023
Chương 26 XEM 2.851 3.274 28/09/2023
Chương 27 XEM 2.988 2.847 30/09/2023
Chương 28 XEM 1.969 2.797 01/10/2023
Chương 29 XEM 2.310 3.624 03/10/2023
Chương 30 4.441 1.971 05/10/2023
Chương 31 XEM 3.203 3.633 07/10/2023
Chương 32 XEM 2.448 2.995 08/10/2023
Chương 33 XEM 2.522 2.863 10/10/2023
Chương 34 XEM 3.202 2.785 12/10/2023
Chương 35 XEM 2.680 2.689 14/10/2023
Chương 36 XEM 1.896 3.163 15/10/2023
Chương 37 3.690 1.578 17/10/2023
Chương 38 3.413 1.531 19/10/2023
Chương 39 3.599 1.556 21/10/2023
Chương 40 3.741 1.479 22/10/2023
Chương 41 XEM 2.452 2.786 24/10/2023
Chương 42 XEM 2.897 2.285 26/10/2023
Chương 43 XEM 2.458 2.134 28/10/2023
Chương 44 XEM 2.385 2.631 29/10/2023
Chương 45 3.941 1.472 31/10/2023
Chương 46 3.163 1.206 02/11/2023
Chương 47 XEM 2.586 2.352 04/11/2023
Chương 48 XEM 2.964 2.142 05/11/2023
Chương 49 XEM 2.716 2.070 07/11/2023
Chương 50 XEM 2.307 2.359 09/11/2023
Chương 51 XEM 3.226 2.551 11/11/2023
Chương 52 3.667 1.333 12/11/2023
Chương 53 3.758 1.217 14/11/2023
Chương 54 4.250 1.235 16/11/2023
Chương 55 3.588 1.182 18/11/2023
Chương 56 XEM 1.943 2.375 19/11/2023
Chương 57 XEM 3.126 2.144 21/11/2023
Chương 58 XEM 3.161 2.093 23/11/2023
Chương 59 XEM 2.894 2.089 25/11/2023
Chương 60 XEM 2.898 2.215 26/11/2023
Chương 61 XEM 1.897 2.465 28/11/2023
Chương 62 3.949 1.231 30/11/2023
Chương 63 4.353 1.136 02/12/2023
Chương 64 3.121 1.061 03/12/2023
Chương 65 3.108 1.047 05/12/2023
Chương 66 XEM 1.870 2.163 07/12/2023
Chương 67 XEM 2.370 1.899 09/12/2023
Chương 68 XEM 2.138 2.014 10/12/2023
Chương 69 XEM 2.563 2.199 12/12/2023
Chương 70 XEM 2.821 2.357 14/12/2023
Chương 71 XEM 2.212 2.342 16/12/2023
Chương 72 3.445 1.328 17/12/2023
Chương 73 XEM 2.122 2.125 19/12/2023
Chương 74 XEM 2.787 2.047 21/12/2023
Chương 75 XEM 1.697 2.338 23/12/2023
Chương 76 3.923 1.318 24/12/2023
Chương 77 3.877 1.223 26/12/2023
Chương 78 XEM 2.908 2.028 28/12/2023
Chương 79 3.197 1.133 30/12/2023
Chương 80 XEM 2.268 2.235 31/12/2023
Chương 81 XEM 2.306 2.032 02/01/2024
Chương 82 XEM 2.695 2.110 04/01/2024
Chương 83 XEM 2.398 2.116 06/01/2024
Chương 84 XEM 2.998 2.236 07/01/2024
Chương 85 XEM 2.851 2.426 09/01/2024
Chương 86 XEM 1.506 3.222 11/01/2024
Chương 87 3.625 1.317 13/01/2024
Chương 88 3.982 1.280 14/01/2024
Chương 89 2.307 1.365 16/01/2024
Chương 90 2.508 1.536 18/01/2024
Chương 91 2.848 1.302 20/01/2024
Chương 92 2.989 1.418 21/01/2024
Chương 93 3.002 1.464 23/01/2024
Chương 94 1.820 1.564 25/01/2024
Chương 95 2.468 1.542 27/01/2024
Chương 96 2.065 1.469 28/01/2024
Chương 97 2.196 1.407 30/01/2024
Chương 98 3.384 1.420 01/02/2024
Chương 99 3.599 1.289 03/02/2024
Chương 100 2.710 1.309 04/02/2024
Chương 101 3.169 1.298 06/02/2024
Chương 102 2.357 1.255 08/02/2024
Chương 103 4.041 1.248 10/02/2024
Chương 104 2.490 1.176 11/02/2024
Chương 105 2.326 1.190 13/02/2024
Chương 106 3.060 1.177 15/02/2024
Chương 107 2.517 1.111 17/02/2024
Chương 108 3.086 1.133 18/02/2024
Chương 109 3.312 1.188 20/02/2024
Chương 110 2.622 1.189 22/02/2024
Chương 111 2.598 1.085 24/02/2024
Chương 112 2.374 1.031 25/02/2024
Chương 113 1.570 984 27/02/2024
Chương 114 3.040 1.052 29/02/2024
Chương 115 2.815 1.283 02/03/2024
Bình Luận (79 Bình Luận)