TÌM NHANH
HOA HỒNG ĐỎ
HOA HỒNG ĐỎ
Chuyển ngữ: Bún Đậu
Designer: Penhaligon's
Tổng số chương: 115
Lịch đăng: C.115
Chương Gold: Chương 1 - Chương 25
Tiêu hao: 780
Tình trạng: Truyện Full
Chương đang đọc:
0
139
13
2
0
0
92.420 views
1129
2803
0
Phó Lâm Viễn rất bảo vệ cấp dưới của mình, đặc biệt là thư ký.

Mà cô chính là cô thư ký đó.

Làm thư ký của anh, cô biết rõ anh có rất nhiều người phụ nữ thoáng qua, nhưng anh sẽ không cưới ai trong số họ cả, đương nhiên ngoại trừ người phụ nữ đã ra nước ngoài vào năm năm trước.

Cô không ngờ rằng mối quan hệ giữa sếp và cấp dưới sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có vướng mắc tình cảm “như thật như giả” với anh.

Không lâu sau.

Người phụ nữ đó về nước, cô cũng đã trải nghiệm đủ cuộc sống ở thành phố, cô nói với anh: “Tôi về kết hôn.”

“Anh cưới vợ sinh con.”

Anh cầm bút lên, duyệt đơn từ chức của cô.

Tình cảm của người trưởng thành phát triển thành tình yêu, có lúc chỉ trong một ý nghĩ, có khi vượt qua cả núi cả sông.

Cô và anh, chính là khoảng cách giữa núi và sông.

Phó Lâm Viễn và Trần Tĩnh.
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 2.811 6.636 28/08/2023
Chương 2 XEM 2.497 4.644 28/08/2023
Chương 3 XEM 2.366 4.118 28/08/2023
Chương 4 XEM 2.949 5.750 28/08/2023
Chương 5 XEM 2.486 4.472 28/08/2023
Chương 6 XEM 3.488 3.687 28/08/2023
Chương 7 XEM 2.299 3.407 28/08/2023
Chương 8 XEM 2.225 3.357 28/08/2023
Chương 9 XEM 2.404 3.306 28/08/2023
Chương 10 XEM 1.261 3.427 28/08/2023
Chương 11 XEM 2.755 3.620 02/09/2023
Chương 12 XEM 1.608 4.017 03/09/2023
Chương 13 3.938 1.763 05/09/2023
Chương 14 XEM 2.656 2.835 07/09/2023
Chương 15 XEM 2.699 2.821 09/09/2023
Chương 16 4.278 1.803 10/09/2023
Chương 17 XEM 2.511 2.635 12/09/2023
Chương 18 XEM 3.585 2.498 14/09/2023
Chương 19 XEM 2.612 2.399 16/09/2023
Chương 20 XEM 2.473 2.473 17/09/2023
Chương 21 XEM 2.923 2.470 19/09/2023
Chương 22 XEM 2.760 2.849 21/09/2023
Chương 23 4.315 1.732 23/09/2023
Chương 24 3.981 1.668 24/09/2023
Chương 25 XEM 2.692 2.897 26/09/2023
Chương 26 XEM 2.851 3.336 28/09/2023
Chương 27 XEM 2.988 2.906 30/09/2023
Chương 28 XEM 1.969 2.859 01/10/2023
Chương 29 XEM 2.310 3.718 03/10/2023
Chương 30 4.441 2.018 05/10/2023
Chương 31 XEM 3.203 3.697 07/10/2023
Chương 32 XEM 2.448 3.057 08/10/2023
Chương 33 XEM 2.522 2.929 10/10/2023
Chương 34 XEM 3.202 2.845 12/10/2023
Chương 35 XEM 2.680 2.760 14/10/2023
Chương 36 XEM 1.896 3.235 15/10/2023
Chương 37 3.690 1.625 17/10/2023
Chương 38 3.413 1.582 19/10/2023
Chương 39 3.599 1.605 21/10/2023
Chương 40 3.741 1.523 22/10/2023
Chương 41 XEM 2.452 2.849 24/10/2023
Chương 42 XEM 2.897 2.342 26/10/2023
Chương 43 XEM 2.458 2.193 28/10/2023
Chương 44 XEM 2.385 2.693 29/10/2023
Chương 45 3.941 1.517 31/10/2023
Chương 46 3.163 1.245 02/11/2023
Chương 47 XEM 2.586 2.419 04/11/2023
Chương 48 XEM 2.964 2.205 05/11/2023
Chương 49 XEM 2.716 2.136 07/11/2023
Chương 50 XEM 2.307 2.436 09/11/2023
Chương 51 XEM 3.226 2.636 11/11/2023
Chương 52 3.667 1.382 12/11/2023
Chương 53 3.758 1.264 14/11/2023
Chương 54 4.250 1.274 16/11/2023
Chương 55 3.588 1.225 18/11/2023
Chương 56 XEM 1.943 2.460 19/11/2023
Chương 57 XEM 3.126 2.222 21/11/2023
Chương 58 XEM 3.161 2.175 23/11/2023
Chương 59 XEM 2.894 2.174 25/11/2023
Chương 60 XEM 2.898 2.304 26/11/2023
Chương 61 XEM 1.897 2.553 28/11/2023
Chương 62 3.949 1.287 30/11/2023
Chương 63 4.353 1.200 02/12/2023
Chương 64 3.121 1.123 03/12/2023
Chương 65 3.108 1.107 05/12/2023
Chương 66 XEM 1.870 2.245 07/12/2023
Chương 67 XEM 2.370 1.986 09/12/2023
Chương 68 XEM 2.138 2.093 10/12/2023
Chương 69 XEM 2.563 2.277 12/12/2023
Chương 70 XEM 2.821 2.445 14/12/2023
Chương 71 XEM 2.212 2.422 16/12/2023
Chương 72 3.445 1.385 17/12/2023
Chương 73 XEM 2.122 2.196 19/12/2023
Chương 74 XEM 2.787 2.125 21/12/2023
Chương 75 XEM 1.697 2.426 23/12/2023
Chương 76 3.923 1.380 24/12/2023
Chương 77 3.877 1.278 26/12/2023
Chương 78 XEM 2.908 2.114 28/12/2023
Chương 79 3.197 1.185 30/12/2023
Chương 80 XEM 2.268 2.312 31/12/2023
Chương 81 XEM 2.306 2.116 02/01/2024
Chương 82 XEM 2.695 2.188 04/01/2024
Chương 83 XEM 2.398 2.190 06/01/2024
Chương 84 XEM 2.998 2.315 07/01/2024
Chương 85 XEM 2.851 2.509 09/01/2024
Chương 86 XEM 1.506 3.333 11/01/2024
Chương 87 3.625 1.373 13/01/2024
Chương 88 3.982 1.339 14/01/2024
Chương 89 2.307 1.424 16/01/2024
Chương 90 2.508 1.600 18/01/2024
Chương 91 2.848 1.350 20/01/2024
Chương 92 2.989 1.480 21/01/2024
Chương 93 3.002 1.519 23/01/2024
Chương 94 1.820 1.620 25/01/2024
Chương 95 2.468 1.618 27/01/2024
Chương 96 2.065 1.513 28/01/2024
Chương 97 2.196 1.453 30/01/2024
Chương 98 3.384 1.466 01/02/2024
Chương 99 3.599 1.339 03/02/2024
Chương 100 2.710 1.366 04/02/2024
Chương 101 3.169 1.348 06/02/2024
Chương 102 2.357 1.300 08/02/2024
Chương 103 4.041 1.296 10/02/2024
Chương 104 2.490 1.219 11/02/2024
Chương 105 2.326 1.228 13/02/2024
Chương 106 3.060 1.218 15/02/2024
Chương 107 2.517 1.157 17/02/2024
Chương 108 3.086 1.184 18/02/2024
Chương 109 3.312 1.237 20/02/2024
Chương 110 2.622 1.249 22/02/2024
Chương 111 2.598 1.141 24/02/2024
Chương 112 2.374 1.080 25/02/2024
Chương 113 1.570 1.034 27/02/2024
Chương 114 3.040 1.102 29/02/2024
Chương 115 2.815 1.355 02/03/2024
Bình Luận (86 Bình Luận)