TÌM NHANH
HOA HỒNG ĐỎ
HOA HỒNG ĐỎ
Chuyển ngữ: Bún Đậu
Designer: Penhaligon's
Tổng số chương: 115
Lịch đăng: Chương 26
Chương Gold: Chương 1 - Chương 25
Tiêu hao: 780
Tình trạng: Truyện Full
Chương đang đọc:
0
112
4
0
0
0
18.513 views
402
835
0
Phó Lâm Viễn rất bảo vệ cấp dưới của mình, đặc biệt là thư ký.

Mà cô chính là cô thư ký đó.

Làm thư ký của anh, cô biết rõ anh có rất nhiều người phụ nữ thoáng qua, nhưng anh sẽ không cưới ai trong số họ cả, đương nhiên ngoại trừ người phụ nữ đã ra nước ngoài vào năm năm trước.

Cô không ngờ rằng mối quan hệ giữa sếp và cấp dưới sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có vướng mắc tình cảm “như thật như giả” với anh.

Không lâu sau.

Người phụ nữ đó về nước, cô cũng đã trải nghiệm đủ cuộc sống ở thành phố, cô nói với anh: “Tôi về kết hôn.”

“Anh cưới vợ sinh con.”

Anh cầm bút lên, duyệt đơn từ chức của cô.

Tình cảm của người trưởng thành phát triển thành tình yêu, có lúc chỉ trong một ý nghĩ, có khi vượt qua cả núi cả sông.

Cô và anh, chính là khoảng cách giữa núi và sông.

Phó Lâm Viễn và Trần Tĩnh.
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 2.811 1.281 28/08/2023
Chương 2 XEM 2.497 1.022 28/08/2023
Chương 3 XEM 2.366 951 28/08/2023
Chương 4 XEM 2.949 938 28/08/2023
Chương 5 XEM 2.486 848 28/08/2023
Chương 6 XEM 3.488 802 28/08/2023
Chương 7 XEM 2.299 775 28/08/2023
Chương 8 XEM 2.225 815 28/08/2023
Chương 9 XEM 2.404 749 28/08/2023
Chương 10 XEM 1.261 829 28/08/2023
Chương 11 XEM 2.755 832 02/09/2023
Chương 12 XEM 1.608 961 03/09/2023
Chương 13 3.938 389 05/09/2023
Chương 14 XEM 2.656 648 07/09/2023
Chương 15 XEM 2.699 660 09/09/2023
Chương 16 4.278 390 10/09/2023
Chương 17 XEM 2.511 511 12/09/2023
Chương 18 XEM 3.585 504 14/09/2023
Chương 19 XEM 2.612 443 16/09/2023
Chương 20 XEM 2.473 448 17/09/2023
Chương 21 XEM 2.923 409 19/09/2023
Chương 22 XEM 2.760 437 21/09/2023
Chương 23 4.315 256 23/09/2023
Chương 24 3.981 243 24/09/2023
Chương 25 XEM 2.692 320 26/09/2023
Chương 26 XEM 2.851 194 28/09/2023
Chương 27
2.988 119 30/09/2023
Chương 28
1.969 105 01/10/2023
Chương 29
2.310 109 03/10/2023
Chương 30 4.441 119 05/10/2023
Chương 31
3.203 117 07/10/2023
Chương 32
2.448 113 08/10/2023
Chương 33
2.522 104 10/10/2023
Chương 34
3.202 106 12/10/2023
Chương 35
2.680 106 14/10/2023
Chương 36
1.896 99 15/10/2023
Chương 37 3.690 107 17/10/2023
Chương 38 3.413 101 19/10/2023
Chương 39 3.599 112 21/10/2023
Chương 40 3.741 120 22/10/2023
Chương 41
2.452 104 24/10/2023
Chương 42
2.897 107 26/10/2023
Chương 43
2.458 104 28/10/2023
Chương 44
2.385 104 29/10/2023
Chương 45 3.941 107 31/10/2023
Chương 46 3.163 112 02/11/2023
Chương 47
2.586 108 04/11/2023
Chương 48
2.964 110 05/11/2023
Chương 49
2.716 100 07/11/2023
Chương 50
2.307 122 09/11/2023
Chương 51
3.226 116 11/11/2023
Chương 52 3.667 112 12/11/2023
Chương 53 3.758 117 14/11/2023
Chương 54 4.250 118 16/11/2023
Chương 55 3.588 116 18/11/2023
Chương 56
1.943 121 19/11/2023
Chương 57
3.126 113 21/11/2023
Chương 58
3.161 114 23/11/2023
Chương 59
2.894 117 25/11/2023
Chương 60
2.898 128 26/11/2023
Chương 61
1.897 118 28/11/2023
Chương 62 3.949 119 30/11/2023
Chương 63 4.353 118 02/12/2023
Chương 64 3.121 112 03/12/2023
Chương 65 3.108 124 05/12/2023
Chương 66
1.870 119 07/12/2023
Chương 67
2.370 115 09/12/2023
Chương 68
2.138 109 10/12/2023
Chương 69
2.563 120 12/12/2023
Chương 70
2.821 127 14/12/2023
Chương 71
2.212 118 16/12/2023
Chương 72 3.445 118 17/12/2023
Chương 73
2.122 121 19/12/2023
Chương 74
2.787 114 21/12/2023
Chương 75
1.697 119 23/12/2023
Chương 76 3.923 111 24/12/2023
Chương 77 3.877 107 26/12/2023
Chương 78
2.908 111 28/12/2023
Chương 79 3.197 126 30/12/2023
Chương 80
2.268 130 31/12/2023
Chương 81
2.306 113 02/01/2024
Chương 82
2.695 120 04/01/2024
Chương 83
2.398 114 06/01/2024
Chương 84
2.998 125 07/01/2024
Chương 85
2.851 141 09/01/2024
Chương 86
1.506 130 11/01/2024
Chương 87 3.625 132 13/01/2024
Chương 88 3.982 139 14/01/2024
Chương 89 2.307 128 16/01/2024
Chương 90 2.508 153 18/01/2024
Chương 91 2.848 136 20/01/2024
Chương 92 2.989 127 21/01/2024
Chương 93 3.002 129 23/01/2024
Chương 94 1.820 138 25/01/2024
Chương 95 2.468 146 27/01/2024
Chương 96 2.065 137 28/01/2024
Chương 97 2.196 133 30/01/2024
Chương 98 3.384 126 01/02/2024
Chương 99 3.599 129 03/02/2024
Chương 100 2.710 130 04/02/2024
Chương 101 3.169 127 06/02/2024
Chương 102 2.357 118 08/02/2024
Chương 103 4.041 127 10/02/2024
Chương 104 2.490 120 11/02/2024
Chương 105 2.326 125 13/02/2024
Chương 106 3.060 124 15/02/2024
Chương 107 2.517 126 17/02/2024
Chương 108 3.086 125 18/02/2024
Chương 109 3.312 121 20/02/2024
Chương 110 2.622 123 22/02/2024
Chương 111 2.598 127 24/02/2024
Chương 112 2.374 116 25/02/2024
Chương 113 1.570 111 27/02/2024
Chương 114 3.040 124 29/02/2024
Chương 115 2.815 140 02/03/2024
Bình Luận (30 Bình Luận)