TÌM NHANH
HẠNH PHÚC NHỎ DỄ THƯƠNG
HẠNH PHÚC NHỎ DỄ THƯƠNG
Chuyển ngữ: Marc Jacobs Daisy
Designer: Jo Malone
Tổng số chương: 78
Lịch đăng: C.25
Chương Gold: Chương 1 - Chương 25
Tiêu hao: 450
Tình trạng: Truyện Full
Chương đang đọc:
0
79
4
0
0
0
11.719 views
302
1073
0
Sau khi trở thành một cô bé trong một lần ngoài ý muốn, cô được nam thần đem về nhà nuôi.

Từ đó chăm sóc vô cùng chu đáo, được ăn ngon uống ngon, Nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.

Thực sự là yêu thương không biết để đâu cho hết.

“Tôi đã mua hết những bộ quần áo mới nhất của hãng B rồi, em thật sự không đến nhà tôi ở sao?”

“Bộ phim nay phải quay ở nước ngoài, xa quá, đừng đi.”

“Không vui? Có cần tôi bế lên cao không?”

Tư Lật: Tư Lật bản người lớn cũng muốn được bế lên cao.
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 2.630 1.099 19/05/2024
Chương 2 XEM 2.353 740 19/05/2024
Chương 3 XEM 2.452 656 19/05/2024
Chương 4 XEM 2.632 554 19/05/2024
Chương 5 XEM 2.336 517 19/05/2024
Chương 6 XEM 2.366 465 19/05/2024
Chương 7 XEM 2.743 451 19/05/2024
Chương 8 XEM 2.683 452 19/05/2024
Chương 9 XEM 3.362 455 19/05/2024
Chương 10 XEM 2.419 473 19/05/2024
Chương 11 XEM 2.568 386 21/05/2024
Chương 12 XEM 2.641 306 23/05/2024
Chương 13 XEM 2.774 266 25/05/2024
Chương 14 XEM 2.626 247 26/05/2024
Chương 15 XEM 2.451 255 28/05/2024
Chương 16 3.265 100 30/05/2024
Chương 17 3.443 90 01/06/2024
Chương 18 3.511 98 02/06/2024
Chương 19 XEM 2.521 166 04/06/2024
Chương 20 XEM 2.384 169 06/06/2024
Chương 21 XEM 3.077 139 08/06/2024
Chương 22 XEM 2.754 153 09/06/2024
Chương 23 XEM 2.499 126 11/06/2024
Chương 24 2.816 73 13/06/2024
Chương 25 XEM 2.427 59 15/06/2024
Chương 26
2.630 31 16/06/2024
Chương 27
2.645 30 18/06/2024
Chương 28 2.741 31 20/06/2024
Chương 29
2.553 31 22/06/2024
Chương 30
2.429 32 23/06/2024
Chương 31
2.498 31 25/06/2024
Chương 32
2.647 30 27/06/2024
Chương 33
2.163 31 29/06/2024
Chương 34
2.586 29 30/06/2024
Chương 35
2.785 30 02/07/2024
Chương 36
2.800 30 04/07/2024
Chương 37 2.893 31 06/07/2024
Chương 38
2.763 30 07/07/2024
Chương 39
2.616 31 09/07/2024
Chương 40
2.471 32 11/07/2024
Chương 41 2.648 32 13/07/2024
Chương 42
2.600 31 14/07/2024
Chương 43
2.647 31 16/07/2024
Chương 44
2.691 33 18/07/2024
Chương 45 2.702 29 20/07/2024
Chương 46
2.680 25 21/07/2024
Chương 47
2.625 24 23/07/2024
Chương 48
2.511 25 25/07/2024
Chương 49
2.457 31 27/07/2024
Chương 50 3.058 32 28/07/2024
Chương 51
2.588 28 30/07/2024
Chương 52
2.715 28 01/08/2024
Chương 53
2.471 28 03/08/2024
Chương 54
2.452 31 04/08/2024
Chương 55
2.329 29 06/08/2024
Chương 56
2.380 31 08/08/2024
Chương 57
2.562 30 10/08/2024
Chương 58 2.572 26 11/08/2024
Chương 59 2.673 28 13/08/2024
Chương 60 2.562 25 15/08/2024
Chương 61 2.746 28 17/08/2024
Chương 62 2.541 24 18/08/2024
Chương 63 2.687 24 20/08/2024
Chương 64 2.573 24 22/08/2024
Chương 65 2.896 24 24/08/2024
Chương 66 2.722 23 25/08/2024
Chương 67 2.862 25 27/08/2024
Chương 68 2.652 23 29/08/2024
Chương 69 2.481 25 31/08/2024
Chương 70 2.804 29 01/09/2024
Chương 71 2.563 32 03/09/2024
Chương 72 2.615 28 05/09/2024
Chương 73 2.654 25 07/09/2024
Chương 74 2.695 23 08/09/2024
Chương 75 2.819 25 10/09/2024
Chương 76 3.113 23 12/09/2024
Chương 77 2.398 26 14/09/2024
Chương 78 2.730 31 15/09/2024
Bình Luận (15 Bình Luận)