TÌM NHANH
[FULL_FREE]_GIỮA VỢ VÀ CHỒNG
[FULL_FREE]_GIỮA VỢ VÀ CHỒNG
Chuyển ngữ: Pineapple
Designer: J'adore
Tổng số chương: 66
Lịch đăng: C.35
Chương Gold: Chương 1 - Chương 60
Tình trạng: Truyện Full
Chương đang đọc:
0
96
4
0
1
0
78.422 views
538
1853
0
Hàn Nhã Văn và Thạch Đông Thăng kết hôn được 5 năm, sinh hoạt vợ chồng luôn làm cho có lệ.

Trịnh Đằng Huy và Lý Giai Di là đôi vợ chồng mới cưới, sinh hoạt vợ chồng luôn trong tình trạng mãnh liệt như lửa.

Một ngày đẹp trời hai đôi vợ chồng trở thành hàng xóm, trao đổi thân phận với nhau, tất cả đều vượt rào.

Luật sư bên ngoài có vẻ đứng đắn, nhưng bên trong lại rất đồi bại vs giáo viên nhà trẻ tao nhã

Huấn luyện viên thể hình gợi cảm vs tác giả có vẻ ngoài bảo thủ
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
CHƯƠNG 1 XEM 927 8.022 03/04/2024
CHƯƠNG 2 XEM 738 7.014 03/04/2024
CHƯƠNG 3 XEM 729 6.766 03/04/2024
CHƯƠNG 4 XEM 773 6.360 03/04/2024
CHƯƠNG 5 XEM 805 6.006 03/04/2024
CHƯƠNG 6 XEM 1.073 5.862 03/04/2024
CHƯƠNG 7 XEM 970 5.775 03/04/2024
CHƯƠNG 8 XEM 908 5.771 03/04/2024
CHƯƠNG 9 XEM 792 6.032 03/04/2024
CHƯƠNG 10 XEM 771 6.607 05/04/2024
CHƯƠNG 11 XEM 811 5.688 07/04/2024
CHƯƠNG 12 XEM 874 6.133 08/04/2024
CHƯƠNG 13 XEM 776 6.293 10/04/2024
CHƯƠNG 14 XEM 702 5.635 12/04/2024
CHƯƠNG 15 XEM 771 5.500 14/04/2024
CHƯƠNG 16 XEM 860 5.803 15/04/2024
CHƯƠNG 17 XEM 830 5.630 17/04/2024
CHƯƠNG 18 XEM 761 5.883 19/04/2024
CHƯƠNG 19 XEM 837 7.029 21/04/2024
CHƯƠNG 20🔐
839 3.577 22/04/2024
CHƯƠNG 21 XEM 881 5.677 24/04/2024
CHƯƠNG 22 XEM 818 6.522 26/04/2024
CHƯƠNG 23🔐
923 2.415 28/04/2024
CHƯƠNG 24 XEM 778 4.453 29/04/2024
CHƯƠNG 25🔐
899 2.232 01/05/2024
CHƯƠNG 26 XEM 768 3.916 03/05/2024
CHƯƠNG 27🔐
829 1.722 05/05/2024
CHƯƠNG 28 XEM 789 3.051 06/05/2024
CHƯƠNG 29🔐
860 1.373 08/05/2024
CHƯƠNG 30 XEM 820 2.476 10/05/2024
CHƯƠNG 31🔐
801 1.057 12/05/2024
CHƯƠNG 32 XEM 814 2.117 13/05/2024
CHƯƠNG 33🔐
1.184 1.044 15/05/2024
CHƯƠNG 34🔐
1.137 832 17/05/2024
CHƯƠNG 35 XEM 848 1.104 19/05/2024
CHƯƠNG 36🔐
955 546 20/05/2024
CHƯƠNG 37🔐
1.116 181 22/05/2024
CHƯƠNG 38
832 188 24/05/2024
CHƯƠNG 39🔐
991 194 26/05/2024
CHƯƠNG 40🔐
947 195 27/05/2024
CHƯƠNG 41
797 174 29/05/2024
CHƯƠNG 42
743 173 31/05/2024
CHƯƠNG 43🔐
1.061 190 02/06/2024
CHƯƠNG 44
822 196 03/06/2024
CHƯƠNG 45🔐
1.077 198 05/06/2024
CHƯƠNG 46
853 183 07/06/2024
CHƯƠNG 47🔐
1.064 206 09/06/2024
CHƯƠNG 48
815 174 10/06/2024
CHƯƠNG 49🔐
891 176 12/06/2024
CHƯƠNG 50🔐
864 162 14/06/2024
CHƯƠNG 51
775 162 16/06/2024
CHƯƠNG 52🔐
932 165 17/06/2024
CHƯƠNG 53🔐
841 162 19/06/2024
CHƯƠNG 54🔐
803 153 21/06/2024
CHƯƠNG 55🔐
791 139 23/06/2024
CHƯƠNG 56🔐
908 172 24/06/2024
CHƯƠNG 57🔐
964 153 26/06/2024
CHƯƠNG 58🔐
838 154 28/06/2024
CHƯƠNG 59🔐
887 299 30/06/2024
CHƯƠNG 60🔐
989 246 01/07/2024
CHƯƠNG 61🔐
792 16 03/07/2024
CHƯƠNG 62🔐
987 18 05/07/2024
CHƯƠNG 63🔐
835 18 07/07/2024
CHƯƠNG 64🔐
888 19 08/07/2024
CHƯƠNG 65🔐
948 19 10/07/2024
CHƯƠNG 66🔐
732 20 12/07/2024
Bình Luận (38 Bình Luận)