TÌM NHANH
[FULL_FREE]_GIỮA VỢ VÀ CHỒNG
[FULL_FREE]_GIỮA VỢ VÀ CHỒNG
Chuyển ngữ: Pineapple
Designer: J'adore
Tổng số chương: 66
Lịch đăng: C.47
Chương Gold: Chương 1 - Chương 60
Tình trạng: Truyện Full
Chương đang đọc:
0
101
5
1
1
0
107.015 views
653
2221
0
Hàn Nhã Văn và Thạch Đông Thăng kết hôn được 5 năm, sinh hoạt vợ chồng luôn làm cho có lệ.

Trịnh Đằng Huy và Lý Giai Di là đôi vợ chồng mới cưới, sinh hoạt vợ chồng luôn trong tình trạng mãnh liệt như lửa.

Một ngày đẹp trời hai đôi vợ chồng trở thành hàng xóm, trao đổi thân phận với nhau, tất cả đều vượt rào.

Luật sư bên ngoài có vẻ đứng đắn, nhưng bên trong lại rất đồi bại vs giáo viên nhà trẻ tao nhã

Huấn luyện viên thể hình gợi cảm vs tác giả có vẻ ngoài bảo thủ
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
CHƯƠNG 1 XEM 927 9.855 03/04/2024
CHƯƠNG 2 XEM 738 8.448 03/04/2024
CHƯƠNG 3 XEM 729 8.096 03/04/2024
CHƯƠNG 4 XEM 773 7.601 03/04/2024
CHƯƠNG 5 XEM 805 7.244 03/04/2024
CHƯƠNG 6 XEM 1.073 7.059 03/04/2024
CHƯƠNG 7 XEM 970 6.921 03/04/2024
CHƯƠNG 8 XEM 908 6.902 03/04/2024
CHƯƠNG 9 XEM 792 7.147 03/04/2024
CHƯƠNG 10 XEM 771 7.905 05/04/2024
CHƯƠNG 11 XEM 811 6.876 07/04/2024
CHƯƠNG 12 XEM 874 7.386 08/04/2024
CHƯƠNG 13 XEM 776 7.594 10/04/2024
CHƯƠNG 14 XEM 702 6.950 12/04/2024
CHƯƠNG 15 XEM 771 6.947 14/04/2024
CHƯƠNG 16 XEM 860 7.315 15/04/2024
CHƯƠNG 17 XEM 830 7.171 17/04/2024
CHƯƠNG 18 XEM 761 7.624 19/04/2024
CHƯƠNG 19 XEM 837 9.623 21/04/2024
CHƯƠNG 20🔐
839 4.787 22/04/2024
CHƯƠNG 21 XEM 881 7.634 24/04/2024
CHƯƠNG 22 XEM 818 8.431 26/04/2024
CHƯƠNG 23🔐
923 3.443 28/04/2024
CHƯƠNG 24 XEM 778 6.090 29/04/2024
CHƯƠNG 25🔐
899 3.265 01/05/2024
CHƯƠNG 26 XEM 768 5.509 03/05/2024
CHƯƠNG 27🔐
829 2.678 05/05/2024
CHƯƠNG 28 XEM 789 4.574 06/05/2024
CHƯƠNG 29🔐
860 2.211 08/05/2024
CHƯƠNG 30 XEM 820 4.046 10/05/2024
CHƯƠNG 31🔐
801 1.860 12/05/2024
CHƯƠNG 32 XEM 814 3.866 13/05/2024
CHƯƠNG 33🔐
1.184 1.980 15/05/2024
CHƯƠNG 34🔐
1.137 1.820 17/05/2024
CHƯƠNG 35 XEM 848 3.689 19/05/2024
CHƯƠNG 36🔐
955 1.785 20/05/2024
CHƯƠNG 37🔐
1.116 1.836 22/05/2024
CHƯƠNG 38 XEM 832 2.851 24/05/2024
CHƯƠNG 39🔐
991 1.368 26/05/2024
CHƯƠNG 40🔐
947 1.346 27/05/2024
CHƯƠNG 41 XEM 797 2.352 29/05/2024
CHƯƠNG 42 XEM 743 2.172 31/05/2024
CHƯƠNG 43🔐
1.061 1.164 02/06/2024
CHƯƠNG 44 XEM 822 2.003 03/06/2024
CHƯƠNG 45🔐
1.077 1.124 05/06/2024
CHƯƠNG 46 XEM 853 1.650 07/06/2024
CHƯƠNG 47🔐
1.064 902 09/06/2024
CHƯƠNG 48 XEM 815 1.244 10/06/2024
CHƯƠNG 49🔐
891 649 12/06/2024
CHƯƠNG 50🔐
864 338 14/06/2024
CHƯƠNG 51
775 212 16/06/2024
CHƯƠNG 52🔐
932 218 17/06/2024
CHƯƠNG 53🔐
841 211 19/06/2024
CHƯƠNG 54🔐
803 206 21/06/2024
CHƯƠNG 55🔐
791 184 23/06/2024
CHƯƠNG 56🔐
908 215 24/06/2024
CHƯƠNG 57🔐
964 202 26/06/2024
CHƯƠNG 58🔐
838 198 28/06/2024
CHƯƠNG 59🔐
887 346 30/06/2024
CHƯƠNG 60🔐
989 317 01/07/2024
CHƯƠNG 61🔐
792 20 03/07/2024
CHƯƠNG 62🔐
987 23 05/07/2024
CHƯƠNG 63🔐
835 23 07/07/2024
CHƯƠNG 64🔐
888 26 08/07/2024
CHƯƠNG 65🔐
948 26 10/07/2024
CHƯƠNG 66🔐
732 27 12/07/2024
Bình Luận (47 Bình Luận)