TÌM NHANH
GIÓ MÙA ĐÔNG
GIÓ MÙA ĐÔNG
Tác giả: Uin
Chuyển ngữ: SAC
Designer: Penhaligon's
Tổng số chương: 101
Lịch đăng: C.51
Chương Gold: Chương 1 - Chương 25
Tiêu hao: 915
Tình trạng: Truyện Full
Chương đang đọc:
0
70
3
0
0
0
14.915 views
262
1099
0
Khi ấy, cả thiên đàng lẫn địa ngục sẽ trao cho em tự do, để em tuỳ ý bay đến vũ trụ mà định mệnh đã an bài.

Câu chuyện về một cô nàng giàu có và một anh chàng nhà nghèo.

[Cô nàng vũ công ba lê xinh đẹp hiếm có đầy cao ngạo lạnh lùng] và [Chàng trai nghèo túng nợ nần, anh tài tương lai của ngành kiến trúc.]
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 2.659 1.247 08/05/2024
Chương 2 XEM 2.893 693 08/05/2024
Chương 3 XEM 2.715 534 08/05/2024
Chương 4 XEM 2.890 445 08/05/2024
Chương 5 XEM 2.971 453 08/05/2024
Chương 6 XEM 3.206 400 08/05/2024
Chương 7 XEM 2.962 395 08/05/2024
Chương 8 XEM 2.704 403 08/05/2024
Chương 9 XEM 2.768 391 08/05/2024
Chương 10 XEM 2.561 409 08/05/2024
Chương 11 XEM 2.482 397 08/05/2024
Chương 12 XEM 3.759 367 10/05/2024
Chương 13 XEM 2.664 269 12/05/2024
Chương 14 XEM 2.593 261 13/05/2024
Chương 15 XEM 2.200 277 15/05/2024
Chương 16 XEM 2.814 267 17/05/2024
Chương 17 XEM 2.403 277 19/05/2024
Chương 18 XEM 2.824 223 20/05/2024
Chương 19 XEM 3.222 216 22/05/2024
Chương 20 XEM 3.107 186 24/05/2024
Chương 21 XEM 2.746 203 26/05/2024
Chương 22 2.697 86 27/05/2024
Chương 23 XEM 2.277 179 29/05/2024
Chương 24 XEM 2.776 187 31/05/2024
Chương 25 3.385 97 02/06/2024
Chương 26 3.352 83 03/06/2024
Chương 27 XEM 2.704 186 05/06/2024
Chương 28 3.342 81 07/06/2024
Chương 29 3.131 73 09/06/2024
Chương 30 XEM 2.031 191 10/06/2024
Chương 31 XEM 2.087 162 12/06/2024
Chương 32 XEM 2.738 173 14/06/2024
Chương 33 XEM 2.543 119 16/06/2024
Chương 34 XEM 2.508 183 17/06/2024
Chương 35 XEM 2.401 224 19/06/2024
Chương 36 3.418 54 21/06/2024
Chương 37 3.168 56 23/06/2024
Chương 38 3.048 49 24/06/2024
Chương 39 XEM 2.439 117 26/06/2024
Chương 40 3.175 51 28/06/2024
Chương 41 XEM 2.367 110 30/06/2024
Chương 42 XEM 2.660 106 01/07/2024
Chương 43 XEM 2.746 91 03/07/2024
Chương 44 XEM 2.889 86 05/07/2024
Chương 45 XEM 2.334 95 07/07/2024
Chương 46 2.959 38 08/07/2024
Chương 47 2.953 37 10/07/2024
Chương 48 XEM 2.416 57 12/07/2024
Chương 49 3.225 29 14/07/2024
Chương 50 3.061 31 15/07/2024
Chương 51 3.258 27 17/07/2024
Chương 52 3.439 24 19/07/2024
Chương 53
2.741 20 21/07/2024
Chương 54
2.052 21 22/07/2024
Chương 55
2.346 21 24/07/2024
Chương 56 2.503 21 26/07/2024
Chương 57 3.181 20 28/07/2024
Chương 58 3.860 27 29/07/2024
Chương 59 2.551 24 31/07/2024
Chương 60 2.433 24 02/08/2024
Chương 61 3.326 21 04/08/2024
Chương 62 2.814 22 05/08/2024
Chương 63 3.692 20 07/08/2024
Chương 64 2.449 19 09/08/2024
Chương 65 2.988 21 11/08/2024
Chương 66 2.523 22 12/08/2024
Chương 67 2.969 21 14/08/2024
Chương 68 2.623 18 16/08/2024
Chương 69 3.075 20 18/08/2024
Chương 70 3.877 23 19/08/2024
Chương 71 2.904 26 21/08/2024
Chương 72 2.322 19 23/08/2024
Chương 73 2.255 19 25/08/2024
Chương 74 2.672 22 26/08/2024
Chương 75 2.531 21 28/08/2024
Chương 76 3.033 25 30/08/2024
Chương 77 2.532 24 01/09/2024
Chương 78 2.171 25 02/09/2024
Chương 79 2.162 23 04/09/2024
Chương 80 2.570 29 06/09/2024
Chương 81 2.421 21 08/09/2024
Chương 82 2.257 21 09/09/2024
Chương 83 2.524 21 11/09/2024
Chương 84 2.530 24 13/09/2024
Chương 85 2.303 21 15/09/2024
Chương 86 2.470 21 16/09/2024
Chương 87 2.708 21 18/09/2024
Chương 88 1.918 20 20/09/2024
Chương 89 2.337 19 22/09/2024
Chương 90 2.155 25 23/09/2024
Chương 91 2.427 23 25/09/2024
Chương 92 2.524 25 27/09/2024
Chương 93 2.576 24 29/09/2024
Chương 94 2.707 22 30/09/2024
Chương 95 2.750 19 02/10/2024
Chương 96 2.793 21 04/10/2024
Chương 97 2.388 24 06/10/2024
Chương 98 1.989 24 07/10/2024
Chương 99 2.297 24 09/10/2024
Chương 100 2.299 33 11/10/2024
Chương 101 2.113 30 13/10/2024
Bình Luận (15 Bình Luận)