TÌM NHANH
GIÓ MÙA ĐÔNG
GIÓ MÙA ĐÔNG
Tác giả: Uin
Chuyển ngữ: SAC
Designer: Penhaligon's
Tổng số chương: 101
Lịch đăng: C.49
Chương Gold: Chương 1 - Chương 25
Tiêu hao: 915
Tình trạng: Truyện Full
Chương đang đọc:
0
67
3
0
0
0
14.267 views
259
1063
0
Khi ấy, cả thiên đàng lẫn địa ngục sẽ trao cho em tự do, để em tuỳ ý bay đến vũ trụ mà định mệnh đã an bài.

Câu chuyện về một cô nàng giàu có và một anh chàng nhà nghèo.

[Cô nàng vũ công ba lê xinh đẹp hiếm có đầy cao ngạo lạnh lùng] và [Chàng trai nghèo túng nợ nần, anh tài tương lai của ngành kiến trúc.]
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 2.659 1.194 08/05/2024
Chương 2 XEM 2.893 674 08/05/2024
Chương 3 XEM 2.715 512 08/05/2024
Chương 4 XEM 2.890 428 08/05/2024
Chương 5 XEM 2.971 440 08/05/2024
Chương 6 XEM 3.206 390 08/05/2024
Chương 7 XEM 2.962 383 08/05/2024
Chương 8 XEM 2.704 389 08/05/2024
Chương 9 XEM 2.768 377 08/05/2024
Chương 10 XEM 2.561 387 08/05/2024
Chương 11 XEM 2.482 384 08/05/2024
Chương 12 XEM 3.759 350 10/05/2024
Chương 13 XEM 2.664 254 12/05/2024
Chương 14 XEM 2.593 244 13/05/2024
Chương 15 XEM 2.200 264 15/05/2024
Chương 16 XEM 2.814 250 17/05/2024
Chương 17 XEM 2.403 264 19/05/2024
Chương 18 XEM 2.824 213 20/05/2024
Chương 19 XEM 3.222 203 22/05/2024
Chương 20 XEM 3.107 171 24/05/2024
Chương 21 XEM 2.746 187 26/05/2024
Chương 22 2.697 78 27/05/2024
Chương 23 XEM 2.277 163 29/05/2024
Chương 24 XEM 2.776 165 31/05/2024
Chương 25 3.385 86 02/06/2024
Chương 26 3.352 74 03/06/2024
Chương 27 XEM 2.704 176 05/06/2024
Chương 28 3.342 72 07/06/2024
Chương 29 3.131 64 09/06/2024
Chương 30 XEM 2.031 178 10/06/2024
Chương 31 XEM 2.087 144 12/06/2024
Chương 32 XEM 2.738 150 14/06/2024
Chương 33 XEM 2.543 100 16/06/2024
Chương 34 XEM 2.508 154 17/06/2024
Chương 35 XEM 2.401 192 19/06/2024
Chương 36 3.418 45 21/06/2024
Chương 37 3.168 46 23/06/2024
Chương 38 3.048 42 24/06/2024
Chương 39 XEM 2.439 102 26/06/2024
Chương 40 3.175 41 28/06/2024
Chương 41 XEM 2.367 88 30/06/2024
Chương 42 XEM 2.660 87 01/07/2024
Chương 43 XEM 2.746 72 03/07/2024
Chương 44 XEM 2.889 67 05/07/2024
Chương 45 XEM 2.334 80 07/07/2024
Chương 46 2.959 30 08/07/2024
Chương 47 2.953 34 10/07/2024
Chương 48 XEM 2.416 39 12/07/2024
Chương 49 3.225 20 14/07/2024
Chương 50 3.061 19 15/07/2024
Chương 51 3.258 18 17/07/2024
Chương 52 3.439 21 19/07/2024
Chương 53
2.741 18 21/07/2024
Chương 54
2.052 19 22/07/2024
Chương 55
2.346 19 24/07/2024
Chương 56 2.503 18 26/07/2024
Chương 57 3.181 18 28/07/2024
Chương 58 3.860 25 29/07/2024
Chương 59 2.551 22 31/07/2024
Chương 60 2.433 22 02/08/2024
Chương 61 3.326 18 04/08/2024
Chương 62 2.814 20 05/08/2024
Chương 63 3.692 18 07/08/2024
Chương 64 2.449 17 09/08/2024
Chương 65 2.988 19 11/08/2024
Chương 66 2.523 20 12/08/2024
Chương 67 2.969 19 14/08/2024
Chương 68 2.623 17 16/08/2024
Chương 69 3.075 17 18/08/2024
Chương 70 3.877 21 19/08/2024
Chương 71 2.904 24 21/08/2024
Chương 72 2.322 17 23/08/2024
Chương 73 2.255 17 25/08/2024
Chương 74 2.672 20 26/08/2024
Chương 75 2.531 19 28/08/2024
Chương 76 3.033 23 30/08/2024
Chương 77 2.532 22 01/09/2024
Chương 78 2.171 23 02/09/2024
Chương 79 2.162 21 04/09/2024
Chương 80 2.570 27 06/09/2024
Chương 81 2.421 19 08/09/2024
Chương 82 2.257 19 09/09/2024
Chương 83 2.524 19 11/09/2024
Chương 84 2.530 22 13/09/2024
Chương 85 2.303 19 15/09/2024
Chương 86 2.470 19 16/09/2024
Chương 87 2.708 19 18/09/2024
Chương 88 1.918 18 20/09/2024
Chương 89 2.337 17 22/09/2024
Chương 90 2.155 21 23/09/2024
Chương 91 2.427 19 25/09/2024
Chương 92 2.524 21 27/09/2024
Chương 93 2.576 19 29/09/2024
Chương 94 2.707 16 30/09/2024
Chương 95 2.750 16 02/10/2024
Chương 96 2.793 18 04/10/2024
Chương 97 2.388 21 06/10/2024
Chương 98 1.989 21 07/10/2024
Chương 99 2.297 21 09/10/2024
Chương 100 2.299 29 11/10/2024
Chương 101 2.113 27 13/10/2024
Bình Luận (12 Bình Luận)