TÌM NHANH
GIÓ MÙA ĐÔNG
GIÓ MÙA ĐÔNG
Tác giả: Uin
Chuyển ngữ: SAC
Designer: Penhaligon's
Tổng số chương: 101
Lịch đăng: C.19
Chương Gold: Chương 1 - Chương 25
Tiêu hao: 915
Tình trạng: Truyện Full
Chương đang đọc:
0
71
3
0
0
0
7.046 views
194
764
0
Khi ấy, cả thiên đàng lẫn địa ngục sẽ trao cho em tự do, để em tuỳ ý bay đến vũ trụ mà định mệnh đã an bài.

Câu chuyện về một cô nàng giàu có và một anh chàng nhà nghèo.

[Cô nàng vũ công ba lê xinh đẹp hiếm có đầy cao ngạo lạnh lùng] và [Chàng trai nghèo túng nợ nần, anh tài tương lai của ngành kiến trúc.]
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 2.659 762 08/05/2024
Chương 2 XEM 2.893 457 08/05/2024
Chương 3 XEM 2.715 339 08/05/2024
Chương 4 XEM 2.890 289 08/05/2024
Chương 5 XEM 2.971 301 08/05/2024
Chương 6 XEM 3.206 245 08/05/2024
Chương 7 XEM 2.962 245 08/05/2024
Chương 8 XEM 2.704 257 08/05/2024
Chương 9 XEM 2.768 243 08/05/2024
Chương 10 XEM 2.561 249 08/05/2024
Chương 11 XEM 2.482 259 08/05/2024
Chương 12 XEM 3.759 196 10/05/2024
Chương 13 XEM 2.664 134 12/05/2024
Chương 14 XEM 2.593 122 13/05/2024
Chương 15 XEM 2.200 118 15/05/2024
Chương 16 XEM 2.814 117 17/05/2024
Chương 17 XEM 2.403 100 19/05/2024
Chương 18 XEM 2.824 78 20/05/2024
Chương 19 XEM 3.222 39 22/05/2024
Chương 20
3.107 31 24/05/2024
Chương 21
2.746 25 26/05/2024
Chương 22 2.697 24 27/05/2024
Chương 23
2.277 21 29/05/2024
Chương 24
2.776 20 31/05/2024
Chương 25 3.385 26 02/06/2024
Chương 26 3.352 15 03/06/2024
Chương 27
2.704 15 05/06/2024
Chương 28 3.342 17 07/06/2024
Chương 29 3.131 14 09/06/2024
Chương 30
2.031 15 10/06/2024
Chương 31
2.087 17 12/06/2024
Chương 32
2.738 15 14/06/2024
Chương 33
2.543 14 16/06/2024
Chương 34
2.508 16 17/06/2024
Chương 35
2.401 16 19/06/2024
Chương 36 3.418 14 21/06/2024
Chương 37 3.168 16 23/06/2024
Chương 38 3.048 14 24/06/2024
Chương 39
2.439 12 26/06/2024
Chương 40 3.175 16 28/06/2024
Chương 41
2.367 14 30/06/2024
Chương 42
2.660 19 01/07/2024
Chương 43
2.746 11 03/07/2024
Chương 44
2.889 12 05/07/2024
Chương 45
2.334 13 07/07/2024
Chương 46 2.959 12 08/07/2024
Chương 47 2.953 13 10/07/2024
Chương 48
2.416 10 12/07/2024
Chương 49 3.225 11 14/07/2024
Chương 50 3.061 13 15/07/2024
Chương 51 3.258 11 17/07/2024
Chương 52 3.439 13 19/07/2024
Chương 53
2.741 10 21/07/2024
Chương 54
2.052 12 22/07/2024
Chương 55
2.346 11 24/07/2024
Chương 56 2.503 10 26/07/2024
Chương 57 3.181 11 28/07/2024
Chương 58 3.860 15 29/07/2024
Chương 59 2.551 15 31/07/2024
Chương 60 2.433 14 02/08/2024
Chương 61 3.326 11 04/08/2024
Chương 62 2.814 12 05/08/2024
Chương 63 3.692 11 07/08/2024
Chương 64 2.449 10 09/08/2024
Chương 65 2.988 14 11/08/2024
Chương 66 2.523 13 12/08/2024
Chương 67 2.969 13 14/08/2024
Chương 68 2.623 12 16/08/2024
Chương 69 3.075 11 18/08/2024
Chương 70 3.877 14 19/08/2024
Chương 71 2.904 16 21/08/2024
Chương 72 2.322 12 23/08/2024
Chương 73 2.255 11 25/08/2024
Chương 74 2.672 13 26/08/2024
Chương 75 2.531 12 28/08/2024
Chương 76 3.033 15 30/08/2024
Chương 77 2.532 13 01/09/2024
Chương 78 2.171 17 02/09/2024
Chương 79 2.162 15 04/09/2024
Chương 80 2.570 19 06/09/2024
Chương 81 2.421 12 08/09/2024
Chương 82 2.257 13 09/09/2024
Chương 83 2.524 13 11/09/2024
Chương 84 2.530 15 13/09/2024
Chương 85 2.303 12 15/09/2024
Chương 86 2.470 12 16/09/2024
Chương 87 2.708 13 18/09/2024
Chương 88 1.918 11 20/09/2024
Chương 89 2.337 11 22/09/2024
Chương 90 2.155 13 23/09/2024
Chương 91 2.427 13 25/09/2024
Chương 92 2.524 14 27/09/2024
Chương 93 2.576 13 29/09/2024
Chương 94 2.707 11 30/09/2024
Chương 95 2.750 10 02/10/2024
Chương 96 2.793 13 04/10/2024
Chương 97 2.388 15 06/10/2024
Chương 98 1.989 16 07/10/2024
Chương 99 2.297 15 09/10/2024
Chương 100 2.299 21 11/10/2024
Chương 101 2.113 20 13/10/2024
Bình Luận (10 Bình Luận)