TÌM NHANH
BẢO VẬT TRONG LÒNG BÀN TAY
BẢO VẬT TRONG LÒNG BÀN TAY
Tác giả: Tiểu Thần Lộ
Chuyển ngữ: SAC
Designer: Montblanc
Tổng số chương: 174
Lịch đăng: C.24
Chương Gold: Chương 1 - Chương 45
Tiêu hao: 1350
Tình trạng: Truyện Full
Chương đang đọc:
0
92
3
1
0
0
12.090 views
266
903
0
Thủ phụ cấm dục VS kiều thê nhỏ nhắn.

Sau khi được trùng sinh, ở ngay trong hoa viên, Tân Hà đã tình cờ gặp được người mà sau này nắm trong tay quyền khuynh thiên hạ - Nội Các thủ phụ Cố Vọng Thư.

Lúc này hắn vẫn đang được gửi nuôi ở Tân gia, sống một cuộc sống hèn mọn thấp kém và hắn cũng chính là tiểu Tứ thúc trên danh nghĩa của nàng.

Để tránh lặp lại bi kịch của đời trước, toàn gia bị trảm, tịch thu tài sản, nàng quyết định “đến thăm” tiểu Tứ thúc – áp dụng ân cần hỏi han, ra tay tương trợ.

Nhưng nàng đâu biết được, chỉ một chuyến “viếng thăm” này liền khiến nàng không thể buông tay…

Hướng dẫn đọc:

Đây là sủng văn, phi logic.

Nam nữ chính không có cùng quan hệ huyết thống.
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 2.436 1.082 21/02/2024
Chương 2 XEM 2.813 686 21/02/2024
Chương 3 XEM 1.599 564 21/02/2024
Chương 4 XEM 2.515 505 21/02/2024
Chương 5 XEM 2.372 473 21/02/2024
Chương 6 XEM 2.462 457 21/02/2024
Chương 7 XEM 2.466 432 21/02/2024
Chương 8 XEM 2.780 429 21/02/2024
Chương 9 XEM 2.220 408 21/02/2024
Chương 10 XEM 1.171 427 21/02/2024
Chương 11 XEM 1.456 376 21/02/2024
Chương 12 XEM 1.316 351 21/02/2024
Chương 13 XEM 1.205 325 21/02/2024
Chương 14 XEM 1.172 325 21/02/2024
Chương 15 XEM 1.526 406 21/02/2024
Chương 16 XEM 1.071 419 22/02/2024
Chương 17 XEM 1.694 337 23/02/2024
Chương 18 XEM 1.511 278 24/02/2024
Chương 19 XEM 1.575 235 25/02/2024
Chương 20 XEM 1.854 202 26/02/2024
Chương 21 XEM 1.809 188 27/02/2024
Chương 22 XEM 1.510 165 28/02/2024
Chương 23 XEM 1.355 141 29/02/2024
Chương 24 XEM 1.569 60 01/03/2024
Chương 25
1.478 48 02/03/2024
Chương 26
1.555 50 03/03/2024
Chương 27
1.629 47 04/03/2024
Chương 28
1.619 51 05/03/2024
Chương 29
1.633 49 06/03/2024
Chương 30
1.765 53 07/03/2024
Chương 31
1.680 48 08/03/2024
Chương 32
1.553 50 09/03/2024
Chương 33
1.603 44 10/03/2024
Chương 34
1.617 45 11/03/2024
Chương 35
1.766 48 12/03/2024
Chương 36
1.612 47 13/03/2024
Chương 37
1.628 45 14/03/2024
Chương 38
2.487 46 15/03/2024
Chương 39
2.266 47 16/03/2024
Chương 40
2.426 43 17/03/2024
Chương 41
1.586 35 18/03/2024
Chương 42
2.481 36 19/03/2024
Chương 43
1.726 41 20/03/2024
Chương 44
2.329 40 21/03/2024
Chương 45
1.908 45 22/03/2024
Chương 46
2.338 31 23/03/2024
Chương 47 3.287 34 24/03/2024
Chương 48
2.485 33 25/03/2024
Chương 49
1.506 31 26/03/2024
Chương 50 3.816 36 27/03/2024
Chương 51 3.384 38 28/03/2024
Chương 52 3.470 36 29/03/2024
Chương 53
1.829 34 30/03/2024
Chương 54
1.755 33 31/03/2024
Chương 55
1.687 40 01/04/2024
Chương 56
2.344 45 02/04/2024
Chương 57
2.643 41 03/04/2024
Chương 58
2.378 36 04/04/2024
Chương 59
2.440 34 05/04/2024
Chương 60 2.827 33 06/04/2024
Chương 61
1.845 37 07/04/2024
Chương 62
3.090 34 08/04/2024
Chương 63
1.570 33 09/04/2024
Chương 64
2.307 33 10/04/2024
Chương 65
2.578 35 11/04/2024
Chương 66
2.294 35 12/04/2024
Chương 67 3.001 36 13/04/2024
Chương 68 2.340 33 14/04/2024
Chương 69 2.833 37 15/04/2024
Chương 70 2.779 34 16/04/2024
Chương 71
1.579 34 17/04/2024
Chương 72
2.387 34 18/04/2024
Chương 73 1.539 33 19/04/2024
Chương 74
1.592 31 20/04/2024
Chương 75
2.477 35 21/04/2024
Chương 76
2.630 39 22/04/2024
Chương 77
2.430 35 23/04/2024
Chương 78
2.310 27 24/04/2024
Chương 79
2.624 32 25/04/2024
Chương 80 2.649 36 26/04/2024
Chương 81 2.668 32 27/04/2024
Chương 82
1.663 36 28/04/2024
Chương 83
2.862 35 29/04/2024
Chương 84 2.875 27 30/04/2024
Chương 85 2.431 28 01/05/2024
Chương 86
1.972 28 02/05/2024
Chương 87
2.869 31 03/05/2024
Chương 88
1.753 33 04/05/2024
Chương 89 3.197 30 05/05/2024
Chương 90 2.569 30 06/05/2024
Chương 91
2.315 29 07/05/2024
Chương 92
2.151 30 08/05/2024
Chương 93
2.650 27 09/05/2024
Chương 94
1.575 27 10/05/2024
Chương 95
2.592 25 11/05/2024
Chương 96
1.951 27 12/05/2024
Chương 97
2.893 31 13/05/2024
Chương 98
2.498 24 14/05/2024
Chương 99
2.788 22 15/05/2024
Chương 100
1.672 22 16/05/2024
Chương 101 2.622 22 17/05/2024
Chương 102 2.891 22 18/05/2024
Chương 103 2.595 24 19/05/2024
Chương 104 1.716 23 20/05/2024
Chương 105 3.278 24 21/05/2024
Chương 106 2.481 21 22/05/2024
Chương 107 2.662 23 23/05/2024
Chương 108 1.553 21 24/05/2024
Chương 109 2.472 24 25/05/2024
Chương 110 2.273 22 26/05/2024
Chương 111 1.657 22 27/05/2024
Chương 112 2.286 19 28/05/2024
Chương 113 2.816 22 29/05/2024
Chương 114 2.342 21 30/05/2024
Chương 115 2.725 22 31/05/2024
Chương 116 2.382 20 01/06/2024
Chương 117 1.596 21 02/06/2024
Chương 118 2.788 19 03/06/2024
Chương 119 2.631 22 04/06/2024
Chương 120 2.498 23 05/06/2024
Chương 121 2.354 22 06/06/2024
Chương 122 2.359 23 07/06/2024
Chương 123 2.393 20 08/06/2024
Chương 124 2.409 18 09/06/2024
Chương 125 1.640 21 10/06/2024
Chương 126 2.564 18 11/06/2024
Chương 127 2.788 19 12/06/2024
Chương 128 1.613 17 13/06/2024
Chương 129 2.323 18 14/06/2024
Chương 130 2.638 20 15/06/2024
Chương 131 2.456 16 16/06/2024
Chương 132 2.634 18 17/06/2024
Chương 133 2.717 17 18/06/2024
Chương 134 2.642 19 19/06/2024
Chương 135 2.638 17 20/06/2024
Chương 136 2.641 16 21/06/2024
Chương 137 2.568 19 22/06/2024
Chương 138 3.113 15 23/06/2024
Chương 139 2.513 18 24/06/2024
Chương 140 2.367 20 25/06/2024
Chương 141 1.639 17 26/06/2024
Chương 142 3.313 17 27/06/2024
Chương 143 2.362 20 28/06/2024
Chương 144 2.377 16 29/06/2024
Chương 145 2.358 18 30/06/2024
Chương 146 2.392 20 01/07/2024
Chương 147 2.521 17 02/07/2024
Chương 148 2.345 18 03/07/2024
Chương 149 2.263 18 04/07/2024
Chương 150 2.362 22 05/07/2024
Chương 151 2.316 19 06/07/2024
Chương 152 2.759 18 07/07/2024
Chương 153 2.398 16 08/07/2024
Chương 154 1.692 15 09/07/2024
Chương 155 2.342 16 10/07/2024
Chương 156 1.275 18 11/07/2024
Chương 157 1.657 16 12/07/2024
Chương 158 2.559 16 13/07/2024
Chương 159 1.599 15 14/07/2024
Chương 160 1.819 21 15/07/2024
Chương 161 2.510 17 16/07/2024
Chương 162 2.488 19 17/07/2024
Chương 163 1.841 16 18/07/2024
Chương 164 2.324 15 19/07/2024
Chương 165 1.029 19 20/07/2024
Chương 166 1.667 18 21/07/2024
Chương 167 1.346 20 22/07/2024
Chương 168 1.275 21 23/07/2024
Chương 169 3.284 20 24/07/2024
Chương 170 1.603 22 25/07/2024
Chương 71 1.226 24 26/07/2024
Chương 172 1.755 24 27/07/2024
Chương 173 1.453 27 28/07/2024
Chương 174 2.335 40 29/07/2024
Bình Luận (3 Bình Luận)