TÌM NHANH
TA CÓ SỦNG THIẾP MÀ TA KIÊU NGẠO
TA CÓ SỦNG THIẾP MÀ TA KIÊU NGẠO
Chuyển ngữ: Synaa
Designer: Penhaligon's
Tổng số chương: 107
Lịch đăng: C.26
Chương Gold: Chương 1 - Chương 25
Tiêu hao: 900
Tình trạng: Truyện Full
Chương đang đọc:
0
92
5
1
0
0
14.474 views
346
1330
0
Song Nhi thông tuệ lanh lợi, dịu dàng mềm mại động lòng người, nguyện vọng duy nhất chính là tìm được một người thành thật rồi giúp chồng dạy con, nhưng mà ngày nọ lão phu nhân đã nhìn trúng nàng, ra một mệnh lệnh, thành nha đầu thông phòng của tiểu tướng quân.

Cả đời Lục Hằng chiến công trác tuyệt nhưng chưa lập gia đình, tương truyền hắn có một nàng sủng thiếp, ngấm ngầm chết ở hậu viện, Đại tướng quân đắc thắng trở về cực kỳ bi thương, từ đây rời xa kinh thành, cả đời thủ vệ biên cương, hưởng thọ bốn mươi.

Chuyện xưa kể về tướng quân trung khuyển trọng sinh và nàng tiểu thông phòng của hắn.
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 2.487 1.994 17/06/2024
Chương 2 XEM 2.345 1.490 17/06/2024
Chương 3 XEM 2.858 1.294 17/06/2024
Chương 4 XEM 2.036 1.192 17/06/2024
Chương 5 XEM 2.457 1.108 17/06/2024
Chương 6 XEM 2.118 1.001 17/06/2024
Chương 7 XEM 2.475 936 17/06/2024
Chương 8 XEM 2.534 946 17/06/2024
Chương 9 XEM 2.652 857 17/06/2024
Chương 10 XEM 2.484 893 17/06/2024
Chương 11 XEM 2.212 842 18/06/2024
Chương 12 XEM 2.580 694 20/06/2024
Chương 13 XEM 2.303 491 22/06/2024
Chương 14 XEM 2.394 520 23/06/2024
Chương 15 XEM 1.649 517 25/06/2024
Chương 16 XEM 2.560 439 27/06/2024
Chương 17 XEM 1.789 322 29/06/2024
Chương 18 XEM 2.750 335 30/06/2024
Chương 19 XEM 2.618 295 02/07/2024
Chương 20 XEM 2.118 273 04/07/2024
Chương 21 XEM 2.648 181 06/07/2024
Chương 22 XEM 2.463 212 07/07/2024
Chương 23 XEM 2.558 169 09/07/2024
Chương 24 XEM 2.587 143 11/07/2024
Chương 25 XEM 2.627 104 13/07/2024
Chương 26 XEM 2.673 73 14/07/2024
Chương 27
2.314 44 16/07/2024
Chương 28 2.785 49 18/07/2024
Chương 29
1.118 48 20/07/2024
Chương 30
2.013 48 21/07/2024
Chương 31 3.440 44 23/07/2024
Chương 32
2.100 46 25/07/2024
Chương 33 3.219 43 27/07/2024
Chương 34 3.138 46 28/07/2024
Chương 35
2.716 47 30/07/2024
Chương 36
2.638 43 01/08/2024
Chương 37
2.732 45 03/08/2024
Chương 38
2.763 41 04/08/2024
Chương 39
2.636 37 06/08/2024
Chương 40
2.788 46 08/08/2024
Chương 41 3.252 43 10/08/2024
Chương 42 3.039 45 11/08/2024
Chương 43
2.995 46 13/08/2024
Chương 44 3.208 41 15/08/2024
Chương 45
2.828 36 17/08/2024
Chương 46
2.906 37 18/08/2024
Chương 47
2.936 41 20/08/2024
Chương 48
2.803 42 22/08/2024
Chương 49
2.569 42 24/08/2024
Chương 50
2.863 45 25/08/2024
Chương 51
2.896 44 27/08/2024
Chương 52
2.818 46 29/08/2024
Chương 53
2.793 45 31/08/2024
Chương 54
2.725 41 01/09/2024
Chương 55 3.194 43 03/09/2024
Chương 56 2.728 41 05/09/2024
Chương 57 2.730 35 07/09/2024
Chương 58 2.723 36 08/09/2024
Chương 59 2.832 36 10/09/2024
Chương 60 2.706 35 12/09/2024
Chương 61 2.812 37 14/09/2024
Chương 62 2.556 36 15/09/2024
Chương 63 2.507 34 17/09/2024
Chương 64 2.792 36 19/09/2024
Chương 65 3.055 35 21/09/2024
Chương 66 2.769 36 22/09/2024
Chương 67 2.726 37 24/09/2024
Chương 68 2.561 31 26/09/2024
Chương 69 2.648 32 28/09/2024
Chương 70 3.305 42 29/09/2024
Chương 71 2.609 33 01/10/2024
Chương 72 3.265 36 03/10/2024
Chương 73 3.513 37 05/10/2024
Chương 74 2.903 35 06/10/2024
Chương 75 2.893 33 08/10/2024
Chương 76 2.804 34 10/10/2024
Chương 77 2.677 31 12/10/2024
Chương 78 3.476 31 13/10/2024
Chương 79 2.535 26 15/10/2024
Chương 80 2.819 32 17/10/2024
Chương 81 2.580 26 19/10/2024
Chương 82 2.621 29 20/10/2024
Chương 83 2.934 29 22/10/2024
Chương 84 2.560 30 24/10/2024
Chương 85 2.770 29 26/10/2024
Chương 86 2.858 34 27/10/2024
Chương 87 3.476 32 29/10/2024
Chương 88 2.753 28 31/10/2024
Chương 89 2.563 28 02/11/2024
Chương 90 2.839 30 03/11/2024
Chương 91 2.755 30 05/11/2024
Chương 92 2.413 29 07/11/2024
Chương 93 3.086 30 09/11/2024
Chương 94 2.629 30 10/11/2024
Chương 95 3.598 31 12/11/2024
Chương 96 3.758 36 14/11/2024
Chương 97 3.236 34 16/11/2024
Chương 98 3.232 35 17/11/2024
Chương 99 3.301 34 19/11/2024
Chương 100 2.649 35 21/11/2024
Chương 101 2.608 33 23/11/2024
Chương 102 2.763 34 24/11/2024
Chương 103 3.246 30 26/11/2024
Chương 104 3.883 35 28/11/2024
Chương 105 2.603 36 30/11/2024
Chương 106 2.232 38 01/12/2024
Chương 107 2.468 41 03/12/2024
Bình Luận (20 Bình Luận)