TÌM NHANH
Thức Dậy Đã Lập Gia Đình Rồi
Thức Dậy Đã Lập Gia Đình Rồi
Tác giả: Long Thất
Chuyển ngữ: Tây Quan
Designer: Penhaligon's
Tổng số chương: 108
Lịch đăng: Chương 108
Chương Gold: Chương 1 - Chương 30
Tiêu hao: 495
Tình trạng: Truyện Full
Chương đang đọc:
5
78
5
0
0
0
30.257 views
638
1954
0
Kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, Hạ Sở - mười tám tuổi còn chưa kịp xõa, vừa tỉnh dậy mọi chuyện đã thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Cô hoàn toàn không biết điểm thi đại học của mình vậy mà đã có bằng kép ở nước ngoài!

Cô còn chưa bước chân vào xã hội vậy mà đã là một Hạ Tổng mạnh mẽ nổi tiếng!

Điều đáng sợ hơn nữa là cô còn chưa từng nói chuyện yêu đương vậy mà đã lập gia đình?

Người chồng của cô – Ngài Giang cũng rất kì ba(1), một số người nói rằng anh là một kẻ có dã tâm điên rồ, một số người lại nói anh là một người tài hiếm có trên đời này nhưng mà tất cả mọi người đều đồng ý rằng: Anh nhất định sẽ ngoại tình, hai người chắc chắn sẽ ly hôn và cô nhất định sẽ tay trắng ra đi...

Đợi đã, dừng bàn tán về những tin đồn đó, ai nói cho cô biết đi, những năm từ mười tám đến hai mươi tám tuổi này của cô đã đi đâu mất rồi?

-------

Giải thích:

(1) kì ba: raw là 奇葩, có nghĩa là tuyệt vời, lạ lùng, quái gở, dở hơi. Nhưng bây giờ từ này chủ yếu được hiểu theo nghĩa xúc phạm: quái gở, dở hơi.

Nhắc nhở trước khi nhảy hố:

1. 1V1, truyện ngọt, HE
2. Truyện này không phải truyện huyền ảo mà là truyện ngôn tình đô thị.
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 2.376 3.066 24/10/2022
Chương 2 XEM 3.514 2.253 24/10/2022
Chương 3 XEM 3.683 2.079 24/10/2022
Chương 4 XEM 2.506 1.860 24/10/2022
Chương 5 XEM 2.408 1.779 24/10/2022
Chương 6 XEM 1.903 1.740 24/10/2022
Chương 7 XEM 2.730 1.721 24/10/2022
Chương 8 XEM 3.023 1.640 24/10/2022
Chương 9 XEM 2.255 1.564 24/10/2022
Chương 10 XEM 3.438 1.652 24/10/2022
Chương 11 XEM 1.927 1.498 26/10/2022
Chương 12 XEM 3.201 1.454 27/10/2022
Chương 13 XEM 3.026 1.267 28/10/2022
Chương 14 XEM 2.852 1.213 29/10/2022
Chương 15 XEM 2.791 1.234 30/10/2022
Chương 16 XEM 1.866 1.210 31/10/2022
Chương 17 XEM 3.054 1.200 01/11/2022
Chương 18 3.615 609 02/11/2022
Chương 19 XEM 2.966 963 03/11/2022
Chương 20 XEM 2.065 934 04/11/2022
Chương 21 XEM 2.991 902 05/11/2022
Chương 22 XEM 2.728 925 06/11/2022
Chương 23 3.429 521 07/11/2022
Chương 24 XEM 2.594 821 08/11/2022
Chương 25 XEM 3.008 772 09/11/2022
Chương 26 XEM 2.829 797 10/11/2022
Chương 27 3.074 622 11/11/2022
Chương 28 3.047 604 12/11/2022
Chương 29 XEM 1.955 717 13/11/2022
Chương 30 XEM 2.826 687 14/11/2022
Chương 31: XEM 2.892 722 15/11/2022
Chương 32 3.249 398 16/11/2022
Chương 33 XEM 2.686 627 17/11/2022
Chương 34 3.362 358 18/11/2022
Chương 35 XEM 2.135 542 19/11/2022
Chương 36 XEM 2.735 593 20/11/2022
Chương 37 3.509 332 21/11/2022
Chương 38 XEM 2.332 538 22/11/2022
Chương 39 3.319 321 23/11/2022
Chương 40 4.199 344 24/11/2022
Chương 41 XEM 1.980 528 25/11/2022
Chương 42 3.669 266 26/11/2022
Chương 43 XEM 2.434 449 27/11/2022
Chương 44 3.611 241 28/11/2022
Chương 45 XEM 2.557 493 29/11/2022
Chương 46 XEM 2.768 436 30/11/2022
Chương 47 XEM 2.592 390 01/12/2022
Chương 48 4.006 234 02/12/2022
Chương 49 XEM 2.004 362 03/12/2022
Chương 50 XEM 2.536 485 04/12/2022
Chương 51 3.105 389 05/12/2022
Chương 52 3.098 382 06/12/2022
Chương 53 XEM 2.789 442 07/12/2022
Chương 54 3.235 285 08/12/2022
Chương 55 XEM 2.574 494 09/12/2022
Chương 56 XEM 1.829 458 10/12/2022
Chương 57 XEM 2.686 471 11/12/2022
Chương 58 XEM 2.010 457 12/12/2022
Chương 59 XEM 2.319 431 13/12/2022
Chương 60 XEM 2.867 503 14/12/2022
Chương 61 XEM 2.764 421 15/12/2022
Chương 62 XEM 2.025 440 16/12/2022
Chương 63 XEM 2.647 424 17/12/2022
Chương 64 XEM 1.929 430 18/12/2022
Chương 65 XEM 2.245 448 19/12/2022
Chương 66 XEM 2.775 429 20/12/2022
Chương 67 3.187 236 21/12/2022
Chương 68 XEM 2.132 376 22/12/2022
Chương 69 XEM 2.348 369 23/12/2022
Chương 70 XEM 2.287 440 24/12/2022
Chương 71: XEM 2.529 401 25/12/2022
Chương 72 XEM 1.935 392 26/12/2022
Chương 73 XEM 2.116 363 27/12/2022
Chương 74 XEM 1.928 397 28/12/2022
Chương 75 XEM 2.683 393 29/12/2022
Chương 76 XEM 2.086 378 30/12/2022
Chương 77 XEM 1.907 365 31/12/2022
Chương 78 XEM 2.025 344 01/01/2023
Chương 79 XEM 1.901 388 02/01/2023
Chương 80 XEM 2.008 551 03/01/2023
Chương 81 2.017 301 04/01/2023
Chương 82 2.262 289 05/01/2023
Chương 83 2.012 300 06/01/2023
Chương 84 1.769 278 07/01/2023
Chương 85 1.427 301 08/01/2023
Chương 86 1.430 284 09/01/2023
Chương 87 1.881 300 10/01/2023
Chương 88 1.436 233 11/01/2023
Chương 89 1.416 226 12/01/2023
Chương 90 1.989 248 13/01/2023
Chương 91 1.382 227 14/01/2023
Chương 92 4.466 226 15/01/2023
Chương 93 1.513 209 16/01/2023
Chương 94 2.565 216 17/01/2023
Chương 95 2.061 239 18/01/2023
Chương 96 1.302 216 19/01/2023
Chương 97 1.612 205 20/01/2023
Chương 98 3.319 236 21/01/2023
Chương 99 2.032 224 22/01/2023
Chương 100: 2.003 247 23/01/2023
Chương 101 1.468 224 24/01/2023
Chương 102 3.349 214 25/01/2023
Chương 103 2.120 219 26/01/2023
Chương 104 3.656 258 27/01/2023
Chương 105 1.655 248 28/01/2023
Chương 106 3.085 264 29/01/2023
Chương 107 1.907 270 30/01/2023
Chương 108 1.775 254 31/01/2023
Bình Luận (108 Bình Luận)