TÌM NHANH
THÁI TỬ CỐ CHẤP LÀ CHỒNG CŨ CỦA TA
THÁI TỬ CỐ CHẤP LÀ CHỒNG CŨ CỦA TA
Chuyển ngữ: Minh Tiểu Lan
Designer: JianFei
Tổng số chương: 195
Lịch đăng: Chương 47
Chương Gold: Chương 1 - Chương 25
Tiêu hao: 1670
Tình trạng: Truyện Full
Chương đang đọc:
0
165
7
2
0
1
37.492 views
797
1799
0
Chủ đề: Người ở vực sâu, trái tim hướng về phía mặt trời, cho dù chỉ là một quân tốt thí cũng phải dũng cảm tiến lên, quyết tâm không sợ mưa gióVăn án 1:

Khi Dung Thư gả cho Cố Trường Tấn, nàng cũng không biết chàng đã có ý trung nhân (3), lại càng không biết nương nàng vì để khiến nàng được như ước nguyện mà buộc ý trung nhân của Cố Trường Tấn gả xa đến Túc Châu.

Sau ba năm thành hôn, Cố Trường Tấn được đương triều hoàng hậu tìm về, trở thành thái tử, mà nhà họ Dung gặp nạn trong một đêm, bị xét nhà bãi tước, cả nhà bị đày đi Túc Châu.

Dung Thư suốt đêm đi cầu xin Cố Trường Tấn, lại bị chàng giam cầm ở biệt viện. Sau khi vào làm chủ Đông Cung, chàng suốt đêm đi đến Túc Châu, đón vị ý trung nhân vừa mới hòa ly (4) kia về.

Dung Thư chợt hiểu ra, hết thảy những điều này cũng chẳng phải là ngẫu nhiên.

Ba năm lạnh nhạt đã sớm khiến cho nàng thấy rõ được trái tim của Cố Trường Tấn, chàng hận nàng.

Dung Thư uống rượu độc mà hoàng hậu đưa đến, khi Cố Trường Tấn trở về, nàng cười nói với chàng: “Trách ta trước kia trêu chọc chàng, giờ ta trả lại vị trí chính thê cho nàng ta, chỉ cầu xin điện hạ giơ cao đánh khẽ, cho phép mẫu thân ta an hưởng tuổi già.”

Nhưng vừa mở mắt ra, Dung Thư đã quay lại ngày đầu tiên sau khi thành thân cùng Cố Trường Tấn.

Nàng nhìn tuấn mỹ lang quân nằm ở bên cạnh, lòng như nước lặng, chỉ nghĩ rằng nên làm thế nào để đón vị ý trung nhân kia của chàng về thượng kinh, sau đó hòa ly với chàng, từ đây đôi đường từ biệt.Văn án 2:

Tân khoa trạng nguyên Cố Trường Tấn chi lan ngọc thụ, mạo tự Phan An (5). Tuy xuất thân hàn vi (6) nhưng tài mạo xuất chúng, được Thừa An Hầu coi trọng, cưới đích trưởng nữ hầu phủ là Dung Thư làm vợ.

Ai cũng nói Cố Trường Tấn tốt số, nhưng lại không ngờ chưa đến một năm, đôi kim đồng ngọc nữ này lại hòa ly.

Nhưng khiến cho người ta càng giật mình hơn chính là không bao lâu sau, Cố Trường Tấn lại biến hóa, trở thành Thái tử Đông Cung.

Quý nữ (7) trong kinh đều than vãn Dung Thư xấu số, không chỉ không có được thân phận Thái tử phi, còn đắc tội với hoàng đế tương lai, cuộc sống sau này làm sao mà sống nổi.

Lúc đó chẳng ai nghĩ đến, vị Thái tử tự phụ lạnh lùng kia lại có một ngày đứng ở trước cửa Hầu phủ, đứng dưới mưa tuyết rào rạt, cầu cưới Dung Thư làm vợ.Chú thích:

(1) Ta rõ ràng đã thích thê tử Chiêu Chiêu của ta từ lâu

(2) Chỉ dành tình cảm cho một người, hoặc là 1x1

(3) Người trong lòng

(4) Ly hôn

(5) Dung nhan tựa Phan An

(6) Nhà nghèo, bần cùng

(7) Con gái nhà quyền quý
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 2.409 3.716 26/04/2023
Chương 2 XEM 2.559 3.026 26/04/2023
Chương 3 XEM 4.227 2.988 26/04/2023
Chương 4 XEM 3.198 2.631 26/04/2023
Chương 5 XEM 2.855 2.391 26/04/2023
Chương 6 XEM 4.020 2.311 26/04/2023
Chương 7 XEM 3.619 2.242 26/04/2023
Chương 8 XEM 3.141 2.191 26/04/2023
Chương 9 XEM 3.275 2.103 26/04/2023
Chương 10 XEM 3.834 2.189 26/04/2023
Chương 11 XEM 2.543 2.036 26/04/2023
Chương 12 XEM 2.926 2.050 26/04/2023
Chương 13 XEM 3.337 2.142 26/04/2023
Chương 14 XEM 2.201 2.126 26/04/2023
Chương 15 XEM 2.160 2.296 26/04/2023
Chương 16 XEM 3.704 2.305 27/04/2023
Chương 17 XEM 3.667 2.046 28/04/2023
Chương 18 XEM 3.226 1.910 29/04/2023
Chương 19 XEM 3.062 1.741 30/04/2023
Chương 20 XEM 3.583 1.792 01/05/2023
Chương 21 XEM 3.013 1.577 02/05/2023
Chương 22 XEM 2.775 1.446 03/05/2023
Chương 23 XEM 3.572 1.337 04/05/2023
Chương 24 XEM 3.029 1.348 05/05/2023
Chương 25 XEM 3.460 1.414 06/05/2023
Chương 26 XEM 2.353 1.189 07/05/2023
Chương 27 XEM 2.034 1.390 08/05/2023
Chương 28 3.961 752 09/05/2023
Chương 29 2.822 680 10/05/2023
Chương 30 2.336 651 11/05/2023
Chương 31 XEM 3.584 1.002 12/05/2023
Chương 32 XEM 2.091 897 13/05/2023
Chương 33 XEM 3.328 878 14/05/2023
Chương 34 XEM 4.099 829 15/05/2023
Chương 35 XEM 2.904 874 16/05/2023
Chương 36 XEM 2.948 837 17/05/2023
Chương 37 XEM 2.565 867 18/05/2023
Chương 38 2.292 625 19/05/2023
Chương 39
2.388 213 20/05/2023
Chương 40 4.331 385 21/05/2023
Chương 41 XEM 2.210 576 22/05/2023
Chương 42 XEM 2.048 557 23/05/2023
Chương 43 4.066 363 24/05/2023
Chương 44 3.548 343 25/05/2023
Chương 45 XEM 2.624 436 26/05/2023
Chương 46 XEM 2.525 409 27/05/2023
Chương 47 XEM 3.808 264 28/05/2023
Chương 48 4.628 206 29/05/2023
Chương 49 4.033 226 30/05/2023
Chương 50 2.456 230 31/05/2023
Chương 51 2.779 205 01/06/2023
Chương 52
2.716 213 02/06/2023
Chương 53
3.078 206 03/06/2023
Chương 54
3.289 216 04/06/2023
Chương 55
2.907 240 05/06/2023
Chương 56
2.769 193 06/06/2023
Chương 57
2.267 208 07/06/2023
Chương 58 4.079 213 08/06/2023
Chương 59 2.279 193 09/06/2023
Chương 60 2.322 219 10/06/2023
Chương 61
2.430 206 11/06/2023
Chương 62
2.208 188 12/06/2023
Chương 63
3.968 237 13/06/2023
Chương 64 3.852 194 14/06/2023
Chương 65
2.660 199 15/06/2023
Chương 66
2.691 197 16/06/2023
Chương 67 4.226 205 17/06/2023
Chương 68
3.370 197 18/06/2023
Chương 69
2.054 188 19/06/2023
Chương 70
2.375 207 20/06/2023
Chương 71 4.341 201 21/06/2023
Chương 72
3.355 231 22/06/2023
Chương 73
3.516 205 23/06/2023
Chương 74 2.174 210 24/06/2023
Chương 75 2.147 191 25/06/2023
Chương 76
3.794 179 26/06/2023
Chương 77
2.864 167 27/06/2023
Chương 78 2.629 190 28/06/2023
Chương 79 3.905 188 29/06/2023
Chương 80 4.011 211 30/06/2023
Chương 81
2.009 203 01/07/2023
Chương 82 2.606 190 02/07/2023
Chương 83 3.089 171 03/07/2023
Chương 84 3.660 180 04/07/2023
Chương 85
3.095 205 05/07/2023
Chương 86
2.992 179 06/07/2023
Chương 87
3.400 302 07/07/2023
Chương 88 3.200 185 08/07/2023
Chương 89
3.215 266 09/07/2023
Chương 90 3.162 190 10/07/2023
Chương 91
2.290 208 11/07/2023
Chương 92
2.068 184 12/07/2023
Chương 93
2.386 166 13/07/2023
Chương 94
2.227 174 14/07/2023
Chương 95 3.882 188 15/07/2023
Chương 96 3.781 176 16/07/2023
Chương 97
2.148 171 17/07/2023
Chương 98
2.179 172 18/07/2023
Chương 99
3.024 169 19/07/2023
Chương 100 4.030 211 20/07/2023
Chương 101 2.813 205 21/07/2023
Chương 102 3.617 195 22/07/2023
Chương 103
2.560 179 23/07/2023
Chương 104
2.329 179 24/07/2023
Chương 105 2.571 173 25/07/2023
Chương 106 2.546 180 26/07/2023
Chương 107
3.333 188 27/07/2023
Chương 108
3.548 169 28/07/2023
Chương 109
3.515 167 29/07/2023
Chương 110
2.102 173 30/07/2023
Chương 111
2.391 164 31/07/2023
Chương 112 2.521 172 01/08/2023
Chương 113 2.819 172 02/08/2023
Chương 114
3.277 167 03/08/2023
Chương 115 3.929 171 04/08/2023
Chương 116 2.200 169 05/08/2023
Chương 117 2.028 172 06/08/2023
Chương 118 3.820 165 07/08/2023
Chương 119 2.316 160 08/08/2023
Chương 120 2.306 166 09/08/2023
Chương 121
3.695 173 10/08/2023
Chương 122 3.730 176 11/08/2023
Chương 123
2.023 164 12/08/2023
Chương 124
2.154 163 13/08/2023
Chương 125
2.169 172 14/08/2023
Chương 126
2.117 158 15/08/2023
Chương 127 3.431 170 16/08/2023
Chương 128 3.316 166 17/08/2023
Chương 129 3.495 162 18/08/2023
Chương 130 2.800 166 19/08/2023
Chương 131
3.529 167 20/08/2023
Chương 132 2.037 174 21/08/2023
Chương 133 2.323 179 22/08/2023
Chương 134 3.559 168 23/08/2023
Chương 135
3.420 158 24/08/2023
Chương 136
3.645 185 25/08/2023
Chương 137
3.359 167 26/08/2023
Chương 138
2.241 164 27/08/2023
Chương 139
2.324 158 28/08/2023
Chương 140 3.112 179 29/08/2023
Chương 141 3.835 175 30/08/2023
Chương 142 3.890 165 31/08/2023
Chương 143
2.006 167 01/09/2023
Chương 144
2.229 150 02/09/2023
Chương 145 2.078 162 03/09/2023
Chương 146 2.149 148 04/09/2023
Chương 147
2.185 155 05/09/2023
Chương 148
2.099 152 06/09/2023
Chương 149 3.268 163 07/09/2023
Chương 150 3.198 181 08/09/2023
Chương 151
3.210 174 09/09/2023
Chương 152
3.172 199 10/09/2023
Chương 153
2.929 168 11/09/2023
Chương 154
2.741 177 12/09/2023
Chương 155
2.728 194 13/09/2023
Chương 156 2.986 184 14/09/2023
Chương 157 3.399 182 15/09/2023
Chương 158 2.050 171 16/09/2023
Chương 159 2.240 173 17/09/2023
Chương 160 2.988 192 18/09/2023
Chương 161 2.693 168 19/09/2023
Chương 162
2.459 169 20/09/2023
Chương 163 2.848 190 21/09/2023
Chương 164 3.963 177 22/09/2023
Chương 165 2.324 179 23/09/2023
Chương 166 1.929 169 24/09/2023
Chương 167 2.879 168 25/09/2023
Chương 168 3.146 177 26/09/2023
Chương 169 2.912 172 27/09/2023
Chương 170 2.945 211 28/09/2023
Chương 171 3.257 171 29/09/2023
Chương 172 2.904 234 30/09/2023
Chương 173 3.607 169 01/10/2023
Chương 174 2.398 182 02/10/2023
Chương 175 2.964 196 03/10/2023
Chương 176 2.674 186 04/10/2023
Chương 177 2.918 178 05/10/2023
Chương 178 2.305 178 06/10/2023
Chương 179 2.131 167 07/10/2023
Chương 180 3.198 186 08/10/2023
Chương 181 2.660 166 09/10/2023
Chương 182 3.063 175 10/10/2023
Chương 183 4.060 178 11/10/2023
Chương 184 2.777 168 12/10/2023
Chương 185 2.598 171 13/10/2023
Chương 186 2.524 176 14/10/2023
Chương 187 2.731 165 15/10/2023
Chương 188 2.462 178 16/10/2023
Chương 189 2.538 176 17/10/2023
Chương 190 2.278 159 18/10/2023
Chương 191 2.119 144 19/10/2023
Chương 192 2.410 145 20/10/2023
Chương 193 2.142 152 21/10/2023
Chương 194 2.137 157 22/10/2023
Chương 195 2.195 215 23/10/2023
Bình Luận (137 Bình Luận)