TÌM NHANH
NAM CHÍNH CẶN BÃ BỊ BỆNH KIỀU
NAM CHÍNH CẶN BÃ BỊ BỆNH KIỀU
Chuyển ngữ: Nhà Hươu
Designer: Nhà Hươu
Tổng số chương: 71
Lịch đăng: Chương 170
Chương Gold: Chương 1 - Chương 71
Tình trạng: Truyện Full
Chương đang đọc:
5
104
7
1
0
1
40.638 views
755
2298
0
Editor: Endy.

Xuyên vào một cuốn tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết, bị nam chính xem như một tấm bia đỡ đạn, cuối cùng vì cứu nam chính mà cô chết thê thảm. An Sênh cười, cô chỉ muốn sống sót thôi mà!

May mắn lúc đó nam chính vẫn chỉ là một thiếu niên bị bệnh, An Sênh dứt khoát quyết định cắt đứt mối quan hệ của hai người! Đem nghiệt duyên này mau chóng chém đứt!

An Sênh: Chúng ta chia tay đi!

Phí Hiên: Em dám đá tôi?! A..Chúc mừng em đã thành công khơi dậy sự chú ý của tôi.

Sau này…

An Sênh: Chia tay đi.

Phí Hiên: Được…nhưng em đợi đã ( lấy con dao ra, động tác dứt khoát và lưu loát cắt vào động mạch chủ ở cổ tay).

An Sênh: A…Anh làm cái gì vậy hả!!

Phí Hiên: Em không yêu anh thì anh còn sống làm gì nữa (mặt không chút thay đổi, dứt khoát thêm một dao).

An Sênh: Tôi yêu…tôi yêu mà. Tôi yêu anh chết mất!!!
______________
Lưu ý: chương dài nên truyện có tách chương ạ.
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1: Sống lại XEM 2.751 4.813 03/05/2022
Chương 2 XEM 2.524 3.576 21/05/2022
Chương 3: Ác mộng XEM 1.418 3.283 21/05/2022
Chương 4: Cô có phiền không? XEM 3.673 3.182 21/05/2022
Chương 5: Chia tay đi XEM 2.391 2.986 21/05/2022
Chương 6: Cô chết chắc! XEM 2.662 2.678 21/05/2022
Chương 7: Ba…ba mươi XEM 2.907 2.493 21/05/2022
Chương 8: Gặp lại. XEM 2.149 2.251 21/05/2022
Chương 9: Tìm được sao? XEM 2.318 2.130 21/05/2022
Chương 10: Tiểu nha đầu. XEM 2.301 2.088 21/05/2022
Chương 11: Theo tôi XEM 2.473 2.016 21/05/2022
Chương 12:Đưa tiền trước. XEM 2.572 1.969 21/05/2022
Chương 13: Đánh cược người XEM 2.231 1.937 21/05/2022
Chương 14: Tê tê XEM 2.405 1.952 21/05/2022
Chương 15: Anh buông ra XEM 1.830 2.120 21/05/2022
Chương 16 XEM 4.956 1.973 21/05/2022
Chương 17.1: Nghĩ đều không muốn nghĩ! XEM 2.421 1.977 21/05/2022
Chương 17.2: Nghĩ đều không muốn nghĩ! XEM 1.932 1.801 21/05/2022
Chương 18: Tôi muốn hôn em XEM 2.572 1.991 21/05/2022
Chương 19.1: Hôn tôi một chút~~ XEM 2.943 1.840 21/05/2022
Chương 19.2: Hôn tôi một chút~ XEM 2.644 1.554 21/05/2022
Chương 19.3: Hôn tôi một chút~ XEM 1.727 1.469 21/05/2022
Chương 20: Là tự tôi tình nguyện XEM 2.206 1.399 21/05/2022
Chương 20.2: Là tự tôi tình nguyện! XEM 2.362 1.368 21/05/2022
Chương 21.1: Dù sao cũng phải lưu lại ký hiệu! XEM 2.775 1.399 21/05/2022
Chương 21.2: Dù sao cũng phải lưu lại ký hiệu! XEM 2.169 1.350 21/05/2022
Chương 22.1: Tôi làm trò hề! XEM 2.563 1.330 21/05/2022
Chương 22.2: Tôi làm trò hề! XEM 2.470 1.229 21/05/2022
Chương 23.1: Thật là cô! XEM 2.478 1.183 21/05/2022
Chương 23.2: Thật là cô! XEM 2.175 1.228 21/05/2022
Chương 24.1: Chạy cái gì hả? XEM 2.550 1.289 21/05/2022
Chương 24.2: Chạy cái gì hả? XEM 2.219 1.310 21/05/2022
Chương 25.1 XEM 2.180 1.312 21/05/2022
Chương 25.2 XEM 2.435 1.283 21/05/2022
Chương 25.3: Em ôm tôi XEM 3.152 1.458 21/05/2022
Chương 26.1 XEM 2.354 1.284 21/05/2022
Chương 26.2 XEM 2.836 1.212 21/05/2022
Chương 26.3 XEM 2.678 1.139 21/05/2022
Chương 27.1: Nha đầu kia lòng dạ thật độc ác! XEM 2.372 1.170 21/05/2022
Chương 27.2: Nha đầu kia lòng dạ thật độc ác! XEM 1.826 1.123 21/05/2022
Chương 27.3: Nha đầu kia lòng dạ thật độc ác! XEM 3.619 1.092 21/05/2022
Chương 28.1 XEM 2.142 993 21/05/2022
Chương 28.2 XEM 2.156 919 21/05/2022
Chương 28.3 XEM 1.793 878 21/05/2022
Chương 28.4 XEM 1.845 853 21/05/2022
Chương 29.1 XEM 2.138 834 21/05/2022
Chương 29.2 XEM 2.159 816 21/05/2022
Chương 29.3 XEM 2.176 777 21/05/2022
Chương 29.4 XEM 1.294 739 21/05/2022
Chương 30.1: Lưu manh! XEM 2.077 944 21/05/2022
Chương 30.2: Lưu manh! XEM 2.191 838 21/05/2022
Chương 30.3: Lưu manh! XEM 2.674 826 21/05/2022
Chương 31.1 XEM 2.152 758 21/05/2022
Chương 31.2 XEM 2.220 744 21/05/2022
Chương 31.3: XEM 1.773 747 21/05/2022
Chương 31.4 XEM 1.574 709 21/05/2022
Chương 32.1 XEM 1.889 753 21/05/2022
Chương 32.2 XEM 1.863 751 21/05/2022
Chương 32.3 XEM 1.833 717 21/05/2022
Chương 32.4 XEM 1.507 719 21/05/2022
Chương 33.1 XEM 1.855 699 21/05/2022
Chương 33.2 XEM 2.028 670 21/05/2022
Chương 33.3 XEM 1.677 671 21/05/2022
Chương 33.4 XEM 1.555 649 21/05/2022
Chương 34.1 XEM 1.935 684 21/05/2022
Chương 34.2: XEM 1.912 690 21/05/2022
Chương 34.3 XEM 1.825 669 21/05/2022
Chương 34.4 XEM 1.803 634 21/05/2022
Chương 35.1 XEM 1.866 660 21/05/2022
Chương 35.2 XEM 1.977 652 21/05/2022
Chương 35.3 XEM 1.811 597 21/05/2022
Chương 35.4 XEM 1.811 557 21/05/2022
Chương 36.1 XEM 1.917 546 21/05/2022
Chương 36.2 XEM 1.817 557 21/05/2022
Chương 36.3 XEM 1.776 533 21/05/2022
Chương 36.4 XEM 1.926 536 21/05/2022
Chương 37.1 XEM 1.859 553 21/05/2022
Chương 37.2 XEM 1.886 537 21/05/2022
Chương 37.3 XEM 1.593 511 21/05/2022
Chương 37.4: XEM 1.632 561 21/05/2022
Chương 38.1 XEM 1.620 550 21/05/2022
Chương 38.2 XEM 1.877 493 22/05/2022
Chương 38.3 XEM 1.902 474 22/05/2022
Chương 39.4 XEM 1.595 491 22/05/2022
Chương 39.1 XEM 1.865 503 22/05/2022
Chương 39.2 XEM 1.846 475 22/05/2022
Chương 39.3 XEM 2.153 469 22/05/2022
Chương 39.4 XEM 1.676 486 22/05/2022
Chương 40.1 XEM 1.904 529 22/05/2022
Chương 40.2 XEM 1.760 602 22/05/2022
Chương 40.3 XEM 1.962 739 22/05/2022
Chương 40.4 XEM 1.465 455 22/05/2022
Chương 41.1 XEM 1.846 476 22/05/2022
Chương 41.3 XEM 1.851 509 22/05/2022
Chương 41.2 XEM 1.854 491 22/05/2022
Chương 41.4 XEM 1.708 437 22/05/2022
Chương 42.1 XEM 1.846 431 22/05/2022
Chương 42.2 XEM 1.804 434 22/05/2022
Chương 42.3 XEM 1.864 437 22/05/2022
Chương 42.4 XEM 2.052 487 22/05/2022
Chương 43.1 XEM 1.834 435 22/05/2022
Chương 43.2 XEM 1.968 415 22/05/2022
Chương 43.3 XEM 1.782 423 22/05/2022
Chương 43.4 XEM 1.928 449 22/05/2022
Chương 44.1 XEM 1.879 492 22/05/2022
Chương 44.2 XEM 1.894 533 22/05/2022
Chương 44.3 XEM 1.769 502 22/05/2022
Chương 44.4 XEM 1.665 458 22/05/2022
Chương 45.1 XEM 1.865 497 22/05/2022
Chương 45.2 XEM 1.835 500 22/05/2022
Chương 45.3 XEM 1.824 470 22/05/2022
Chương 45.4 XEM 3.043 480 22/05/2022
Chương 46.1 XEM 1.840 474 22/05/2022
Chương 46.2 XEM 1.858 459 22/05/2022
Chương 46.3 XEM 1.833 470 22/05/2022
Chương 46.4 XEM 2.485 445 22/05/2022
Chương 47.1 XEM 1.879 450 22/05/2022
Chương 47.2 XEM 2.018 423 22/05/2022
Chương 47.3 XEM 1.931 446 22/05/2022
Chương 47.4 XEM 1.974 474 22/05/2022
Chương 48.1: Anh nhớ em đến sắp chết rồi XEM 1.933 809 22/05/2022
Chương 48.2: Anh nhớ em đến sắp chết rồi XEM 2.035 607 22/05/2022
Chương 48.3: Anh nhớ em đến sắp chết rồi XEM 2.167 609 22/05/2022
Chương 48.4: Anh nhớ em đến sắp chết rồi XEM 1.763 647 22/05/2022
Chương 49.1: Bị cản lại XEM 2.246 555 22/05/2022
Chương 49.2: Bị cản lại XEM 2.573 488 22/05/2022
Chương 49.3: Bị cản lại XEM 2.406 493 22/05/2022
Chương 50.1 XEM 2.380 481 22/05/2022
Chương 50.2 XEM 2.523 457 22/05/2022
Chương 50.3 XEM 2.968 471 22/05/2022
Chương 51.1 XEM 2.418 478 22/05/2022
Chương 51.2 XEM 2.589 440 22/05/2022
Chương 51.3 XEM 2.790 441 22/05/2022
Chương 52.1 XEM 1.874 444 22/05/2022
Chương 52.2 XEM 1.971 434 22/05/2022
Chương 52.3 XEM 2.180 423 22/05/2022
Chương 52.4 XEM 2.674 452 22/05/2022
Chương 53.1 XEM 2.701 961 22/05/2022
Chương 53.2 XEM 2.333 447 22/05/2022
Chương 53.3 XEM 2.911 478 22/05/2022
Chương 54.1 XEM 2.568 445 22/05/2022
Chương 54.2 XEM 2.953 448 22/05/2022
Chương 54.3 XEM 2.495 454 22/05/2022
Chương 55.1 XEM 2.748 451 22/05/2022
Chương 55.2 XEM 2.317 468 22/05/2022
Chương 56.1 XEM 2.488 442 22/05/2022
Chương 56.2 XEM 2.547 439 22/05/2022
Chương 57.1 XEM 2.707 441 22/05/2022
Chương 57.2 XEM 2.584 441 22/05/2022
Chương 58.1 XEM 2.587 459 22/05/2022
Chương 58.2 XEM 2.361 417 22/05/2022
Chương 59 XEM 2.758 418 22/05/2022
Chương 60.1 XEM 2.332 455 22/05/2022
Chương 60.2 XEM 2.337 453 22/05/2022
Chương 61.1 XEM 2.282 477 22/05/2022
Chương 61.2 XEM 2.780 455 22/05/2022
Chương 62.1 XEM 2.546 477 22/05/2022
Chương 62.2 XEM 2.489 483 22/05/2022
Chương 63.1 XEM 2.547 501 22/05/2022
Chương 63.2 XEM 2.824 568 22/05/2022
Chương 64.1 XEM 2.738 617 22/05/2022
Chương 64.2 XEM 3.104 748 22/05/2022
Chương 65.1 XEM 3.458 851 29/05/2022
Chương 65.2 XEM 2.983 685 01/06/2022
Chương 66 XEM 2.495 921 02/06/2022
Chương 67 XEM 3.247 697 11/06/2022
Chương 68 XEM 2.788 1.015 15/06/2022
Chương 69 XEM 2.704 253 02/07/2022
Chương 70 XEM 2.532 335 03/07/2022
Chương 71 XEM 3.455 653 11/12/2022
Bình Luận (115 Bình Luận)