TÌM NHANH
MANH ĐĂNG
MANH ĐĂNG
Tác giả: Tô Tha
Chuyển ngữ: Fragonard
Designer: Delina La Rosée
Tổng số chương: 64
Lịch đăng: Chương 14
Chương Gold: Chương 1 - Chương 20
Tiêu hao: 385
Tình trạng: Truyện Full
Chương đang đọc:
0
99
3
0
0
0
13.419 views
261
979
0
Team edit: Hội những người không tin deadline có thật

“Một ngày trước Tết Thanh minh, dưới sự cầu xin không ngừng của tôi, Thẩm Thành và tôi trở thành người tình.”

“Câu chuyện bắt đầu từ đó, còn kết thúc thì… chuyện này không có kết thúc.”

Nam chính: tra nam hoàn lương, thâm tàng bất lộ

Nữ chính: giấu kim trong bọc

Cảnh báo từ editor: hiện đại, H văn, tam quan bất thường nhưng thực tế với mặt trái của xã hội, cốt truyện thú vị, hoan nghênh đọc giải trí.
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 2.556 1.992 29/01/2023
Chương 2 XEM 1.160 1.411 29/01/2023
Chương 3 XEM 1.471 1.313 29/01/2023
Chương 4 XEM 1.552 1.121 29/01/2023
Chương 5 XEM 2.289 1.083 29/01/2023
Chương 6 XEM 2.202 1.030 29/01/2023
Chương 7 XEM 1.652 1.052 29/01/2023
Chương 8 XEM 2.411 1.034 29/01/2023
Chương 9 XEM 2.024 1.076 29/01/2023
Chương 10
3.007 689 29/01/2023
Chương 11 XEM 3.445 1.131 30/01/2023
Chương 12 XEM 3.144 865 01/02/2023
Chương 13 XEM 3.500 527 03/02/2023
Chương 14 XEM 2.710 136 05/02/2023
Chương 15
3.293 94 06/02/2023
Chương 16
7.000 96 08/02/2023
Chương 17
5.875 96 10/02/2023
Chương 18
1.925 91 12/02/2023
Chương 19
3.359 96 13/02/2023
Chương 20
5.904 89 15/02/2023
Chương 21
2.450 69 17/02/2023
Chương 22
4.521 66 19/02/2023
Chương 23
2.805 66 20/02/2023
Chương 24
3.039 63 22/02/2023
Chương 25
2.552 68 24/02/2023
Chương 26
5.216 60 26/02/2023
Chương 27
3.069 50 27/02/2023
Chương 28
2.053 47 01/03/2023
Chương 29
2.273 52 03/03/2023
Chương 30
2.156 57 05/03/2023
Chương 31
3.585 61 06/03/2023
Chương 32
3.369 48 08/03/2023
Chương 33
2.536 49 10/03/2023
Chương 34
3.443 57 12/03/2023
Chương 35
2.914 54 13/03/2023
Chương 36
3.550 54 15/03/2023
Chương 37
3.971 53 17/03/2023
Chương 38
3.622 56 19/03/2023
Chương 39
3.164 53 20/03/2023
Chương 40
3.378 62 22/03/2023
Chương 41
3.520 56 24/03/2023
Chương 42
4.165 64 26/03/2023
Chương 43
2.626 56 27/03/2023
Chương 44 2.266 57 29/03/2023
Chương 45 2.206 55 31/03/2023
Chương 46 3.462 80 02/04/2023
Chương 47 3.731 53 03/04/2023
Chương 48 2.386 54 05/04/2023
Chương 49 3.520 59 07/04/2023
Chương 50 5.988 63 09/04/2023
Chương 51 2.771 66 10/04/2023
Chương 52 3.327 54 12/04/2023
Chương 53 3.819 55 14/04/2023
Chương 54 4.959 41 16/04/2023
Chương 55 2.694 44 17/04/2023
Chương 56 2.576 43 19/04/2023
Chương 57 4.424 41 21/04/2023
Chương 58 2.780 47 23/04/2023
Chương 59 3.170 45 24/04/2023
Chương 60 2.345 45 26/04/2023
Chương 61 4.059 50 28/04/2023
Chương 62: Ngoại truyện (1) 5.790 54 30/04/2023
Chương 63: Ngoại truyện (2)  9.100 54 01/05/2023
Chương 64: Ngoại truyện (3) 2.669 48 03/05/2023
Bình Luận (46 Bình Luận)