TÌM NHANH
MANH ĐĂNG
MANH ĐĂNG
Tác giả: Tô Tha
Chuyển ngữ: Fragonard
Designer: Delina La Rosée
Tổng số chương: 64
Lịch đăng: C.64
Chương Gold: Chương 1 - Chương 20
Tiêu hao: 385
Tình trạng: Truyện Full
Chương đang đọc:
0
104
4
0
0
0
67.517 views
725
2477
0
Team edit: Hội những người không tin deadline có thật

“Một ngày trước Tết Thanh minh, dưới sự cầu xin không ngừng của tôi, Thẩm Thành và tôi trở thành người tình.”

“Câu chuyện bắt đầu từ đó, còn kết thúc thì… chuyện này không có kết thúc.”

Nam chính: tra nam hoàn lương, thâm tàng bất lộ

Nữ chính: giấu kim trong bọc

Cảnh báo từ editor: hiện đại, H văn, tam quan bất thường nhưng thực tế với mặt trái của xã hội, cốt truyện thú vị, hoan nghênh đọc giải trí.
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 2.556 8.224 29/01/2023
Chương 2 XEM 1.160 5.014 29/01/2023
Chương 3 XEM 1.471 4.722 29/01/2023
Chương 4 XEM 1.552 4.025 29/01/2023
Chương 5 XEM 2.289 3.984 29/01/2023
Chương 6 XEM 2.202 3.764 29/01/2023
Chương 7 XEM 1.652 3.645 29/01/2023
Chương 8 XEM 2.411 3.661 29/01/2023
Chương 9 XEM 2.024 3.993 29/01/2023
Chương 10
3.007 2.242 29/01/2023
Chương 11 XEM 3.445 3.801 30/01/2023
Chương 12 XEM 3.144 3.291 01/02/2023
Chương 13 XEM 3.500 2.744 03/02/2023
Chương 14 XEM 2.710 2.466 05/02/2023
Chương 15 XEM 3.293 2.451 06/02/2023
Chương 16 XEM 7.000 2.366 08/02/2023
Chương 17 XEM 5.875 2.152 10/02/2023
Chương 18 XEM 1.925 1.827 12/02/2023
Chương 19 XEM 3.359 2.057 13/02/2023
Chương 20 XEM 5.904 1.957 15/02/2023
Chương 21 XEM 2.450 1.731 17/02/2023
Chương 22 XEM 4.521 1.565 19/02/2023
Chương 23 XEM 2.805 1.589 20/02/2023
Chương 24 XEM 3.039 1.517 22/02/2023
Chương 25 XEM 2.552 1.564 24/02/2023
Chương 26 XEM 5.216 1.546 26/02/2023
Chương 27 XEM 3.069 1.592 27/02/2023
Chương 28 XEM 2.053 1.460 01/03/2023
Chương 29 XEM 2.273 1.455 03/03/2023
Chương 30 XEM 2.156 1.405 05/03/2023
Chương 31 XEM 3.585 1.388 06/03/2023
Chương 32 XEM 3.369 1.436 08/03/2023
Chương 33 XEM 2.536 1.464 10/03/2023
Chương 34 XEM 3.443 1.700 12/03/2023
Chương 35 XEM 2.914 2.235 13/03/2023
Chương 36
3.550 463 15/03/2023
Chương 37 XEM 3.971 1.445 17/03/2023
Chương 38 XEM 3.622 1.289 19/03/2023
Chương 39 XEM 3.164 1.389 20/03/2023
Chương 40 XEM 3.378 1.415 22/03/2023
Chương 41 XEM 3.520 1.465 24/03/2023
Chương 42 XEM 4.165 1.510 26/03/2023
Chương 43 XEM 2.626 2.081 27/03/2023
Chương 44 2.266 811 29/03/2023
Chương 45 2.206 710 31/03/2023
Chương 46 3.462 767 02/04/2023
Chương 47 3.731 751 03/04/2023
Chương 48 2.386 704 05/04/2023
Chương 49 3.520 691 07/04/2023
Chương 50 5.988 732 09/04/2023
Chương 51 2.771 776 10/04/2023
Chương 52 3.327 732 12/04/2023
Chương 53 3.819 755 14/04/2023
Chương 54 4.959 640 16/04/2023
Chương 55 2.694 635 17/04/2023
Chương 56 2.576 597 19/04/2023
Chương 57 4.424 602 21/04/2023
Chương 58 2.780 570 23/04/2023
Chương 59 3.170 574 24/04/2023
Chương 60 2.345 609 26/04/2023
Chương 61 4.059 720 28/04/2023
Chương 62: Ngoại truyện (1) 5.790 575 30/04/2023
Chương 63: Ngoại truyện (2)  9.100 430 01/05/2023
Chương 64: Ngoại truyện (3) 2.669 487 03/05/2023
Bình Luận (98 Bình Luận)