TÌM NHANH
MẠN MẠN QUYẾN RŨ
MẠN MẠN QUYẾN RŨ
Tác giả: A Ô Loạn
Chuyển ngữ: Strawberry Sunshine
Designer: Montblanc
Tổng số chương: 50
Lịch đăng: Chương 50
Chương Gold: Chương 1 - Chương 50
Tình trạng: Truyện Full
Chương đang đọc:
0
98
5
0
0
1
11.367 views
282
807
0
Ôn Mạn tham gia buổi họp lớp, gặp lại bạn trai cũ của mình, sau khi say rượu lại xảy ra quan hệ với anh trong toilet.

Thậm chí còn theo anh về khách sạn, bắt đầu một cuộc chơi tình ái không biết điểm dừng.

Ngày hôm sau Ôn Mạn tỉnh lại, biết mình không nên sa vào lòng anh nữa, ngay đêm đó đã vội vàng lên máy bay đến Long Thành.

Ai mà ngờ cô lại đi cùng chuyến bay với người yêu cũ, đã thế anh còn ở nhà cô.

Sau đó nữa, Ôn Mạn phát hiện, cho dù cô đi tới đâu cũng có thể gặp được Chu Khải, bị anh chơi ở mọi lúc mọi nơi, bị anh giã đến mức nước phun tung toé.

Lưu ý:
Bản dịch dùng từ RẤT THÔ - RẤT TỤC - RẤT TRẦN TRỤI. Nếu cảm thấy không hợp có thể bỏ qua, đừng cmt cay đắng. Xin cảm ơn.
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 1.097 5.114 24/05/2023
Chương 2 XEM 1.137 4.538 24/05/2023
Chương 3 XEM 1.204 4.321 24/05/2023
Chương 4 XEM 1.049 4.250 24/05/2023
Chương 5 XEM 1.181 3.892 24/05/2023
Chương 6 XEM 1.111 3.557 24/05/2023
Chương 7 XEM 1.110 3.357 24/05/2023
Chương 8 XEM 1.062 3.039 24/05/2023
Chương 9 XEM 1.223 2.797 24/05/2023
Chương 10 XEM 1.147 2.856 24/05/2023
Chương 11 XEM 1.232 2.781 24/05/2023
Chương 12 XEM 1.136 2.626 24/05/2023
Chương 13 XEM 1.064 2.486 24/05/2023
Chương 14 XEM 1.221 2.362 24/05/2023
Chương 15 XEM 1.070 2.277 24/05/2023
Chương 16 XEM 1.052 2.080 24/05/2023
Chương 17 XEM 1.025 2.068 24/05/2023
Chương 18 XEM 941 2.030 24/05/2023
Chương 19 XEM 1.059 1.871 24/05/2023
Chương 20 XEM 1.070 1.920 24/05/2023
Chương 21 XEM 1.170 1.807 24/05/2023
Chương 22 XEM 820 1.799 24/05/2023
Chương 23 XEM 1.082 1.780 24/05/2023
Chương 24 XEM 794 1.717 24/05/2023
Chương 25 XEM 928 1.793 24/05/2023
Chương 26 XEM 937 1.671 24/05/2023
Chương 27 XEM 1.185 1.522 24/05/2023
Chương 28 XEM 767 1.419 24/05/2023
Chương 29 XEM 964 1.396 24/05/2023
Chương 30 XEM 975 1.453 24/05/2023
Chương 31 XEM 1.041 1.374 24/05/2023
Chương 32 XEM 958 1.344 24/05/2023
Chương 33 XEM 1.012 1.346 24/05/2023
Chương 34 XEM 969 1.355 24/05/2023
Chương 35 XEM 1.187 1.328 24/05/2023
Chương 36 XEM 932 1.258 24/05/2023
Chương 37 XEM 1.248 1.243 24/05/2023
Chương 38 XEM 830 1.170 24/05/2023
Chương 39 XEM 928 1.152 24/05/2023
Chương 40 XEM 961 1.275 24/05/2023
Chương 41 XEM 1.187 1.148 24/05/2023
Chương 42 XEM 1.092 1.059 24/05/2023
Chương 43 XEM 1.268 1.042 24/05/2023
Chương 44 XEM 1.110 1.073 24/05/2023
Chương 45 XEM 1.328 1.134 24/05/2023
Chương 46 XEM 1.381 1.148 24/05/2023
Chương 47 XEM 1.102 1.129 24/05/2023
Chương 48 XEM 1.077 1.146 24/05/2023
Chương 49 XEM 1.261 1.181 24/05/2023
Chương 50 XEM 1.182 1.673 24/05/2023
Bình Luận (0 Bình Luận)