TÌM NHANH
KHI BẠCH PHÚ MỸ TRỞ THÀNH NGƯỜI NGHÈO
KHI BẠCH PHÚ MỸ TRỞ THÀNH NGƯỜI NGHÈO
Tác giả: Tây Tích
Chuyển ngữ: Nam Lăng
Designer: Montblanc
Lịch đăng: Chương 88
Chương Gold: Chương 1 - Chương 2
Tình trạng: Dự kiến phát hành
Chương đang đọc:
0
41
0
0
0
0
3.897 views
147
600
0
Trước giờ, Khương Bảo chưa từng nghĩ mình có một người em gái sinh đôi. Hai người, từ ngoại hình, tính cách đều vô cùng khác biệt, em gái vẫn luôn lưu lạc ở bên ngoài.

16 tuổi, Khương Bảo đỗ MIT, ở trong một trang viên có trường đua ngựa. Trong giới, cô là một bạch phú mỹ đẳng cấp, tính cách mạnh mẽ.

Lâm Xán lại là người yếu đuối, là một cái máy rút tiền cho gia đình, nằm trong một girlgroup tuyến 18.
Khi hai chị em hoán đổi thân xác cho nhau, người xung quanh phát hiện, cái người luôn rụt rè tự ti và cái người kiêu ngạo tự phụ kia đã thay đổi hoàn toàn…
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 2.939 0 29/01/2023
Chương 2 XEM 2.926 0 29/01/2023
Chương 3 XEM 2.191 0 29/01/2023
Chương 4 XEM 2.940 0 29/01/2023
Chương 5 XEM 2.853 0 29/01/2023
Chương 6 XEM 3.288 0 29/01/2023
Chương 7 XEM 2.439 0 29/01/2023
Chương 8 XEM 2.112 0 29/01/2023
Chương 9 XEM 2.772 0 29/01/2023
Chương 10 XEM 2.356 0 29/01/2023
Chương 11 XEM 1.776 0 29/01/2023
Chương 12 XEM 2.603 0 29/01/2023
Chương 13 XEM 2.453 0 29/01/2023
Chương 14 XEM 2.514 0 29/01/2023
Chương 15 XEM 2.073 0 29/01/2023
Chương 16 XEM 1.819 0 29/01/2023
Chương 17 XEM 2.042 0 29/01/2023
Chương 18 XEM 5.699 0 29/01/2023
Chương 19 XEM 3.829 0 29/01/2023
Chương 20 XEM 1.204 0 29/01/2023
Chương 21 XEM 4.787 0 29/01/2023
Chương 22 XEM 3.230 0 29/01/2023
Chương 23 XEM 4.251 0 29/01/2023
Chương 24 XEM 2.609 0 29/01/2023
Chương 25 XEM 3.305 0 29/01/2023
Chương 26 XEM 3.096 0 29/01/2023
Chương 27 XEM 2.719 0 29/01/2023
Chương 28 XEM 3.342 0 29/01/2023
Chương 29 XEM 4.074 0 29/01/2023
Chương 30 XEM 2.259 0 29/01/2023
Chương 31 XEM 3.484 0 29/01/2023
Chương 32 XEM 2.782 0 29/01/2023
Chương 33 XEM 2.875 0 29/01/2023
Chương 34 XEM 2.844 0 29/01/2023
Chương 35 XEM 3.186 0 29/01/2023
Chương 36 XEM 4.212 0 29/01/2023
Chương 37 XEM 4.084 0 29/01/2023
Chương 38 XEM 5.567 0 29/01/2023
Chương 39 XEM 3.254 0 29/01/2023
Chương 40 XEM 4.989 0 29/01/2023
Chương 41 XEM 5.267 0 29/01/2023
Chương 42 XEM 2.503 0 29/01/2023
Chương 43 XEM 2.579 0 29/01/2023
Chương 44 XEM 2.302 0 29/01/2023
Chương 45 XEM 4.263 0 29/01/2023
Chương 46 XEM 2.541 0 29/01/2023
Chương 47 XEM 2.794 0 29/01/2023
Chương 48 XEM 2.745 0 29/01/2023
Chương 49 XEM 2.808 0 29/01/2023
Chương 50 XEM 1.985 0 29/01/2023
Chương 51 XEM 2.408 0 29/01/2023
Chương 52 XEM 2.976 0 29/01/2023
Chương 53 XEM 2.611 0 29/01/2023
Chương 54 XEM 2.884 0 29/01/2023
Chương 55 XEM 3.064 0 29/01/2023
Chương 56 XEM 4.337 0 29/01/2023
Chương 57 XEM 3.665 0 29/01/2023
Chương 58 XEM 2.630 0 29/01/2023
Chương 59 XEM 2.210 0 29/01/2023
Chương 60 XEM 2.681 0 29/01/2023
Chương 61 XEM 2.171 0 29/01/2023
Chương 62 XEM 5.140 0 29/01/2023
Chương 63 XEM 2.287 0 29/01/2023
Chương 64 XEM 2.566 0 29/01/2023
Chương 65 XEM 2.108 0 29/01/2023
Chương 66 XEM 2.533 0 29/01/2023
Chương 67 XEM 2.784 0 29/01/2023
Chương 68 XEM 2.844 0 29/01/2023
Chương 69 XEM 2.601 0 29/01/2023
Chương 70 XEM 2.233 0 29/01/2023
Chương 71 XEM 3.421 0 29/01/2023
Chương 72 XEM 2.265 0 29/01/2023
Chương 73 XEM 1.429 0 29/01/2023
Chương 74 XEM 1.227 0 29/01/2023
Chương 75 XEM 2.491 0 29/01/2023
Chương 76 XEM 2.392 0 29/01/2023
Chương 77 XEM 2.296 0 29/01/2023
Chương 78 XEM 2.928 0 29/01/2023
Chương 79 XEM 2.712 0 29/01/2023
Chương 80 XEM 4.422 0 29/01/2023
Chương 81 XEM 2.627 0 29/01/2023
Chương 82 XEM 1.421 0 29/01/2023
Chương 83 XEM 2.486 0 29/01/2023
Chương 84 XEM 1.781 0 29/01/2023
Chương 85 XEM 2.283 0 29/01/2023
Chương 86 XEM 2.638 0 29/01/2023
Chương 87 XEM 2.606 0 29/01/2023
Chương 88 XEM 2.374 0 29/01/2023
Bình Luận (27 Bình Luận)