TÌM NHANH
ĐỘC SỦNG THÀNH HÔN
ĐỘC SỦNG THÀNH HÔN
Tác giả: Mộng Tiêu Nhị
Chuyển ngữ: SAC
Designer: JianFei
Tổng số chương: 62
Lịch đăng: Chương 62
Tình trạng: Truyện Full
Chương đang đọc:
5
2077
159
50
12
14
218.525 views
2245
9981
0
Văn án 1:
Cô yêu mọi thứ của anh, nhưng yêu nhất là đôi tay của anh, đôi tay này từng ôm
cô, cũng từng đánh cô;
Từng thay cô viết bài tập Ngữ văn, từng sửa đề Vật lý sai; vì cô mà đánh đàn
dương cầm, vì cô mà đánh trống;
Đã từng đưa cô đua xe, cõng cô đi qua vô số con đường; đeo nhẫn lên tay cô,
vén chiếc khăn che đầu của cô lên;
Tuổi trẻ đã từng tùy ý khoe khoang, ngày tháng bây giờ bình thản ấm áp, nhưng
từ đầu đến cuối anh vẫn luôn ở đây.

Văn án 2:
Đào Nhiên là một người mù màu, thế giới vạn vật ở trong mắt cô đều là trắng và
đen, nhưng anh là ngoại lệ.
Anh cao lãnh, phúc hắc cưng chiều cô đến vô pháp vô thiên, thế cho nên khi cô
nhìn thấy anh đã cảm thấy thế giới trắng đen cũng trở nên xinh đẹp.
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 3.547 26.061 02/10/2019
Chương 2 XEM 2.476 12.861 02/10/2019
Chương 3 XEM 2.070 10.159 07/10/2019
Chương 4 XEM 2.280 9.775 08/10/2019
Chương 5 XEM 2.249 9.088 09/10/2019
Chương 6 XEM 2.231 8.370 10/10/2019
Chương 7 XEM 2.062 9.457 14/10/2019
Chương 8 XEM 2.302 8.046 15/10/2019
Chương 9 XEM 2.264 7.620 16/10/2019
Chương 10 XEM 2.480 8.879 17/10/2019
Chương 11 XEM 2.313 7.879 21/10/2019
Chương 12 XEM 2.851 7.599 22/10/2019
Chương 13 XEM 2.223 6.978 23/10/2019
Chương 14 XEM 2.488 6.144 24/10/2019
Chương 15 XEM 2.516 6.191 28/10/2019
Chương 16 XEM 2.362 6.008 29/10/2019
Chương 17 XEM 2.323 6.098 30/10/2019
Chương 18 XEM 2.470 5.892 31/10/2019
Chương 19 XEM 2.647 5.716 04/11/2019
Chương 20 XEM 2.250 6.143 05/11/2019
Chương 21 XEM 2.657 5.552 06/11/2019
Chương 22 XEM 2.665 5.449 07/11/2019
Chương 23 XEM 2.469 5.295 11/11/2019
Chương 24 XEM 2.407 5.324 12/11/2019
Chương 25 XEM 2.271 5.297 13/11/2019
Chương 26 XEM 2.328 4.969 14/11/2019
Chương 27 XEM 3.032 4.898 25/11/2019
Chương 28 XEM 3.062 4.828 26/11/2019
Chương 29 XEM 3.388 4.787 27/11/2019
Chương 30 XEM 2.416 5.271 28/11/2019
Chương 31 XEM 2.720 4.726 02/12/2019
Chương 32 XEM 2.264 4.390 03/12/2019
Chương 33 XEM 5.276 4.737 04/12/2019
Chương 34 XEM 5.500 4.665 05/12/2019
Chương 35 XEM 5.614 5.002 09/12/2019
Chương 36 XEM 3.101 4.151 10/12/2019
Chương 37 XEM 2.553 4.129 11/12/2019
Chương 38 XEM 4.435 4.553 12/12/2019
Chương 39 XEM 4.543 4.411 16/12/2019
Chương 40 XEM 4.441 5.247 17/12/2019
Chương 41 XEM 4.896 4.921 18/12/2019
Chương 42 XEM 3.095 4.792 19/12/2019
Chương 43 XEM 3.013 4.259 23/12/2019
Chương 44 XEM 3.299 4.540 24/12/2019
Chương 45 XEM 4.525 4.109 24/12/2019
Chương 46 XEM 3.691 3.716 25/12/2019
Chương 47 XEM 4.178 3.329 26/12/2019
Chương 48 XEM 3.159 3.257 06/01/2020
Chương 49 XEM 2.579 3.142 07/01/2020
Chương 50 XEM 2.522 3.921 08/01/2020
Chương 51 XEM 2.457 3.447 09/01/2020
Chương 52 XEM 2.569 2.859 13/01/2020
Chương 53 XEM 2.184 2.815 14/01/2020
Chương 54 XEM 2.570 2.758 15/01/2020
Chương 55 XEM 2.279 2.994 16/01/2020
Chương 56 XEM 2.747 3.235 20/01/2020
Chương 57 XEM 3.025 2.815 21/01/2020
Chương 58 XEM 2.928 3.219 22/01/2020
Chương 59 XEM 5.125 3.465 23/01/2020
Chương 60: XEM 2.279 7.127 27/01/2020
Chương 61
2.317 2.015 28/01/2020
Chương 62
7.457 2.849 29/01/2020
Bình Luận (848 Bình Luận)