TÌM NHANH
CHIẾU TƯỚNG
CHIẾU TƯỚNG
Tác giả: Tô Tha
Chuyển ngữ: Phong Văn
Designer: JianFei
Tổng số chương: 133
Lịch đăng: Chương 132
Chương Gold: Chương 1 - Chương 30
Tiêu hao: 620
Tình trạng: Truyện Full
Chương đang đọc:
0
97
3
0
0
0
37.707 views
555
1863
0
''Xin vài quân nhé, tiên sinh''

''Chiếu tướng sao?''

Nam chính thảo mai, nữ chính cương trực.

*Nam chính và nữ chính đánh cờ, nữ chính thua thì phải hôn nam chính, sau nữ chính thua nhiều quá nên ‘’Chiếu tướng’’ còn có ẩn ý nam chính sắp được hôn.

HE

Nữ chính Chu Thủy Nhung, là con gái của Tư Văn và Chu Yên (Nam nữ chính bộ ''Phong Nguyệt'')

Nam chính Thẩm Thính Ôn, là con trai của Thẩm Thành và Ôn Hỏa (Nam nữ chính bộ ''Manh Đăng')

Hai bộ trên cùng tác giả Tô Tha và đều được Luvevaland chuyển ngữ và có đăng trên web luvevaland.co nhé.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 2.118 3.890 27/02/2023
Chương 2 XEM 2.486 2.410 27/02/2023
Chương 3 XEM 2.544 1.812 27/02/2023
Chương 4 XEM 2.334 1.695 27/02/2023
Chương 5 XEM 2.243 1.568 27/02/2023
Chương 6 XEM 2.372 1.356 27/02/2023
Chương 7 XEM 2.249 1.263 27/02/2023
Chương 8 XEM 1.992 1.267 27/02/2023
Chương 9 XEM 1.231 1.239 27/02/2023
Chương 10 XEM 968 1.448 27/02/2023
Chương 11 XEM 1.728 1.350 27/02/2023
Chương 12 XEM 1.434 1.191 01/03/2023
Chương 13 XEM 1.517 1.208 03/03/2023
Chương 14 XEM 1.498 943 05/03/2023
Chương 15 XEM 1.338 1.016 06/03/2023
Chương 16 XEM 995 914 08/03/2023
Chương 17 XEM 1.585 923 10/03/2023
Chương 18 XEM 1.050 788 12/03/2023
Chương 19 XEM 1.205 825 13/03/2023
Chương 20 XEM 1.013 851 15/03/2023
Chương 21 XEM 1.505 794 17/03/2023
Chương 22 XEM 1.135 681 19/03/2023
Chương 23 XEM 1.965 776 20/03/2023
Chương 24 XEM 1.415 668 22/03/2023
Chương 25 XEM 944 652 24/03/2023
Chương 26 XEM 1.668 582 26/03/2023
Chương 27 XEM 2.067 602 27/03/2023
Chương 28 XEM 1.773 569 29/03/2023
Chương 29 XEM 1.635 569 31/03/2023
Chương 30 XEM 1.670 589 02/04/2023
Chương 31 XEM 1.854 567 03/04/2023
Chương 32 XEM 851 563 05/04/2023
Chương 33 XEM 2.001 603 07/04/2023
Chương 34 XEM 1.193 524 09/04/2023
Chương 35 XEM 951 612 10/04/2023
Chương 36 XEM 2.028 574 12/04/2023
Chương 37 XEM 1.040 501 14/04/2023
Chương 38 XEM 1.243 516 16/04/2023
Chương 39 XEM 1.247 544 17/04/2023
Chương 40 XEM 967 559 19/04/2023
Chương 41 XEM 1.503 480 21/04/2023
Chương 42 XEM 1.918 446 23/04/2023
Chương 43 XEM 1.449 515 24/04/2023
Chương 44 XEM 1.477 467 26/04/2023
Chương 45 XEM 1.164 482 28/04/2023
Chương 46 XEM 1.910 487 30/04/2023
Chương 47 XEM 1.436 467 01/05/2023
Chương 48 XEM 1.242 475 03/05/2023
Chương 49 XEM 1.201 440 05/05/2023
Chương 50 XEM 1.857 459 07/05/2023
Chương 51 XEM 1.195 460 08/05/2023
Chương 52 XEM 1.752 421 10/05/2023
Chương 53 XEM 1.621 457 12/05/2023
Chương 54 XEM 1.641 443 14/05/2023
Chương 55 XEM 1.851 435 15/05/2023
Chương 56 XEM 1.213 384 17/05/2023
Chương 57 XEM 1.488 412 19/05/2023
Chương 58 XEM 2.043 361 21/05/2023
Chương 59 XEM 1.619 402 22/05/2023
Chương 60 XEM 1.797 371 24/05/2023
Chương 61 XEM 1.772 342 26/05/2023
Chương 62 XEM 1.166 439 28/05/2023
Chương 63 1.964 179 29/05/2023
Chương 64 XEM 1.111 425 31/05/2023
Chương 65 XEM 1.609 424 02/06/2023
Chương 66 XEM 1.347 385 04/06/2023
Chương 67 XEM 1.212 360 05/06/2023
Chương 68 XEM 1.795 351 07/06/2023
Chương 69 XEM 1.866 349 09/06/2023
Chương 70 XEM 1.979 376 11/06/2023
Chương 71 XEM 1.464 340 12/06/2023
Chương 72 XEM 1.755 335 14/06/2023
Chương 73 XEM 1.300 312 16/06/2023
Chương 74 XEM 2.199 324 18/06/2023
Chương 75 XEM 1.919 339 19/06/2023
Chương 76 XEM 1.400 318 21/06/2023
Chương 77 XEM 1.249 312 23/06/2023
Chương 78 XEM 1.031 305 25/06/2023
Chương 79 XEM 1.699 300 26/06/2023
Chương 80 XEM 1.395 302 28/06/2023
Chương 81 XEM 1.322 285 30/06/2023
Chương 82 XEM 1.046 285 02/07/2023
Chương 83 XEM 1.606 257 03/07/2023
Chương 84 XEM 1.764 324 05/07/2023
Chương 85 1.780 159 07/07/2023
Chương 86 1.509 143 09/07/2023
Chương 87 1.948 127 10/07/2023
Chương 88 XEM 1.456 292 12/07/2023
Chương 89 XEM 1.843 259 14/07/2023
Chương 90 XEM 1.241 226 16/07/2023
Chương 91 XEM 1.385 220 17/07/2023
Chương 92 XEM 2.027 231 19/07/2023
Chương 93 1.930 93 21/07/2023
Chương 94 XEM 1.345 197 23/07/2023
Chương 95 1.117 90 24/07/2023
Chương 96 XEM 1.227 201 26/07/2023
Chương 97 1.265 87 28/07/2023
Chương 98 XEM 1.210 186 30/07/2023
Chương 99 XEM 1.142 246 31/07/2023
Chương 100 1.849 86 02/08/2023
Chương 101 1.443 86 04/08/2023
Chương 102 1.227 80 06/08/2023
Chương 103 1.908 82 07/08/2023
Chương 104 1.533 85 09/08/2023
Chương 105 2.024 72 11/08/2023
Chương 106 1.295 70 13/08/2023
Chương 107 1.101 49 14/08/2023
Chương 108 1.197 49 16/08/2023
Chương 109 1.236 42 18/08/2023
Chương 110 1.858 38 20/08/2023
Chương 111 1.474 41 21/08/2023
Chương 112 2.060 35 23/08/2023
Chương 113 1.553 35 25/08/2023
Chương 114 2.063 38 27/08/2023
Chương 115 1.933 38 28/08/2023
Chương 116 1.395 35 30/08/2023
Chương 117 892 35 01/09/2023
Chương 118 1.235 33 03/09/2023
Chương 119 1.554 34 04/09/2023
Chương 120 1.700 43 06/09/2023
Chương 121 1.651 44 08/09/2023
Chương 122 815 35 10/09/2023
Chương 123 1.208 38 11/09/2023
Chương 124 1.419 34 13/09/2023
Chương 125 1.119 35 15/09/2023
Chương 126 2.101 31 17/09/2023
Chương 127 1.099 34 18/09/2023
Chương 128 1.670 34 20/09/2023
Chương 129 1.794 34 22/09/2023
Chương 130 1.737 38 24/09/2023
Chương 131 898 38 25/09/2023
Chương 132 1.568 33 27/09/2023
Chương 133 2.115 49 29/09/2023
Bình Luận (78 Bình Luận)