TÌM NHANH
CẦM TÙ
CẦM TÙ
Tác giả: Nại Tục
Chuyển ngữ: Minh Tiểu Lan
Designer: Montblanc
Tổng số chương: 140
Lịch đăng: Chương 129
Chương Gold: Chương 1 - Chương 25
Tiêu hao: 1050
Tình trạng: Truyện Full
Chương đang đọc:
0
97
10
2
0
0
42.709 views
474
1195
0
Tóm tắt 1:
Nước ấm nấu thanh mai.

Tóm tắt 2:

Thanh mai biến thành chim hoàng yến, chỉ cần nuôi dưỡng, chỉ thiếu lồng sắt.

[Trúc mã tâm lý vặn vẹo, điên cuồng, cố chấp, tâm cơ vs Thanh mai ngoan ngoãn, mềm mại, yếu đuối, mẫn cảm, dính người, ấm áp]

[1v1]

[Cưỡng chế yêu]

[Nam cường nữ nhược]

[Nam chính giả dịu dàng, thật ra bên trong thì vặn vẹo âm u, vừa tàn nhẫn vừa có bệnh, điên đến không có đạo đức, không phải người tốt]
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 1.033 6.605 31/05/2023
Chương 2 XEM 1.273 5.215 31/05/2023
Chương 3 XEM 1.184 4.763 31/05/2023
Chương 4 XEM 971 4.559 31/05/2023
Chương 5 XEM 1.502 4.268 31/05/2023
Chương 6 XEM 1.081 4.053 31/05/2023
Chương 7 XEM 1.789 4.006 31/05/2023
Chương 8 XEM 2.186 3.827 31/05/2023
Chương 9 XEM 1.877 3.319 31/05/2023
Chương 10 XEM 2.028 3.067 31/05/2023
Chương 11 XEM 2.550 2.581 31/05/2023
Chương 12 XEM 2.230 2.251 01/06/2023
Chương 13 XEM 2.711 2.015 02/06/2023
Chương 14 XEM 1.439 1.755 03/06/2023
Chương 15 XEM 1.500 1.520 04/06/2023
Chương 16 XEM 1.816 1.382 05/06/2023
Chương 17 XEM 1.689 1.372 06/06/2023
Chương 18 XEM 1.958 1.336 07/06/2023
Chương 19 XEM 1.786 1.436 08/06/2023
Chương 20 XEM 1.695 1.361 09/06/2023
Chương 21 XEM 1.836 1.255 10/06/2023
Chương 22 XEM 1.907 1.116 11/06/2023
Chương 23 XEM 1.454 1.079 12/06/2023
Chương 24 XEM 2.247 1.081 13/06/2023
Chương 25 XEM 2.097 1.045 14/06/2023
Chương 26 XEM 1.996 878 15/06/2023
Chương 27 XEM 1.797 861 16/06/2023
Chương 28 XEM 2.099 870 17/06/2023
Chương 29 XEM 1.900 779 18/06/2023
Chương 30 XEM 2.052 850 19/06/2023
Chương 31 XEM 2.299 753 20/06/2023
Chương 32 XEM 2.195 750 21/06/2023
Chương 33 XEM 2.089 796 22/06/2023
Chương 34 XEM 2.315 749 23/06/2023
Chương 35 XEM 1.959 726 24/06/2023
Chương 36 XEM 2.502 693 25/06/2023
Chương 37 XEM 1.640 714 26/06/2023
Chương 38 XEM 1.983 720 27/06/2023
Chương 39 XEM 2.137 855 28/06/2023
Chương 40 2.628 112 29/06/2023
Chương 41 XEM 1.616 562 30/06/2023
Chương 42 2.378 183 01/07/2023
Chương 43 2.124 164 02/07/2023
Chương 44 2.030 157 03/07/2023
Chương 45 2.413 71 04/07/2023
Chương 46 XEM 1.827 535 05/07/2023
Chương 47 XEM 1.506 445 06/07/2023
Chương 48 XEM 3.098 617 07/07/2023
Chương 49 2.359 211 08/07/2023
Chương 50 2.262 173 09/07/2023
Chương 51 XEM 1.870 554 10/07/2023
Chương 52 XEM 1.993 523 11/07/2023
Chương 53 XEM 1.998 509 12/07/2023
Chương 54 XEM 2.329 528 13/07/2023
Chương 55 XEM 2.476 548 14/07/2023
Chương 56 XEM 2.510 596 15/07/2023
Chương 57 3.438 210 16/07/2023
Chương 58 1.912 189 17/07/2023
Chương 59 2.366 181 18/07/2023
Chương 60 2.126 202 19/07/2023
Chương 61 XEM 1.664 538 20/07/2023
Chương 62 XEM 1.805 468 21/07/2023
Chương 63 XEM 2.846 500 22/07/2023
Chương 64 XEM 1.663 464 23/07/2023
Chương 65 XEM 1.618 483 24/07/2023
Chương 66 XEM 1.693 459 25/07/2023
Chương 67 XEM 2.442 492 26/07/2023
Chương 68 XEM 1.808 430 27/07/2023
Chương 69 XEM 2.158 459 28/07/2023
Chương 70 XEM 1.929 518 29/07/2023
Chương 71 XEM 2.325 545 30/07/2023
Chương 72 2.167 181 31/07/2023
Chương 73 1.992 98 01/08/2023
Chương 74 2.873 119 02/08/2023
Chương 75 2.187 117 03/08/2023
Chương 76 1.968 113 04/08/2023
Chương 77 2.638 101 05/08/2023
Chương 78 2.926 108 06/08/2023
Chương 79 XEM 1.841 390 07/08/2023
Chương 80 XEM 2.452 339 08/08/2023
Chương 81 1.909 135 09/08/2023
Chương 82 1.880 90 10/08/2023
Chương 83 XEM 1.733 317 11/08/2023
Chương 84 XEM 1.892 305 12/08/2023
Chương 85 XEM 1.306 310 13/08/2023
Chương 86 XEM 1.617 359 14/08/2023
Chương 87 2.557 94 15/08/2023
Chương 88 2.068 88 16/08/2023
Chương 89 2.266 93 17/08/2023
Chương 90 2.948 102 18/08/2023
Chương 91 XEM 2.381 313 19/08/2023
Chương 92 XEM 2.187 297 20/08/2023
Chương 93 XEM 1.420 300 21/08/2023
Chương 94 XEM 1.745 352 22/08/2023
Chương 95 XEM 1.606 290 23/08/2023
Chương 96 XEM 1.541 418 24/08/2023
Chương 97 2.238 115 25/08/2023
Chương 98 2.444 113 26/08/2023
Chương 99 2.045 105 27/08/2023
Chương 100 2.747 105 28/08/2023
Chương 101 2.214 82 29/08/2023
Chương 102 2.367 79 30/08/2023
Chương 103 1.973 64 31/08/2023
Chương 104 2.725 77 01/09/2023
Chương 105 2.018 84 02/09/2023
Chương 106 2.137 87 03/09/2023
Chương 107 1.642 75 04/09/2023
Chương 108 1.529 84 05/09/2023
Chương 109 1.722 68 06/09/2023
Chương 110 2.000 69 07/09/2023
Chương 111 2.452 71 08/09/2023
Chương 112 2.243 61 09/09/2023
Chương 113 2.887 59 10/09/2023
Chương 114 1.668 63 11/09/2023
Chương 115 1.863 57 12/09/2023
Chương 116 2.185 64 13/09/2023
Chương 117 2.054 46 14/09/2023
Chương 118 2.767 60 15/09/2023
Chương 119 1.809 52 16/09/2023
Chương 120 1.610 57 17/09/2023
Chương 121 2.027 58 18/09/2023
Chương 122 2.152 61 19/09/2023
Chương 123 2.268 58 20/09/2023
Chương 124 2.539 54 21/09/2023
Chương 125 1.739 56 22/09/2023
Chương 126 1.691 68 23/09/2023
Chương 127 1.668 61 24/09/2023
Chương 128 2.341 60 25/09/2023
Chương 129 2.103 52 26/09/2023
Chương 130 2.382 42 27/09/2023
Chương 131 2.298 27 28/09/2023
Chương 132 2.257 27 29/09/2023
Chương 133 1.954 30 30/09/2023
Chương 134 3.034 28 01/10/2023
Chương 135 2.947 30 02/10/2023
Chương 136 1.746 37 03/10/2023
Chương 137 2.038 36 04/10/2023
Chương 138 2.410 44 05/10/2023
Chương 139 2.555 49 06/10/2023
Chương 140 1.193 51 07/10/2023
Bình Luận (32 Bình Luận)